Проекту наказу Міністерства оборони України «Про організацію роботи постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об’єктів державної власності»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства оборони України «Про організацію роботи постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об’єктів державної власності» (далі — НПА).

Проект НПА розроблений Міністерством оборони України підготовлено на виконання вимог пункту 8 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314.

Проектом наказу передбачається затвердження Регламенту роботи та Повноважень постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об’єктів державної власності, що обліковуються на балансі суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління Міністерства оборони України та щодо яких не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне).

Проект НПА та аналіз його регуляторного впливу оприлюднений шляхом розміщення на офіційній сторінці Міністерства оборони України в мережі Інтернет ( www.mil.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність») з метою одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного НПА від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: м. Київ — 113, проспект Перемоги, 55/2, Головне управління майна та ресурсів телефон/факс (044) 456-70-48. Адреса електронної пошти: kiev_org_ua@ukr.net.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту НПА та аналіз його регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики — Державної регуляторної служби України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються Міністерством оборони України протягом місяця з дати оприлюднення.

Аналіз
регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства оборони України
«Про організацію роботи постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об’єктів державної власності»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Наказ Міністерства оборони України «Про організацію роботи постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об’єктів державної власності» (далі — Акт) підготовлено на виконання вимог пункту 8 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314.

Проектом наказу передбачається затвердження Регламенту роботи та Повноважень постійно діючої комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об’єктів державної власності.

2. Цілі державного регулювання

Цілями Акта є організація роботи та повноваження комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об’єктів державної власності, що обліковуються на балансі суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління Міністерства оборони України та щодо яких не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне).

Прийняття Акта надасть змогу підвищити ефективність регулювання даних процесів та забезпечить належне поводження з державним майном.

3. Визначення та оцінка альтернативних засобів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативні засоби досягнення цілей не визначались.

4. Механізми та заходи, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми полягає у прийнятті Акта, яким врегулюються питання організації роботи та повноваження комісії Міністерства оборони України з розгляду питань стосовно списання об’єктів державної власності. Зазначене дозволить реалізувати повноваження Міністерства оборони України, як органу управління майном, щодо надання згоди (відмови) на списання об’єктів державної власності суб’єктів господарювання, що належать до його сфери управління.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття акта

Прийняття Акта дозволить досягти цілей державного регулювання, викладених у розділі 2 цього Аналізу регуляторного впливу.

Соціально-культурні та технологічні зовнішні фактори на виконання вимог Акта не впливатимуть.

Реалізація Акта не матиме негативного впливу на соціально-економічну ситуацію в країні або регіонах.

Введення в дію Акта надасть можливість впорядкувати процедуру списання об’єктів державної власності, що обліковуються на балансі суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління Міністерства оборони України.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії Акта не прогнозується.

6. Очікувані результати від прийняття акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Вдосконалення ефективності використання державного майна

Не передбачаються

Інтереси суб’єкта господарювання

Проведення процедури списання об’єктів державної власності у відповідності з вимогами Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314.

Не передбачаються

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії Акта, у разі його прийняття, не обмежений в часі.

8. Показники результативності акта

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності Акта визначені такі показники:

1. Кількість проведених засідань комісії.

2. Кількість наданих згод на списання майна.

3. Кількість наданих відмов на списання майна.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Відстеження результативності цього Акта буде здійснюватись на основі показників, визначених в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Базове відстеження результативності Акта буде проведено до набрання Актом чинності.

Повторне відстеження результативності Акта буде проведено через рік з дня набрання Актом чинності.

Періодичне відстеження результативності Акта здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності Акта.

У разі встановлення за результатами відстеження неврегульованих та проблемних питань буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.


15 червня 2017, 07:27 | ID: 31181 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 1644 //