Проекту наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України» (далі — Проект).

Проект розроблено Міністерством оборони України на виконання завдань та заходів Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (зі змінами), пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 452-р «Про проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України» та доручень Прем’єр Міністра України з цього питання.

Проект визначає механізм організації проведення Міністерством оборони України придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України шляхом використання електронної системи закупівель та проведення електронного аукціону учасників конкурсу.

Зазначений Проект розміщено на сайті Міністерства оборони України з метою одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного Проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця в письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03113, м. Київ, пр. Перемоги 55/2, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, телефон/факс (044) 454-74-59, електронна адреса: dom.bud.@mil.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого Проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього Проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики — Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються Міністерством оборони України протягом місяця з дати оприлюднення.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства оборони України
«Про затвердження Порядку проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України»

1. Обґрунтування необхідності видання

Проект наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України» розроблено на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 452-р «Про проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України» та доручень Прем’єр Міністра України з цього питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

З метою створення добросовісної конкуренції, відкритості, прозорості, неупередженості при оцінці пропозицій учасників конкурсу, запобігання корупційним діям під час придбання житла на умовах пайової участі та вторинному ринку в регіонах України передбачається проведення експерименту із застосуванням електронних засобів під час здійснення відбору пропозицій щодо закупівлі квартир для військовослужбовців Збройних Сил України за рахунок бюджетних коштів.

3. Правові аспекти

Закони України «Про публічні закупівлі»; «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 року № 2166 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей» (із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» (із змінами);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 452-р «Про проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу немає положень, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не провадиться.

7. Запобігання корупції

Правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, у проекті наказу немає.

8. Громадське обговорення

Наказ оприлюднюється на офіційному веб-порталі Міністерства оборони Україн (www.mil.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття цього регуляторного акта дозволить провести експеримент із застосуванням електронних засобів під час здійснення відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України.

Положення проекту наказу відповідають принципам державної регуляторної політики.

Негативних результатів від прийняття та застосування регуляторного акта не передбачається.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить проведення Міністерством оборони України експерименту із застосуванням електронних засобів під час здійснення відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

За підсумками проведеного експерименту буде можливість оцінити розроблений Порядок проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України за бюджетні кошти та його застосування на постійній основі.

ПОРЯДОК
проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює проведення експерименту із застосуванням електронних засобів конкурсною комісією Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців Збройних Сил.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

авторизований електронний майданчик (далі — майданчик) — авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення експерименту, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

електронна система закупівель — інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель (конкурсу), створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією та документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

замовник — Міністерство оборони України, яке здійснює закупівлю квартир для військовослужбовців Збройних Сил під час проведення експерименту;

конкурс — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця конкурсу щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;

конкурсна документація — документація щодо умов проведення конкурсу з закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;

конкурсна комісія — затверджений наказом Міністерства оборони України склад посадових осіб замовника, відповідальних за організацію і проведення конкурсу з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;

конкурсна пропозиція — пропозиція, яку учасник конкурсу подає замовнику відповідно до конкурсної документації щодо предмету закупівлі за конкурсом або її частини (лота);

крок аукціону — відсоток очікуваної вартості предмета закупівлі за конкурсом або сума в гривнях, визначена замовником як мінімальна, для зменшення учасником конкурсу цінової заявки на кожному етапі аукціону;

предмет закупівлі за конкурсом — квартири, що закупаються на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України;

робоча група — затверджений наказом структурного підрозділу Міністерства оборони України, або його територіального відділення, склад посадових осіб замовника, який здійснює перевірку технічного та якісного стану квартир на відповідність вимог конкурсної документації;

Уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель;

учасник конкурсу — фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець — власники нерухомого майна, або юридична особа, яка здійснює господарську діяльність на ринку нерухомості, та подали в електронному вигляді конкурсну пропозицію для участі в конкурсі, оголошеному замовником;

частина предмету закупівлі за конкурсом (лот) — визначена замовником кількість квартир з однаковою кількістю кімнат у певному регіоні України, на яку в межах єдиної процедури закупівлі за конкурсом учасникам дозволяється подавати конкурсні пропозиції.

3. Замовник проводить конкурс в електронній системі закупівель.

II. Порядок проведення конкурсу

Конкурс передбачає такі етапи:

оголошення про проведення конкурсу

період уточнень

подання пропозицій

аукціон

кваліфікація, визначення переможця та завершення конкурсу.

1. Рішення про проведення конкурсу приймається конкурсною комісією Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України.

2. Для проведення конкурсу замовник реєструється в електронній системі закупівель відповідно до регламенту роботи майданчика, обраного ним. Замовник може зареєструватись на декількох майданчиках.

3. Для проведення конкурсу замовник оприлюднює оголошення про проведення відбору, конкурсну документацію та іншу необхідну інформацію через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу.

4. В оголошенні про проведення конкурсу обов’язково зазначаються:

найменування замовника, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження, електронна адреса та посилання на офіційний веб-сайт замовника;

опис предмета закупівлі за конкурсом чи його частин (лотів);

технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

очікувана вартість предмета закупівлі за конкурсом, визначена за результатами проведеного замовником моніторингу, із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість;

дата і час закінчення періоду подання конкурсних пропозицій;

тривалість періоду уточнень;

строк передачі замовнику предмета закупівлі за конкурсом;

розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях (не менше 1 відсотка очікуваної вартості квартир);

інша інформація.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі за конкурсом, кваліфікаційні критерії до учасників конкурсу та документи, які подаються на їх підтвердження, оприлюднюються замовником у електронній системі закупівель.

5. Конкурсна документація повинна містити:

інформацію про предмет закупівлі за конкурсом;

порядок оформлення конкурсної пропозиції;

інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі за конкурсом;

розмір та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення цінової пропозиції (у разі якщо замовник вимагає його надати);

розмір, строк, вид та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі якщо замовник вимагає його надати);

прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;

проект договору.

Конкурсною документацією передбачається надання учасником таких документів:

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських організацій, засвідчена в установленому порядку;

копії паспорта фізичної особи, фізичної особи — підприємця та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень.

довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію про те, що:

відомості про юридичну особу, яка є учасником конкурсу, не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу або фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб-підприємців);

службова (посадова) особа учасника, яка підписала конкурсну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань в наявності або відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». У разі, якщо зазначена інформація відсутня вказується законні підстави відсутності такої інформації;

учасник не має або має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Крім того:

у разі придбання житла на вторинному ринку:

нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

нотаріально засвідчені копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності або витягу з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень;

інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна;

засвідчені в установленому порядку копії технічних паспортів на квартири.

у разі придбання житла на умовах пайової участі:

засвідчену копію ліцензії, яка дає право на провадження будівельної діяльності;

нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку, або ноториально засвідчену копію договору оренди земельної ділянки;

нотаріально засвідчену копію декларації про початок виконання будівельних робіт, виданих Держархбудінспекцією.

Конкурсна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку Замовник вважає за необхідне до неї включити.

Технічні, якісні характеристики квартир повинні відповідати вимогам Державних будівельних норм та постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета конкурсу і кваліфікаційні критерії не повинні містити дискримінаційні умови та зменшувати рівень конкуренції.

Під час визначення умов закупівлі за конкурсом замовник може встановити нецінові критерії та їх питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30%, якщо замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

6. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення конкурсу, конкурсної документації замовник оприлюднює в електронній системі закупівель проект договору про закупівлю.

7. Кожному конкурсу електрона система закупівель автоматично формує та присвоює унікальний номер, який зазначається замовником у документах з метою його ідентифікації.

8. Для надання можливості учаснику подати конкурсну пропозицію замовник визначає період подання конкурсних пропозицій, який не може бути меншим ніж десять робочих днів та починається з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та конкурсної документації.

Замовник, для надання можливості користувачу електронною системою закупівель поставити питання, визначає тривалість періоду уточнень, який становить не менше 5-ти робочих днів.

У період уточнень учасники мають право звернутися через електронну систему закупівель до замовника з питаннями щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі за конкурсом та/або щодо кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору.

Замовник повинен протягом двох робочих днів з дня оприлюднення звернення надати відповідь на нього, за потреби завантажує додаткові файли в електронній системі закупівель.

У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником відповіді на звернення строк подання конкурсних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту надання відповіді до закінчення строку подання конкурсних пропозицій залишалося не менше трьох робочих днів.

Замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі за конкурсом та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсу лише в період уточнень.

9. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу в електронному вигляді через електронну систему закупівель та складається з цінової пропозиції та документів, що підтверджують відповідність учасника конкурсу та предмета закупівлі за конкурсом вимогам, встановленим у конкурсній документації.

Цінова пропозиція подається учасником в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про вартість 1 квартири та загальна вартість закупівлі за лотом.

Одночасно з ціновою пропозицією учасник надає замовнику забезпечення цінової пропозиції у вигляді гарантії в розмірі, що не перевищує 1 відсотка очікуваної вартості предмета закупівлі за конкурсом, якщо таке забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи, що підтверджують відповідність учасника конкурсу та предмета закупівлі за конкурсом вимогам, встановленим у конкурсній документації, подаються в окремих файлах та завантажується учасником в електронну систему закупівель самостійно.

Усі файли, що прикріплені під час оголошення закупівлі за конкурсом, а також до пропозицій учасників повинні мати розширення, що визначенні в конкурсній документації. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.

Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію за лотом.

Конкурсні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.

Будь-яка інформація про учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку аукціону для всіх осіб, крім учасника, який подав пропозицію.

10. Забезпечення конкурсної пропозиції не повертається учаснику виключно у разі:

1) не підписання учасником, який став переможцем конкурсу, договору про закупівлю у визначені замовником терміни;

2) ненадання переможцем конкурсу документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно або інших правоустановчих документів;

3) ненадання переможцем конкурсу забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення конкурсу.

11. Після закінчення строку подання конкурсних пропозицій, у разі якщо для участі в конкурсі подано не менше двох пропозицій, електронна система закупівель автоматично призначає час та дату проведення електронного аукціону.

12. Електронний аукціон

Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться в три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

Для проведення електронного аукціону ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.

У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше ніж інші учасники з аналогічним значеннями ціни пропозиції.

Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни.

Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам конкурсу забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.

Ранжування всіх поданих цінових пропозицій здійснюється в електронній системі закупівель автоматично, розміщуючи пропозиції від найвищої ціни до нижчої. Ця інформація автоматично оприлюднюється електронною системою закупівель під час проведення аукціону.

Під час проведення аукціону кожному учаснику конкурсу забезпечується доступ лише до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками конкурсу, та їх позиції в рейтинговій таблиці. Інша інформація про учасників конкурсу автоматично оприлюднюється електронною системою закупівель одразу після завершення аукціону.

13. Цінова пропозиція, подана учасником за результатами відбору, є остаточною.

14. На першому місці в рейтинговій таблиці розміщується учасник конкурсу, який подав найвигіднішу цінову пропозицію.

15. Після проведення аукціону під час розкриття конкурсних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в конкурсних пропозиціях учасників конкурсу.

16. Замовник проводить перевірку конкурсних пропозицій учасників конкурсу на відповідність вимогам, встановленим у конкурсній документації в черговості їх розташування в рейтинговій таблиці, з урахуванням підстав відхилення, та визначає учасника, який запропонував найнижчу ціну за результатами аукціону.

Учасник електронного аукціону, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною, у 5-ти денний термін, повинен подати замовнику оригінали (завірені копії) документів, які вимагалися конкурсною документацією.

Під час перевірки пропозицій замовник проводить перевірку технічного та якісного стану квартир у житлових будинках створеними відповідними робочими групами для уточнення всіх питань закупівлі квартир. За результатами перевірки технічного та якісного стану квартир у житлових будинках та будівлях складаються відповідні акти, які подаються конкурсній комісії.

17. Загальний строк розгляду конкурсної пропозиції та визначення переможця конкурсу не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня розкриття конкурсних пропозицій.

18. У разі як що, конкурсна пропозиція учасника конкурсу не відповідає вимогам, зазначеним у конкурсній документації, виявлення невідповідності квартир технічним або якісним характеристикам предмета закупівлі, та/або виявлення факту зазначення у поданих учасником документах будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, конкурсна комісія відхиляю цю пропозицію.

У випадку дискваліфікації електронна система закупівель автоматично визначає наступного учасника аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій — поданою раніше, як учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися замовником. Строк розгляду наступної конкурсної пропозиції, у такому випадку, продовжується до десяти робочих днів.

У разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, замовник публікує в електронній системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.

19. Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам конкурсу, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.

Якщо пропозиція учасника відповідає умовам конкурсу, замовник визначає такого учасника переможцем та протягом одного робочого дня після прийняття рішення щодо переможця конкурсу оприлюднює повідомлення про намір укласти договір.

20. Замовник відхиляє пропозицію учасника конкурсу за таких підстав:

він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу;

відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

службова (посадова) особа учасника, яка підписала конкурсну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

конкурсна пропозиція учасника конкурсу не відповідає вимогам, зазначеним у конкурсній документації;

наявність письмової відмови переможця конкурсу від підписання договору;

технічний та якісний стан квартир не відповідає вимогам замовника;

учасником надано недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у конкурсній документації вимогам;

відсутність підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції (якщо подання забезпечення вимагалося замовником в оголошенні про проведення відбору);

учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити конкурсну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Інформація про відхилення конкурсної пропозиції учасника конкурсу із зазначенням підстави відхилення оприлюднюється в електронній системі закупівель.

21. Конкурс (частина предмету закупівлі за конкурсом (лот) с може бути відмінений замовником за таких підстав:

відсутності подальшої потреби в проведені конкурсу;

виявлення фактів змови учасників;

неподання жодної конкурсної пропозиції на участь у конкурсі;

подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій учасників конкурсу;

скорочення видатків на предмет закупівлі за конкурсом.

Повідомлення про відміну конкурсу із зазначенням підстав для його відміни оприлюднюються в електронній системі закупівель.

22. Замовник має право визнати конкурс таким, що не відбувся, якщо проведення конкурсу стало неможливим унаслідок виникнення обставин непереборної сили.

23. Інформація про результати проведення конкурсу оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця.

ІІІ. Особливості укладення договору про закупівлю та оскарження конкурсу.

1. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами проведеного конкурсу у строк не раніше ніж через 2 робочі дні та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

2. Результати конкурсу можуть бути оскаржені в судовому порядку.


12 червня 2017, 12:30 | ID: 31080 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 1738 //