Проект наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку організації приймання, обліку, зберігання та перевірки зразків предметів речового майна, що перевіряються на відповідність вимогам нормативних документів та зразкам-еталонам»

 Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку організації приймання, обліку, зберігання та перевірки зразків предметів речового майна, що перевіряються на відповідність вимогам нормативних документів та зразкам-еталонам» (далі — проект наказу).

Проект наказу розроблено Міністерством оборони України з метою нормативно-правового врегулювання питання організації приймання, обліку, зберігання, перевірки зразків предметів речового майна наданого учасником відбору для прийняття участі у закупівлях Міністерства оборони України та з урахуванням пропозицій Міністерства юстиції України та Державної регуляторної служби України.

Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу оприлюднений шляхом розміщення на офіційній сторінці Міністерства оборони України в мережі Інтернет (www.mil.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність») з метою одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, Центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, телефон/факс (044) 454-45-20. Адреса електронної пошти: v.riabov@ukr.net.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту наказу та його аналіз регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики — Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Міністерства оборони України
«Про затвердження Порядку з організації приймання, обліку,
зберігання та перевірки зразків предметів речового майна, що перевіряються
на відповідність вимогам нормативних документів та зразкам-еталонам»

1.​ Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається врегулювати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку з організації приймання, обліку, зберігання та перевірки зразків предметів речового майна, що перевіряються на відповідність вимогам нормативних документів та зразкам-еталонам» (далі — проект наказу) підготовлено на виконання абзацу 2 пункту 7 рішення колегії Міністерства оборони України від 29 жовтня 2016 року, уведеного в дію наказом Міністерства оборони України від 11.11.2016 № 602 та з метою нормативно-правового врегулювання питання організації приймання, обліку, зберігання, перевірки та видачі висновків про перевірку зразків предметів речового майна наданого учасником відбору для прийняття участі у закупівлях Міністерства оборони України.

Проект наказу визначає обов’язкові для виконання вимоги до учасників відбору під час участі в процедурах закупівлі предметів речового майна, має міжвідомчий характер та ознаки регуляторного акта.

За результатами обстеження існуючої нормативно-правової бази встановлено, що аналогічних чинних регуляторних актів немає.

2.​ Визначення цілей державного регулювання

Впровадження зазначеного регуляторного акта направлене на нормативно-правове врегулювання питання правових відносин між замовником та учасником відбору процедур закупівлі предметів речового майна для забезпечення потреб Збройних Сил України.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Аргументами щодо переваги обраного способу, тобто нормативно-правового врегулювання з організації приймання, обліку, зберігання та перевірки зразків предметів речового майна, що перевіряються на відповідність вимогам нормативних документів та зразкам-еталонам під час проведення процедур закупівель предметів речового майна, є:

вилучення ризиків корупційних порушень під час проведення процедур закупівель предметів речового майна;

підвищення ефективності контролю якості предметів речового майна;

виключення будь-якого адміністративного впливу на учасників під час проведення процедур закупівель предметів речового майна.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблем, і відповідні заходи

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження Порядку з організації приймання, обліку, зберігання та перевірки зразків предметів речового майна, що перевіряються на відповідність вимогам нормативних документів та зразкам-еталонам.

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Питання щодо впровадження та застосування цього регуляторного акта стосується тільки Міністерства оборони України та учасників відбору, які мають намір взяти участь у процедурах закупівлі предметів речового майна для забезпечення потреб Збройних Сил України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акта дозволить забезпечити організацію приймання, облік, зберігання та перевірку зразка предмета речового майна на відповідність вимогам нормативних документів та зразку-еталону.

Негативних результатів від прийняття та застосування регуляторного акта не вбачається.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта запропоновано встановити на особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Реалізація нормативного акта в разі його прийняття матиме позитивний вплив, що характеризуватиметься створенням єдиного порядку проведення організації приймання, обліку, зберігання, перевірки та видачі висновків про перевірку зразків предметів речового майна наданого учасником відбору для прийняття участі у закупівлях Міністерства оборони України, виключення будь-якого адміністративного впливу та корупційних ризиків.

Реалізація вищезазначеного проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Після прийняття проекту наказу відстеження його результативності буде здійснювати Міністерство оборони України. Строки відстеження:

базове відстеження — до набрання чинності наказу; повторне відстеження — через рік із дня набрання наказом чинності; періодичне — раз на три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього наказу.

Під час відстеження результативності акта будуть відстежуватися питання організації приймання, обліку, зберігання та перевірки зразків предметів речового майна, що перевіряються на відповідність вимогам нормативних документів та зразкам-еталонам, а також видачу висновків щодо відповідності Зразку нормативним документам та зразку-еталону.

ПОРЯДОК
організації приймання, обліку, зберігання та перевірки зразків предметів речового майна, що перевіряються на відповідність вимогам нормативних документів та зразкам-еталонам

1. Цей Порядок визначає організацію приймання, обліку, зберігання, перевірки та видачі висновків про відповідність зразка предмету речового майна, наданого учасником відбору (далі — Зразок), технічним, якісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідним технічним умовам, технічним специфікаціям та технічним описам (далі — нормативні документи), зразкам-еталонам та повернення Зразків учасникам відбору (далі — Учасник). Цей Порядок діє в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану.

2. Організація приймання, обліку, зберігання, перевірки на відповідність Зразків нормативним документам та зразкам-еталонам та повернення Зразків покладається на уповноважений орган військового управління Міністерства оборони України (далі — Уповноважений орган).

У разі якщо виробником зразка-еталону не є Міністерство оборони України його виробництво повинно проходити за конкурсною процедурою відбору виробників.

3. З метою перевірки Зразка, Учасник звертається письмовою заявою (додаток 1) до Уповноваженого органу та надає за накладною Зразок та комплект документів до нього. Накладна оформлюється у двох примірниках, які завіряються печаткою (за наявності) та підписом Учасника.

Комплект документів брошурується та опечатується печаткою (за наявності) Учасника. Зразок з ярликом Учасника надається в упаковці, яка забезпечить його товарний вигляд під час перевірки та зберігання.

4. Комплект документів Учасника повинен включати такі документи:

протокол випробувань на відповідність Зразку вимогам нормативної документації, виданий випробувальною лабораторію, яка акредитована на технічну компетентність та незалежність Національним агентством з акредитації України;

протоколи випробувань на відповідність матеріалів, з яких виготовлено Зразок вимогам нормативної документації, які неможливо перевірити в готовому виробі, виданий випробувальною лабораторію, яка акредитована на технічну компетентність та незалежність Національним агентством з акредитації України;

висновок (протокол) державної санітарно-епідеміологічної експертизи на Зразок в цілому або такі висновки (протоколи) на всі матеріали, з яких він виготовлений.

5. Перевірка Зразка здійснюється Комісією, склад якої затверджується наказом Міністерства оборони України з числа посадових осіб Уповноваженого органу і представників структурних підрозділів Міністерства оборони України та органів військового управління Збройних Сил України.

Комісія здійснює перевірку Зразка органолептичним та вимірювальним методами у спеціально обладнаному приміщенні Уповноваженого органу, яке повинно мати достатнє освітлення та бути оснащеним столом, манекеном та вимірювальними приладами.

Комісія здійснює перевірку документів визначених у пункті 4 цього Порядку на відповідність вимог нормативної документації.

Термін проведення перевірки Комісією становить п’ять робочих днів з моменту отримання Уповноваженим органом письмової заяви Учасника. Комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

Комісія несе відповідальність передбачену Законом «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України».

6. Рішення Комісії фіксується у висновку про результати перевірки зразка предмета речового майна (додаток 2), який підписується Головою Комісії та її членами.

Висновок про результати перевірки зразка предмета речового майна (далі — Висновок) вважається дійсним, якщо його підписали дві третини від складу Комісії.

7. Висновок надається Учаснику на Зразок, виготовлений з матеріалів певного типу (виду). Висновок надається Комісією терміном на один рік, але не більше строку дії документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку. Висновок вважається недійсним у разі внесення змін до технічних вимог до предмету закупівлі, які впливають на його якісні показники. Повторне надання Висновку проводиться у тому ж порядку, що первинний.

8. Зразок та комплект документу залишається на зберіганні в Уповноваженому органі до завершення дії Висновку. Облік та інвентаризація Зразків та комплекту документів здійснюються відповідно до законодавства.

9. У разі виявлення Комісією недоліків у Зразку під час порівняння його із зразком-еталоном та невідповідності документів визначених у пункті 4 цього Порядку вимогам нормативної документації, Комісією надається Учаснику Висновок, у якому зазначаються зауваження. Після усунення зауважень Учасником, повторна перевірка Комісією проводиться протягом доби.

10. Після закінчення терміну дії Висновку Зразок з комплектом документів повертається Учаснику за його письмовою заявою.


30 грудня 2016, 16:48 | ID: 26414 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 2372 //