Проект наказу Міністерства оборони України «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки»

НАКАЗ

Про внесення змін до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Відповідно до статті 10 Закону України «Про Збройні Сили України», статті 10 Закону України «Про оборону України», Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою удосконалення та спрощення порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05 серпня 2013 року № 541, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2013 року за № 1930/24462, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства оборони України від 01 грудня 2015 № 681 «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2015 року за № 1616/2806.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Повідомлення про оприлюднення

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства оборони України «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки» (далі — проект).

Проект розроблено Міністерством оборони України в ініціативному порядку з метою удосконалення та спрощення порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки, визначення порядку надання суб’єктами господарювання підтверджуючих та звітних документів під час укладання та виконання договорів з ремонту.

Видання наказу є удосконалення та спрощення порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки, визначення порядку надання суб’єктами господарювання підтверджуючих та звітних документів під час укладання та виконання договорів з ремонту.

Зазначений Проект розміщено на сайті Міністерства оборони України з метою одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного Проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця в письмовому або в електронному вигляді за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 28 а, Озброєння Збройних Сил України, телефон/факс (044) 483-34-40.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого Проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього Проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики — Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються Міністерством оборони України протягом місяця з дати оприлюднення.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до наказу Міністерства оборони України від № «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України»

1.​ Обґрунтування необхідності видання

Наказ розроблено відповідно до Закону України «Про Збройні Сили України», Закону України «Про оборону України», Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730).

2.​ Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення наказу є удосконалення та спрощення порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки, визначення порядку надання суб’єктами господарювання підтверджуючих та звітних документів під час укладання та виконання договорів з ремонту.

3.​ Правові аспекти

У відповідній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про Збройні Сили України»;

Закон України «Про оборону України»;

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Закон України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;

Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730).

4.​ Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує витрат з Державного бюджету України.

5.​

6.​ Позиція заінтересованих органів

Наказ не потребує погодження з центральними органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У наказі відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Наказ не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Зміст наказу не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує врахування позиції профспілок та об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ є регуляторним актом та матиме вплив на забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У наказі відсутні положення, які можуть мати вплив на ринок праці в Україні.

11. Прогноз результатів

Видання зазначеного наказу Міністерства оборони України дозволить удосконалити та спростити порядок погодження проектів договорів зремонту озброєння тавійськової техніки, визначити порядок надання суб’єктами господарювання підтверджуючих тазвітних документів під час укладання тавиконання договорів зремонту.     

Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту наказу Міністерства оборони України «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України»

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Підготовка проекту наказу Міністерства оборони України «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України» здійснюється з метою удосконалення та спрощення порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки, визначення порядку надання суб’єктами господарювання підтверджуючих та звітних документів під час укладання та виконання договорів з ремонту.

Цілі державного регулювання та способи досягнення цілей

Впровадження зазначеного регуляторного акта направлене на удосконалення та спрощення порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки, визначення порядку надання суб’єктами господарювання підтверджуючих та звітних документів під час укладання та виконання договорів з ремонту.

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Видання зазначеного наказу направлене на удосконалення та спрощення порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки, визначення порядку надання суб’єктами господарювання підтверджуючих та звітних документів під час укладання та виконання договорів з ремонту.

Механізм, який застосовується для розв’язання проблем, і відповідні заходи

Проект наказу визначає чіткий алгоритм порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки, надання суб’єктами господарювання підтверджуючих та звітних документів під час укладання та виконання договорів з ремонту.

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Видання наказу сприятиме удосконаленню та спрощенню порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки, визначення порядку надання суб’єктами господарювання підтверджуючих та звітних документів під час укладання та виконання договорів з ремонту.

Реалізація запропонованого проекту наказу не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету України.

Очікуванні результати прийняття акта

Після набрання чинності проекту наказу, Міністерство оборони України буде мати чіткий алгоритм порядку погодження проектів договорів з ремонту озброєння та військової техніки, що дозволить спростити та прискорити укладання договорів з ремонту, підготовку та надання звітних документів після виконання умов договорів.

Уведення в дію положень наказу не містить підстав для негативних соціальних наслідків.

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не передбачається

Визначення алгоритму погодження та укладання договорів з ремонту озброєння та військової техніки.

Суб’єкт господарювання

Додаткових витрат не передбачається

Визначення порядку надання підтверджуючих та звітних документів необхідних для укладання та виконання договорів з ремонту озброєння та військової техніки.

Громадяни

Додаткових витрат не передбачається

Регуляторний акт не впливає на інтереси громадян

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строки дії регуляторного акта є необмежена до прийняття нових положень (вимог) законодавства, що стосується ремонту озброєння та військової техніки у Збройних Силах України.

Показник результативності акта

Основні показники результативності регуляторного акта визначається наступним чином:

кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиме ця дія акта, є необмеженою. Дія регуляторного акта поширюється на всі суб’єкти господарювання, які мають необхідні повноваження щодо надання послуг з ремонту озброєння та військової техніки;

прискорення укладання договорів з ремонту озброєння та військової техніки;

визначення порядку надання підготовки та надання підтверджуючих та звітних документів для виконання умов договору.

Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Результати запровадження проекту наказу визначатися шляхом моніторингу укладання та супроводження договорів з ремонту озброєння та військової техніки з суб’єктами господарювання.

Моніторинг результативності проекту наказу проводитиметься протягом усього терміну його дії шляхом:

аналізу укладання та супроводження договорів;

аналізу виконання договорів з ремонту озброєння та військової техніки суб’єктами господарювання;

розгляду зауважень та пропозицій суб’єктів господарювання щодо вдосконалення зазначеного регуляторного акта.

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації і супроводження ремонту
озброєння та військової техніки Збройних Сил України

1. Ця Інструкція визначає порядок організації та супроводження ремонту озброєння та військової техніки (далі — ОВТ) Збройних Сил України за договорами з ремонту озброєння та військової техніки (далі — ремонт ОВТ), оплата яких здійснюється централізовано.

Ця Інструкція не поширюється на організацію і супроводження ремонту засобів розвідки номенклатури Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, передбачених Законами України «Про публічні закупівлі», «Про державне оборонне замовлення», «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» та іншими нормативно-правовими актами.

Під терміном «нагальна потреба» слід розуміти термінову необхідність у ремонті ОВТ. Нагальна потреба визначається відповідним висновком, який надають командири (начальники) органів військового управління Генерального штабу Збройних Сил України, що здійснюють забезпечення озброєнням та військовою технікою Збройних Сил України через підпорядковані центральні служби (служби) забезпечення.

У висновку щодо нагальної потреби зазначається обґрунтування надання висновку, перелік і кількість ОВТ, що потребує термінового ремонту.

3. Організація та супроводження ремонту ОВТ за централізованими закупівлями покладаються на структурні підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України, які відповідальні за організацію та супроводження ремонту ОВТ Збройних Сил України (далі — структурні підрозділи). Замовником послуг з ремонту ОВТ є Міністерство оборони України (далі — Замовник).

4. Фінансування ремонту ОВТ здійснюється за відповідними бюджетними програмами (підпрограмами).

5. Контроль якості послуг з ремонту ОВТ здійснюється військовими представництвами (далі — ВП) Міністерства оборони України відповідно до вимог чинного законодавства, договорів та нормативно-технічної документації. Проекти договорів з ремонту ОВТ надаються на розгляд та погодження до відповідного ВП і Управління військових представництв Міністерства оборони України та для здійснення моніторингу до Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. Якщо ремонт ОВТ організовується в інтересах структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, який безпосередньо не здійснює закупівлю послуг, то проект договору подається на розгляд та погодження до цього структурного підрозділу.

6. Договори з ремонту ОВТ укладаються уповноваженою посадовою особою Генерального штабу Збройних Сил України, що має відповідну довіреність Міністерства оборони України, з виконавцями послуг, визначеними відповідно до вимог законодавства з питань державних закупівель.

7. Проекти договорів з ремонту ОВТ (далі — проекти договорів) після визначення Виконавця послуг з ремонту ОВТ готуються визначеними структурними підрозділами.

Начальник визначеного структурного підрозділу організовує підготовку проекту договору надання послуг з ремонту ОВТ та призначає відповідального за супроводження договору.

Відповідальний за супроводження договору здійснює своєчасне опрацювання проекту договору, перевіряє його комплектність (наявність усіх додатків, розшифровок, обґрунтувань) повноту змісту та його супроводження під час виконання послуг з ремонту ОВТ.

8. Ціна на послуги з ремонту ОВТ встановлюється Виконавцем і Замовником під час проведення переговорів щодо укладання договору.

У разі згоди на укладання договору, Виконавець здійснює розрахунок ціни за одиницю продукції та складає кошторис на надання послуг з ремонту ОВТ з урахуванням економічно обґрунтованих витрат (розшифровки витрат за кожною статтею калькуляції).

9. Порядок розгляду та погодження проектів договорів та розрахунково-калькуляційних матеріалів (далі — РКМ)

9.1. Після визначення Виконавця, відповідальний за супроводження договору в структурному підрозділі надає до Виконавця проект договору для розгляду та погодження.

Після погодження Виконавцем, проект договору та РКМ надаються до визначеного ВП. Начальник цього ВП організовує розгляд та призначає відповідального за контроль якості продукції (послуг) за договором.

За результатом розгляду складається висновок щодо рівня договірної (орієнтовної) ціни, як окремий документ. Також надається письмове підтвердження із висновком щодо спроможності Виконавця виконати договірні зобов’язання.

Після перевірки комплекту РКМ ВП формує два комплекти матеріалів з ремонту ОВТ (проект договору, РКМ та висновок щодо рівня договірної (орієнтовної) ціни) (далі — комплект матеріалів з ремонту), у яких відповідальний за контроль якості продукції (послуг) за договором підписує кожну розшифровку матеріальних витрат та витрат на відрядження, якщо це передбачено умовами договору, за формою:

«Перевірено.

Обґрунтованість _______________________________ підтверджую.

(найменування виду витрат)

_________________________________________________________________».

(посада, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

У разі встановлення під час перевірки фахівцями ВП необґрунтованих витрат у розшифровках за статтями калькуляції, такі витрати підлягають виключенню.

Висновок повинен містити детальний аналіз розшифровок та обґрунтувань за кожною статтею калькуляції з зазначенням причин та конкретних пунктів, на підставі яких прийнято рішення щодо виключення необґрунтовано заявлених виконавцем витрат.

У висновку прописується за кожною статтею калькуляції сума виключених елементів витрат (із зазначенням номера позиції розшифровки, найменування, позначення) і сума витрат, яку можливо вважати обґрунтованою.

Висновок є внутрішнім документом Замовника, надання копій здійснюється тільки з дозволу Замовника.

Погоджений начальником ВП висновок разом із проектом договору та РКМ направляються до Замовника.

Одночасно з підписанням висновку щодо рівня ціни, начальник ВП письмово повідомляє виконавця щодо причин зменшення витрат.

Термін опрацювання проекту договору та РКМ у ВП не повинен перевищувати десяти днів з дня їх отримання.

ВП для здійснення подальшого контролю обліковує результати розгляду комплектів матеріалів з ремонту ОВТ та оформлює копії цих матеріалів в окрему справу.

9.2. Після розгляду та погодження проекту договору та комплекту РКМ Виконавцем, відповідальний за супроводження договору перевіряє:

відповідність змісту проекту договору типовій формі, достовірність внесеної до нього інформації (найменування, позначення послуг та передбаченого обсягу фінансування тощо), а також пропозиції щодо можливого його коригування;

комплектність РКМ (наявність розшифровок, обґрунтувань до кожної статті калькуляції та вичерпних пояснень (пояснювальної записки)), наявність підписів посадових осіб виконавця та відповідного ВП;

висновок щодо рівня договірної (орієнтовної) ціни;

обґрунтованість робіт співвиконавцями.

Після перевірки комплектів матеріалів з ремонту ОВТ відповідальний за супроводження договору передає їх начальнику профільного відділу структурного підрозділу, який після їх розгляду робить запис та засвідчує власним підписом: «Обґрунтованість умов договору підтверджую». Після погодження комплектів матеріалів з ремонту ОВТ начальником профільного відділу структурного підрозділу, відповідальний за супроводження договору передає комплект матеріалів з ремонту ОВТ до фінансового структурного підрозділу (далі — ФСП).

9.3. Після надходження комплектів матеріалів з ремонту ОВТ до ФСП начальник цього підрозділу організовує їх розгляд та погодження.

Посадовими особами ФСП перевіряються:

відповідність проекту договору та додатків до нього, у тому числі документів з узгодження ціни, обов’язковим вимогам до їх змісту;

наявність бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами, кодами економічної класифікації видатків та статтями кошторису Міністерства оборони України.

У разі виявлення недоліків у наданих комплектах матеріалів та невідповідності порядку їх опрацювання, зазначені комплекти матеріалів повертаються для доопрацювання до відповідного профільного відділу структурного підрозділу.

У разі погодження комплекту матеріалів з ремонту ОВТ, начальник ФСП візує кожну сторінку проекту договору та всі додатки до нього шляхом підпису звороту кожного аркуша першого примірника. На зворотному боці останнього аркуша договору начальник ФСП власним підписом засвідчує запис:

«Обґрунтованість фінансових витрат підтверджена з урахуванням висновку

___________________________» від ________ № ____.

(№ військового представництва)

Наявність кошторисних призначень за бюджетною програмою

КПКВ_______КЕКВ______стаття витрат_________підтверджую".

Строк перевірки та погодження проектів договорів у ФСП не повинен перевищувати три робочі дні з моменту їх надходження.

9.4. Після погодження проекту договору начальником ФСП, відповідальний за супроводження договору передає його до юридичного структурного підрозділу (далі — ЮСП). Після розгляду та погодження посадовими особами ЮСП проекту договору, начальник ЮСП власним підписом візує кожну сторінку проекту договору та всі додатки до нього шляхом підпису звороту кожного аркуша першого примірника.

Після візування проекту договору начальником ЮСП, начальник профільного відділу візує проект договору в заступника начальника структурного підрозділу та подає його на погодження разом із копіями висновків ВП на проекти орієнтовних цін до Департаменту фінансів Міністерства оборони України, відповідного ВП і Управління військових представництв Міністерства оборони України та для здійснення моніторингу до Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. Якщо ремонт ОВТ організовується в інтересах структурного підрозділу Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, який безпосередньо не здійснює закупівлю послуг, то проект договору подається на розгляд та погодження до цього структурного підрозділу.

9.5. Під час особливого періоду та у разі нагальної потреби, укладання договорів з капітального ремонту озброєння та військової техніки, крім договорів, які укладаються за державним оборонним замовленням, як орієнтовні ціни можливо використовувати ціни за результатами фактичних витрат, що підтверджені відповідним висновком ВП, за аналогічними договорами, укладеними у попередньому або поточному роках з урахуванням індексу інфляції;

на поточний та інші види ремонту використовувати процедуру розгляду орієнтовних цін шляхом опрацювання РКМ;

умовами договорів передбачити можливість перегляду орієнтовної ціни договору у випадках, передбачених чинним законодавством, а саме: збільшення мінімальної заробітної плати, зміни тарифів енергоносіїв тощо.

9.6. Перед підписанням договору уповноваженою Замовником посадовою особою кожна сторінка договору візується начальником профільного відділу та фахівцем юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

10. Керівником структурного підрозділу після остаточного погодження проекту договору, відповідно до вимог цієї Інструкції та перевірки наявності всіх підписів з боку Виконавця, проект договору подається на підпис уповноваженій Замовником посадовій особі.

11. Після підписання договору уповноваженою Замовником посадовою особою, відповідальний за супроводження договору в структурному підрозділі перевіряє його комплектність, наявність підписів та печаток і передає його в день підписання до ФСП для реєстрації та обліку.

Другий примірник зареєстрованого та облікованого у ФСП договору відповідальний за супроводження договору в структурному підрозділі направляє Виконавцю, а також обліковані копії договору — відповідному ВП, до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України для виконання функцій контролю та до центральної служби забезпечення для виписки нарядів на видачу техніки.

На структурний підрозділ Замовника покладається супроводження договору до повного виконання зобов’язань за договором (його погодження, листування в межах виконання договору, копіювання примірників та надання копій договору за вимогою, ведення претензійної та позовної роботи спільно з представниками ФСП та ЮСП тощо).

12. Заходи щодо реєстрації зобов’язань Міністерства оборони України як розпорядника бюджетних коштів за договором в органах Державної казначейської служби України здійснюються ФСП (через Департамент фінансів Міністерства оборони України) у визначений законодавством строк.

Після надання послуг з ремонту ОВТ Виконавець готує та надає РКМ до ВП в підтвердження понесених ними фактичних витрат та надає первинні підтверджуючі документи.

ВП перевіряє їх обґрунтованість та за результатами своєї перевірки складає висновок щодо рівня договірної ціни, який направляється Замовнику.

Висновок щодо визначення договірної ціни за результатами фактичних витрат складається як окремий службовий документ.

Після надходження висновку та комплекту РКМ до структурного підрозділу, відповідальний за супроводження договору перевіряє зазначені документи відповідно до пункту 9.2 Інструкції.

За результатами опрацювання зазначених документів, уповноважена Замовником посадова особа структурного підрозділу, з урахуванням висновку ВП, підписує з підприємством Протокол погодження договірної ціни, про що структурний підрозділ письмово повідомляє ВП.

ВП на підставі повідомлення від структурного підрозділу про погодження з підприємством договірної ціни за фактичними витратами, оформляє та надає підприємству посвідчення (встановленого зразка) про прийняття ВП продукції (послуг), якість яких відповідає умовам договору.

Підприємство, разом з посвідченням ВП, надає до структурного підрозділу Акт приймання наданих послуг. Уповноважена Замовником посадова особа структурного підрозділу підписує Акт приймання наданих послуг або надає підприємству обґрунтовану відмову.

У випадку виникнення спорів або розбіжностей між Замовником та Виконавцем (далі — Сторони) вони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

Якщо Сторони не дійдуть згоди у вирішенні спірного питання, встановленим порядком оформляється та пред’являється претензія/претензії. У випадку повного або часткового відхилення Сторонами претензії‚ спірне питання вирішується в судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.

У разі підписання уповноваженою Замовником посадовою особою структурного підрозділу Акта приймання наданих послуг, підприємство надає до структурного підрозділу рахунок на оплату наданих послуг та підтверджуючі документи, що визначені умовами договору. Документи, які оформлені неналежним чином, повертаються Виконавцю для усунення недоліків. Оплата послуг проводиться після усунення недоліків.

Після виконання сторонами зобов’язань за укладеним договором з ремонту ОВТ ФСП готує Акт звіряння взаєморозрахунків.

У разі виконання довгострокових договорів з ремонту ОВТ або таких, що переходять на наступний бюджетний період (завершення виконання, проведення оплати), ФСП обов’язково оформлюється Акт звіряння розрахунків станом на 01 січня наступного бюджетного року.

13. Номенклатура договірних та первинних документів, що підлягають підпису та візуванню посадовими особами структурного підрозділу, та зразки записів наведені в додатку до цієї Інструкції.


03 грудня 2016, 09:35 | ID: 26147 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 3337 //