Проект наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії» (далі — проект).

Проект розроблено Міністерством оборони України відповідно до Плану відпрацювання наказів Міністерства оборони України структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України та органами військового управління Збройних Сил України у 2016 році (№ 81/з/31 від 15.07.2016) на заміну наказу Міністерства оборони України від 26.07.2013 № 525 «Про затвердження Інструкції про порядок допуску представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2013 року № 1404/23936, з метою впорядкування порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії.

Видання наказу є впорядкуванням та оптимізацією процедури доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці.

Зазначений Проект розміщено на сайті Міністерства оборони України з метою одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного Проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця в письмовому або в електронному вигляді за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 28 а, Озброєння Збройних Сил України, телефон/факс (044) 483-34-40.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого Проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього Проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики — Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються Міністерством оборони України протягом місяця з дати оприлюднення.

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок доступу представників промисловості до військових частин та кораблів, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії (далі — військові частини), з метою виконання робіт з ремонту озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), які вийшли з ладу під час ведення бойових дій.

1.2. Порядок доступу представників промисловості до секретної та службової інформації під час виконання робіт з ремонту ОВТ здійснюється відповідно до законодавства України про державну таємницю та захист службової інформації.

1.3. Командири військових частин відповідають за організацію дотримання встановленого законодавством України порядку доступу до секретної та службової інформації під час діяльності представників промисловості.

2. Організація доступу представників промисловості до військових частин

2.1. Виклик представників промисловості до військових частин для виконання робіт із ремонту ОВТ, які вийшли з ладу під час ведення бойових дій, здійснюється центральними службами (службами) забезпечення Збройних Сил України шляхом надання до підприємств, які виробляють ОВТ і здійснюють їхній ремонт, Сповіщення про виклик представника промисловості (додаток 1). Сповіщення складаються:

на нові вироби, які вийшли з ладу, але перебувають на гарантії підприємства-виробника;

на вироби, яким було проведено капітальний або регламентований ремонт, які вийшли з ладу, але перебувають на гарантії ремонтних підприємств.

Крім того, на вироби, які вийшли з ладу і не перебувають на гарантії для їх відновлення на підприємства направляються відповідні звернення.

2.2. У сповіщенні про виклик представника (представників) промисловості вказуються умовне найменування та місцезнаходження військової частини, умовне найменування виробу, його заводський номер, номер транспортного чи іншого документа, за яким виріб отримано, основні дефекти, виявлені у виробі, термін та пункт прибуття представника (представників) промисловості, а також контактну особу (представника) військової частини. Термін прибуття встановлюється з урахуванням часу, необхідного на проїзд.

2.3. Центральні служби (служби) забезпечення Збройних Сил України направляють Клопотання про доступ представників промисловості
(додаток 2) до відповідної посадової особи.

2.4. Дозвіл на доступ представників промисловості для проведення ремонту зразків ОВТ на підставі Клопотання про доступ представників промисловості надають:

начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України — до всіх військових частин;

перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України — до всіх військових частин, безпосередньо підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України;

командувачі видів, Високомобільних десантних військ, Сил спеціальних операцій, оперативних командувань Збройних Сил України — до підпорядкованих військових частин.

Дозвіл на доступ оформлюється у вигляді Посвідчення (додаток 3) за погодженням з підрозділами військової контррозвідки.

Дозвіл на доступ представників промисловості для проведення ремонту зразків ОВТ до військових частин, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції (далі — АТО), надає керівник оперативного штабу з управління АТО.

2.5. За рішенням вищезазначених уповноважених посадових осіб встановлюються режимні обмеження під час роботи представників промисловості у військових частинах.

Відмова у доступі представників промисловості до військових частин надається у разі проведення режиму обсервації або карантину на об’єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

2.6. Центральні служби (служби) забезпечення Збройних Сил України надають розпорядження до військових частин щодо строків та загального порядку виконання робіт із ремонту ОВТ представниками промисловості.

2.7. Зустріч представників промисловості здійснюється на блокпостах (контрольно-пропускних пунктах), призначених для ізоляції району збройного конфлікту, представниками військової частини, до якої відряджені представники промисловості для виконання робіт із ремонту ОВТ, які вийшли з ладу під час ведення бойових дій.

Представники військової частини перевіряють у представників промисловості документи, що посвідчують особу, а також Посвідчення (додаток 3) та супроводжують їх до військової частини.

2.8. Доступ представників промисловості з іноземних підприємств, які виробляють ОВТ і здійснюють їхній ремонт, а також робота з ними здійснюються:

якщо представники промисловості з іноземних підприємств є громадянами України — відповідно до цієї Інструкції;

якщо представники промисловості з іноземних підприємств є громадянами інших держав — відповідно до законодавчих актів у сфері охорони державної таємниці.

3. Організація роботи представників промисловості у військових частинах, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії

3.1. Для організації роботи представників промисловості у військових частинах, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, відповідний командир (начальник) визначає:

посадову особу, яка здійснюватиме зустріч представників промисловості на блокпостах (контрольно-пропускних пунктах), призначених для ізоляції району збройного конфлікту, супроводження до військової частини та на її території з урахуванням вимог і правил пропускного та внутрішнього режиму роботи;

місце відновлення ОВТ представниками промисловості, яке унеможливлює їх ураження будь-якими засобами ураження та забезпечує збереження їх життя та здоров’я;

порядок роботи на території військової частини з урахуванням обмеження доступу на режимні об’єкти (території, зони).

3.2. Командири військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, доступ представників промисловості до проведення ремонтних робіт на зразках ОВТ, яким надано грифи секретності, здійснюють після перевірки документів, що посвідчують особу, довідки про наявність допуску до державної таємниці та припису на виконання завдання.

Доступ представників промисловості до виконання робіт на ОВТ, технічна документація яких містить секретну та службову інформацію, а також заходи щодо забезпечення режиму секретності під час виконання
ремонту такого ОВТ, здійснюються з дотриманням вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 та Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

3.3. Про результати роботи представників промисловості у військових частинах, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, відповідний командир (начальник) доповідає безпосередньому командиру (начальнику), а також начальнику Центральної служби (служби) забезпечення Збройних Сил України, який направляв Клопотання про доступ представників промисловості до відповідної посадової особи.

3.4. У разі виникнення порушень законодавства про державну таємницю роботи представників промисловості у військових частинах, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, припиняються.

Командир (начальник) вживає невідкладних заходів щодо недопущення витоку інформації з обмеженим доступом.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міністерства оборони України
від №

«Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії»

1. Обґрунтування необхідності видання

Розроблення наказу Міністерства оборони України обумовлене необхідністю вдосконалення законодавства з питань застосування та всебічного забезпечення Збройних Сил України та заміни Інструкції про порядок допуску представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, затвердженої наказом Міністра оборони України від 26.07.2013 № 525, яка втратила актуальність та не відповідає існуючій структурі та розподілу повноважень структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою видання цього наказу є нормативно-правове врегулювання порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, та нормативно-правове забезпечення діяльності органів військового управління та військових частин Збройних Сил України.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є:

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;

Закон України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»;

Закон України «Про боротьбу з тероризмом».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу додаткових матеріальних та інших витрат не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу «Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії» та Інструкція про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії потребує погодження Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державним концерном «Укроборонпром».

6. Регіональний аспект

Наказ Міністерства оборони України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У наказі Міністерства оборони України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Наказ Міністерства оборони України не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ Міністерства оборони України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ Міністерства оборони України не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Видання наказу дозволить оптимізувати, впорядкувати та спростити процедуру допуску представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії.

Начальник Озброєння Збройних Сил України

генерал-майор М.М.ШЕВЦОВ

 

Аналіз впливу регуляторного акта

до проекту наказу Міністерства оборони України

«Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії»

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Підготовка проекту наказу Міністерства оборони України
«Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії» здійснюється на виконання доручення тимчасово виконуючого обов’язки Міністра оборони України від 15.07.2016 № 81/з/31 щодо доповнення плану підготовки наказів Міністерства оборони України, які підлягають переопрацюванню в 2016 році.

Цілі державного регулювання та способи досягнення цілей

Впровадження зазначеного регуляторного акта направлене на нормативно-правове врегулювання порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, та нормативно-правове забезпечення діяльності органів військового управління та військових частин Збройних Сил України.

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

На даний час дуже гостро стоїть питання щодо порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці. Особливо це стосується озброєння та військової техніки військових частин, які знаходяться в зоні виконання завдань антитерористичної операції. Видання зазначеного наказу направлене на нормативно-правове врегулювання цього питання.

Механізм, який застосовується для розв’язання проблем, і відповідні заходи

Проект наказу передбачає оптимізацію, впорядкування та спрощення процедури доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Видання наказу сприятиме чіткому визначенню порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії.

Реалізація запропонованого проекту наказу не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету України.

Очікуванні результати прийняття акта

Після набрання чинності проекту наказу, Міністерство оборони України буде мати механізм порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, у відповідності до вимог Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», «Про боротьбу з тероризмом».

та сприятиме економії фінансових ресурсів Державного бюджету України.

Уведення в дію положень наказу не містить підстав для негативних соціальних наслідків.

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не передбачається

Забезпечення чіткого механізму порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії

Суб’єкт господарювання

Додаткових витрат не передбачається

Можливість проведення ремонтно-відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці. Особливо це стосується озброєння та військової техніки військових частин, які знаходяться в зоні виконання завдань антитерористичної операції.

Громадяни

Додаткових витрат не передбачається

Регуляторний акт не впливає на інтереси громадян

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строки дії регуляторного акта є необмежена до прийняття нових положень (вимог) законодавства, що стосується організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт.

Показник результативності акта

Основні показники результативності регуляторного акта визначається наступним чином:

кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиме ця дія акта, є необмеженою. Для регуляторного акта поширюється на всі суб’єкти господарювання, які мають необхідні повноваження щодо надання послуг з ремонту озброєння, військової техніки і майна;

регуляторний акт не містить норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Результати запровадження проекту наказу будуть визначатися шляхом моніторингу дотримання законодавства під час доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угрупувань (сил) та ведуть бойові дії, для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці.

Моніторинг результативності проекту наказу проводитиметься протягом усього терміну його дії шляхом:

аналізу порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угрупувань (сил) та ведуть бойові дії;

розгляду зауважень та пропозицій суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з доступом до військових частин, які перебувають у складі угрупувань (сил) та ведуть бойові дії, для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці щодо вдосконалення зазначеного регуляторного акта.


20 грудня 2016, 18:44 | ID: 26144 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 2315 //