Проект наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії» (далі — проект).

Проект розроблено Міністерством оборони України відповідно до Плану відпрацювання наказів Міністерства оборони України структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України та органами військового управління Збройних Сил України у 2016 році (№ 81/з/31 від 15.07.2016) на заміну наказу Міністерства оборони України від 26.07.2013 № 525 «Про затвердження Інструкції про порядок допуску представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2013 року № 1404/23936, з метою впорядкування порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії.

Видання наказу є впорядкуванням та оптимізацією процедури доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці.

Зазначений Проект розміщено на сайті Міністерства оборони України з метою одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного Проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця в письмовому або в електронному вигляді за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 28 а, Озброєння Збройних Сил України, телефон/факс (044) 483-34-40.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого Проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього Проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики — Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються Міністерством оборони України протягом місяця з дати оприлюднення.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до наказу Міністерства оборони України

«Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії»

1. Обґрунтування необхідності видання

Розроблення наказу Міністерства оборони України обумовлене необхідністю вдосконалення законодавства з питань застосування та всебічного забезпечення Збройних Сил України та заміни Інструкції про порядок допуску представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, затвердженої наказом Міністра оборони України від 26.07.2013 № 525, яка втратила актуальність та не відповідає існуючій структурі та розподілу повноважень структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою видання цього наказу є нормативно-правове врегулювання порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, та нормативно-правове забезпечення діяльності органів військового управління та військових частин Збройних Сил України.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є:

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;

Закон України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»;

Закон України «Про боротьбу з тероризмом».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу додаткових матеріальних та інших витрат не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу «Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії» та Інструкція про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії потребує погодження Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державним концерном «Укроборонпром».

6. Регіональний аспект

Наказ Міністерства оборони України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У наказі Міністерства оборони України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Наказ Міністерства оборони України не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ Міністерства оборони України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ Міністерства оборони України не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Видання наказу дозволить оптимізувати, впорядкувати та спростити процедуру допуску представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії.

Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту наказу Міністерства оборони України

«Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії»

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Підготовка проекту наказу Міністерства оборони України
«Про затвердження Інструкції про порядок доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії» здійснюється на виконання доручення тимчасово виконуючого обов’язки Міністра оборони України від 15.07.2016 № 81/з/31 щодо доповнення плану підготовки наказів Міністерства оборони України, які підлягають переопрацюванню в 2016 році.

Цілі державного регулювання та способи досягнення цілей

Впровадження зазначеного регуляторного акта направлене на нормативно-правове врегулювання порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, та нормативно-правове забезпечення діяльності органів військового управління та військових частин Збройних Сил України.

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

На даний час дуже гостро стоїть питання щодо порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці. Особливо це стосується озброєння та військової техніки військових частин, які знаходяться в зоні виконання завдань антитерористичної операції. Видання зазначеного наказу направлене на нормативно-правове врегулювання цього питання.

Механізм, який застосовується для розв’язання проблем, і відповідні заходи

Проект наказу передбачає оптимізацію, впорядкування та спрощення процедури доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Видання наказу сприятиме чіткому визначенню порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії.

Реалізація запропонованого проекту наказу не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету України.

Очікуванні результати прийняття акта

Після набрання чинності проекту наказу, Міністерство оборони України буде мати механізм порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, у відповідності до вимог Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», «Про боротьбу з тероризмом».

та сприятиме економії фінансових ресурсів Державного бюджету України.

Уведення в дію положень наказу не містить підстав для негативних соціальних наслідків.

Об’єкт впливу Витрати Вигоди
Держава Додаткових витрат не передбачається Забезпечення чіткого механізму порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії
Суб’єкт господарювання Додаткових витрат не передбачається Можливість проведення ремонтно - відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці. Особливо це стосується озброєння та військової техніки військових частин, які знаходяться в зоні виконання завдань антитерористичної операції.
Громадяни Додаткових витрат не передбачається Регуляторний акт не впливає на інтереси громадян

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строки дії регуляторного акта є необмежена до прийняття нових положень (вимог) законодавства, що стосується організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт.

Показник результативності акта

Основні показники результативності регуляторного акта визначається наступним чином:

кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиме ця дія акта, є необмеженою. Для регуляторного акта поширюється на всі суб’єкти господарювання, які мають необхідні повноваження щодо надання послуг з ремонту озброєння, військової техніки і майна;

регуляторний акт не містить норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Результати запровадження проекту наказу будуть визначатися шляхом моніторингу дотримання законодавства під час доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угрупувань (сил) та ведуть бойові дії, для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці.

Моніторинг результативності проекту наказу проводитиметься протягом усього терміну його дії шляхом:

аналізу порядку доступу представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угрупувань (сил) та ведуть бойові дії;

розгляду зауважень та пропозицій суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з доступом до військових частин, які перебувають у складі угрупувань (сил) та ведуть бойові дії, для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на озброєнні та військовій техніці щодо вдосконалення зазначеного регуляторного акта.


01 грудня 2016, 14:22 | ID: 25733 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 1577 //