Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено Міністерством оборони України з власної ініціативи. Підставою його розроблення є необхідність вдосконалення порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців.

На цей час Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі — Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, передбачено погодження з Міністерством фінансів України Переліку житлових об’єктів, будівництво (придбання) яких передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів (далі — Перелік), затвердженого наказом головного розпорядника бюджетних коштів.

З метою спрощення процедури погодження Переліку та з урахуванням пропозиції Міністерства фінансів України (лист від 27 липня 2016 р.
№ 31-10010-12-5/21733), пропонується зазначену норму виключити.

На цей час вартість придбання 1 кв. м загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України визначається за результатами конкурсу як найнижча вартість серед запропонованих, яка не має перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Фактично ринкова вартість 1 кв. м загальної площі житла в регіонах України перевищує зазначену опосередковану вартість спорудження житла, що унеможливлює його придбання, особливо у великих містах України — Києві, Харкові, Львові тощо, де квартирні черги складають по кілька тисяч осіб і не зменшуються.

З метою виходу із ситуації, що склалася, пропонується запровадити правові норми, відповідно до яких вартість придбання 1 кв. м загальної площі житла визначається за найнижчою ціною, що запропонована учасниками торгів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є:

спрощення процедури погодження Переліку шляхом виключення із Порядку норми, відповідно до якої він погоджується з Міністерством фінансів України;

розширення можливостей головних розпорядників бюджетних коштів щодо придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку шляхом запровадження норми, відповідно до якої вартість придбання 1 кв. м загальної площі житла, що визначається за результатами відкритих торгів, повинна бути найнижчою серед тих, що запропоновані учасниками торгів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють: постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 «Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей» (зі змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджено без зауважень з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управлінням Державної охорони України, Державним космічним агентством України, Державною аудиторською службою України, Державною спеціальною службою транспорту України.

Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України висловлено застереження та пропозиції, які враховано.

Проект постанови надіслано для погодження до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України. Оскільки від зазначених органів у встановлений строк відповіді не отримано, проект вважається погодженим за умовчанням.

За результатами правової експертизи Міністерством юстиції України
20 вересня 2016 року проект постанови погоджено із наступним застереженням.

Проектом пропонується внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147, якими передбачається зняти обмеження вартості придбання одного квадратного метра загальної площі житла для військовослужбовців на умовах пайової участі та на вторинному ринку, а саме в частині не перевищення опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, визначеної Мінрегіоном.

Вказана пропозиція, на думку Міністерства юстиції України, є недостатньо обґрунтованою оскільки вказане обмеження стимулює учасників конкурсу пропонувати таку вартість, яка не перевищуватиме опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном.

Крім того слід враховувати, що аналогічні положення щодо застосування опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами містяться у пункті 3 Порядку.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується регіонального аспекту.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не потребує погодження з соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови сприятиме вдосконаленню порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, та підвищить ефективність використання цих коштів.


28 вересня 2016, 16:28 | ID: 24031 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 3007 //