Проєкт Указу Президента України “Про концепцію військово-патріотичного виховання та громадського сприяння безпеці і обороні України”

КОНЦЕПЦІЯ

військово-патріотичного виховання та громадського сприяння

безпеці і обороні України

1. Загальні положення

В умовах загрози денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння українського суспільства у сферу впливу інших держав, виникає нагальна необхідність переосмислення існуючих системних підходів, спрямованих на посилення виховання громадян України, що діють на основі національних та європейських цінностей, з метою утвердження громадянської і громадської ініціативи.

Гібридна агресія Російської Федерації проти України показала низку системних проблем готовності держави до оборони, зокрема, неготовність значної частини громадян України до виконання свого Конституційного обов’язку — захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Виникає гостра потреба в ефективному реагуванні на існуючі виклики:

низька ефективність системного механізму реалізації державної політики в сфері військово-патріотичного виховання;

низька стійкість суспільства до існуючих та потенційних загроз політичного, інформаційного та військового характеру;

неготовність значної частини громадян до захисту України;

низька ефективність системи допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання;

неефективність існуючого державного механізму взаємодії та відсутність мотиваційних чинників участі громадських організацій у процесах військово-патріотичного виховання;

низька ефективність сприяння органів державної влади та місцевого самоврядування підготовці громадян України до військової служби та підняття престижу військової служби;

брак системного характеру формування національної (громадянської) ідентичності, як наслідок її формування під впливом деструктивних внутрішніх і зовнішніх факторів, в тому числі країни-агресора.

Мета Концепції

Метою Концепції є створення сучасної та ефективної загальнодержавної системи військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки, громадського сприяння безпеці і обороні держави.

Завданнями Концепції є:

налагодження ефективної координації та взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у сфері військово-патріотичного виховання громадян та підготовки їх до військової служби за визначеними напрямами;

формування національної (громадянської) ідентичності, готовності протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, збереження духовних та моральних цінностей Українського народу, сформованих на історичних героїчних прикладах;

сприяння готовності громадян України до виконання громадянського та конституційного обов’язку, щодо захисту національних інтересів України;

створення нової системи військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки молоді;

прийняття та оновлення державних та місцевих програм національно-патріотичного виховання з окремим напрямком військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки та громадського сприяння безпеці та обороні;

формування широкої громадської підтримки військово-патріотичного виховання та обороноздатності України;

запровадження дієвої системи мотиваційних чинників громадського сприяння безпеці і обороні.

Військово-патріотичне виховання, початкова військова підготовка мають здійснюватися відповідно до вимог Конституції та законів України, актів Президента та Кабінету Міністрів України за такими принципами:

загальнодержавна спрямованість;

пріоритет демократичних цінностей, повага до конституційних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина;

виховання громадян на національно-патріотичних традиціях українського народу та Збройних Сил України;

узгодженість змісту, форм і методів військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки та громадського сприяння безпеці і обороні України.

2. Військово-патріотичне виховання

Військово-патріотичне виховання здійснюється за такими напрямами:

формування оборонної свідомості (готовність громадянина до захисту України);

популяризація військової та спеціалізованої державної служби;

розвиток військово-прикладного і службово-прикладного спорту, технічної творчості та інновацій.

Формування оборонної свідомості

В межах напряму передбачається виконання таких завдань:

набуття суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), готовність їх розвивати і захищати;

захист державного статусу української мови і національної культури як державотворчого чинника української нації;

засвоєння основ медіаграмотності задля формування навичок критичного мислення та запобігання поширенню недостовірної інформації щодо військових операцій, в яких брали участь Збройні Сили України, формування національно-визвольного руху українців у різні історичні періоди, тощо;

оновлення освітніх програм та державного стандарту середньої освіти навчальних курсів у програмах загальної середньої освіти;

впровадження спеціальних навчальних курсів, лекцій, семінарів у формальній, неформальній та інформальній освіті, зокрема курсу «Основи цивільної оборони (захисту)» з метою підготовки всіх громадян для поводження в умовах військових дій чи надзвичайних ситуацій;

широка інформаційна підтримка заходів військово-патріотичного виховання, в тому числі із поширення шанобливого ставлення до військових та ветеранів;

формування здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до громадянських обов’язків, брати відповідальність за своє власне життя;

формування здатності до волонтерства та впливати на життя територіальної громади.

Популяризація військової та спеціалізованої державної служби

В межах напряму передбачається виконання таких завдань:

проведення заходів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

проведення військово-патріотичних заходів та реалізація військово-патріотичних проєктів з елементами початкової військової підготовки;

оновлення постійних експозицій та тимчасових виставок в історичних (військово-історичних) музеях відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання;

проведення екскурсій на військові виставки та музеї;

підготовка та поширення профорієнтаційних інформаційних матеріалів;

здійснення системної військово-шефської роботи, установлення та підтримка зв’язків військових частин, військових навчальних закладів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, цивільними закладами освіти, громадськими об’єднаннями з метою проведення спільних заходів з військово-патріотичного виховання та покращення профорієнтаційної роботи;

реформування викладання предмету «Захист України» відповідно до вимог часу та проведення ознайомчих заходів з основ початкової військової підготовки.

Розвиток військово-прикладного і службово-прикладного спорту, технічної творчості та інновацій

В межах напряму передбачається виконання таких завдань:

оптимізація видів військово-прикладного та службово-прикладного спорту (військово-спортивні багатоборства, морські багатоборства, парашутний спорт, пейнтбол, підводний спорт, пожежно-прикладний спорт, практична стрільба, радіоспорт, рукопашний бій, спорт із собаками, спортивне орієнтування, судномодельний спорт, авіамодельний спорт, автомобільний спорт, автомодельний спорт, вертолітний спорт, ракетомодельний спорт) та їх популяризація;

сприяння в організації та проведення тренувань в спортивних школах та громадських об’єднаннях;

проведення заходів, змагань, тренувальних зборів, інструкторсько-суддівських семінарів;

сприяння отриманню технічної та інженерної підготовки, розвитку конструювання і технічної творчості.

3. Початкова військова підготовка

Початкова військова підготовка проводиться з громадянами, у яких сформовано оборонну свідомість та готовність до збройного захисту України, що реалізується за такими напрямами:

вивчення нормативно-правових актів з питань безпеки і оборони;

здійснення морально-психологічної підготовки до військової служби;

засвоєння основ військової справи, набуття громадянами освітніх та професійних кваліфікацій у сфері безпеки і оборони.

Вивчення нормативно-правових актів з питань безпеки і оборони

У межах напряму передбачається виконання таких завдань:

ознайомлення із сферою національної безпеки та оборони, військового будівництва та проходження військової служби, завданнями та функціями сектору безпеки і оборони України, їх характерними особливостями;

формування чітких уявлень про походження Військової присяги і бойового прапора, військових відзнак і символіки України, про зміст, значення та порядок складання Військової присяги;

розкриття відмінностей між військовою та альтернативною (невійськовою) службою.

Здійснення морально-психологічної підготовки до військової служби.

У межах напрямку передбачається виконання таких завдань:

вивчення історії українського війська відповідно до засад, визначених Стратегією національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18.05.2019 № 286 (далі — Стратегія);

проходження перевірки на морально-психологічну готовність до збройного захисту;

формування психологічної стійкості та готовності до діяльності у складі військового колективу в умовах проходження військової служби, а також до дій в екстремальних ситуаціях.

Засвоєння основ військової справи, набуття громадянами освітніх та професійних кваліфікацій у сфері безпеки і оборони

У межах напряму передбачається виконання таких завдань:

розвиток системи цивільної оборони та добровільна професійна військова підготовка населення;

проходження курсу початкової військової підготовки;

підготовка за спеціалізаціями з присвоєнням військово-облікових спеціальностей;

забезпечення навчання у спеціалізованих класах з посиленою військово-спортивною підготовкою, юридичних осіб приватного та публічного права, зокрема військово-патріотичними громадські об’єднання, що отримали відповідну ліцензію;

здійснення початкової військової підготовки на базі спеціалізованих шкіл-ліцеїв та спеціалізованих класів закріплених за окремими складовими сектору безпеки і оборони України (видами/родами військ, окремими частинами, підрозділами чи кораблями).

Військово-патріотичне виховання та початкова військова підготовка (в тому числі за навчальним предметом «Захист України») здійснюється в ресурсних військово-патріотичних центрах (далі — Центр) утворених на базі закладів загальної середньої, професійної, професійно-технічної, позашкільної освіти, зокрема: Центрах, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, центрах національно-патріотичного виховання, навчальних центрах територіальної оборони, військово-патріотичних громадських об’єднаннях, інших юридичних осіб публічного і приватного права, за умови отримання відповідної ліцензії.

Засновник Центру має забезпечити його належне матеріально-технічне та кадрове наповнення.

4. Громадське сприяння безпеці та обороні

З метою створення ефективного механізму взаємодії держави і громадянського суспільства у системі військово-патріотичного виховання, зокрема, початкової військової підготовки, реалізовувати громадське сприяння безпеці та обороні за наступними напрямами:

розроблення механізму і ефективне залучення інститутів громадянського суспільства до виконання завдань військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки;

створення дієвої системи мотиваційних чинників участі громадськості у сприянні безпеці та обороні;

сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання та початкову військову підготовку.

Розроблення механізму і ефективне залучення інститутів громадянського суспільства до виконання завдань військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки

У межах напряму передбачається виконання таких завдань:

створення реєстру фізичних та юридичних осіб, готових брати участь у заходах військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки — «Громадський резерв сприяння безпеці і обороні» (далі — Реєстр). До зазначеного Реєстру включаються: ветерани АТО/ООС; учасники бойових дій; волонтери; організатори виховної роботи з дітьми та молоддю (виховники); керівники спеціального центру чи напрямку; інструктори за напрямками; профільні громадські об’єднання та громадські формування; окремі громадяни;

розробка та впровадження системи ліцензування юридичних та сертифікація фізичних осіб, що залучаються до завдань військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки.

Створення дієвої системи мотиваційних чинників участі громадськості у сприянні безпеці та обороні

У межах напряму передбачається виконання таких завдань:

запровадження інституційної, проєктної та фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства військово-патріотичного спрямування органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на конкурсній основі;

надання права пріоритетного користування державним та комунальним майном юридичним особам, які ліцензовані, виконують завдання програми військово-патріотичного виховання і внесені до Реєстру;

запровадження відзнак та преміювань органами державної влади та місцевого самоврядування для фізичних і юридичних осіб за ефективну реалізацію завдань військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки.

Сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання та початкову військову підготовку

У межах напряму передбачається виконання таких завдань:

залучення представників громадянського суспільства до розробки та реалізації державної програми та місцевих програм національно-патріотичного виховання за напрямком військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки;

підтримка заходів громадських об’єднань на виконання завдань військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки;

залучення фінансової та організаційної підтримки державних та місцевих органів влади до створення та діяльності ресурсних центрів військово-патріотичного виховання, заснованих інститутами громадянського суспільства;

залучення громадськості до проведення всеукраїнських і міжнародних проєктів у межах військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки;

розгортання мережі ресурсних центрів військово-патріотичного виховання інститутами громадянського суспільства для системи таборування на основі Українського державного центру національно-патріотичного виховання краєзнавства і туризму Міністерства освіти і науки України;

інформаційна підтримка засобами масової інформації, державними органами влади та органами місцевого самоврядування діяльності інститутів громадянського суспільства військово-патріотичного спрямування на постійній основі;

сприяння проведення інститутами громадянського суспільства тематичних змін, лекцій, занять з військово-патріотичного виховання у закладах відпочинку та оздоровлення дітей.

5. Етапи реалізації Концепції

Перший етап — до двох років.

Передбачається:

вдосконалення нормативно-правової бази і прийняття необхідних Законів та нормативно-правових актів, зокрема оновлення освітніх програм та державного стандарту середньої освіти навчальних курсів у програмах загальної середньої освіти;

розробка державної та місцевих програм національно-патріотичного виховання за напрямком військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки із залученням представників громадянського суспільства;

розробка Міністерством освіти і науки України навчальних профорієнтаційних програм за родами та видами військ Збройних Силах України (базовою є підготовка за програмою територіальної оборони), інших складових сектору безпеки і оборони України, за участі фахівців з військової підготовки із бойовим та педагогічним досвідом роботи з числа представників військово-патріотичних громадських об’єднань і волонтерів спільно з фахівцями Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

створення «Громадського реєстру сприяння безпеці і обороні» (Реєстру фізичних та юридичних осіб, готових брати участь у заходах військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки);

створення і налагодження роботи відповідного структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки з метою взаємодії та координації між усіма суб’єктами реалізації Концепції, до компетенції якого віднесено ведення Реєстру;

здійснення ліцензування юридичних та сертифікація фізичних осіб, що залучаються до завдань військово-патріотичного виконання та початкової військової підготовки;

розробка науково-методичної бази для здійснення морально-психологічної підготовки до військової та спеціалізованої державної служби;

розробка показників та індикаторів охоплення населення заходами з військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки;

створення пілотних проєктів з відкриття та діяльності Центрів;

оновлення постійних експозицій та тимчасових виставок в історичних (військово-історичних) відповідно до Стратегії;

оптимізація видів військово-прикладного та службово-прикладного спорту та його популяризація;

удосконалення системи військово-шефської роботи;

здійснення моніторингу та аналізу виконання завдань першого етапу задля переходу до наступного етапу реалізації Концепції.

Ефективна реалізація завдань Концепції здійснюється лише за умови проведення національної інформаційної кампанії з популяризації завдань військово-патріотичного виховання та громадського сприяння безпеці та обороні України на всіх етапах.

Другий етап — до трьох років.

Передбачається:

реалізація державної та місцевих програм національно-патріотичного виховання з окремим напрямом військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки та громадського сприяння безпеці та обороні;

налагодження роботи мережі Центрів;

здійснення інституційної, проєктної та фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства військово-патріотичного спрямування органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на конкурсній основі;

проведення всеукраїнської інформаційної кампанії;

розвиток системи цивільної оборони та добровільна професійна військова підготовка населення;

удосконалення науково-методичної бази для здійснення морально-психологічної підготовки до військової та спеціалізованої державної служби;

удосконалення показників та індикаторів охоплення населення заходами з військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки;

запровадження системи відзнак та заохочень органами державної влади та місцевого самоврядування для фізичних і юридичних осіб за ефективну реалізацію завдань військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки;

здійснення моніторингу та аналізу виконання завдань другого етапу задля переходу до наступного етапу реалізації Концепції.

Третій етап — постійно.

Передбачається:

створення спеціалізованих класів та здійснення на їх базі початкової військової підготовки (зокрема — у закладах спеціалізованої освіти військового спрямування);

розвиток системи добровільної професійної військової підготовки населення;

наскрізне впровадження системи військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки і громадського сприяння безпеці та оборони України на національному рівні.

6. Очікувані результати

В результаті реалізації Концепції має бути сформована система військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки і громадського сприяння безпеці та обороні України, що включає:

наскрізне інформаційне охоплення громадян України від шкільного віку поняттям формування оборонної свідомості (готовність громадянина до захисту України);

функціонування «Громадського реєстру сприяння безпеці і обороні»;

щорічне збільшення на 10% чисельності громадян України, що усвідомили необхідність захисту незалежності і територіальної цілісності України (формування оборонної свідомості) готових протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, в тому числі, інформаційного характеру;

щорічне збільшення на 3% чисельності громадян, готових захищати незалежність і територіальну цілісність України, в тому числі, ненасильницькими методами, такими як волонтерство, благодійність тощо;

збільшення до 10% чисельності повнолітніх громадян, готових до збройного захисту незалежності та територіальної цілісності України;

постійне здійснення інституційної, проєктної та фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства військово-патріотичного спрямування органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на конкурсній основі;

функціонування розгалуженої мережі ресурсних військово-патріотичних центрів;

створення розгалуженої мережі спеціалізованих шкіл-ліцеїв та спеціалізованих класів закріплених за окремими складовими сектору безпеки і оборони України в регіонах зі 100% охопленням закладів освіти навчальними профорієнтаційними програмами за родами та видами військ;

максимальне охоплення громадян України спеціальним навчальним курсом «Основи цивільної оборони (захисту)»;

формування позитивного іміджу Сил безпеки та оборони України;

збільшення кількості заходів військово-патріотичного виховання та інтенсивності військово-шефської роботи;

щорічне збільшення кількості громадян на 10%, які беруть участь у заходах військово-патріотичного виховання, початкової військової підготовки молоді і громадського сприяння безпеці і обороні.

7. Фінансове забезпечення реалізації Концепції

Видатки на реалізацію Концепції здійснюватимуться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.


30 квітня 2020, 09:28 | ID: 57372 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 5374 //