Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

КПКВ 2101010 «Керівництво та військове управління Збройними Силами України»

Мета та завдання бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

Завдання бюджетної програми

Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України

Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави

Оперативне управління Збройними Силами України

Обсяг запланованих бюджетних призначень — 263 598,6 тис. грн., у тому числі:

із загального фонду — 263 098,6 тис. грн.

із спеціального фонду — 500,0 тис. грн.

Заплановані результативні показники

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Чисельність державних службовців

чол.

749

 

Чисельність військовослужбовців

чол.

721

 

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

тис. шт.

160,0

 

Кількість контрольних заходів

од.

160

 

Кількість відряджень

од.

655

 

Кількість придбання обладнання

од.

 

110

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

100

 


КПКВ 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ»

Мета та завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування, бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій та завдань

Завдання бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту особового складу Збройних Сил України (виплата грошового забезпечення, заробітної плати та витрат на відрядження, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оренда житла для безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей)

Виплата одноразової грошової допомоги в разі смерті, каліцтва або інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів

Участь та сприяння в організації та забезпеченні реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту у Збройних Силах України, оплата членських внесків Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ)

Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об’єктів, що належать Збройним Силам України

Забезпечення особового складу Збройних Сил України харчуванням через підприємницькі структури, речовим майном, лазно-пральним обслуговуванням, пально-мастильними матеріалами

Забезпечення постійного зв’язку для управління військами (силами), розвиток та реструктуризація зв’язку у Збройних Силах України

Оновлення боєздатності та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу

Забезпечення підготовки та проведення двосторонніх навчань на території України та поза її межами

Виконання заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки

Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки

Оптимізація структури та чисельності Збройних Сил України

Забезпечення військових перевезень, ремонт та утримання під’їзних колій, страхування повітряних суден та відповідальності за шкоду заподіяну третім особам

Проведення навчальних зборів з резервістами та військовозобов’язаними у Збройних Силах України

Проведення культурно-виховної роботи з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців

Виконання міжнародних угод у військовій сфері

Утримання українських національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців Збройних Сил України направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління, проведення ротацій (повернення) українських національних контингентів (персоналу), виплата компенсаційних сум військовослужбовцям, а також членам їх сімей, у разі загибелі або встановлення інвалідності під час виконання обов’язків у складі українського національного контингенту (персоналу)

Забезпечення організації та проведення заходів воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва

Утримання, експлуатація та проведення поточного ремонту аеродромної мережі та гідротехнічних споруд

Прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах)

Переобладнання казарм поліпшеного типу (гуртожитків) для військовослужбовців військової служби за контрактом

Обсяг запланованих бюджетних призначень — 30 982 948,5 тис. грн., у тому числі:

із загального фонду — 30 671 957,9 тис. грн.

із спеціального фонду — 310 990,6 тис. грн.

Заплановані результативні показники

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України

шт.

33 883,0

 

Кількість будівель (споруд), в яких планується провести капітальний ремонт

шт.

500

2 450

Кількість військових містечок

шт.

1 519,0

269,0

Кількість заходів бойової підготовки

тис. шт.

19,8

 

Кількість міжнародних навчань

шт.

16

 

Кількість українських національних контингентів

шт.

7

 

Технічне обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки

од.

11 973

387

Капітальний ремонт озброєння та військової техніки

од.

653

11

Капітальний ремонт літаків, вертольотів, авіаційних двигунів

од.

145

 

Чисельність військовослужбовців забезпечених трьохразовим харчуванням

тис. чол.

120,0

 

Чисельність військовослужбовців за контрактом забезпечених обідом

тис. чол.

20,0

 

Придбання польової форми

тис. шт.

275,0

 

Придбання спорядження для військовослужбоців

тис. шт.

39,9

 

Кількість комплектів засобів індивідуального захисту (бронежилетів та шоломів) для військовослужбовців

тис. шт.

39,9

 

Кількість військових комісаріатів

шт.

457,0

 

Чисельність резервістів, призваних на збори

чол.

1 700

 

Чисельність військовозоб’язаних, призваних на збори

чол.

2 600

 

КПКВ 210101080 «Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни »

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення лікування та створення належних умов для підтримання здоров’я особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги.

Забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам військової служби, ветеранам війни та іншим категоріям громадян, яким законодавством надано право користування закладами охорони здоров’я Міністерства оборони України.

Впровадження сучасних медичних технологій та оновлення медичного обладнання військових госпіталів

Забезпечення лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України.

Обсяг запланованих бюджетних призначень — 1 092 900,9 тис. грн., у тому числі:

із загального фонду — 905 556,5 тис. грн.

із спеціального фонду — 187 344,4 тис. грн.

Заплановані результативні показники

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Кількість медичних установ

од.

38

 

Кількість лікарських відвідувань

тис. шт.

1 170,0

120,0

Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів

тис. шт.

110,0

40,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

од.

10 500,0

10 000,0

Кількість хірургічних втручань

тис. чол.

40,0

13,0

Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях

ліжко/дн.

 

10,0


КПКВ 2101100 «Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I-ІV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді»

Мета та завдання бюджетної програми

Забезпечення кваліфікованими кадрами Збройних Сил України

Завдання бюджетної програми

Забезпечення навчального процесу у військових навчальних закладах Міністерства оборони України (виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати професорсько-викладацькому складу, грошового утримання курсантам, ліцеїстам тощо).

Утримання, експлуатація та поточний ремонт навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів (навчальна техніка, полігони, аеродроми, морські причали, навчальні, комп’ютерні класи тощо).

Підготовка науково-педагогічних кадрів за державним замовленням (аспірантів, ад’юнктів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук,слухачів, інтернів, клінічних ординаторів тощо).

Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців.

Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу та військових ліцеїстів.

Утримання науково-дослідних установ вищих військових навчальних закладів.

Обсяг запланованих бюджетних призначень — 1 410 081,6 тис. грн., у тому числі:

із загального фонду — 1 285 242,4 тис. грн.

із спеціального фонду — 124 839,2 тис. грн.

Заплановані результативні показники

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації

од.

35

35

Кількість наукових центрів

од.

8

8

Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються

чол.

6 588

 

Середньорічна чисельність ад’юнктів та докторантів, що навчаються

чол.

150

 

Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройдуть перепідготовку

чол.

26

 

Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищать кваліфікацію

чол.

4 500

 

Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються

чол.

840

 

Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу

чол.

400

36 570

Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання

чол.

 

2 906

Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників

відс.

100,0

 

Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік

відс.

97,0

 

Частка ад’юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання

відс.

54,0

 


КПКВ 2101150 «Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України»

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Модернізація існуючого та розроблення нового озброєння і військової техніки (ОВТ), закупівля нового озброєння і військової техніки для оснащення Збройних Сил України, у першу чергу cил спеціальних операцій, сучасним озброєнням та військовою технікою і створення необхідних умов для подальшого забезпечення ними основних сил оборони, модернізація та продовження термінів технічної придатності існуючого озброєння та військової техніки.

Розвиток автоматизованої системи управління Збройними Силами України, введення в експлуатацію складових частин єдиної автоматизованої системи управління

Завдання бюджетної програми

Організація проведення та завершення дослідно-конструкторських робіт, в першу чергу тих, які знаходяться на завершальних етапах виконання.

Завершення державних випробувань військово-транспортного літака Ан-70 та виготовлення двох літаків.

Проектування та будівництво головного корабля класу «корвет».

Розроблення багатофункціонального ракетного комплексу.

Закупівля нових систем (комплексів, зразків) та модернізація наявного озброєння і військової техніки.

Організація проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України, введення в експлуатації окремих складових частин ЄАСУ Збройних Сил України.

Обсяг запланованих бюджетних призначень із загального фонду — 5 246 500,0 тис. грн.

Основні показники державного оборонного замовлення затверджуються Кабінетом Міністрів України


КПКВ 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України»

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вирішення житлової проблеми та створення фонду службового житла для військовослужбовців Збройних Сил України

Завдання бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України (у тому числі службовим)

Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України

Завершення будівництва житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності

Обсяг запланованих бюджетних призначень — 1 140 517,7 тис. грн., у тому числі:

із загального фонду — 1 000 000,0 тис. грн.

із спеціального фонду — 140 517,7 тис. грн.

Заплановані результативні показники

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за станом на початок року

чол.

42 487

 

Кількість побудованих (придбаних) квартир

од.

2 500

339

Частка службових квартир від загальної кількості квартир

відс.

30

30

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку

відс.

5,9

0,8


КПКВ 2101210 «Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України»

Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива Збройних Сил України та створення умов, що гарантують безпеку населення та народногосподарських об’єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів

Завдання бюджетної програми

Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива

Підготовка місць зберігання рідинних компонентів ракетного палива утилізації

Утилізація списаного озброєння, військової техніки та військового майна

Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України

Створення умов, які гарантують безпеку населення у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів

Обсяг запланованих бюджетних призначень — 112 905,6 тис. грн., у тому числі:

із загального фонду — 57 544,6 тис. грн.

із спеціального фонду — 55 361,0 тис. грн.

Заплановані результативні показники

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Кількість військових частин, що здійснюють підготовку до утилізації непридатних боєприпасів

од.

 

8

Кількість місць зберігання, на яких здійснюється підготовка до утилізації рідинних компонентів ракетного палива

од.

 

2

Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки

од.

30

 

Обсяг утилізованих боєприпасів

тис. тонн

2,0

3,1

 


06 січня 2015, 10:35 | ID: 6664 |


Переглядів: 5421 //