Роз’яснення щодо особливостей укладання контрактів з громадянами та військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ

І. Загальні положення.

Законами України:

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час мобілізації» від 20.05.2014 № 1275-VІІ, у тому числі — до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (набрав чинності 09 червня 2014 року);

«Про внесення змін до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» від 12.08.2014 № 1634-VІІ (набрав чинності 04 вересня 2014 року);

внесено зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі — Закон України) щодо:

1. Розширення можливостей кандидатів щодо вибору термінів на які можливо укладати контракт (у тому числі короткостроковий контракт).

2. Спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду;

3. Розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом.

Зокрема передбачено:

· прийняття на військову службу за контрактом військовослужбовців за призовом під час мобілізації.

· укладання короткострокового контракту на проходження військової служби до закінчення особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію, укладання тривалих контрактів на 3 або 5 років.

· прийняття на військову службу за контрактом осіб, які мають базову середню освіту;

· прийняття на військову службу за контрактом осіб до отримання результатів спеціальної перевірки (під час кризової ситуації), або, без проведення спеціальної перевірки (під час мобілізації та (або) введення воєнного стану).

ІІ. Щодо розширення можливостей кандидатів у виборі термінів контрактів (у тому числі короткостроковий контракт).

1. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби у календарному обчисленні:

для осіб рядового складу — 3 роки;

для осіб сержантського та старшинського складу — від 3 до 5 років.

Довідково. До внесення змін для сержантів (старшин) передбачався термін контракту, виключно 5 років.

2. Законом України впроваджено можливість укладання під час дії особливого періоду у всіх військових частинах (установах) короткострокового контракту, до закінчення особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію, для наступних осіб:

військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військовослужбовців строкової військової служби (які вислужили встановлені строки військової служби, або ті, яким залишилось менше одного місяця до завершення строків військової служби);

громадян України призовного віку;

громадян України (військовозобов’язаних та жінок).

Строк дії контракту у пункті третьому Контракту про проходження військової служби викладати за змістом: «до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію».

3. Після оголошення демобілізації, звільнення військовослужбовців: які уклали короткострокові контракти; військовослужбовців, призваних на військову службу по мобілізації; військовослужбовців строкової військової служби — буде проводитись однаково та поетапно (у терміни, визначені Указом Президента України, наказами і розпорядженнями Міністра оборони України та Генерального штабу ЗС України).

Тобто, одночасно за відповідними етапами демобілізації будуть підлягати звільненню (якщо вони не виявили бажання продовжити військову службу за новим тривалим контрактом):

військовослужбовці за призовом по мобілізації;

колишні військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, які уклали короткостроковий контракт,

військовослужбовці строкової військової служби;

колишні військовослужбовці строкової військової служби, які уклали короткостроковий контракт.

ІІІ. Щодо спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду.

Законом впроваджено можливість укладання контракту з громадянами (військовослужбовцями), під час дії особливого періоду, без проведення спеціальної перевірки, що дозволяє скоротити термін проведення процедури відбору, оформлення документів та підписання контракту.

1. У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки.

Тобто, командир військової частини (військовий комісар) у ході відбору відправляє необхідні запити до установ (відомств) з метою проведення спеціальної перевірки, але має право підписати контракт не чекаючи офіційного надходження результатів спеціальної перевірки.

У подальшому, якщо військовослужбовець за результатами спеціальної перевірки не відповідатиме встановленим вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу), він підлягає звільненню з військової служби на підставі пункту «й», частини шостої, статті 26 Закону України.

2. У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається без проведення спеціальної перевірки.

Тобто, командир військової частини (військовий комісар) у ході відбору спеціальну перевірку не здійснює, необхідні запити до установ (відомств) не відправляє.

ІV. Щодо розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом.

Законом дозволено здійснювати відбір з числа громадян призовного віку,які мають базову середню освіту, що дозволяє збільшити людський ресурс для прийняття на військову службу за контрактом.

Тобто, на військову службу за контрактом осіб рядового складу приймаються:

військовослужбовці рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації;

військовослужбовці рядового складу, які проходять строкову військову службу;

громадяни призовного віку, як мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту;

військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років.

V. Щодо мотивації та переваг для військовослужбовців, які укладають короткостроковий контракт.

Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 2 500 грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби.

Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час (казармений стан — для військовослужбовців строкової служби).

Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:

гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;

значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);

регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);

можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок держави без відриву від служби;

участь у міжнародних миротворчих операціях за кордоном.


17 жовтня 2014, 17:13 | ID: 5148 |


Переглядів: 149099 //