Інформацій листок про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у Науково-методичному центрі кадрової політики Міністерства оборони України

1. Посади, які заміщують військовослужбовці

Науково-дослідний відділ (проблем психологічного вивчення особового складу):*

Начальник відділу, ШПК «підполковник», посадовий оклад 8180 грн. (т.р. — 46 ).

Кваліфікаційні вимоги до посади

Посаду начальника науково-дослідного відділу (проблем психологічного вивчення особового складу) можуть обіймати особи офіцерського складу, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби на посадах наукових працівників не менше п’яти років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової діяльності за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти (ОТР).

* при відборі кандидатів на заміщення вакантних посад до науково-дослідного відділу (проблем психологічного вивчення особового складу) враховується наявність теоретичних знань та практичних навичок роботи на комп’ютерному технічному засобі (поліграф) та відповідна підготовка.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

рапорт на ім’я керівника про участь у конкурсі;

копію документів, що посвідчує особу;

послужний список;

автобіографія;

копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях;

письмову згоду на обробку персональних даних;

медична книжка.

Дата проведення конкурсу — 12 травня 2020 року.

Термін подання документів — до 08 травня 2020 року включно.

Документи надсилаються на адресу: 03113, м. Київ-113, Проспект Перемоги, 55/2, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків та умов оплати праці за тел. 454-73-35.


08 квітня 2020, 17:22 | ID: 56830 |


Переглядів: 358 //