Інформація про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових та науково-педагогічних посад Харківського національного університету Повітряних Сил, які заміщуються військовослужбовцями

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових та науково-педагогічних посад Харківського національного університету Повітряних Сил, які заміщуються військовослужбовцями

№ з/п

Посада

Штатна категорія

ВОС

посадовий оклад

Примітка

ЛЬОТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра льотної експлуатації і бойового застосування вертольотів

1.

Доцент

підполковник

0616002

7890

 

2.

Викладач

майор

0616003

6340

 

3.

Викладач

майор

0616003

6340

 

4.

Викладач

майор

0616003

6340

 

Кафедра повітряної навігації та бойового управління авіацією

5.

Викладач

майор

0619003

6340

 

Науково-дослідна лабораторія

6.

Молодший науковий співробітник

капітан

0627003

5640

 

ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Навчальна частина

7.

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи — начальник навчальної частини

підполковник

4610002

8460

 

Кафедра конструкції та міцності літальних апаратів та двигунів

8.

Начальник кафедри

полковник

4610002

8600

 

9.

Професор

підполковник

4610002

8320

 

10.

Доцент

підполковник

4610002

7890

 

Кафедра радіоелектронного обладнання літальних апаратів

11.

Старший викладач

підполковник

4613003

7890

 

Кафедра комплексів авіаційного озброєння

12.

Доцент

підполковник

4611002

7890

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК

Кафедра тактики зенітних ракетних військ

13.

Старший викладач

підполковник

0413003

7750

 

Кафедра радіоелектронних засобів інформаційного забезпечення і управління зенітними ракетними комплексами та системами зенітних ракетних військ

14.

Старший викладач

підполковник

7050003

7750

 

ФАКУЛЬТЕТ АСУ та НЗПА

Кафедра бойового застосування та експлуатації АСУ

15.

Доцент

підполковник

5311002

7890

 

16.

Доцент

підполковник

5311002

7890

 

17.

Старший викладач

підполковник

5311003

7750

 

Кафедра радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил

18.

Старший викладач

підполковник

1210003

7750

 

Кафедра математичного та програмного забезпечення АСУ факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації

19.

Начальник кафедри

полковник

5302002

8600

 

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВІЙСЬК ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ

Кафедра озброєння радіотехнічних військ

20.

Доцент

підполковник

7082002

7890

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

Кафедра бойового застосування озброєння протиповітряної оборони Сухопутних військ

21.

Старший викладач

підполковник

0426003

7750

 

Кафедра бойового застосування озброєння протиповітряної оборони Сухопутних військ

22.

Доцент

підполковник

0416002

7890

 

23.

Викладач

майор

0426003

6340

 

Кафедра озброєння військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

24.

Професор

підполковник

4402002

8320

 

25.

Доцент

підполковник

4411002

7890

 

26.

Доцент

підполковник

4411002

7890

 

Науково-дослідна лабораторія

27.

Молодший науковий співробітник

капітан

0416003

5640

 

КАФЕДРА ТАКТИКИ ТА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН

28.

Викладач

майор

0201003

6340

 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ

29.

Викладач

майор

3201003

6340

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

30.

Доцент

підполковник

3460002

7890

 

31.

Доцент

підполковник

3460002

7890

 

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Науково-дослідне управління (розвитку і застосування Повітряних Сил)

Науково-дослідний відділ (розвитку, підготовки та застосування угрупувань Повітряних Сил)

32.

Провідний науковий співробітник

підполковник

0401003

7890

 

33.

Старший науковий співробітник

підполковник

5302003

7750

 

Науково-дослідний відділ (моделюючих та інформаційних систем Повітряних Сил)

34.

Начальник відділу

підполковник

3901002

8180

 

Науково-дослідна лабораторія (інформаційно-методичного забезпечення досліджень застосування Повітряних Сил)

35.

Начальник лабораторії

підполковник

5302003

8030

 

Науково-дослідний відділ (розвитку АСУ авіацією та ППО Повітряних Сил і кібербезпеки)

36.

Начальник відділу

підполковник

5301002

8180

 

37.

Старший науковий співробітник

підполковник

5304003

7750

 

38.

Науковий співробітник

майор

5311003

6340

 

Науково-дослідний відділ (бойового застосування та експлуатації АСУ авіацією та ППО Повітряних Сил)

39.

Начальник відділу

підполковник

5302002

8180

 

40.

Заступник начальника відділу

підполковник

5303003

8030

 

Науково-дослідне управління (розвитку, застосування та забезпечення авіації Повітряних Сил)

Науково-дослідний відділ (розвитку, підготовки та застосування авіації Повітряних Сил)

41.

Начальник відділу — заступник начальника управління

підполковник

0626002

8320

 

42.

Провідний науковий співробітник

підполковник

0627003

7890

 

Науково-дослідний відділ (розвитку ОВТ та технічного забезпечення авіації Повітряних Сил)

43.

Старший науковий співробітник

підполковник

4610003

7750

 

Науково-дослідний відділ (аеродромно-технічного забезпечення авіації Повітряних Сил)

44.

Провідний науковий співробітник

підполковник

5210003

7890

 

Науково-дослідний відділ (радіотехнічного забезпечення польотів авіації та зв’язку Повітряних Сил)

45.

Старший науковий співробітник

підполковник

5213003

7750

 

Науково-дослідне управління (розвитку, застосування та забезпечення ЗРВ та РТВ Повітряних Сил)

Науково-дослідний відділ (розвитку системи ОВТ ЗРВ Повітряних Сил)

46.

Заступник начальника відділу

підполковник

7081003

8030

 

47.

Молодший науковий співробітник

капітан

3901003

5640

 

Науково-дослідний відділ (розвитку та експлуатації техніки РТВ)

48.

Начальник відділу

підполковник

0440002

8180

 

Науково-дослідне управління (спеціальних досліджень)

Науково-дослідний відділ (розвитку багатофункціональних розвідувально-ударних систем)

49.

Старший науковий співробітник

підполковник

7071003

7750

 

ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНСЬКОГО СКЛАДУ

50.

Начальник коледжу

полковник

4601002

7750

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ

Кафедра (підготовки фахівців бойового забезпечення авіації)

51.

Викладач

майор

4611063

6340

 

Науково-дослідна лабораторія

52.

Старший науковий співробітник

підполковник

1205003

7750

 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

Посада

Наукова ступень

Вчене звання

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Стаж роботи

1

2

3

4

5

Начальник військового коледжу сержантського складу

Доктор (кандидат) наук

Професор Доцент (СНС)

Магістр

опер.-такт. рівня

Посаду начальника коледжу можуть займати особи офіцерського складу, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж військової служби на посадах науково-педагогічних (педагогічних) працівників не менше п’яти років або особи, які мають досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів (не менше п’яти років)

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи — начальник навчальної частини

Доктор (кандидат) наук

Доцент (СНС)

Магістр

опер.-такт. рівня

Посаду заступника начальника факультету з навчальної та наукової роботи — начальник навчальної частини можуть займати військовослужбовці, які мають вчене звання та/або науковий ступінь за профілем діяльності факультету, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше трьох років.

Начальник кафедри

Доктор (кандидат) наук

Професор (доцент)

Магістр

опер.-такт. рівня

Посаду начальника (завідувача) кафедри — військовослужбовці (цивільні особи), які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання (у відповідності до ліцензійних вимог), та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління не менше п’яти років.

Професор кафедри

Доктор

(Кандидат) наук

Професор доцент (СНС)

Магістр

опер.-такт. рівня

Посаду професора можуть займати особи, які мають:

вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років; вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років.

Доцент

Кандидат наук

Доцент (СНС)

Магістр

опер.-такт. рівня

Посаду доцента можуть займати особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи; старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці.

Старший викладач

Кандидат наук

 

Магістр

(спеціаліст)

Посаду старшого викладача можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники; висококваліфіковані фахівці з військ (сил), органів військового управління, які мають вищу освіту та мають досвід проходження військової служби на посадах офіцерського складу не менше п’яти років.

Викладач

   

Магістр

(спеціаліст)

На посаду викладачів можуть призначатися випускники ад’юнктури (аспірантури), а також особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», в тому числі офіцери з військ.

Начальник відділу

Доктор

(кандидат) наук

Професор (СНС)

Магістр

опер.-такт. рівня

Начальника науково-дослідного відділу — особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років, та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП, та НУ не менше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

Заступник начальника відділу

Доктор

(кандидат) наук

Професор (СНС)

Магістр

(спеціаліст)

Заступника начальника науково-дослідного відділу — особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше трьох років, та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП, та НУ не неменше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше семи років та відповідний рівень освіти.

Начальник науково-дослідної лабораторії

Доктор

(кандидат) наук

Професор (СНС)

Магістр

(спеціаліст)

Посаду начальника науково-дослідної лабораторії можуть займати особи, які мають стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, не менше п’яти публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — не менше трьох років.

Провідний науковий співробітник

Доктор (кандидат) наук

Професор доцент (СНС)

Магістр

(спеціаліст)

На посаду провідного наукового співробітника — особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше десяти публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

Старший науковий співробітник

Кандидат наук

 

Магістр

(спеціаліст)

Посаду старшого наукового співробітника — особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше семи років за останні п’ять років не менше десяти публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше десяти років.

Науковий співробітник

   

Магістр

(спеціаліст)

Посаду наукового співробітника можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менш п’яти публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — без пред’явлення вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше п’яти років.

Молодший науковий співробітник

   

Магістр

(спеціаліст)

Посаду молодшого наукового співробітника можуть займати особи, які мають досвід проходження військової служби не менше трьох років. За наявністю наукового ступеня, закінчення ад’юнктури — без вимог до стажу роботи. На посаду молодшого наукового співробітника можуть бути призначені, як виняток, випускники ВНЗ, які набули досвіду наукової роботи у період навчання.

Відповідно до спільного наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 19.10.2016 року № 542/1255 в умовах особливого періоду за клопотанням керівника ВВНЗ уповноваженою посадовою особою приймається рішення щодо призначення на вакантну посаду без проведення конкурсу особи офіцерського складу з числа командирів (начальників), які мають відповідну освіту, досвід безпосереднього керівництва веденням (забезпечення ведення) бойових дій в районі проведення антитерористичної операції та статус учасника бойових дій.

Дата проведення конкурсу — 19.05.2020 року.

Термін подачі документів — до 27.04.2020 року.

Для участі в конкурсі надсилаються такі документи (поверненню не підлягають):

— рапорт про участь у конкурсі, поданий по команді з указанням повної назви посади та ВОС;

— автобіографія друкована;

— копії документів про вищу освіту, кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, УБД;

— службову та медичну характеристики;

— завірену копію службової картки;

— довідка про проходження військової служби;

— список наукових праць (винаходів) завірений заступником установи з наукової роботи;

— залікові відомості (фізична, вогнева підготовка);

— письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особи, які проходять військову службу у ВВНЗ, у якому проводиться конкурс, подають:

— рапорт про участь у конкурсі, поданий по команді з указанням повної назви посади та ВОС;

— автобіографія друкована;

— копії документів про вищу освіту, кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, УБД;

— службову характеристику;

— список наукових праць (винаходів) завірений заступником установи з наукової роботи;

— залікові відомості (фізична, вогнева підготовка);

— письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи надсилаються (подаються) на адресу:

61023, м. Харків, вул. Сумська 77/79, відділ персоналу та стройовий штабу ХНУ ПС з 900 до 1100 та з 1500 до 1700.


26 березня 2020, 09:57 | ID: 56538 |


Переглядів: 349 //