Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукового та науково-педагогічного складу у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Військового інституту танкових військ

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

№ з/п

Найменування посади за штатом

Кількість посад

Штатно-посадова категорія

Група

ВОС (ОС)

Посадовий оклад (грн.)

Умови участі у конкурсі

ФАКУЛЬТЕТ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Кафедра бронетанкового озброєння та військової техніки

1

Начальник кафедри

1

полковник

7050002

8600

Особи, які мають науковий ступінь та вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня та досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше п’яти років).

Кафедра експлуатації озброєння та військової техніки

2

Доцент

1

підполковник

7050003

7890

Особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника), або науковий ступінь та досвід науково-педагогічної роботи п’ять років, або досвід проходження служби на посаді старшого викладача без наукового ступеня і вченого звання зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Кафедра озброєння та стрільби

4

Викладач

1

майор

7050003

6340

Особи, які мають досвід військової служби на посадах за фахом та ступінь вищої освіти «магістр».

ФАКУЛЬТЕТ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кафедра тактико-спеціальних дисциплін

5

Викладач

1

майор

0211003

6340

Особи, які мають досвід військової служби на посадах за фахом та ступінь вищої освіти «магістр».

Науково-дослідна лабораторія

6

Старший науковий співробітник

1

працівник ЗСУ

161617

6306

Особи, які мають науковий ступінь (вчене звання) або досвід роботи наукової та науково-педагогічної діяльності та рівень вищої освіти магістр

Дата проведення конкурсу 15 квітня 2020 року.

Документи надсилаються до 08 квітня 2020 року.

Для участі в конкурсі надсилаються такі документи:

1. Особи офіцерського складу (працівники ЗСУ), які проходять службу (працюють) за місцем проведення конкурсу подають: рапорт (заява); автобіографія; службова характеристика; список наукових праць, винаходів (за наявності); звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

2. Для участі кандидатів у конкурсі з інших військових частин (установ) надсилаються наступні документи: рапорт; автобіографія; копії документів про вищу освіту; службова характеристика; завірена копія службової картки (із зазначенням ВОС); медична книжка; довідка про проходження військової служби; письмова згода на обробку персональних даних; копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); список наукових праць, винаходів (за наявності); документи, щодо підвищення кваліфікації (за наявності).

3. Для участі у конкурсі на посади науково-педагогічних працівників з інших установ (з числа цивільних) надсилаються наступні документи: заява; автобіографія; копії документів про вищу освіту; копія трудової книжки; характеристика з місця роботи; копія паспорта; письмова згода на обробку персональних даних; копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); список наукових праць, винаходів (за наявності); документи, щодо підвищення кваліфікації (за наявності).

Документи надсилаються на адресу: 61098, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192.

В ДОКУМЕНТАХ НА КОНКУРС ОБОВЯЗКОВО ВКАЗАТИ ЗВОРОТНЮ АДРЕСУ ТА КОНТАКТНИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ.


20 березня 2020, 15:16 | ID: 56437 |


Переглядів: 195 //