Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників

1. Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (zvir.zt.ua, zvir@zvir.zt.ua, (0412) 25-04-91,67-48-666) оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних та наукових працівників.

Науково-організаційне відділення:

Молодший науковий співробітник, ОС-030357, посадовий оклад
5423,00 гривень.

Кафедра спеціальної підготовки № 11 факультету технічних видів розвідки:

Викладач, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-0944003,
33 тарифний розряд.

Старший викладач вищого навчального закладу, ОС-252557, посадовий оклад 7489,17 гривень.

Кафедра спеціальної підготовки № 12 факультету технічних видів розвідки:

Доцент, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4819003,
44 тарифний розряд.

Кафедра спеціальної підготовки № 13 факультету технічних видів розвідки:

Доцент, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-0634013,
44 тарифний розряд;

Доцент, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-0634013,
44 тарифний розряд.

Кафедра спеціальної підготовки № 21 факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства:

Викладач, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-3001003,
33 тарифний розряд;

Викладач, штатно-посадова категорія «майор», ВОС-3001003,
33 тарифний розряд.

Кафедра спеціальної підготовки № 22 факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства:

Старший викладач, штатно-посадова категорія «підполковник»,
ВОС-1407003, 43 тарифний розряд.

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій:

Старший викладач, штатно-посадова категорія «підполковник»,
ВОС-5302003, 43 тарифний розряд;

Старший викладач вищого навчального закладу, ОС-121227, посадовий оклад 7489,17 гривень.

Кафедра спеціальної підготовки № 23 факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства:

Доцент, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-0935003,
44 тарифний розряд.

Кафедра іноземних мов:

Професор кафедри, ОС- 030358, посадовий оклад 8492,61 гривень;

Доцент, ОС- 030358, посадовий оклад 7979,79 гривень.

Старший викладач вищого навчального закладу, ОС- 030358, посадовий оклад 7489,17 гривень.

Кафедра фундаментальних наук:

Старший викладач вищого навчального закладу, ОС-111117, посадовий оклад 7489,17 гривень;

Викладач вищого навчального закладу, ОС-111117, посадовий оклад 6510,15 гривень.

Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту:

Заступник начальника кафедри, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-3201003, 48 тарифний розряд;

Професор, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-3201003,
47 тарифний розряд.

Науковий центр.

Науково-дослідний відділ спеціальних систем озброєння:

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС- 4918003, 44 тарифний розряд.

Старший науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4823003, 43 тарифний розряд;

Провідний науковий співробітник 0,5 ставки, ОС-252557, посадовий оклад 7189,00 гривень.

Науково-дослідна лабораторія радіо- і радіотехнічної розвідки:

Начальник лабораторії, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС- 4911003, 45 тарифний розряд;

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС- 4911003, 44 тарифний розряд.

Науково-дослідна лабораторія видової розвідки та космічних систем:

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4814003, 44 тарифний розряд.

Науково-дослідний відділ інформаційної та кібернетичної безпеки:

Начальник відділу, штатно-посадова категорія «підполковник»,
ВОС-1501002, 46 тарифний розряд;

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС- 1501003, 44 тарифний розряд;

Старший науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-1501003, 43 тарифний розряд;

Науковий співробітник, штатно-посадова категорія «майор»,
ВОС-1502003, 33 тарифний розряд;

Науковий співробітник, штатно-посадова категорія «майор»,
ВОС-1503003, 33 тарифний розряд.

Науково-дослідна лабораторія психологічних операцій:

Начальник лабораторії, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС- 0935003, 45 тарифний розряд;

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-0935003, 44 тарифний розряд;

Науковий співробітник, штатно-посадова категорія «майор»,
ВОС-0935003, 33 тарифний розряд.

Науково-дослідна лабораторія розвитку засобів радіоелектронної боротьби:

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-1401003, 44 тарифний розряд;

Старший науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-1401003, 43 тарифний розряд.

Науково-дослідний відділ роботизованих систем:

Заступник начальника відділу, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4610083, 45 тарифний розряд;

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-4610083, 44 тарифний розряд.

Науково-дослідна лабораторія забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації:

Провідний науковий співробітник, штатно-посадова категорія «підполковник», ВОС-3005003, 44 тарифний розряд.

Бібліотека:

Завідувач бібліотеки, ОС-020297, посадовий оклад 4456,00 гривень.

Кафедра військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу:

Викладач вищого навчального закладу, посадовий оклад 6510,15 гривень;

Викладач вищого навчального закладу, посадовий оклад 6510,15 гривень;

Викладач вищого навчального закладу, посадовий оклад 6510,15 гривень.

2. Умови участі у конкурсі.

Вимоги до кандидатів на посади, що заміщуються військовослужбовцями.

Начальник кафедри: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти «магістр» або науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, оперативно-тактичний рівень військової освіти, а також досвід служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах).

Заступник начальника кафедри: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти «магістр» або ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь, стаж науково-педагогічної діяльності п’ять років, або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Професор: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти «магістр» або вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь та стаж науково-педагогічної діяльності п’ять років, або вчене звання (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Доцент: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти «магістр» або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь та досвід науково-педагогічної роботи п’ять років, або старший викладач без наукового ступеня і вченого звання, який має не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи.

Старший викладач: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти «магістр» або досвід військової служби на посадах за фахом, ступінь вищої освіти «магістр» або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, або викладач без наукового ступеня і вченого звання, який має не менше п’яти років стажу науково-педагогічної роботи та видані навчально-методичні посібники, наукові праці.

Викладач: особи, які мають досвід участі в бойових діях, ступінь вищої освіти «магістр» або досвід військової служби на посадах за фахом, ступінь вищої освіти «магістр», або ступінь вищої освіти «магістр».

Начальник (заступник начальника) науково-дослідного відділу: особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти (трьох) років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти (семи) років та відповідний рівень освіти.

Начальник науково-дослідноі лабораторії: особи, які мають стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — не менше трьох років.

Провідний науковий співробітник: особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

Старший науковий співробітник: особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше
10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

Науковий співробітник: особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня — без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

Вимоги до кандидатів на посади, що заміщуються цивільними особами.

Професор кафедри: особи, які мають вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років, або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь та стаж науково-педагогічної діяльності п’ять років, або вчене звання (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

Доцент: особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь та досвід науково-педагогічної роботи п’ять років, або старший викладач вищого навчального закладу без наукового ступеня і вченого звання, який має не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи.

Старший викладач вищого навчального закладу: особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, або викладачі вищого навчального закладу без наукового ступеня і вченого звання, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної роботи та видані навчально-методичні посібники, наукові праці.

Викладач вищого навчального закладу: особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр».

Завідувач бібліотеки: особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр» та стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

Провідний науковий співробітник: особи, які мають науковий ступінь, стаж роботи за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

Молодший науковий співробітник: особи, які які мають досвід роботи не менше трьох років. За наявності наукового ступеня, закінчення ад’юнктури — без вимог до стажу роботи. На посаду молодшого наукового співробітника можуть бути призначені, як виняток, випускники вищих навчальних закладів, які набули досвіду наукової роботи у період навчання.

3. Строк подання документів до 20 березня 2020 року.

Дата проведення засідання конкурсної комісії 31 березня 2020 року.

4. Особа, яка бажаює взяти участь у конкурсі на заміщення науково-педагогічних посад, подає особисто або надсилає поштою такі документи.

Військовослужбовці:

рапорт про участь у конкурсі;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту;

службову та медичну характеристики;

завірену копію службової картки;

довідку про проходження військової служби (із зазначенням ВОС);

письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Цивільні особи:

заяву про участь у конкурсі;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту;

копію трудової книжки;

характеристику з місця роботи;

копію паспорта;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

Особи, які проходять військову службу (працюють) у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова, подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на заміщення наукових посад, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

рапорт (письмову заяву) на ім’я керівника про участь у конкурсі;

копію документа, що посвідчує особу;

заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список із зазначенням ВОС);

копію трудової книжки (за наявності);

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях;

письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які проходять військову службу (працюють) у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

5. Документи надсилаються на адресу: проспект Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир, 10004.

6. Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: заступник начальника відділу персоналу та стройового підполковник Кісельов Віктор Юрійович.


19 лютого 2020, 10:38 | ID: 55830 |


Переглядів: 299 //