Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників, курсів іноземних мов (англійська) на кафедрі військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

1. Кафедра військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників, курсів іноземних мов (англійська).

На посади осіб офіцерського складу:

викладач, ШПК – «майор», тарифний розряд 33;

викладач, ШПК – «майор», тарифний розряд 33;

викладач, ШПК – «майор», тарифний розряд 33;

викладач, ШПК – «майор», тарифний розряд 33;

викладач, ШПК – «майор», тарифний розряд 33;

викладач, ШПК – «майор», тарифний розряд 33.

2. Умови участі в конкурсі:

на посади що заміщуються військовослужбовцями – особи які мають ступінь вищої освіти «магістр», досвід військової служби за фахом.

3. Для участі в конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):

військовослужбовці – рапорт про участь у конкурсі, витяг з Резерву кандидатів для просування по службі, автобіографія, копія учасника бойових дій (за наявності), копії документів про вищу освіту, службова характеристика, копія службової картки, медична характеристика, довідка про проходження військової служби (із зазначенням військово-облікової спеціальності) письмова згода на збір та обробку персональних даних;

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

4. Строк подання документів – місяць з дня опублікування на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Дата проведення засідання конкурсної комісії – протягом десяти днів  після закінчення строку подання документів.

5. Документи надсилаються на адресу кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:

вул. Гагаріна 56, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300.

Особа уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – заступник начальника кафедри Геник Василь Миколайович, тел. 0673841110.

Голова конкурсної комісії                                                            В.М. ГЕНИК


28 червня 2019, 16:30 | ID: 50813 |


Переглядів: 298 //