Інформація щодо особливостей застосування змін в антикорупційному законодавстві під час проведення кампанії декларування - 2021

Доручення тимчасово виконуючого обов'язки Міністра оборони України та Збройних Сил України від 02.02.2021 № 1512/з щодо проведення у 2021 році заходів із надання персоналом Міністерства оборони України та Збройних Сил України електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Національне агентство з питань запобігання корупціїзвертає увагу на важливі аспекти декларування — 2021»

Національним агентством з питань запобігання корупції оприлюднена відеоінструкція, у якій звертається увага на нові і важливі аспекти кампанії декларування у 2021 році.

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=gGeK4l8LsLI&feature=emb_logo або

https://deklaruy.org.ua/

ВІДОМОСТІ ПРО БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

ДЕКЛАРУЮТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ КОШТІВ АБО ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ БАНКІВСЬКОЇ КАРТИ

З 1 січня 2021 року суб’єкти декларування мають внести в декларацію відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня звітного періоду.

«Завершення строку дії банківської карти не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунка. Тому відомості про такий рахунок необхідно також зазначити у відповідному розділі декларації», — зазначила представник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Юлія Кулікова.

Посилання: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/osoblyvosti-vidobrazhennya-vidomostej-pro-bankivski-ta-inshi-finansovi-ustanovy/

НАЯВНІСТЬ ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ

БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ ДНІВ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ЗОБОВ’ЯЗУЄ НАДАТИ ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ

З 1 січня 2021 року суб’єктам декларування необхідно буде відображати у декларації відомості про банківську або фінансову установу, в якій у звітному періоді у суб’єкта декларування або члена його сім’ї був доступ до банківського сейфу.

«Відомості про фінансову чи банківську установу зазначаються незалежно від фактичного зберігання у сейфі майна станом на 31 грудня звітного періоду у разі, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї на кінець звітного періоду або протягом 183 календарних днів мав чи має доступ до такого сейфу», — зазначила представник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Юлія Кулікова.

Посилання: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/osoblyvosti-vidobrazhennya-vidomostej-pro-bankivski-ta-inshi-finansovi-ustanovy/

У 2021 РОЦІ В ДЕКЛАРАЦІЮ

НЕОБХІДНО БУДЕ ВНОСИТИ УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ

В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ

З 1 січня 2021 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» набули чинності 18 жовтня 2019 року (Закон № 140-IX).

Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, міститиме окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта декларування (розділ 2.1 «ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ» декларації) та членів його сім’ї (розділ 2.2 «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ» декларації).

У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля.

Для отримання унікального номера запису в реєстрі (УНЗР) необхідно звернутись до Міграційної служби для оформлення біометричних документів — паспорта громадянина України у вигляді ID-картки або закордонного паспорта.

У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.

Посилання: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/shhodo-sub-yektiv-deklaruvannya/#post163

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ

Декларація перед звільненням — декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону.

Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону.

Посилання: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/shhodo-tupiv-declaraciy/#post74

СУБ’ЄКТИ ДЕКЛАРУВАННЯ МАЮТЬ 10 ДНІВ

ДЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ ЧЛЕНАМИ ЇХ СІМ’Ї ВАЛЮТНОГО РАХУНКА ЗА КОРДОНОМ

Суб’єкти декларування у 10-денний термін мають письмово повідомити Національне агентство про відкриття ними або їх неповнолітніми дітьми валютного рахунка в закордонному банку. Такі обставини виникають, зокрема, при вступі неповнолітніх членів сім’ї суб’єктів декларування до навчальних закладів за межами України.

«Стаття 52 Закону України „Про запобігання корупції“ передбачає додаткові заходи фінансового контролю. Зокрема, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента», — заявив керівник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя НАЗК Ігор Степанов.

НАЗК звертає увагу, що у розумінні Закону членом сім’ї є особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття — незалежно від спільного проживання із суб’єктом, а також будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-sub-yekty-deklaruvannya-mayut-10-dniv-dlya-povidomlennya-pro-vidkryttya-chlenamy-yih-sim-yi-valyutnogo-rahunka-za-kordonom/

ДЕКЛАРУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

ВІД ПОПЕРЕДНІХ ШЛЮБІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОКРЕМО

Відомості про неповнолітню дитину члена сім’ї суб’єкта декларування від попереднього шлюбу, яка проживає окремо від такого члена сім’ї суб’єкта декларування, не підлягають відображенню у декларації.

«Статтею 1 Закону до членів сім’ї суб’єкта декларування віднесено неповнолітніх дітей самого суб’єкта декларування, навіть за умови окремого проживання. Тому декларуванню у розділі 2.2 „Відомості про членів сім’ї суб’єкта декларування“ підлягають відомості про неповнолітню дитину самого суб’єкта декларування, навіть якщо ця дитина проживає в іншій сім’ї», — зазначив представник Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Іван Михайлов.

Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/predstavnyky-nazk-roz-yasnyly-problemni-pytannya-deklaruvannya-nepovnolitnih-ditej-vid-poperednih-shlyubiv-yaki-prozhyvayut-okremo/

ЯК РОЗРАХОВУВАТИ ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ

ОБ’ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ ПРОТЯГОМ

НЕ МЕНШЕ ПОЛОВИНИ ДНІВ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Залежно від типу заповнюваної декларації термін користування або володіння об’єктами декларування розраховується по-різному. Так, при заповненні щорічної декларації, декларації кандидата на посаду та декларації після звільнення відомості про об’єкт декларування вказуються, якщо суб’єкт декларування, член його сім’ї володіли/користувалися таким об’єктом станом на 31 грудня або упродовж не менше половини днів звітного періоду — від 1 січня до 31 грудня не менше, ніж 183 календарні дні сукупно.

При поданні декларації особи, яка припиняє діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування — декларація перед звільненням — звітним періодом буде період від 1 січня до дати припинення діяльності. Тому відомості про об’єкт декларування у такій декларації вказуються, якщо суб’єкт декларування, член його сім’ї володіли або користувалися таким об’єктом упродовж не менше половини звітного періоду.

Наприклад, звітний період особи, яка 1 травня припиняє діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, буде становити від 1 січня до 1 травня — 121 день. Відомості про об’єкт декларування у такій декларації вказуються, якщо суб’єкт декларування, член його сім’ї володіли або користувалися таким об’єктом не менше, ніж 61 календарний день сукупно.

Посилання: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/4.Zagalni-polozhennya-shhodo-vidobrazhennya-vidomostej-pro-ob-yekty-deklaruvannya.pdf

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ У МАЙНОВОМУ СТАНІ

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (у 2021 році на суму, яка перевищує 113500 гривень), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.

Положення частини другої статті 52 Закону застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.

Відповідне повідомлення повинні подавати особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б» (юрисдикція яких поширюється на всю територію України, на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення), військові посадові особи вищого офіцерського складу.

Частиною другою статті 5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлено, що до вищого офіцерського складу належать: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армії України, контр-адмірал, віце-адмірал, адмірал.

Таким чином, з числа військових посадових осіб вищого офіцерського складу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армії України, контр-адмірал, віце-адмірал, адмірал.

Посилання: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/povidomlennya-pro-suttyevi-zminy-v-majnovomu-stani/

У разі виявлення порушення суб’єкт декларування може бути притягнутий до:

Адміністративної відповідальності, якщо сума виявлених недостовірних відомостей не перевищує 250 прожиткових мінімумів. За таке порушення суд може зобов’язати суб’єкта виплатити штраф.

Кримінальної відповідальності — якщо сума недостовірних відомостей перевищує 500 прожиткових мінімумів — суб’єкту декларування може загрожувати штраф або виправні роботи. Якщо сума недостовірних відомостей перевищує 4000 прожиткових мінімумів — передбачено покарання у вигляді штрафу, виправних робіт та обмеження волі.

Дисциплінарної відповідальності — якщо сума виявлених недостовірних відомостей не перевищує 100 прожиткових відомостей

Крім того, з метою якісного та своєчасного подання суб’єктами декларування декларацій, а також їх правильності та повноти заповнення ви можете скористатися такими сервісами:

Контакт-центр НАЗК для отримання консультації: +38 (044) 200-06-94 (працює з 9:00 до 18:00)

Служба технічної підтримки НАЗК (відповіді надаються з 9:00 до 18:00) [email protected]

База знань з офіційними роз’ясненнями НАЗК

Посилання:https://wiki.nazk.gov.ua/

Онлайн-сторінка «Декларуйся-2020» з відповідями на найбільш розповсюджені питання про заповнення е-декларацій

Посилання:https://deklaruy.org.ua/

Чат-бот «Держслужбовець Тарас»

Посилання: https://bit.ly/2YiM2iG

Додаткова корисна інформація:

Рекомендації при роботі з Реєстром

Посилання: https://bit.ly/2X7ZrsV

Відповіді на найчастіші питання технічного характеру

Посилання:https://bit.ly/2wkqx56

Урядові електронні сервіси, для отримання інформації для заповнення декларації онлайн

Посилання: https://bit.ly/36zRmAf

Роз’яснення щодо заповнення декларацій також розміщені в Telegram-каналі НАЗК

Посилання: https://t.me/NAZK_gov_ua


27 грудня 2019, 10:02 | ID: 54906 |


Переглядів: 44548 //