Департамент державних закупівель МОУ

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (далі — Департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України, який призначений для забезпечення організації та проведення комітетом з конкурсних торгів Міністерства оборони України (далі — комітет з конкурсних торгів) процедур державних закупівель за централізованими розрахунками (далі — закупівлі), постачання матеріальних ресурсів (пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин, продовольства, речового, ветеринарного майна) і надання лазне-пральних послуг та послуг з харчування для потреб Збройних Сил України (далі — постачання матеріальних ресурсів) в мирний час та особливий період.

Основними завданнями Департаменту є:

 • забезпечення постачання матеріальних ресурсів згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України;
 • організація контролю за якістю харчових продуктів та пально-мастильних матеріалів, що постачаються для Збройних Сил України та знаходяться у непорушних запасах;
 • організація забезпечення Збройних Сил України товарами і послугами тилового призначення в особливий період.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 • безпосередньо розробляє та бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів за напрямом діяльності;
 • забезпечує організацію та проведення комітетом з конкурсних торгів закупівель для потреб Збройних Сил України;
 • здійснює взаємодію з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, державними адміністраціями міста Київ та міста Севастополь щодо забезпечення потреб Збройних Сил України в особливий період за територіальним принципом;
 • приймає участь у впровадженні системи сервісного обслуговування та ремонту озброєння, військової техніки і військово-технічного майна підприємствами національного оборонно-промислового комплексу;
 • здійснює отримання від структурних підрозділів Міністерства оборони України та органів військового управління Збройних Сил України пропозицій до річного плану закупівель та змін до нього, заявок та документів щодо організації та проведення процедур закупівель, висновків щодо відповідності пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) учасників процедур закупівель технічним та іншим вимогам, встановленим документацією конкурсних торгів (запитом цінових пропозицій);
 • здійснює підготовку і подання до центральних органів виконавчої влади, установ і організацій документів (матеріалів), необхідних для організації та проведення закупівель у терміни та в порядку, визначених керівними документами у сфері державних закупівель;
 • здійснює заходи з перевірки надходження забезпечення пропозицій конкурсних торгів у формі депозиту (порука, застава тощо), а в разі надходження забезпечення пропозицій конкурсних торгів у формі банківської гарантії щодо постачання матеріальних ресурсів, забезпечує її зберігання та повернення встановленим порядком;
 • здійснює оперативну взаємодію зі структурними підрозділами Міністерства оборони України та органами військового управління Збройних Сил України з питань забезпечення організації та проведення процедур закупівель;
 • повідомляє відповідні структурні підрозділи Міністерства оборони України та органів військового управління Збройних Сил України про виникнення підстав для повернення учасникам процедур закупівель коштів, які надійшли як забезпечення пропозицій конкурсних торгів;
 • забезпечує оприлюднення необхідної інформації щодо процедур закупівель у засобах масової інформації та мережі Інтернет;
 • забезпечує організацію навчання, підвищення кваліфікації членів комітету з конкурсних торгів з питань організації процедур закупівель відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель;
 • готує та подає звітні документи щодо здійснення процедур закупівель до установ і організацій за формами та в терміни, визначені законодавством у сфері державних закупівель;
 • здійснює зберігання документів щодо організації та проведення процедур закупівель;
 • готує та укладає встановленим порядком договори (контракти) та угоди на закупівлю та постачання матеріальних ресурсів, у тому числі для виконання мобілізаційних завдань та в особливий період (далі — правочини), у межах наданих повноважень, відповідно до визначених потреб у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, та здійснення контролю за їх виконанням;
 • організовує контроль за якістю пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин, ветеринарного майна та послуг з харчування;
 • здійснює фінансово-економічне супроводження правочинів та розрахунки з постачальниками (надавачами послуг, виконавцями робіт) на постачання матеріальних ресурсів;
 • веде оперативний облік використання коштів, здійснює своєчасне складання фінансової та бюджетної звітності;
 • готує та подає за призначенням оформлені розрахункові (платіжні) документи для здійснення централізованої оплати та платіжні доручення для повернення коштів учасникам процедур закупівель, що надійшли в рахунок забезпечення пропозицій конкурсних торгів та забезпечення виконання договорів щодо постачання матеріальних ресурсів;
 • надає пропозиції до проекту бюджетного запиту за визначеною бюджетною програмою (підпрограмою);
 • організовує визначення обґрунтованої потреби в коштах, подання фінансово-планових документів для формування бюджетного запиту;
 • надає пропозиції для складання кошторису Міністерства оборони України, затвердження паспортів бюджетних програм, відкриття асигнувань розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня;
 • організовує роботу щодо взяття бюджетних зобов’язань, укладення договорів, отримання товарів та послуг на виконання бюджетної програми;
 • забезпечує контроль за законним, економним і цільовим використанням коштів, здійснює аналіз стану виконання бюджетної програми;
 • здійснює контроль і нагляд за дотриманням вимог стандартів і технічних умов під час транспортування, зберігання і використання (експлуатації) харчових продуктів;
 • здійснює ветиринарно-санітарний контроль за переміщенням харчових продуктів, потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;
 • забороняє отримання на забезпечення військ (сил) харчових продуктів, сировини тваринного походження, кормів та інших підконтрольних вантажів, що не відповідають вимогам нормативних документів та ветиринарно-санітарним вимогам;
 • веде листування з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з питань, віднесених до компетенції Департаменту;
 • веде претензійно-позовну роботу в межах повноважень;
 • здійснює керівництво установами, що функціонально підпорядковані Департаменту, та підтримання їх бойової і мобілізаційної готовності на належному рівні;
 • планує і здійснює заходи щодо переведення Департаменту на функціонування в умовах особливого періоду, організовує заходи щодо готовності до функціонування в умовах особливого періоду установ, що функціонально підпорядковані Департаменту;
 • здійснює аналіз організаційно-штатної структури функціонально підпорядкованих установ, готує пропозиції щодо їх оптимізації, здійснює розроблення проектів штатів підпорядкованих установ на мирний і воєнний час, переліків змін до них, надає пропозиції до проектів відповідних директив Міністра оборони України;
 • бере участь у заходах міжнародного співробітництва в межах компетенції Департаменту;
 • здійснює заходи щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;
 • провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, у складі апарату Міністерства оборони України;
 • бере участь у визначенні фактичної обізнаності у відомостях, що становлять державну таємницю, колишніх працівників Департаменту, яким було надано допуск та доступ до державної таємниці в порядку, установленому законодавством, та які порушили клопотання про виїзд на постійне проживання в іноземну державу;
 • готує інформаційно-аналітичні, довідкові матеріали, звіти та доповіді за напрямом діяльності Департаменту.

Телефони: (044) 456-63-95


22 квітня 2017, 12:10 | ID: 421 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 63327 //