Додаток 3

Додаток 3

до Рекомендацій з організації та проведення оборонного огляду (пункт 4.2.2)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова експертної комісії ___________________________

_____ _________ 20___ року

ПЛАН

роботи організаційно-аналітичної групи

з підготовки та проведення оборонного огляду

з/п

Найменування заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Відмітка

про виконання

           

Керівник організаційно-аналітичної групи _____________________________________________________ (_______________________ )

підпис

 

 

Пояснення до плану організаційно-аналітичної групи

1. Цей план складається організаційно-аналітичною групою на підставі плану підготовки та проведення основних заходів оборонного огляду. Він, як правило, включає:

створення робочих органів з виконання завдань оборонного огляду;

проведення організаційних заходів підготовчого етапу (конференції, семінари, засідання, наради, консультативні зустрічі з міжнародними експертами тощо):

вивчення та аналіз нормативно-правової бази, вітчизняного та зарубіжного досвіду проведення оборонних оглядів;

уточнення та доведення до виконавців методологічних основ оборонного огляду, визначення алгоритму й механізмів його проведення у Збройних Силах;

вибір та підготовка належного науково-методичного і програмного забезпечення щодо виконання завдань оборонного огляду;

моніторинг виконання заходів проведення оборонного огляду;

вивчення, аналіз та оцінювання інформації з проведення оборонного огляду;

підготовка порядку денного та засідань Експертної комісії і необхідних матеріалів для її розгляду, надання їх членам Експертної комісії;

інформування членів Експертної комісії про проведення оборонного огляду та його результати;

узагальнення пропозицій щодо формування проекту СОБ стосовно Збройних Сил;

узагальнення пропозицій щодо реалізації результатів оборонного огляду (змін законодавчих і нормативно-правових актів щодо розвитку Збройних Сил та їх можливостей) тощо.

3. План підписується керівником організаційно-аналітичної групи і затверджується Головою Експертної комісії та доводиться вчасно встановленим порядком до всіх визначених цим планом виконавців в частині, що їх стосується.


04 жовтня 2013, 17:15 | ID: 392 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 3427 //