Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств Міністерства оборони України

На виконання доручення державного секретаря Міністерства оборони України від 07.09.2017 № 15339/з Міністерством оборони України оголошується конкурс на заміщення вакантних посад керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та завдання з функціонального управління якими покладено на Головне управління майна та ресурсів.

Державне підприємство «Укрконверсбуд»

Юридична та фактична адреса підприємства:

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 20.

Телефон Концерну «Військессетменеджмент», до складу якого входить підприємство: (044) 500-23-93-ф.

Основні напрямки діяльності:

соціальна та професійна адаптація, перепідготовка та працевлаштування військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та членів їх сімей, капітальне будівництво, організація будівництва житлових та нежитлових будівель.

Державне підприємство Міністерства оборони України «Білоцерківське управління військово-будівельних робіт»

Юридична та фактична адреса підприємства:

09104, Київська обл.,м. Біла Церква, вул. Гайок, 4.

Телефон Концерну «Військессетменеджмент», до складу якого входить підприємство: (044) 500-23-93-ф.

Основні напрямки діяльності:

капітальне будівництво, здійснення капітального і поточного ремонту казармено-житлового фонду та комунальних споруд.

Державне підприємство Міністерства оборони України «Південьвійськбуд»

Юридична адреса підприємства:

65058, м. Одеса, вул. Армійська, 18.

Фактична адреса підприємства:

65058, м. Одеса вул. Армійська, 18А.

Телефон: (048) 734-22-28.

Телефон Концерну «Військессетменеджмент», до складу якого входить підприємство: (044) 500-23-93-ф.

Основні напрямки діяльності:

капітальне будівництво, здійснення капітального і поточного ремонту казармено-житлового фонду та комунальних споруд.

Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів»

Юридична та фактична адреса підприємства:

65039, м. Одеса, 4-й Басейний провулок, 7

Телефони: (048)-796-28-42,(048)-722-38-46 ф.

Телефон Концерну «Військессетменеджмент», до складу якого входить підприємство: (044) 500-23-93-ф.

Основні напрямки діяльності:

виробництво металоконструкцій, залізобетонних та бетонних виробів, товарного бетону; бетонних розчинів, готових для використання.

Державне підприємство «Львівський військовий лісокомбінат»

Юридична та фактична адреса підприємства:

79034, м. Львів, вулиця Луганська, 3

Телефони: (0322)-707-541

Основні напрямки діяльності:

лісництво та діяльність у лісовому господарстві, лісозаготівля, лісопильне та стругальне виробництво.

Перелік документів, що надаються комісії разом з заявою на ім’я голови постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства оборони України:

фотокартки 3×4 см — 14 шт.;

автобіографія, написана власноручно — 1 шт., решта копії — 16 шт.;

резюме — 1 шт., решта копії — 16 шт.;

конкурсна пропозиція — 3 шт.,

згода на обробку персональних даних — 1 шт., решта копії — 5шт.;

інформація про досвід успішної роботи з управління підприємством —
2 шт.;

рекомендації та інші документи на розсуд претендента — 2 шт.;

згода на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 1 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» —
1 шт., решта копії — 11шт.;

заява про проведення перевірки, що передбачена Законом України «Про очищенная влади» за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки — 2 шт.;

попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 21 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 784 «Про внесення змін до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесення подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується Кабінетом Міністрів України » — 1 шт., решта копії — 4шт.;

заява на ім’я державного секретаря Міністерства оборони України щодо призначення на посаду —1шт., решта копії — 5шт.;

належним чином завірені:

копія паспорта — 17шт.;

копія картки фізичної особи — платника податків — 1 шт., решта копії — 6шт.;

копія військового квитка (для військовозобов’язаних) — 1 шт., решта копії — 6шт.;

копія трудової книжки — 1 шт., решта копії — 5шт.;;

копії посвідчень про нагородження державними нагородами, копії посвідчень про присвоєння почесних звань, — по 1 шт., решта копії — 5шт.;

копії документів про повну вищу освіту оцінками, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації — по 1 шт., решта копії — 6шт.;

заповнений аркуш обліку кадрів (особова картка працівника
ф. № П-2) — 1 шт., решта копії — 6шт.;

медична довідка про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я з сертифікатами нарколога і психіатра — 1 шт., решта копії — 2шт.;

довідка про відсутність судимості — 1 шт.;

довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності) —
1 шт.;

Кваліфікаційні вимоги до претендентів

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); післядипломна освіта в галузі управління; стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

відповідно до пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від
3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Термін подання документів до конкурсної комісії — до 17.10.2017 за адресою:

03168, м. Київ-168, Повітрофлотський проспект, 6, Департамент кадрової політики Міністерства оборони України, електронна адреса: [email protected]

Місце проведення конкурсного відбору — приміщення № 223 Головного управління майна та ресурсів за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 55/2.

Дата проведення конкурсного відбору — до 07.11.2017, дата оголошення результатів конкурсного відбору — протягом 3 днів після його завершення.

За довідками звертатися за телефонами:

у Департаменті кадрової політики Міністерства оборони України — (044) 454-43-97.

У Головному управління майна та ресурсів — (044) 454-74-36.

Інформацію, що стосується фінансово-економічного стану
підприємств — баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал
(форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) надано нижче.

 


22 вересня 2017, 15:31 | ID: 33890 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 2278 //