Інформація КЕВ м. Кропивницький про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

1.Назва об‘єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 29,11 кв.м. в будівлі № 56 (клуб) військового містечка № 25. Місцезнаходження об’єкта: Кіровоградська область, Олександрівський район, смт. Лісове.

Орган управління — Міністерство оборони України.

Балансоутримувач: КЕВ м. Кропивницький (25006, м. Кропивницький, пров. Училищний, 8), тел. (0522) 27-79-06.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовна дата оцінки — 30.09.2017р.

2.Назва об‘єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 64,8 кв.м. в будівлі № 188 (клуб) військового містечка № 3. Місцезнаходження об’єкта: Кіровоградська область, Знамянський район, с. Богданівка.

Орган управління — Міністерство оборони України.

Балансоутримувач: КЕВ м. Кропивницький (25006, м. Кропивницький, пров. Училищний, 8), тел. (0522) 27-79-06.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовна дата оцінки — 30.09.2017р.

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання, що проводив оцінку. Конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у випадках оренди нерухомого військового майна, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 06.04.2015 № 156 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.06.2015 за № 699/27144.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діялності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претенденти на участь у конкурсі подають до КЕВ м. Кропивницький конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі за встановленою формою відповідно до Положення; копія установчого документа претендента; копії ква- ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оці- ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт; Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Кропивницький, пров. Училищний. 8, Квартирно-експлуатаційний відділ міста Кропивницький.

Телефон для довідок (0522) 27-79-06.

Конкурсну документацію слід подавати до КЕВ м. Кропивницький за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Кропивницький, пров. Училищний. 8.


13 вересня 2017, 21:43 | ID: 33618 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 1960 //