Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади Сокирянського районного військового комісаріату Чернівецької області

Сокирянський районний військовий комісаріат Чернівецької області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста (психолога) відділення комплектування.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть ознайомитися з його умовами на сайті Нацдерслужби http://www.nads.gov.ua/ або у відділенні офіцерів запасу і кадрів Сокирянського районного військового комісаріату, що знаходиться за адресою: м.Сокиряни, вул. Центральна,66

Звертатись за тел.: (067)373-01-38,(068)588-80-21,(037-39) 2-15-82

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділення комплектування (психолога)

Сокирянського районного військового комісаріату Чернівецької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

надавати консультативну та професійну психологічну допомогу особовому складу військового комісаріату та військовослужбовцям звільненим з військової служби, членам їх сімей у разі потреби;

забезпечувати дії принципу прозорості в службовій діяльності, дотримання законності, викорінення бюрократизму, протекціонізму, корупції та інших негативних явищ у державній службі;

дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку у військовому комісаріаті;

проводити заходи професійно-психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, кандидатів на строкову військову службу, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів для навчання у ВВНЗ, кандидатів на службу у військовому резерві та громадян, які призиваються за мобілізацією;

вивчати професійно-психологічні особливості військовослужбовців та працівників ЗС України, вивчати та корегувати соціально-психологічний клімат у колективі військового комісаріату, сприяти згуртуванню колективу;

аналізувати морально-психологічний стан особового складу військкомату та проводити роботу щодо його покращення;

проводити заходи психологічної роботи з військовослужбовцями та членами їх сімей, працівниками Збройних Сил України, організовувати психологічне консультування особового складу та (за необхідністю) заходи індивідуальної психологічної корекції;

вивчати професійно-психологічні особливості кандидатів на проходження військової служби за контрактом, надавати рекомендації щодо доцільності комплектування підрозділів відповідно до військово-професійної спрямованості;

здійснювати психологічний аналіз відомостей, що надійшли з місця роботи (навчання) кандидатів на військову службу, інших матеріалів, що містяться в документах військового обліку;

своєчасно виявляти осіб із нервово-психічною нестійкістю, низькими індивідуально-психологічними та морально-діловими якостями, схильних до девіантної поведінки, надавати (за необхідністю) рекомендації щодо додаткового медичного обстеження даних осіб;

надавати рекомендації медичним працівникам військово-лікарняної комісії за результатами психологічного вивчення громадян України, які призиваються, або приймаються на військову службу;

доповідати військовому комісару та заступнику обласного військового комісара — начальнику групи по роботі з особовим складом та зв’язкам з громадськістю про проведені заходи, їх результати, динаміку зміни морально-психологічного стану особового складу, пропозиції щодо його покращення;

володіти сучасними психодіагностичними методиками і засобами програмного забезпечення;

організовувати і проводити роботу із родинами військовослужбовців, проводити консультування військовослужбовців та членів їх сімей, які звертаються за психологічною допомогою;

уточнювати інформацію про заклади та установи, які здійснюють заходи психологічної реабілітації у відповідному регіоні;

організовувати взаємодію із місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, закладами та установами, громадськими організаціями з питань проведення заходів психологічної реабілітації з військовослужбовцями та членами їх сімей, які її потребують;

вести облік військовослужбовців, які звільняються з військової служби та потребують подальшої психологічної допомоги (реабілітації);

вести облік проведеної роботи в журналі обліку результатів роботи групи професійно-психологічного відбору та психологічної реабілітації;

проводити психологічні обстеження особового складу районного (міського) військкомату;

бути присутнім при доведенні інформації про загибель військовослужбовців до членів їх сімей;

брати участь в удосконалення матеріальної бази для проведення психологічної роботи;

забезпечувати збереження та конфіденційність отриманої психологічної інформації;

виконувати окремі службові доручення начальника відділення;

постійно працювати над підвищенням та вдосконаленням свого фахового рівня, твердо знати та виконувати вимог законів, нормативно-правових актів щодо психологічного забезпечення та професійно-психологічного відбору.

Умови оплати праці

посадовий оклад — 3200 грн.;

надбавки до посадового окладу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

3. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

4. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби
від 05.08.2016 № 156.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

8.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 12 год 00 хв 20 вересня 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

з 21 по 25 вересня 2017 року о 10 год 00 хв

Чернівецька область м. Сокиряни, вул. Центральна,66

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харабара Ірина Петрівна, р.т. (03738) 2-12-80
[email protected]

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта відповідного професійного спрямування (за спеціальністю «Психологія») за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра

2

Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»; Бюджетний кодекс України

3

Професійні чи технічні знання

достатній рівень користування персональним комп’ютером, відповідне програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання покладених завдань

4

Спеціальний досвід роботи

не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення

6

Особистісні якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, ініціативність, орієнтація та саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.


06 вересня 2017, 08:21 | ID: 33383 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 1255 //