Додаток 6

Додаток 6

до Рекомендацій з організації та проведення оборонного огляду (пункт 5.2.4)

ПЕРЕЛІК

викликів та загроз національній безпеці у сфері оборони, сценаріїв застосування військ (сил), можливих завдань та імовірність їх виникнення

1. Перелік викликів та загроз національній безпеці у сфері оборони:

чинники формування зовнішньополітичних умов, що впливатимуть на рівень безпеки держави;

характерні риси еволюції сучасного та майбутнього світу;

загальна характеристика сучасних та майбутніх конфліктів;

глобальні виклики та загрози;

прогнозовані виклики та загрози національній безпеці України на довгостроковий період:

зовнішні;

внутрішні;

пріоритети зовнішньополітичної діяльності України щодо забезпечення національної безпеки держави:

на середньостроковий період:

на постійній основі:...

2. Перелік сценаріїв застосування військ (сил), можливих завдань

Сценарій

Опис сценарію та можливі завдання військам (силам)

Імовірні ситуації

1

2

3

Запобігання та відбиття збройної агресії

Застосування іншою державою (групою держав) збройної сили проти України

1. Застосування підрозділів збройних сил іншої держави, які тимчасово перебувають на території України, проти іншої держави або групи держав, інше порушення умов, передбачених договором.

2. Блокада збройними силами іншої держави портів, узбережжя, транспортних коридорів, магістральних шляхів або повітряного простору, порушення комунікацій України.

3. Проведення іншою державою спеціальних операцій проти України.

4. Вторгнення (напад) збройних сил іншої держави на територію України з метою окупації та (або) анексії частини її території

Протидія терористичним актам і диверсіям на важливих об’єктах

Політична нестабільність, невирішеність проблем національних меншин, існування ядерних об’єктів, надлишкових запасів зброї та боєприпасів, недосконалість прикордонного та митного контролю, застарілість систем охорони об’єктів роблять територію України привабливою для терористичних акцій

1. Загроза та (або) здійснення терористичних актів проти:

миротворчих контингентів та персоналу;

громадян України;

державних установ, органів державної влади, небезпечних промислових або військових об’єктів;

керівництва держави та (або) окремих її політичних діячів;

лідерів чи громадян інших держав під час їх перебування на території України.

2. Участь у міжнародних антитерористичних операціях

1

2

3

Інші сценарії

Опис інших сценаріїв

1. Перелік ситуацій за іншими сценаріями

У межах кожного сценарію завдання розділені між військовими формуваннями та правоохоронними органами, тобто поєднують дії різних формувань в інтересах виконання поставлених завдань. Такий розподіл покладено в основу

формування матриці розподілу відповідальності за виконання завдань із реагування на кризові сценарії (організація, управління та забезпечення виконання завдань, участь частиною сил, забезпечення виконання поставленого завдання).

3. Імовірність виникнення сценаріїв застосування військ (сил)

Оцінювання ймовірності виникнення прогнозованої обстановки здійснюється як окремо за кожним із розроблених сценаріїв, так і груп сценаріїв одночасно. Це надає можливість планування сил та ресурсів на довго-, середньо- та короткострокову перспективу здійснювати більш цілеспрямовано, точно та обґрунтовано.

Спочатку здійснюється оцінка ймовірності виникнення кожного окремого сценарію, потім — груп сценаріїв. Потім ці ймовірності використовуються для розподілу сценаріїв за термінами виникнення на довго-, середньо- та короткострокову перспективу. Виникають 3 групи сценаріїв, які в подальшому використовують для довго-, середньо- та короткострокового планування сил. Така імовірність показує на пріоритетність виконання завдань за цими сценаріями.

 


04 жовтня 2013, 17:35 | ID: 395 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 3990 //