Доступ до публічної інформації

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

Запит на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство оборони України, можуть подавати фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, вказавши:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Письмовий запит подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може використати форму для подання запиту.

Запит на публічну інформацію можна подати поштою,  електронною поштою: [email protected]  Телефон для довідок (044) 293-60-65.

Запити приймаються в робочі дні з 09.00 до 18.00. Напередодні вихідних, святкових, неробочих днів – з 09.00 до 16.45.

 

Строки опрацювання запитів на інформацію

Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації, або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України і з дією воєнного стану в державі можлива відстрочка у задоволенні запиту відповідно до частини 6 статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (обставини непереборної сили).

Рішення про відстрочку уповноважений структурний підрозділ Міноборони, орган військового управління доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку його оскарження та зазначенням строку, у який буде задоволено запит.

 

Право на оскарження рішень, дій або бездіяльності

розпорядника інформації

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Законодавство щодо доступу до публічної інформації:

Конституція України

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України “Про запобігання корупції”

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

 Закон України “Про телебачення і радіомовлення”

Закон України “Про авторське право і суміжні права”

Закон України “Про інформаційні агентства”

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”

Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”

Закон України “Про захист персональних даних”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що їх надають за запитом на інформацію”

 Інструкція із забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та ЗСУ, затверджена наказом Міністерства оборони України від 13.06.2017  № 319


17 вересня 2013, 19:50 | ID: 38 |


Переглядів: 695023 //