Доступ до публічної інформації

ФОРМА ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Запит на інформацію може бути поданий:

фізичною, юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи на поштову адресу: 03168, Київ, Повітрофлотський проспект, 6, через відділ по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів), 2-й поверх, к. 349

на електронну адресу e-mail: zapytmou@mil.gov.ua

телефон (044) 280-50-59

факс (044) 280-50-59

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України, зазначивши в запиті своє прізвище, ім’я по батькові, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство оборони України (далі — МО України)

приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00.
Напередодні святкових, неробочих і вихідних днів з 9.00 до 16.45.

Основні положення

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
13 липня 2011 р. N 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» в МО України затверджено граничні норми витрат на копіювання або друк документів та форму рахунку.

Форма запиту на інформацію та порядок її подання

В МО України встановлено форму запиту на інформацію та порядок її подання.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково зазначається:

1. ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;

2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3. підпис і дата.

Терміни опрацювання запитів на інформацію

Згідно із статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


17 вересня 2013, 19:50 | ID: 38 |


Переглядів: 525948 //