Директива Міністра оборони України «Про вдосконалення співпраці органів військового управління з громадськими організаціями»

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Директива
Міністра оборони України

27.04.2009

м. Київ

№ Д-13

Про вдосконалення співпраці
органів військового управління
з громадськими організаціями

Сучасні умови розвитку Збройних Сил України викликають необхідність застосування якісно нових взаємовідносин армії та суспільства, спрямованих на об’єктивне інформування громадськості про діяльність Збройних Сил України, формування високого рівня довіри суспільства до Збройних Сил України.

Прагнення України стати повноправним членом європейської та світової спільноти потребують від Збройних Сил України застосування новітніх підходів до організації відносин з громадськістю із використанням сучасних форм та методів комунікації.

Співпраця Міністерства оборони України, органів військового управління з громадськими організаціями повинна будуватися на засадах відкритості та взаємоповаги, врахування взаємних інтересів і внеску громадських організацій у зміцнення обороноздатності держави, патріотичне виховання громадян.

Пріоритетними напрямами такої діяльності є здійснення спільних з громадськими організаціями заходів щодо забезпечення ефективного виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006 — 2011 роки.

Вагомий внесок у справу будівництва та розвитку Збройних Сил України, військово-патріотичного виховання молоді, соціального та правового захисту військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку, зробили такі громадські організації як Спілка офіцерів України, Організація ветеранів України, Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Українське козацтво, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка тощо.

З метою подальшого розвитку демократичних, національно-патріотичних традицій, притаманних українському війську, а також удосконалення співпраці органів військового управління з громадськими організаціями

П Р О П О Н У Ю:

1. Начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України, заступникам Міністра оборони України, командувачам видів Збройних Сил України, командувачу сил підтримки Збройних Сил України, командувачу Об’єднаного оперативного командування Збройних Сил України, начальнику Національної академії оборони України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командирам (начальникам) з’єднань, військових частин та установ, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальникам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів:

зосередити основні зусилля у співпраці з громадськими організаціями на формуванні та розвитку в особового складу Збройних Сил України патріотизму, любові до Батьківщини, відданості Українському народові, відповідальності за захист суверенітету та територіальної цілісності України;

використовувати досвід і потенціал громадських організацій національно-патріотичного спрямування, статутні завдання та діяльність яких направлені на зміцнення конституційного ладу, незалежності та обороноздатності України, для підвищення рівня військово-патріотичного виховання військовослужбовців, допризовної підготовки молоді, повного впровадження української мови у повсякденну діяльність військ, виховання у всіх категорій особового складу відповідального ставлення до виконання свого конституційного обов’язку;

сприяти роботі громадських організацій у виконанні їх статутних завдань у сфері оборони, для чого у планах виховної та соціально-психологічної роботи передбачати проведення спільних заходів щодо участі громадських організацій у культурно-просвітницькій роботі, вирішенні питань соціального захисту, військово-патріотичного виховання особового складу та молоді;

спрямувати діяльність Громадської ради при Міністерстві оборони України на консолідацію зусиль і потенціалу громадських організацій з метою сприяння реалізації державної політики у сфері оборони;

сприяти вивченню громадської думки, забезпечити своєчасне публічне реагування на пропозиції та зауваження громадських організацій;

вживати заходів, спрямованих на розвиток партнерських відносин та поглиблення співробітництва з громадськими організаціями, забезпечення всебічної підтримки суспільно значущих громадських ініціатив;

залучати представників громадських організацій до складання Військової присяги, проведення заходів з нагоди державних та професійних свят, «Дня відкритих дверей» у військових частинах із ознайомленням з умовами проходження військової служби, оглядом зразків озброєння та військової техніки;

активізувати роботу з громадськими організаціями щодо поширення об’єктивної інформації стосовно змісту програм, ініціатив і пріоритетних напрямів діяльності Збройних Сил України з метою підняття престижу Збройних Сил України з використанням центральних і регіональних засобів масової інформації та інших сучасних форм і методів комунікації;

залучати громадські організації до проведення спільних заходів з метою пропагування та рекламування вступу до вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, переваг військової служби за контрактом та впровадження в Україні служби у військовому резерві;

підтримувати ініціативу громадських організацій щодо розвитку музейної справи в Україні, відродження військової історії України, продовження українських військових традицій та започаткування нових;

активно залучати потенціал громадських організацій до створення системи військових ліцеїв у регіонах України, використовувати їх допомогу і підтримку у створенні та функціонуванні військово-морського ліцею в місті Севастополі та військового ліцею в місті Батурин;

залучати представників та експертів громадських організацій до розробки і обговорення проектів нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод і законних інтересів військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку;

утворювати спільні консультативно-дорадчі комісії, ради та експертні органи для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони;

залучати до роботи житлових, атестаційних комісій найбільш активних та авторитетних представників громадських організацій за їх згодою;

забезпечити використання та поширення позитивного досвіду допомоги юнацьким військово-патріотичним організаціям та клубам у проведенні військово-історичних ігор та таборів, планувати спільну з ними діяльність щодо військово-професійної орієнтації молоді;

сприяти розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства.

2. Покласти безпосередню відповідальність за виконання заходів щодо вдосконалення співпраці органів військового управління з громадськими організаціями на заступників командирів з виховної та соціально-психологічної роботи.

3. Командувачам видів Збройних Сил України, командувачу сил підтримки Збройних Сил України, командувачу Об’єднаного оперативного командування Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, командирам (начальникам) з’єднань, військових частин та установ, які безпосередньо підпорядковані начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальникам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (через Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України), начальнику Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України, начальнику Національної академії оборони України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України, командирам (начальникам) з’єднань, військових частин та установ, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України (через Департамент гуманітарної політики Міністерства оборони України), щороку до 10 грудня надавати встановленим порядком заступнику Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень) звіти про підсумки співпраці органів військового управління з громадськими організаціями.

4. Начальнику Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України спільно з директором Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони України та начальником Управління прес-служби Міністерства оборони України до 15 жовтня 2009 року забезпечити поширення і використання у військах (силах) позитивного досвіду співпраці органів військового управління з громадськими організаціями.

5. Директиву Міністра оборони України від 22 жовтня 1996 року № Д-41 «Про зміцнення стосунків військового командування з громадськими організаціями» вважати такою, що втратила чинність.

6. Контроль за виконанням директиви покласти на заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень).

7. Директиву розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України Ю.І.ЄХАНУРОВ


24 вересня 2013, 17:55 | ID: 202 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 9053 //