Перелік документів необхідних для зарахування на квартирний облік

2.5. Для зарахування на облік військовослужбовець подає через нетаємне діловодство військової частини рапорт, зразок якого наведений у додатку 1 до цієї Інструкції, на ім’я командира військової частини про зарахування на облік, який підписується повнолітніми членами сім’ї, що проживають разом з військовослужбовцем, мають самостійне право на отримання жилого приміщення та бажають разом з ним перебувати на квартирному обліку.

Рапорт (додаток 1) реєструється представником житлової комісії військової частини в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2), яка ведеться в житловій комісії військової частини.

До рапорту (додаток 1) військовослужбовцем додаються такі документи:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї (Ф-3) (далі — Ф-3);

витяг із наказу про призначення до військової частини;

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

довідка про проходження військової служби з військової частини (Ф-5) (далі — Ф-5);

довідка про склад сім’ї з військової частини (Ф-7) (далі — Ф-7);

довідка (додаток 3) з останнього місця служби про перебування на квартирному обліку;

довідки (додаток 4) з попередніх місць служби про отримання (неотримання, здачу) житла (або їх ксерокопії завірені в установленому порядку);

довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем проживання, роботи (проходження військової служби);

ксерокопії паспортів повнолітніх членів сім’ї, свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї, свідоцтва про шлюб військовослужбовця;

документи, що підтверджують право на першочергове чи позачергове одержання жилого приміщення військовослужбовцем або членами його сім’ї, інші пільги.

Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через командира (начальника) військової частини у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

Перед проведенням засідання житлової комісії, на якому буде розглядатися рапорт військовослужбовця про зарахування на квартирний облік, членами житлової комісії проводиться перевірка житлових умов військовослужбовця та у п’ятиденний строк складається довідка про перевірку житлових умов (додаток 5).

Рішення житлової комісії військової частини щодо взяття військовослужбовця та членів його сім’ї на квартирний облік (або обгрунтована відмова) повинно бути винесене у місячний строк з дня подання ним рапорту.

Військовослужбовці зараховуються на квартирний облік згідно з рішенням житлової комісії військової частини, яке оформлюється у формі протоколу засідання житлової комісії, який підписується представником житлової комісії і затверджується командиром військової частини. Підпис командира завіряється гербовою печаткою військової частини.

На засіданні житлової комісії військової частини мають право бути присутніми військовослужбовець, стосовно якого вирішується питання зарахування на квартирний облік, та повнолітні члени його сім’ї.

Дані про військовослужбовців, зарахованих на квартирний облік, заносяться до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 6), яка ведеться представником житлової комісії. Дані зазначених книг повинні щороку звірятися (уточнюватися) під час проведення щорічної перереєстрації облікових справ.

У разі зарахування на облік декількох військовослужбовців та членів їх сімей однією датою при першому зарахуванні на облік першими зараховуються військовослужбовці, рапорти яких були раніше зареєстровані в книзі обліку рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2). Надалі в разі зарахування декількох військовослужбовців на квартирний облік однією датою за новим місцем служби першими зараховуються військовослужбовці, які мають більший строк проходження військової служби. За наявності однакового строку військової служби першими зараховуються ті, які мають більший склад сім’ї.

 

2.12. Під час набуття військовослужбовцем, особою, звільненою з військової служби, або членом їх сімей права на пільги позачергового чи першочергового отримання жилого приміщення вони подають рапорт (заяву) (додаток 12) через нетаємне діловодство військової частини представнику житлової комісії військової частини про внесення змін до облікової справи (додаток 7).

До рапорту (заяви) (додаток 12) військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, додаються такі документи:

Ф-3;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

копії документів про отримані пільги, завірені підписом командира (начальника штабу) військової частини та печаткою військової частини або засвідчені в нотаріальному порядку або органом, що видав документи.


27 вересня 2013, 16:06 | ID: 347 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 67942 //