План заходів МО України та ЗС України щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

Мета: забезпечення реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 — 2020 роки, схваленої Указом Президента України від 01 лютого 2012 року № 45/2012, та посилення роботи щодо запобігання і протидії корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

№ п/п Найменування заходу Термін виконання Відповідальний виконавець Співвиконавці
1 2 3 4 5
1. Заходи з мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів
1.1. Внесення, у разі необхідності, змін до положень про структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління щодо обов’язку керівників вживати необхідних заходів з недопущення конфлікту інтересів та його врегулювання у разі виникнення до 30.01.2014 Керівники структурних підрозділів ДВАтаФК МОУ, ДКП МОУ
1.2. Внесення змін до посадових інструкції (функціональних обов’язків) персоналу структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління щодо недопущення умов виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення в письмовій формі безпосереднього керівника у разі наявність конфлікту інтересів до 15.02.2014 Керівники структурних підрозділів ДВАтаФК МОУ, ДКП МОУ, ВСП ЗСУ
1 2 3 4 5
1.3. Планування діяльності й організація роботи щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів, внесення відповідних заходів до планів роботи з особовим складом на рік: у структурних підрозділах Міністерства оборони України — до розділу «Робота щодо дотримання вимог законодавства України з питань запобігання і протидії корупції»; в органах військового управління, військових частинах — до розділу «Робота щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень» щороку (грудень) ДВАтаФК МОУ, Керівники структурних підрозділів, відповідні командири (начальники) ДКП МОУ, ВСП ЗСУ
1.4. Уточнення переліків посад державних службовців, військовослужбовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють (проходять військову службу) у сферах, де існує високий ризик прояву корупції щороку (грудень) Керівники структурних підрозділів, відповідні командири (начальники) ДВАтаФК МОУ, ВСП ЗСУ
1.5. Контроль розстановки кадрів на посади, пов’язані з високим корупційним ризиком. Усунення конфлікту інтересів таких осіб, виявлення випадків, пов’язаних з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» постійно ДКП МОУ, керівники структурних підрозділів, відповідні командири (начальники) ДВАтаФК МОУ, ВСП ЗСУ
1.6. Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів з метою виявлення норм, що можуть сприяти або полегшувати вчинення корупційних правопорушень, та розроблення рекомендацій щодо їх усунення постійно під час розроблення нормативно-правових актів ДВАтаФК МОУ, ДПЗ МОУ, ГШ ЗСУ ГУВСП ЗСУ
1 2 3 4 5
1.7. Спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави протягом 15 діб після одержання від претендента на посаду письмової згоди на проведення спеціальної перевірки ДВАтаФК МОУ, керівники структурних підрозділів, відповідні командири (начальники) ДКП МОУ
1.8. Перевірка наявності конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які претендують на заняття посад. Обов’язкове письмове ознайомлення їх із заборонами та обмеженнями щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків (пожертв), роботи близьких осіб, а також про своєчасне врегулювання конфлікту інтересів під час спеціальної перевірки, проведення конкурсу та призначення на посаду ДВАтаФК МОУ, керівники структурних підрозділів МОУ, ГШ ЗСУ, відповідні командири (начальники) ДКП МОУ
1.9. Усуненням особами, призначеними на посаду, яка пов’язана з виконанням функцій держави, обставин, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб протягом 10 днів після призначення на посаду ДВАтаФК МОУ, керівники структурних підрозділів МОУ, ГШ ЗСУ, відповідні командири (начальники) ДКП МОУ
1 2 3 4 5
1.10. Організація перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів шляхом порівняння службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами щороку до 01 травня або протягом 30 днів з дня подання декларації ДВАтаФК МОУ відповідні командири (начальники)
1.11. Проведення планових (позапланових) перевірок структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо виявлення конфлікту інтересів, контролю за виконанням рішень, прийнятих за результатами антикорупційного аналізу сфер діяльності з високим корупційним ризиком, виявлення умов, сприятливих для вчинення корупційних правопорушень, вивчення відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері, з метою недопущення їх безпосереднього підпорядкування, проведення цільових заходів з особами, посади яких пов’язані з високим корупційним ризиком, здійснення антикорупційної оцінки організаційно-розпорядчих рішень осіб, уповноважених на виконання функцій держави за планом діяльності на рік, квартал ДВАтаФК МОУ, ВСП ЗСУ ДКП МОУ, ГІ МОУ
1.12. Аналіз складу колегіальних органів (комісій, рад, робочих груп тощо) та практики їх роботи з метою виявлення конфлікту інтересів та розроблення рекомендацій щодо його врегулювання протягом року ДВАтаФК МОУ, ВСП ЗСУ відповідні командири (начальники)
1 2 3 4 5
1.13. Проведення семінарів з підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців з питань вивчення положень антикорупційного законодавства, у тому числі в частині попередження та врегулювання випадків можливого виникнення конфлікту інтересів за планами воєнно-ідеологічної підготовки та правового інформування відповідні командири (начальники), ДВАтаФК МОУ, ДПЗ МОУ ГУВСП ЗСУ, ДСГП МОУ, ГУПРОС
1.14. Надання методичної допомоги та проведення консультацій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, роз’яснення вимог Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки» за планами воєнно-ідеологічної підготовки та правового інформування відповідні командири (начальники), ДВАтаФК МОУ, ДПЗ МОУ ГУВСП ЗСУ ДСГП МОУ, ГУПРОС
1.15. Організація проведення анкетного соціологічного опитування персоналу структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління з метою виявлення конфлікту інтересів під час проведення контрольних заходів ДВАтаФК МОУ, ГУ ВСП ЗСУ ДСГП МОУ
1.16. Розроблення та розповсюдження Пам’ятки військовослужбовця (державного службовця) щодо врегулювання конфлікту інтересів. Доведення інформації про роботу «телефонів довіри» для повідомлень про корупційні правопорушення та порушення обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», зокрема про наявність конфлікту інтересів у інших військовослужбовців (державних службовців) до 30.05.2014 ДВАтаФК МОУ, ГУ ВСП ЗСУ ДПЗ МОУ
1 2 3 4 5
1.17. Моніторинг організації роботи щодо запобігання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб, надання доступу до публічної інформації щоквартально ВРГтаДПІ МОУ ГШ ЗСУ, ДВАтаФК МОУ, ГУВСП ЗСУ, відповідні командири (начальники)
1.18. Моніторинг повідомлень у засобах масової інформації та Інтернет просторі про факти виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління постійно УПтаІ МОУ ГШ ЗСУ, ДВАтаФК МОУ, ГУВСП ЗСУ, відповідні командири (начальники)
1.19 Інформування та проведення консультацій з Громадською радою при Міністерстві оборони України, іншими громадськими організаціями з питань дотримання принципів відкритості та прозорості в діяльності щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави протягом року ДСГП МОУ ДВАтаФК МОУ, ГУВСП ЗСУ
2. Заходи з урегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення
2.1. Перерозподіл (за необхідністю) обов’язків між персоналом, ротація сфер та об’єктів відповідальності посадових осіб, забезпечення чіткої регламентації здійснення ними службових повноважень Щороку (до 30 грудня) Керівники структурних підрозділів, відповідні командири (начальники) ДВАтаФК МОУ, ГУВСП ЗСУ
1 2 3 4 5
2.2. Повідомлення керівників структурних підрозділів, відповідних командирів (начальників), а також надання письмової інформації до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України і Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України про факти виникнення конфлікту інтересів, а також про результати проведених службових розслідувань і вжиті заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів упродовж трьох робочих днів Керівники структурних підрозділів, відповідні командири (начальники) ДВАтаФК МОУ, ГУВСП ЗСУ
2.3 Проведення в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) у структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органах військового управління з метою виявлення причин і умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, зокрема невжиття заходів реагування на виникнення конфлікту інтересів та його врегулювання за дорученням Міністра оборони України ДВАтаФК МОУ, ГУВСП ЗСУ Керівники структурних підрозділів, відповідні командири (начальники)
2.4. Проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, уповноваженими на виконання функцій держави, якими в минулому були створені обставини конфлікту інтересів, та особами, які працюють (проходять військову службу) у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, здійснення планової і позапланової перевірки їх діяльності та прийнятих (підготовлених) ними рішень, забезпечення систематичного нагляду постійно Керівники структурних підрозділів, відповідні командири (начальники) ДВАтаФК МОУ, ГУВСП ЗСУ

25 червня 2014, 07:49 | ID: 3221 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 4553 //