Запровадження стандартів та інших керівних документів НАТО

Завдання щодо запровадження стандартів НАТО у діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших складових сил оборони визначені законодавством (Закон України «Про національну безпеку України») та стратегічними оборонними документами України (Стратегія національної безпеки України, Стратегічний оборонний бюлетень, Воєнна доктрина України тощо).

Запровадження стандарту НАТО передбачає проведення комплексу заходів, що включає вивчення та прийняття рішення про застосування у секторі безпеки і оборони положень (норм, вимог) стандарту НАТО (стандарту у сфері оборони держави-члена НАТО), прийняття до прямого застосування або розроблення на основі стандарту НАТО (стандарту у сфері оборони держави-члена НАТО) відповідного акта законодавства чи документа з військової стандартизації (внесення відповідних змін та/чи доповнень до чинних документів), надання йому чинності в установленому порядку, застосування розробленого документа в діяльності складових сектору безпеки і оборони України.

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПЕРЕХОДУ НА СТАНДАРТИ НАТО

Першочерговість опрацювання стандартів НАТО, з метою прийняття рішення щодо доцільності застосування їх положень (норм, вимог) у діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, визначена пакетом Цілей партнерства Україна ‒ НАТО, який схвалено на рівні глав постійних делегацій держав-членів Альянсу 23 травня 2018 року.

Відповідно до пакету Цілей партнерства Україна ‒ НАТО, опрацюванню, з метою прийняття рішення щодо доцільності застосування їх положень (норм, вимог) у діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, підлягають 219 стандартів НАТО.

Станом на 01.06.2020 відповідно до Цілей партнерства опрацьовано 109 НД НАТО (50% від тих, що підлягають опрацюванню в рамках Цілей партнерства), з них:

запроваджено 82 НД НАТО (37 %), на основі положень яких розроблено 101 національний та військовий нормативно-правовий акт і нормативний документ (далі — національний документ), з них у І півріччі 2020 року запроваджено 2 НД НАТО шляхом розроблення 6 національних документів;

відносно 16 НД НАТО прийнято позитивне рішення щодо їх прийняття та запровадження у майбутньому (2022-2025 роки);

відносно 11 НД НАТО прийнято рішення про недоцільність застосування їх положень (норм, вимог) у діяльності МО України та ЗС України через їх скасування без заміни чи відношенням до інших складових сил оборони (наприклад, питання контррозвідки, що відносяться до компетенції Служби безпеки України).

110 НД НАТО підлягають опрацюванню до грудня 2020 року в рамках виконання Програми Міністерства оборони України з військової стандартизації на 2019 — 2021 роки, з них:

відносно 83 — прийнято рішення щодо запровадження;

щодо 27 — здійснюється аналіз.

Окрім того, у І півріччі 2020 року проводились роботи із запровадження стандартів НАТО й поза межами Цілей партнерства (в рамках Дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва, за результатами науково-дослідних робіт, участі у спільних з НАТО навчаннях тощо). Так, у І півріччі 2020 року запроваджено 3 НД НАТО шляхом розроблення 3 національних документів.

Загалом (у рамках досягнення Цілей партнерства та поза ними) запроваджено 231 НД НАТО шляхом розроблення 250 національних документів (перелік запроваджених НД НАТО наведено у додатку 2, розподіл за функціональною ознакою наведено у додатку 3), з них у І півріччі 2020 року запроваджено 5 НД НАТО шляхом розроблення 9 національних документів.

Таблиця 1. Розподіл за функціональними ознаками національних і військових документів, розроблених з урахуванням положень стандартів НАТО

№ з/п

Назва функціональної ознаки

Кількість національних НД

Оперативна сфера

1.

Цивільно-військове співробітництво

3

2.

Екологічна безпека та захист довкілля

3

3.

Воєнна політика, безпека та стратегічне планування

6

4.

Військова поліція

4

5.

Застосування ВМС ЗС України

20

6.

Застосування ПС ЗС України

21

7.

Застосування СВ ЗС України

4

8.

Інформаційні та психологічні операції

3

9.

Оперативне управління (штабні процедури)

5

10.

Застосування Сил спеціальних операцій ЗС України

7

11.

Воєнна розвідка

2

12.

Логістика

4

13.

Медичне забезпечення

15

14.

Морально-психологічне забезпечення

1

15.

РХБ захист

3

16.

Топогеодезичне і навігаційне забезпечення

17

17.

Гідрометеорологічне забезпечення

2

18.

Інженерне забезпечення

1

19.

Водолазне забезпечення

5

20.

Радіоелектронна боротьба

1

21.

Військовий зв’язок та інформаційні системи

13

Всього НД оперативної сфери

140

Матеріальна сфера

22.

Речове забезпечення

16

23.

Вимоги до ПММ

6

24.

Вимоги до обладнання, озброєння, військової і спеціальної техніки

20

25.

Розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової і спеціальної техніки

12

26.

Оцінювання та випробування озброєння, військової і спеціальної техніки

30

27.

Ремонт озброєння та військової техніки

1

Всього НД матеріальної сфери

85

Адміністративна сфера

28.

Стандартизація

1

29.

Кодифікація

7

30.

Військова освіта

5

31.

Стратегічні комунікації

3

32.

Гендерні перспективи

2

33.

Лінгвістичне забезпечення

1

34.

Державне гарантування якості

4

35.

Кадровий менеджмент

1

36.

Фінансове забезпечення

1

Всього НД адміністративної сфери

25

ВСЬОГО НД

250

ВИСНОВОК

Запровадження стандартів НАТО забезпечує планомірне нарощування боєздатності військ (сил) та досягнення взаємосумісності з силами та засобами провідних країн світу, сприяє підвищенню ефективності використання державних ресурсів у сфері оборони.

Перелік стандартів та керівних документів НАТО, вимоги яких впроваджено в національних нормативних документах (завантажити .PDF)

Розділ створено 25 квітня 2019, 17:20 | Переглядів: 9793