Запровадження стандартів та інших керівних документів НАТО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ТА КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ НАТО

ВСТУП

Запровадження стандарту НАТО — комплекс заходів, що включає вивчення та прийняття рішення про застосування у секторі безпеки і оборони положень (норм, вимог) стандарту НАТО, прийняття до прямого застосування або розроблення на основі стандарту НАТО відповідного акта законодавства чи документа з військової стандартизації (внесення відповідних змін та/чи доповнень до чинних документів), надання йому чинності в установленому порядку, застосування розробленого документа в діяльності складових сектору безпеки і оборони України.

Завдання щодо запровадження стандартів НАТО у діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших складових сил оборони визначені законодавством (Закон України «Про національну безпеку України») та стратегічними оборонними документами України (Стратегія національної безпеки України, Стратегічний оборонний бюлетень, Воєнна доктрина України тощо).

СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО

Процес запровадження стандартів та керівних документів НАТО (далі — НД НАТО) здійснювався як у рамках досягнення Цілей партнерства Україна — НАТО, так і поза ними (в рамках Дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва, за результатами науково-дослідних робіт, участі у спільних з НАТО навчаннях тощо).

Відповідно до пакету Цілей партнерства, схваленого на рівні глав постійних делегацій держав-членів Альянсу 23 травня 2018 року, опрацьовано 219 НД НАТО (100 % від запланованих), з них:

запроваджено 137 НД НАТО (62,6%), на основі яких розроблено 156 національних документів, з них у першому півріччі 2021 року запроваджено 9 НД НАТО шляхом розроблення 9 національних документів;

відносно 26 НД НАТО прийнято позитивне рішення щодо їх прийняття та запровадження у другому півріччі 2021 року;

відносно 24 НД НАТО прийнято позитивне рішення щодо їх прийняття та запровадження у майбутньому (2022-2025 роки);

відносно 10 НД НАТО прийнято рішення про неприйняття через неможливість їх запровадження у Збройних Силах України у зв’язку із тим, що таке запровадження є недоцільним або вимоги національних нормативних документів жорсткіші ніж вимоги стандартів НАТО (наприклад: дії Військово-Морських Сил в арктичних умовах; польотні обмеження, які спричинені зовнішніми факторами, що впливають на працездатність льотного екіпажу

тощо);

17 НД НАТО, на підставі яких розроблено 20 національних документів, скасовано із заміною, замінено або видано в новій редакції стороною НАТО, що потребує відповідного перегляду національних документів;

5 НД НАТО скасовано стороною НАТО без заміни.

Загалом (в рамках Цілей партнерства і поза ними), станом на 01.07.2021 запроваджено 303 НД НАТО шляхом розроблення 331 національного документа, з них у першому півріччі 2021 року запроваджено 19 НД НАТО шляхом розроблення 22 національних документів.

Таблиця 1. Розподіл за функціональними ознаками національних документів, розроблених з урахуванням положень нормативних документів НАТО 

№ з/п

Назва функціональної ознаки

Кількість національних документів

Оперативна сфера

1

Військова поліція

4

2

Військовий зв'язок та інформаційні системи

34

3

Водолазне забезпечення

5

4

Воєнна політика, безпека та стратегічне планування

9

5

Воєнна розвідка

10

6

Гідрометеорологічне забезпечення

4

7

Екологічна безпека та захист довкілля

4

8

Застосування ВМС ЗС України

24

9

Застосування ПС ЗС України

26

10

Застосування СВ ЗС України

16

11

Застосування Сил спеціальних операцій ЗС України

6

12

Інженерне забезпечення

5

13

Інформаційні та психологічні операції

5

14

Логістика

10

15

Медичне забезпечення

15

16

Миротворча діяльність

2

17

Військова поліція

4

18

Морально-психологічне забезпечення

3

19

Оперативне управління (штабні процедури)

10

20

Радіоелектронна боротьба

3

21

Топогеодезичне і навігаційне забезпечення

14

22

Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист

12

23

Цивільно-військове співробітництво

4

Всього НД оперативної сфери

210

Матеріальна сфера

1

Вимоги до обладнання, озброєння, військової і спеціальної техніки

19

2

Вимоги до ПММ

6

3

Оцінювання та випробування озброєння, військової і спеціальної техніки

24

 4

Ремонт озброєння та військової техніки

 6

5

Речове забезпечення

18

6

Розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової і спеціальної техніки

14

Всього НД матеріальної сфери

87

Адміністративна сфера

1

Військова освіта

3

2

Гендерні питання

2

3

Державне гарантування якості

4

4

Кадровий менеджмент

3

5

Кодифікація

7

6

Лінгвістичне забезпечення

1

7

Стандартизація

4

8

Стратегічні комунікації

6

9

Фінансове забезпечення

2

Всього НД адміністративної сфери

34

Всього

331

Водночас, необхідно відмітити, що стороною НАТО скасовано, замінено або видано в новій редакції 66 НД НАТО, які запроваджені в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України шляхом розроблення 68 національних документів, що будуть актуалізовані найближчим часом.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

СТАНДАРТІВ НАТО

З метою забезпечення процесу запровадження НД НАТО протягом грудня 2020 року та січня-липня 2021 року виконано наступні заходи:

затверджено Програму робіт із військової стандартизації на 2021 — 2023 роки та зміну до неї, в якій сплановано 122 роботи щодо запровадження стандартів НАТО;

затверджено оновлену Матрицю розподілу відповідальності за опрацювання та прийняття рішення щодо запровадження стандартів НАТО;

опрацьовано перелік стандартів, які відповідно до Каталогу спроможностей НАТО визначені як першочергові до запровадження державами-членами НАТО.

ВИСНОВОК

Запровадження стандартів та керівних документів НАТО забезпечує планомірне нарощування боєздатності військ (сил) та досягнення взаємосумісності з силами та засобами провідних країн світу, сприяє підвищенню ефективності використання державних ресурсів у сфері оборони.

Перелік стандартів та керівних документів НАТО, вимоги яких впроваджено в національних нормативних документах

Розділ створено 25 квітня 2019, 17:20 | Переглядів: 16640