Запровадження стандартів та інших керівних документів НАТО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ТА КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ НАТО

ВСТУП

Запровадження стандарту НАТО — комплекс заходів, що включає вивчення та прийняття рішення про застосування у секторі безпеки і оборони положень (норм, вимог) стандарту НАТО, прийняття до прямого застосування або розроблення на основі стандарту НАТО відповідного акта законодавства чи документа з військової стандартизації (внесення відповідних змін та/чи доповнень до чинних документів), надання йому чинності в установленому порядку, застосування розробленого документа в діяльності складових сектору безпеки і оборони України.

Завдання щодо запровадження стандартів НАТО у діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших складових сил оборони визначені законодавством (Закон України «Про національну безпеку України») та стратегічними оборонними документами України (Стратегія національної безпеки України, Стратегічний оборонний бюлетень, Воєнна доктрина України тощо).

СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО

Відповідно до пакету Цілей партнерства, схваленого на рівні глав постійних делегацій держав-членів Альянсу 23 травня 2018 року, опрацюванню, з метою прийняття рішення щодо доцільності застосування їх положень (норм, вимог) у діяльності Міністерств оборони України та Збройних Силах України, підлягають 219 стандартів та керівних документів НАТО.

Станом на 01.01.2021 опрацьовано 192 документи, з яких:

запроваджено 128 стандартів та керівних документів НАТО, на основі положень яких розроблено 145 національних і військових нормативно-правових актів і нормативних документів;

відносно 52 стандартів прийнято позитивне рішення щодо їх прийняття та запровадження у майбутньому (у 2021-2025 роках);

12 стандартів запроваджуватися не будуть через їх остаточне скасування стороною НАТО або у зв’язку із тим, що таке запровадження є недоцільним (наприклад: дії Військово-Морських Сил в арктичних умовах) або вимоги національних нормативних документів жорсткіші ніж вимоги стандартів НАТО (наприклад: спричинені зовнішніми факторами обмеження, що впливають на працездатність льотного екіпажу);

в стадії опрацювання залишаються 27 стандартів НАТО.

Окрім того, проводились роботи із запровадження стандартів НАТО й поза межами Цілей партнерства (в рамках Дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва, за результатами науково-дослідних робіт, участі у спільних з НАТО навчаннях тощо). Так, у 2020 році запроваджено 14 стандартів та керівних

документів НАТО шляхом розроблення 17 національних документів.

Водночас, протягом 2020 року було скасовано без заміни 5 стандартів НАТО, які були запроваджені поза Цілями партнерства.

Загалом (у рамках досягнення Цілей партнерства та поза ними) запроваджено 292 стандарти та керівних документів НАТО шляхом розроблення

317 національних документів, з них у 2020 році запроваджено 49 стандартів НАТО шляхом розроблення 53 національних документів.

Таблиця 1. Розподіл за функціональними ознаками національних і військових документів, розроблених з урахуванням положень стандартів НАТО

№ з/п

Назва функціональної ознаки

Кількість національних документів

Оперативна сфера

1

Цивільно-військове співробітництво

4

2

Екологічна безпека та захист довкілля

3

3

Воєнна політика, безпека та стратегічне планування

8

4

Військова поліція

5

5

Застосування ВМС ЗС України

22

6

Застосування ПС ЗС України

25

7

Застосування СВ ЗС України

8

8

Інформаційні та психологічні операції

4

9

Оперативне управління (штабні процедури)

8

10

Застосування Сил спеціальних операцій ЗС України

8

11

Воєнна розвідка

9

12

Логістика

9

13

Медичне забезпечення

16

14

Морально-психологічне забезпечення

2

15

РХБ захист

7

16

Топогеодезичне і навігаційне забезпечення

22

17

Гідрометеорологічне забезпечення

4

18

Інженерне забезпечення

2

19

Водолазне забезпечення

5

20

Радіоелектронна боротьба

2

21

Військовий звʼязок та інформаційні системи

30

22

Миротворча діяльність

2

Всього НД оперативної сфери

205

Матеріальна сфера

1

Речове забезпечення

16

2

Вимоги до ПММ

6

3

Вимоги до обладнання, озброєння, військової і спеціальної техніки

21

 4

Розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової і спеціальної техніки

 12

5

Оцінювання та випробування озброєння, військової і спеціальної техніки

30

6

Ремонт озброєння та військової техніки

1

Всього НД матеріальної сфери

86

Адміністративна сфера

1

Стандартизація

2

2

Кодифікація

7

3

Військова освіта

5

4

Стратегічні комунікації

3

5

Гендерні перспективи

2

6

Лінгвістичне забезпечення

1

7

Державне гарантування якості

4

8

Кадровий менеджмент

1

9

Фінансове забезпечення

1

Всього НД адміністративної сфери

26

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО

З метою забезпечення процесу запровадження стандартів та керівних документів НАТО протягом 2020 року виконано наступні заходи:

прийнято наказ Міністерства оборони України «Про питання військової стандартизації» від 24.02.2020 № 56, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2020 за №№ 240/34523, 241/34524, який врегульовує процес запровадження стандартів та керівних документів НАТО в межах сектору безпеки і оборони України;

затверджено оновлену Матрицю розподілу відповідальності за опрацювання та прийняття рішення щодо запровадження стандартів НАТО у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;

затверджено Програму робіт із військової стандартизації на 2021-2023 роки, в якій сплановано опрацювання 62 стандартів НАТО (кількість стандартів НАТО може буде збільшеною після схвалення нового пакету Цілей партнерства).

ВИСНОВОК

Запровадження стандартів та керівних документів НАТО забезпечує планомірне нарощування боєздатності військ (сил) та досягнення взаємосумісності з силами та засобами провідних країн світу, сприяє підвищенню ефективності використання державних ресурсів у сфері оборони.

Перелік стандартів та керівних документів НАТО, вимоги яких впроваджено в національних нормативних документах

 

Розділ створено 25 квітня 2019, 17:20 | Переглядів: 14534