Запровадження стандартів та інших керівних документів НАТО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ТА КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ НАТО

ВСТУП

Запровадження стандарту НАТО — комплекс заходів, що включає вивчення та прийняття рішення про застосування у секторі безпеки і оборони положень (норм, вимог) стандарту НАТО, прийняття до прямого застосування або розроблення на основі стандарту НАТО відповідного акта законодавства чи документа з військової стандартизації (внесення відповідних змін та/чи доповнень до чинних документів), надання йому чинності в установленому порядку, застосування розробленого документа в діяльності складових сектору безпеки і оборони України.

Завдання щодо запровадження стандартів НАТО у діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших складових сил оборони визначені законодавством (Закон України «Про національну безпеку України») та стратегічними оборонними документами України (Стратегія національної безпеки України, Стратегічний оборонний бюлетень, Воєнна доктрина України тощо).

СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО

Станом на 15.12.2021 запроваджено 255 стандартів та керівних документів НАТО (далі — документи НАТО) шляхом розроблення 277 нормативно-правових актів і нормативних документів (далі — національні документи), у тому числі 98 визначених пакетом Цілей партнерства першочергових (critical) документів НАТО, на основі яких розроблено 120 національних документів.

Необхідно зазначити про зменшення у порівнянні з 2020 роком загального показника запроваджених документів НАТО на 12,7 %, що пов’язано зі скасуванням у 2021 році як стандартів НАТО (66 одиниць), так і національних стандартів (41 ДСТУ В), які розроблені на основі документів НАТО.

У 2021 році запроваджено 59 документів НАТО шляхом розроблення 71 національного документу, а саме:

Міноборони та ЗС України — 53;

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України — 5 (вперше);

Національна гвардія України — 1 (вперше).

Річний показник запровадження стандартів НАТО 2021 року перевищує аналогічний показник 2020 року на 20,4 %, що свідчить про відносно позитивну динаміку процесу запровадження.

Запроваджені документи НАТО застосовуються у таких сферах:

застосування та підготовка військ (сил);

військовий зв’язок;

медичне забезпечення;

логістика;

воєнна розвідка;

речове забезпечення;

цивільно-військове співробітництво та інші.

Таблиця 1. Розподіл національних документів, розроблених з урахуванням положень документів НАТО, за функціональними ознаками

з/п

Назва функціональної ознаки

Кількість національних документів

Оперативна сфера

1.

Військова поліція

3

2.

Військовий зв’язок та інформаційні системи

8

3.

Водолазна діяльність

3

4.

Воєнна політика, безпека та стратегічне планування

4

5.

Воєнна розвідка

11

6.

Гідрометеорологічне забезпечення

3

7.

Екологічна безпека та захист довкілля

3

8.

Застосування ВМС ЗС України

17

9.

Застосування ПС ЗС України

20

10.

Застосування СВ ЗС України

11

11.

Застосування Сил спеціальних операцій ЗС України

3

12.

Інженерне забезпечення

4

13.

Інформаційні та психологічні операції

4

14.

Логістика

4

15.

Медичне забезпечення

14

16.

Миротворча діяльність

3

17.

Морально-психологічне забезпечення

2

18.

Оперативне управління (штабні процедури)

10

19.

Радіоелектронна боротьба

1

20.

Топогеодезичне і навігаційне забезпечення

10

21.

Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист

8

22.

Цивільно-військове співробітництво

3

23.

Кінологічне забезпечення

2

 

151

Матеріальна сфера

1.

Вимоги до обладнання, озброєння, військової і спеціальної техніки

34

2.

Військовий зв’язок та інформаційні системи

8

3.

Державне гарантування якості

7

4.

Кодифікація

8

5.

Оцінювання та випробування озброєння, військової і спеціальної техніки

32

6.

Речове забезпечення

12

7.

Розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової і спеціальної техніки

2

 

103

Адміністративна сфера

1.

Військова освіта

1

2.

Військовий зв’язок та інформаційні системи

7

3.

Гендерні питання

2

4.

Кадровий менеджмент

1

5.

Лінгвістичне забезпечення

4

6.

Стандартизація

5

7.

Стратегічні комунікації

1

8.

Фінансове забезпечення

2

 

23

ВСЬОГО

277

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

СТАНДАРТІВ НАТО

З метою забезпечення процесу запровадження стандартів НАТО у 2021 році виконано наступні заходи:

затверджено Матрицю розподілу відповідальності за опрацювання та прийняття рішення щодо запровадження стандартів НАТО;

опрацьовано перелік стандартів НАТО, передбачених оновленим пакетом Цілей партнерства (219 стандартів НАТО), та надано їх електронні копії відповідальним виконавцям;

за запитами органів військового управління, військових частин, науково-дослідних установ та підприємств промисловості надано електронні копії 768 документів НАТО;

7 представників структурних підрозділів Міноборони та ГШ ЗС України пройшли підготовку на курсах НАТО зі стандартизації;

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО

У короткостроковій перспективі (до кінця 2023 року) в секторі безпеки і оборони сплановано:

1) запровадження 176 стандартів НАТО, з яких:

до листопада 2022 року — 78;

до листопада 2023 року — 98;

2) опрацювання 165 стандартів НАТО з метою прийняття рішення про доцільність їх запровадження, з яких:

до листопада 2022 року — 114;

до листопада 2023 року — 51.

Таким чином, у разі вчасного завершення запланованих робіт з опрацювання стандартів НАТО на кінець 2023 року в Міноборони, ЗС України та складових сектору безпеки і оборони може бути запроваджено (опрацьовано) 583 чинні документи НАТО (≈ 48% від їх загальної кількості).

ВИСНОВОК

Запровадження стандартів та керівних документів НАТО забезпечує планомірне нарощування боєздатності військ (сил) та досягнення взаємосумісності з силами та засобами провідних країн світу, сприяє підвищенню ефективності використання державних ресурсів у сфері оборони.

 

Перелік чинних стандартів та керівних документів НАТО, які запроваджені в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил безпеки і оборони

Розділ створено 25 квітня 2019, 17:20 | Переглядів: 19654