І. Основні завдання в рамках реформування

Міністерства оборони України та Збройних Сил України

 

Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України (далі – Департамент аудиту) та територіальні управління внутрішнього аудиту (далі – територіальні управління) у 2019 році продовжували брати участь у виконанні завдань, визначених Стратегічним оборонним бюлетенем України[1], Стратегією реформування державного управління України на 2016-2020 роки[2], Стратегією реформування управління державними фінансами на 2017-2020 роки[3], Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони[4], Планом пріоритетних дій Уряду на 2019 рік[5], Програмою діяльності Кабінету Міністрів України[6] в частині, що стосується розвитку спроможностей внутрішнього аудиту, його гармонізації з міжнародно визнаними стандартами[7] та методологіями, а також найкращою практикою країн – членів НАТО та Європейського Союзу щодо належного адміністрування (“good governance”).

Стратегічною ціллю Служби внутрішнього аудиту визначено: у 2023 році досягти та у подальшому забезпечувати повну відповідність діяльності Міжнародним основам професійної практики внутрішнього аудиту (The International Professional Practices Framework).

 

ІІ. Ризик-орієнтоване планування на засадах спроможностей

 

У 2019 році запроваджено ризик-орієнтоване стратегічне та річне планування на засадах спроможностей (до цього планування здійснювалося на півріччя).

На виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062 “Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001” (далі – Постанова № 1062) Департаментом аудиту розроблено:

Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту на 2019-2021 роки, затверджений тимчасово виконуючим обов’язки Міністра оборони України (далі – Зведений стратегічний план);

Довідково. Зведеним стратегічним планом визначено: повноваження (мандат), прагнення (візію) і мету (місію) внутрішнього аудиту; основні принципи професійної практики внутрішнього аудиту; стратегію планування діяльності з внутрішнього аудиту; стратегічну ціль внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки; операційні цілі, цілі звітування та відповідності, завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки; на підставі оцінки ризиків (із зазначенням критеріїв та факторів відбору) – пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки.

Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, територіальних управлінь внутрішнього аудиту та сектору внутрішнього аудиту Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту на 2019 рік (далі – Зведений операційний план) та Зведений операційний план (зі змінами), затверджений Міністром оборони України.

Удосконалення ризик-орієнтованого планування мало наслідком зменшення на 18 % у порівнянні з 2018 роком кількості позапланових аудитів та інших контрольних заходів (у тому числі позапланових аудитів – на 27 %), що дало змогу більш ефективно використовувати ресурси Служби внутрішнього аудиту та збільшити на 6 % обсяг охоплених аудитами ресурсів (порівняно з 2018 роком). Також зазначене дозволило суттєво збільшити кількість і питому вагу аудитів, під час проведення яких оцінювалася ефективність виконання завдань та функцій (аудити ефективності). Так, якщо у 2018 році проведено 19 таких аудитів (7,7 % планових), то у 2019 році – 39 (16,0 % планових).  

 

ІІІ. Сприяння у досягненні Міноборони визначених цілей шляхом здійснення ризик-орієнтованих та об’єктивних аудитів, надання рекомендацій і пропозицій, консультацій та обміну знаннями

 

У 2019 р. внутрішні аудитори провели 306 аудитів (з них 62 позапланових), 3829 операційних аудитів (попередніх моніторингів) та взяли участь у 91 іншому заході (комісійні перевірки, службові розслідування тощо).

Довідково. В тому числі сектором внутрішнього аудиту Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту проведено 4 планові аудити.

Основна діяльність – внутрішні аудити

Аудитами охоплено понад 107,5 млрд. грн. фінансових і матеріальних ресурсів.

Встановлено 1361 порушення, що призвело до втрат та збитків на суму майже 266,0 млн. грн. (0,25 % охоплених аудитами ресурсів). Відшкодовано 125,4 млн. грн., що становить 47,1 % виявлених (з них за матеріалами аудитів, проведених у 2019 році – 45,8 млн. грн. або 17,2 % виявлених), та прийнято рішення про відшкодування втрат та збитків на суму 26,4 млн. грн.; крім того, під час аудитів попереджено 69,9 млн. грн. незаконних втрат та збитків.

Також встановлено:

633 порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат на суму 5366,3 млн. грн., усунуто 584 таких порушення на суму 4458,9 млн. грн. або 83,1 % (з них за матеріалами аудитів, проведених у 2019 році – 4233,7 млн. грн. або 78,9 % виявлених);

ризики в управлінні фінансами і майном та неефективні управлінські рішення на суму майже 4,0 млрд. грн., усунуто на суму майже 1,1 млрд. грн. (в тому числі щодо ризиків, усунутих за аудитами 2019 року – 292,6 млн. гривень);

1716 нефінансових порушень, з них 1114 (65 %) усунуто.

До відповідальності притягнуто 2244 особи у т. ч. до матеріальної – 1672 та до дисциплінарної – 572.

До правоохоронних органів передано матеріали на суму понад 219,8 млн. грн. втрат та збитків (в тому числі матеріали аудитів, проведених наприкінці 2018 року, на суму 24,4 млн. гривень).

За результатами впровадження наданих рекомендацій досягнуто економічний ефект у сумі 413,36 млн. грн. (в тому числі щодо рекомендацій, наданих у 2019 році – 1,16 млн. грн.), а також результативність, яка не вимірюється у грошовому вимірнику.

Окремі приклади результативності впровадження рекомендацій, наданих за результатами проведених аудитів

Одному з квартирно-експлуатаційних відділів внутрішніми аудиторами було рекомендовано вжити заходів щодо врегулювання договірних зобов’язань (провести переговори) з постачальником природного газу в частині зменшення ціни за одиницю товару з урахуванням коливання ціни на ринку. За результатами переговорів з постачальником укладено додаткові угоди зі зменшеною ціною за одиницю товару, що призвело до економії коштів на суму 909,9 тис. гривень.

Одному з будинків офіцерів внутрішніми аудиторами було рекомендовано переглянути вартість платних послуг (відвідування гуртків), яка відрізнялась від середньої вартості у відповідній місцевості. Внаслідок перегляду вартості платних послуг додатково одержано 202,5 тис. гривень.

Одному з військово-медичних клінічних центрів внутрішніми аудиторами було рекомендовано удосконалити облік робочого часу та умовних одиниць праці на надання платних послуг, а також облік лікувальних процедур за їх найменуваннями. Наслідком впровадження рекомендацій стало збільшення надходжень від надання платних медичних послуг на 528,34 тис. гривень.

У попередні роки структурним підрозділам Міноборони було рекомендовано забезпечити здійснення претензійної та позовної роботи щодо зобов’язання завершення інвентаризації та повернення з чужого незаконного володіння майна, яке перебуває у державній власності та органом управління якого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.1995 № 18 “Про визначення органів управління майном загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР” є Міноборони (стосовно Всеукраїнської громадської організації “Товариство військових мисливців та рибалок Збройних Сил України”). Управлінням нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель спільно з органами прокуратури впродовж 2018-2019 років до сфери управління Міноборони повернуто фонди Тетерівського, Володимирівського і Бучанського мисливських господарств загальною площею понад 120 га та Хмельницького стенду. Усунуто перешкоди у користуванні нерухомим майном у Львові по вулиці Коперника загальною площею близько 350 квадратних метрів. Триває позовна робота щодо витребування ще низки фондів.

Також впроваджено низку рекомендацій щодо врегулювання окремих питань діяльності у нормативно-правових актах, завдяки чому підвищено ефективність управління державним (військовим) майном та фінансами.

 

Результати внутрішніх аудитів за 2014-2019 роки

 

Показники

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Разом

Вартість відшкодованих втрат та збитків, млн. грн.

39,6

82,8

92,4

102,3

172,6

125,4

615,1

Вартість втрат ресурсів, яким вдалося запобігти під час проведення аудитів, млн. грн.

18,6

84,2

23,0

60,1

65,4

69,9

321,2

Вартість усунення інших фінансових порушень, які не призвели до втрат та збитків, зменшення негативного впливу неефективних управлінських рішень, млн. грн.

1288,7

3489,4

4537,6

2689,8

1892,8

4458,9

18357,2

Вартість ресурсів, щодо яких усунуто ризики втрат, збитків і неефективного використання під час здійснення управління майном і коштами, млн. грн.

266,3

2690,3

2276,1

2152,7

1072,5

8457,9

Економічний ефект від впровадження рекомендацій, наданих за результатами аудитів, млн. грн.

8,6

51,0

57,1

168,2

31,3

413,4

729,6

Кількість осіб, притягнутих до відповідальності, всього

у томі числі:

до матеріальної;

до дисциплінарної

1365

 

 

657

708

1397

 

 

748

649

1825

 

 

904

921

3497

 

 

2317

1180

2585

 

 

1708

877

2244

 

 

1672

572

12913

 

 

8006

4907

Передано до правоохоронних органів та поінформовано правоохоронні органи про результати аудитів:

кількість матеріалів /

сума збитків, млн. грн.

 

 

 

 

224 / 210,0

 

 

 

 

223 /

437,9

 

 

 

 

424 /

298,9

 

 

 

 

329 /

425,2

 

 

 

 

240 /

417,3

 

 

 

 

262 /

219,8

 

 

 

 

1702 /

2009,1

 

 

 

Операційні аудити – попередній моніторинг (діяльність, яка не пов’язана з внутрішнім аудитом та є попереднім внутрішнім контролем)

У 2019 році проведено 3829 операційних аудитів, якими охоплено 4681 пакет документів на суму 57,4 млрд. грн., в т. ч. 956 пакетів документів на суму 23,9 млрд. грн. – річні плани закупівель за централізованими та децентралізованими розрахунками.

Завдяки рекомендаціям, наданим внутрішніми аудиторами за результатами операційних аудитів, у 2019 році економічний ефект (попереджено зайвих витрат, збитків та завищення вартості послуг і робіт) склав майже 576,8 млн. гривень.

Так, за результатами врахування застережень внутрішніх аудиторів зменшено вартість ремонтів озброєння і військової техніки на 421,96 млн. грн.; не допущено завищення на 132,43 млн. грн. очікуваної вартості закупівель товарів (робіт, послуг) та майже 17,63 млн. грн. незаконних і зайвих витрат на будівництво і придбання житла, капітальний ремонт, реконструкцію будівель і споруд; не допущено 4,74 млн. грн. зайвих виплат військовослужбовцям в Операції об’єднаних сил тощо.

Також надано 1587 рекомендацій та застережень на суму майже 2,7 млрд. грн. щодо підвищення ефективності управління державними фінансовими і матеріальними ресурсами.

У порівнянні з 2018 роком зменшилися як кількість пакетів документів, які надавалися для проведення операційного аудиту – на 57 % (у 2018 році – 10955, у 2019 році – 4681) та обсяги зазначених у них операцій – на 27 % (у 2018 році – 78,5 млрд. грн., у 2019 році – 57,4 млрд. грн.), так і загальна сума наданих рекомендацій (з 5,24 млрд. грн. у 2018 році до 2,7 млрд. грн. у 2019 році або на 48 %). При цьому економічний ефект від впровадження аудиторських рекомендацій збільшився на 29 % (у 2018 році – 412,2 млн. грн., у 2019 році – 576,8 млн. гривень).

Довідково: З метою підвищення відповідальності керівників, на яких покладено завдання зі здійснення закупівель, наказом Міноборони від 23.10.2018 № 531 внесено зміни до наказу Міноборони від 21.11.2014 № 828 “Про затвердження Інструкції з проведення операційного аудиту централізованих розрахунків, очікуваної вартості предметів закупівель, проектів договорів, додаткових угод та змін до них” (зі змінами). Зокрема, скасовано обов’язок щодо надсилання до підрозділів Служби внутрішнього аудиту проєктів документів стосовно здійснення закупівель, очікувана вартість яких перевищує 50 тис. грн. Також встановлено, що проєкти документів щодо здійснення закупівель, очікувана вартість яких є допороговою, можуть надсилатися (вимоги щодо обов’язковості надсилання проектів документів відсутні) до підрозділів Служби внутрішнього аудиту, якщо відповідальні виконавці ідентифікували та оцінили конкретні ризики щодо допорогових закупівель та прийняли рішення про направлення проєктів документів до підрозділу Служби внутрішнього аудиту, оскільки самостійно або спільно з органом військового управління не спроможні управляти виявленим ризиком.

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати операційного аудиту (попереднього моніторингу) за 2014-2019 роки

 

Показники

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Разом

Опрацьовано пакетів документів:

кількість, од.

 

 

3446

 

 

6178

 

 

7982

 

 

10496

 

 

10955

 

 

4681

 

 

43738

на суму, млрд. грн.

17,4

68,2

70,9

64,9

78,5

57,4

357,3

Економічний ефект, всього, млн. грн.

 

57,6

 

895,9

 

488,8

 

909,0

 

412,2

 

576,8

 

3340,3

у т. ч. у районі проведення АТО / ООС, млн. грн.

 

 

59,5

 

8,0

 

8,1

 

5,4

 

4,7

 

85,7

Надано рекомендацій на суму, млрд. грн.

 

 

12,9

 

9,0

 

7,2

 

5,2

 

2,7

 

37,0

 

Обмін знаннями

У 2019 році внутрішніми аудиторами проаналізовано понад 1100 проєктів наказів та інших документів Міноборони та Генштабу, пов’язаних з системами управління фінансовими і матеріальними ресурсами, внутрішнього контролю і управління ризиками, та надано відповідні рекомендації.

Відповідно до кращої світової практики внутрішні аудитори на постійній основі беруть участь як тренери у проведенні навчальних заходів і підвищенні кваліфікації військового та цивільного персоналу – у звітному періоді у таких заходах взяли участь 289  посадових осіб Міноборони та Генштабу:

1) 24 січня, 21 лютого, 21 березня, 23 травня, 17 липня, 19 вересня та 10 жовтня 2019 р. представники Служби внутрішнього аудиту прочитали лекції на теми “Ідентифікація корупційних ризиків під час проведення аудитів”, “Система внутрішнього контролю в контексті запобігання корупції”, “Ризики корупції в державних оборонних закупівлях”, “Побудова ефективної системи внутрішнього контролю” та “Управління ризиками” для 154 слухачів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ);

2) 29 січня 2019 р. представник Служби внутрішнього аудиту прочитав лекцію щодо порядку організації внутрішнього контролю, його удосконалення та оцінки ризиків у військових частинах для 20 фахівців Центрального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил;

3) 5 лютого 2019 р. під час проведення IV Міжнародного антикорупційного тижня директор Департаменту аудиту виступила з презентацією на тему “Аудиторський комітет як інструмент забезпечення додаткової впевненості у впровадженні рекомендацій” для 115 учасників заходу.

Крім того, 10-11 жовтня 2019 р. під час проведення в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Всеукраїнської науково-практичні конференції “Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції” директор Департаменту аудиту виступила на тему “Новації у внутрішньому аудиті органів державного і комунального секторів України” для 100 учасників заходу.

 

Під головуванням представника Департаменту аудиту робочою групою Міноборони проведено аналіз робочого процесу (організація роботи зі зверненнями громадян) та розроблено Паспорт оптимізації робочого процесу (червень — липень 2019 року).

Довідково: Роботу проведено на виконання пункту 50 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019 — 2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р.

За результатами верифікації імітаційної моделі процесу “як має бути” Секретаріатом Кабінету Міністрів України надано позитивний висновок (лист від 09.09.2019 № 18579/0/2-19).

 

Наказом Генеральної прокуратури України від 27.11.2019 № 306 “Про створення міжвідомчої робочої групи у сфері протидії кримінальним правопорушенням в оборонному секторі держави” до складу міжвідомчої робочої групи включено директора Департаменту аудиту (лист Генеральної прокуратури України від 29.11.2019 № 1011/3-426 вих-19).

 

Департаментом аудиту надано низку пропозицій до розроблених Головною інспекцією Міноборони проєктів Порядку організації в системі Міноборони внутрішнього контролю та управління ризиками, який затверджено наказом Міноборони від 02.04.2019 № 145, та наказу Міноборони від 05.06.2019 № 278 “Про деякі питання здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками суб’єктами господарювання в системі Міністерства оборони України” (обидва накази набрали чинності з 01.07.2019).

 

ІV. Безперервний професійний розвиток внутрішніх аудиторів

згідно з національними та міжнародними стандартами

 

Підвищення кваліфікації з внутрішнього аудиту за національними та міжнародними стандартами, в тому числі за фінансової підтримки іноземних організацій

1. У співпраці з Міністерством оборони Великобританії впродовж січня-грудня 2019 року 197 внутрішніх аудиторів підвищили кваліфікацію з внутрішнього аудиту за міжнародними стандартами (одна й та сама особа могла брати участь більше ніж в одному навчальному заході).

Так, керівником британської аудиторської компанії JC Audit Training LTD Джоном Чеширом проведено 22 практичних тренінги з питань внутрішнього аудиту на теми “Ефективне тестування”, “Аналіз глибинних причин для аудиторів”, “Ефективне написання звітів”, “Аудит ефективності”, “Аудит ефективності (просунутий рівень)”, “ІТ-аудит (просунутий рівень)”, “Навички консультування” і “Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту”.

2. 12 внутрішніх аудиторів (одна й та сама особа могла брати участь більше ніж в одному навчальному заході) взяли участь у навчальних заходах з внутрішнього аудиту, організованих вітчизняними, закордонними та міжнародними організаціями:

1 – пройшов тренінг з питань внутрішнього аудиту (Міністерство фінансів України, далі – Мінфін, 24-25 червня 2019 р.);

2 – пройшли тренінг з аудиту управління проектами та управлінських навичок (Мінфін, 22-24 липня 2019 р.);

4 – підвищили кваліфікацію на Вищих академічних курсах з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації НУОУ, 15-19 липня та 16-20 грудня 2019 р.);

2 – взяли участь у третій Міжнародній конференції з внутрішнього аудиту у сфері оборони (м. Єреван, Республіка Вірменія, 24-25 вересня 2019 р.);

1 – директор Департаменту взяла участь у Всеукраїнській науково-практичні конференції на тему “Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції” (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 10-11 жовтня 2019 р.);

1 – пройшов тренінг з ІТ-аудиту (Мінфін, 25-27 листопада 2019 р.);

1 – директор Департаменту взяла участь в регіональному семінарі з питань розбудови доброчесності оборонних відомств (Школа з розбудови оборонних інституцій, м. Тбілісі, Республіка Грузія, 11-12 грудня 2019 р.).

 

Підвищення кваліфікації з пов’язаних з внутрішнім аудитом питань

У різноманітних заходах, організованих вітчизняними, закордонними та міжнародними організаціями, взяли участь 27 внутрішніх аудиторів (одна й та сама особа могла брати участь більше ніж в одному навчальному заході):

2 – взяли участь у проведенні IV Міжнародного антикорупційного тижня, який відбувся за підтримки уряду Великої Британії (м. Київ, 5-7 лютого 2019 р.);

5 – пройшли курс “Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення” (Державний заклад післядипломної освіти “Академія фінансового моніторингу”, м. Львів, 8-15 лютого 2019 р.);

2 – пройшли курс з питань запобігання корупції у Міноборони та Збройних Силах на Вищих академічних курсах у НУОУ (м. Київ, 18-22 лютого та 04-06 листопада 2019 р.);

1 – підвищив кваліфікацію з питань протидії гендерно-зумовленому та сексуальному насильству (м. Київ, 21 березня 2019 р.);

2 – завершили навчання з англійської мови (Національна академія оборони Республіки Польща, м. Варшава);

2 – взяли участь у навчальних модулях річного національного Курсу для державних службовців “100 чемпіонів” (м. Київ, 29-30 січня, 5-6 березня, 3-4 квітня, 26 червня, 28-29 серпня та 03-04 грудня 2019 р.);

2 – взяли участь у курсі “Оборонний менеджмент та управління оборонними ресурсами” (м. Київ, 01-12 квітня 2019 р.);

1 – пройшов навчально-практичний тренінг з питань проведення аналізу та оптимізації робочих процесів і процедур на основі розробленої Секретаріатом Кабінету Міністрів України методики (м. Київ, 13 червня 2019 р.);

1 – завершив навчання “Курс вищого командного складу” (Балтійський оборонний коледж, Естонська республіка, м. Тарту, з 01 січня по 20 червня 2019 р.);

1 – пройшов курс підвищення кваліфікації з англійської мови в Академії оборони Великої Британії (м. Шрівінгем, з 13 липня по 23 серпня 2019 р.);

1 – пройшов курс для лекторів “Основи розбудови доброчесності” в Академії оборони Великої Британії (м. Шрівінгем, з 10 по 13 вересня 2019 р.);

7 – пройшли курс підвищення кваліфікації з питань технічного захисту інформації (у сфері відкритої інформації) (м. Київ, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 15-30 жовтня 2019 р.).

 

В організованих Департаментом аудиту заходах у 2019 році взяли участь 16 представників інших органів, установ та організацій, а саме представники:

Мінфіну (2 особи, 02-03.09.2019 та 03-04.10.2019, на тему “Ефективне написання звітів”);

Національної поліції України (1 особа, 20-21.05.2019, 22-23.05.2019, на теми “Ефективне тестування” та “Аналіз глибинних причин для аудиторів”);

Національної гвардії України (10 осіб, 08-09.07.2019, 02-03.09.2019,
01-02.10.2019, 03-04.10.2019, 23-24.10.2019, 09-10.12.2019, 11-12.12.2019,
16-17.12.2019, на теми “Ефективне написання звітів”, “Навички консультування”, “Аудит ефективності” (обидва рівні) та “ІТ-аудит (просунутий рівень);

НУОУ (3 особи, 03-04.10.2019,11-12.12.2019, 16-17.12.2019, 18-19.12.2019 на теми “Ефективне написання звітів”, “Навички консультування”, “ІТ-аудит” (просунутий рівень) та “Аудит ефективності” (просунутий рівень).

 

Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан висловив вдячність за сприяння у залученні офіцерів підрозділів внутрішнього аудиту органів військового управління НГУ до навчальних курсів та курсів підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів, що проводилися Департаментом аудиту за підтримки Міністерства оборони Великої Британії (лист від 21.01.2020 № 27/34-452, рішення Міністра оборони України від 25.01.2020 № 1271/з).

 

V. Надання Міністру оборони України та іншим зацікавленим сторонам своєчасної та достовірної інформації

 

За звітний період Міністру оборони України та вищому керівництву Міноборони надано 132 доповіді про результати 256 аудитів, за всіма доповідями прийнято рішення та надано відповідні доручення (доповіді про результати решти аудитів надаються у 2020 році).

У 2019 році опрацьовано 216 звернень громадян та запитів на інформацію, з них: прийнято позитивне рішення – за результатами розгляду 8, надано роз’яснень / консультацій (у тому числі як співвиконавці) – 174, надіслано за належністю – 29, відмовлено у задоволенні (не підлягають розгляду) – 4, станом на 31.12.2019 перебувало на розгляді – 1.

Із загальної кількості 119 звернень (55 %) надійшло безпосередньо до Департаменту аудиту через “гарячу лінію”, 14 (6 %) – звернення народних депутатів, 13 (61 %) – через “Урядовий контактний центр”, 45 (21 %) – через структурні підрозділи Міноборони, 25 (12 %) – безпосередньо від громадян.

Половина звернень мала системний характер, пов’язаний з призначенням та виплатою одноразової грошової допомоги військовослужбовцям.

 

Для забезпечення прозорості у діяльності з внутрішнього аудиту на офіційному сайті Міноборони опубліковано дві Декларації внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, Зведений стратегічний план, Зведений операційний план (та Зведений операційний план зі змінами), а також систематично оприлюднюється узагальнена інформація про результати діяльності з внутрішнього аудиту.

Опубліковано інтерв’ю з директором Департаменту аудиту М.Бариніною: 31.01.2019 на електронному ресурсі “Новинарня” – “Аудит не можна вимірювати кількістю “посадок” (https://novynarnia.com/2019/01/31/auditor-mou-marina-barinina-audit-ne-mozhna-vimiryuvati-kilkistyu-posadok/ ); у щотижневику “2000” № 7(895) за 15-21 лютого 2019 р. – “Наша професія нова, і не всі розуміють, що ми не ревізори (https://www.2000.ua/modules/pages/files/7-895-15--21-fevralja-2019-g__738266_1.pdf ); у програмі “Оборонна аналітика з Геннадієм Карпюком” на РадіоFM 01.02.2019 озвучено основні положення попереднього інтерв’ю під назвою “Аудит оборонного відомства: як запобігти ризикам?” (http://www.armyfm.com.ua/audit-oboronnogo-v%D1%96domstva-jak-zapob%D1%96gti-rizikam/ ); у журналі “Військо України” та на офіційному вебсайті Міноборони “Аудит – не карати, а допомагати” (https://www.mil.gov.ua/news/2018/12/28/audit-ne-karati-a-dopomagati/ ); 27.12.2019 на офіційному вебсайті Міноборони – ексклюзивне інтерв’ю директора Департаменту аудиту Міноборони (mil.gov.ua/news/2019/12/27/eksklyuzivne-intervyu-direktora-departamentu-vnutrishnogo-auditu-ministerstva-oboroni-ukraini/ ).

 

VІ. Відповідність діяльності з внутрішнього аудиту національним стандартам з одночасним впровадженням міжнародних стандартів в частині, що не суперечить національному законодавству

 

На виконання положень Постанови № 1062 Департаментом аудиту розроблено Декларацію внутрішнього аудиту Міноборони (далі – Декларація), яку підписано Міністром оборони України Степаном Полтораком 01.04.2019.

Декларацію підготовлено з урахуванням концептуальних документів Єврокомісії у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, матеріалів Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів, практик країн – членів ЄС та НАТО у цій сфері, рекомендацій міжнародних експертів, які проводили незалежну зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту Міноборони, а також методологічних вказівок Мінфіну як уповноваженого органу у сфері внутрішнього аудиту в органах державного сектору України.

Декларацією визначено: мету (місію) та цілі діяльності з внутрішнього аудиту; принципи незалежності Департаменту аудиту та територіальних управлінь; способи, якими забезпечується організаційна та функціональна незалежність внутрішнього аудиту; основні повноваження та обов’язки Департаменту аудиту та територіальних управлінь.

У зв’язку з призначенням Міністром оборони України Андрія Загороднюка Департаментом аудиту з урахуванням кращого міжнародного досвіду та національної практики опрацьовано нову редакцію Декларації, яку підписано 30.09.2019.

Наказом Міноборони від 05.06.2019 № 280 затверджено нову редакцію Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міноборони, розробленого на виконання Постанови № 1062. Наказом Міноборони від 24.10.2019 № 548 до зазначеного Положення внесено зміни, пов’язані з реалізацією норм Закону України “Про національну безпеку України” в частині демократичного цивільного контролю.

Рішенням Міністра оборони України від 04.01.2019 № 3297/у/1 затверджено Концепцію (засади) створення у Міноборони аудиторського комітету (далі – Концепція), яку Департаментом аудиту підготовлено на виконання постанови № 1062 та з урахуванням концептуальних документів Єврокомісії у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, матеріалів Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів (Global IIA), рекомендацій міжнародних експертів, які проводили незалежну зовнішню оцінку внутрішнього аудиту Міноборони, а також Методичних вказівок Мінфіну як уповноваженого органу у сфері внутрішнього аудиту в органах державного сектору України.

Довідково. Однією з рекомендацій міжнародних експертів, які у 2017 році проводили в Міноборони незалежну зовнішню оцінку внутрішнього аудиту, є створення аудиторського комітету, що передбачено п. 3 Плану заходів щодо виконання рекомендацій, наданих Міністерству оборони України за результатами незалежної міжнародної зовнішньої оцінки внутрішнього аудиту, затвердженого Міністром оборони України (рішення від 11.09.2017 № 4415/з/3, від 15.12.2017 № 4415/з/6, від 12.03.2018 № 4415/з/8-2017).

Запровадження у Міноборони аудиторського комітету було перенесено на час після проведення оборонного огляду Збройних Сил (рішення Міністра оборони України від 10.01.2019 № 173/у/2-2018).

У Звіті за результатами експертного аналізу “Самооцінка стану виконання програми розбудови доброчесності” (Building Integrity), надісланому заступником Генерального секретаря НАТО з операцій Джоном Манза на адресу Уряду та державних органів України (від 31.10.2019 № 16656/з, далі – Звіт НАТО), група експертів серед прикладів кращих практик, які відповідають міжнародним вимогам, навела ініціативу Міноборони створити аудиторський комітет, хоча на час візиту експертів у 2019 році аудиторський комітет створено ще не було.

На виконання пункту 5 Плану заходів щодо впровадження рекомендацій Мінфіну у сфері внутрішнього аудиту, затвердженого Міністром оборони України 17.09.2019 (рішення від 18.09.2019 № 2042/у/1), Департаментом аудиту у грудні 2019 року підготовлено проєкт наказу “Про затвердження Положення про Комітет з питань внутрішнього контролю, управління ризиками та аудиту (Аудиторський комітет)”. Наразі відповідно до рішення Міністра оборони України від 03.03.2020 № 2042/у/7 зацікавленими органами, структурними підрозділами та посадовими особами здійснюється опрацювання зазначеного проєкту.

Довідково. За рішенням Міністра оборони України для одержання фахових консультацій та пропозицій щодо персонального складу аудиторського комітету зазначений проєкт надіслано Мінфіну, Рахунковій палаті, Держаудитслужбі, Аудиторській палаті України, Інституту внутрішніх аудиторів України, Всеукраїнській громадські організації “Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України”, іноземному раднику Міноборони та Генерального штабу (від Великої Британії), Незалежному антикорупційному комітету з питань оборони (НАКО), Трансперенсі Інтернешнл Україна (Transparency International Ukraine), Центру з питань доброчесності у сфері оборони (Centre for Integrity in the Defence Sector), Національному університету оборони України імені Івана Черняховського, структурним підрозділам Міноборони та Генерального штабу.

Міністром оборони України затверджено Програму забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та територіальних управлінь внутрішнього аудиту на 2019 рік (рішення від 28.02.2019 № 3313/з) (далі – Програма забезпечення якості).

На виконання цієї Програми у березні 2019 року проведено внутрішні оцінки окремих питань діяльності п’яти територіальних управлінь, за результатами яких діяльність, що оцінювалася, відповідає рівням “зрілість” та “приклад”.

Довідково: такі оцінки проведено на виконання пункту 3.1 розділу ІІІ Програми забезпечення якості та пункту 1.9 Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міноборони від 26.05.2014 № 333.

В рамках постійного моніторингу впродовж 2019 року Департаментом аудиту направлено 17 листів з питань, що стосуються якості внутрішнього аудиту. За результатами 6 самооцінок якості аудиторських звітів цей аспект відповідає рівню “діяльність”. Всі рекомендації, що надавалися за результатами постійного моніторингу, самооцінок і внутрішніх оцінок, виконано.

Також Департаментом аудиту проведено оцінку спроможностей Служби внутрішнього аудиту за методикою DOTMLPFI, за результатами якої визначено такі оцінки: Doctrines (доктринальна база) – в цілому достатні спроможності; Organization (організаційна структура) – недостатні спроможності; Training (навчання) – достатні спроможності; Material (матеріальні засоби) – недостатні спроможності; Leadership (лідерство) – в цілому достатні спроможності; Personnel (персонал) – недостатні спроможності; Facilities (інфраструктура та послуги) – в цілому достатні спроможності; Interoperability (сумісність) – в цілому достатні спроможності.

З метою посилення спроможностей, зокрема в частині ширшого застосування у внутрішньому аудиті інформаційних технологій, продовжувалася співпраця Департаменту аудиту з Скандинавсько-Балтійською програмою з питань внутрішнього аудиту, зниження шахрайства та корупції (Nordic-Baltic Assistance Program “Auditing – fraud and corruption”).

 

У квітні 2019 року Голова Держаудитслужби України висловила подяку Міністру оборони України за плідну співпрацю державних аудиторів з внутрішніми аудиторами оборонного відомства під час пілотного проекту з ІТ-аудиту та відзначила високий рівень методичної підготовки і практичного досвіду внутрішніх аудиторів Міноборони в цілому та професіоналізм головного ІТ-аудитора Міноборони (лист від 04.04.2019 № 21-14/29-2019).

Цей пілотний проект проводився Держаудитслужбою на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року.

Слід зазначити, що внутрішні аудитори оборонного відомства є співавторами підручника “Практична методологія ІТ-аудиту”, підготовленого ще у 2015 році Держфінінспекцією України (нині це Держаудитслужба) у співпраці з Національною академією фінансів та економіки Міністерства фінансів Нідерландів та Європейським інститутом державного управління та аудиту.

Значну допомогу у впровадженні ІТ-аудиту в Міноборони надало Міністерство оборони Великої Британії. Британською стороною проведено низку тренінгів з аудиту інформаційних технологій і кібербезпеки, а також надано позитивну рецензію на розроблену внутрішніми аудиторами Міноборони настанову з проведення такого виду аудиту.

 

У листопаді 2019 року проведено черговий зовнішній огляд стану впровадження рекомендацій, наданих за результатами незалежної міжнародної зовнішньої оцінки внутрішнього аудиту Міноборони, проведеної у 2017 році (доручення від 14.11.2019 № 16234/з/3).

Британські експерти констатували належне виконання Департаментом аудиту 24 з 32 рекомендацій (75 % початкових), що становить 100 % рекомендацій, термін виконання яких настав; впровадження решти рекомендацій заплановано на 2020-2022 рр. (доручення від 29.12.2019 № 20507/з).

У Звіті про стан та результати впровадження рекомендацій зазначено, що такий постійний прогрес є результатом напруженої, наполегливої і самовідданої праці керівництва Департаменту та його ключових працівників. Також констатовано, що невелика кількість ключових рекомендацій стратегічного характеру (особливо позбавлення Департаменту аудиту від виконання невластивих внутрішньому аудиту функцій, зменшення обсягу позапланових завдань та дотримання на практиці положень Декларації внутрішнього аудиту) для повноцінного введення в дію потребуватимуть подальшої підтримки з боку вищого керівництва Міністерства.

 

Впродовж лютого-липня 2019 року група експертів НАТО здійснила оцінку побудови доброчесності (Building Integrity) у 8 органах сектору оборони і безпеки – Міністерстві оборони та Збройних Силах, Міністерстві внутрішніх справ, Службі безпеки, Національній гвардії, Національній поліції, Державній прикордонній службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Державній спеціальній службі транспорту. Серед іншого, оцінювалися організація і функціонування внутрішнього аудиту та його роль у побудові доброчесності (в тому числі у запобіганні та виявленні корупції).

У підсумковому Звіті НАТО група експертів серед прикладів передового досвіду і кращої міжнародної практики відзначила, що внутрішній аудит оборонного відомства перебуває на передньому плані трансформацій та в цілому відповідає міжнародним стандартам всесвітнього Інституту внутрішніх аудиторів.

Зокрема, зазначено, що Департамент внутрішнього аудиту Міноборони змінив свою методологію на таку, що базується на ризиках, має безпосередній доступ до вищого керівництва та суттєво сприяє побудові доброчесності.

Відмічено у Звіті НАТО й важливу роль у цьому процесі Центрального підрозділу гармонізації (Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю) Міністерства фінансів та Всеукраїнської громадської організації “Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України”.

Експертами НАТО рекомендовано Департаменту аудиту Міноборони, як авангарду перетворень, інтенсифікувати співробітництво з іншими вітчизняними органами сфери оборони і безпеки шляхом передачі експертизи, знань та досвіду колегам для підвищення їх професіоналізму і розвитку індивідуальних спроможностей.

Також надано низку інших рекомендацій, спрямованих на зміцнення належного управління (good governance) у сфері оборони і безпеки, зокрема, в частині, що стосується внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Одним з головним зауважень експертів НАТО є те, що підрозділи внутрішнього аудиту залучаються до діяльності, до якої залучатися не повинні та яку мають виконувати управлінці (наприклад, підтвердження ціни контракту, перевірка документації контракту, перегляд продажу земельних ділянок). У Звіті НАТО зазначено, що така ситуація може поставити під загрозу незалежність підрозділів внутрішнього аудиту. Міжнародні експерти рекомендували протистояти спокусі залучати внутрішній аудит до виконавчих функцій, особливо до процесу закупівель, для того, щоб внутрішні аудитори могли незалежно оцінювати ефективність контролю. Також відповідно до міжнародних стандартів та кращої практики внутрішній аудит повинен знаходитися поза межами внутрішнього контролю та мати незалежне управління. І ключовим кроком у цьому, за рекомендаціями експертів НАТО, є забезпечення незалучення внутрішніх аудиторів до жодних аспектів процесу укладання контрактів (закупівель).

 

Мінфіном проаналізовано та направлено до Кабінету Міністрів України Інформацію про стан функціонування державного внутрішнього фінансового контролю у 2018 році (далі – Інформація).

Відповідно до Інформації, Міноборони продовжує бути одним з п’яти державних органів, якими забезпечено відображення у звітності усіх визначених питань. Відмічено високу результативність внутрішніх аудиторів Міноборони та високий рівень відшкодування в Міноборони фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

Також в Інформації міститься зауваження щодо покладання на внутрішніх аудиторів Міноборони непритаманних їм функцій та завантаження завданнями, безпосередньо не пов’язаними зі здійсненням внутрішнього аудиту.

Довідково. Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України доручив міністерствам та іншим державним органам вжити заходів до усунення виявлених недоліків, належної організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (від 12.03.2019 № 7509/1/1-19).

На виконання цього доручення Мінфіном (від 28.05.2019 № 33030-02-3/13940) надано інформацію Кабінету Міністрів України про стан його виконання в органах державного сектору. У зазначеній інформації Міноборони позитивно відмічено щодо підписання Декларації внутрішнього аудиту, здійснення перегляду внутрішніх документів з внутрішнього аудиту з метою їх актуалізації та затвердження Концепції (засад) створення аудиторського комітету.

Незважаючи на низку вжитих заходів, у 2019 році остаточно питання щодо позбавлення внутрішніх аудиторів від виконання невластивих функцій та завдань, безпосередньо не пов’язаних з внутрішнім аудитом, не вирішено.

Так, Департаментом аудиту розроблено проєкт наказу Міноборони “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства оборони України від 21.11.2014 № 828” (далі – Наказ № 828), який впродовж трьох років неодноразово направлявся на внутрішнє погодження, однак внаслідок непогодження проєкту окремими посадовими особами та структурними підрозділами зазначений проєкт наказу на підпис Міністру оборони України не подано. Заходи, спрямовані на його погодження (листування, узгоджувальні наради тощо), у 2019 році позитивних результатів не дали.

Також На виконання п. 2 Плану заходів щодо впровадження рекомендацій Мінфіну у сфері внутрішнього аудиту, затвердженого Міністром оборони України 17.09.2019, Департаментом аудиту підготовлено:

пропозиції щодо спрощеного порядку погодження нормативно-правових актів та інших документів Міноборони з питань внутрішнього аудиту, розробником яких є Департамент аудиту;

перелік завдань та функцій, до яких не залучаються представники Служби внутрішнього аудиту, та пропозиції щодо їх покладання, як складової внутрішнього контролю та управління ризиками, на відповідні структурні підрозділи Міноборони, Генерального штабу, органи військового управління, військові частини, військові навчальні заклади, підприємства, установи та організації;

перелік нормативно-правових актів та наказів Міністерства (Міністра) оборони України, доручень керівництва Міноборони, які потребують уточнення положень в частині, що стосується внутрішнього аудиту, та / або виключення Департаменту аудиту (Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міноборони) з процесів внутрішнього контролю та управління ризиками;

пропозиції щодо порядку ініціювання питання про проведення позапланових аудитів, в т. ч. за ініціативою правоохоронних органів, залучення представників Служби внутрішнього аудиту до виконання окремих завдань, встановлення контрольних строків виконання Департаментом аудиту доручень, пов’язаних з проведенням позапланових аудитів, та строків подання військовими частинами, державними підприємствами та іншими підконтрольними суб’єктами доповідей про готовність до аудиту;

пропозиції щодо порядку надання консультацій Департаментом аудиту та територіальними управліннями.

У 2019 році остаточно ці питання вирішити не вдалося; робота продовжується.

 

В рамках виконання Програми забезпечення якості Департаментом аудиту проведено анонімне анкетування (вивчення позиції зацікавлених сторін).

Щодо основної діяльності – внутрішні аудити

Позитивні результати вибіркового анонімного анкетування (відсоток респондентів, повністю або переважно задоволених результатами внутрішніх аудитів) становлять 91,4 %. Повністю або переважно не задоволені результатами виїзних аудитів 7,1 % респондентів; 1,5 % респондентів не визначилися з відповідями на окремі питання.

З огляду на те, що анкети розсилалися не лише до підконтрольних суб’єктів, у яких проводилися планові аудити, а й до тих, де аудити проводилися в позаплановому порядку (зокрема, за ініціативою правоохоронних органів, в тому числі в рамках кримінальних проваджень), а також до тих, щодо діяльності яких надано негативний висновок, відсоток частково або повністю не задоволених респондентів перебуває в межах очікуваних результатів.

Щодо операційних аудитів – попереднього моніторингу (діяльності, яка не пов’язана з внутрішнім аудитом та є попереднім внутрішнім контролем)

Позитивні результати вибіркового анонімного анкетування становлять 77,5 %, в тому числі на переважну більшість питань позитивні відповіді становлять 80 – 90 %, зокрема щодо:

дотримання строків надання внутрішніми аудиторами відповідей – 90 %;

врахування респондентами наданих внутрішніми аудиторами рекомендацій при прийнятті управлінських рішень – 90 %;

внесення респондентами (за результатами розгляду аудиторських рекомендацій) змін до реєстрів ризиків, планів управління ризиками та планів моніторингу внутрішнього контролю, що сприяло зміцненню системи внутрішнього контролю та управління ризиками – 80 %.

Стосовно того, наскільки надані аудиторами рекомендації відповідають очікуванням респондентів, відповіді розділилися порівну: половина респондентів вважає надані рекомендації такими, що повністю або частково відповідають очікуванням, а половина – такими, що повністю або частково не відповідають очікуванням респондентів.

Оскільки у разі надходження документів, які містять інформацію про прийняття конкретних управлінських рішень, підрозділи внутрішнього аудиту надають стандартну відповідь щодо того, що внутрішні аудитори не беруть участі у їх прийнятті, а лише надають рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього контролю, управління ризиками та системи управління (за винятком оперативного (бойового) управління Збройними Силами), відсоток частково або повністю не задоволених респондентів із зазначеного питання перебуває в межах очікуваних результатів.

Щодо оцінки систем внутрішнього контролю та управління ризиками

До анкети було додатково включено питання, яке стосується не діяльності з внутрішнього аудиту, а оцінки респондентами системи внутрішнього контролю та управління ризиками в очолюваних ними підконтрольних суб’єктах.

“Левова частка” респондентів повністю (80 %) або переважно (10 %) не погоджуються з тим, що система внутрішнього контролю та управління ризиками в очолюваних ними підконтрольних суб’єктах не побудована або є настільки слабкою, що потребує постійної сторонньої допомоги з боку внутрішніх аудиторів у вигляді операційного аудиту (попереднього моніторингу).

Іншими словами, 90 % респондентів вважають, що системи внутрішнього контролю та управління ризиками, в тому числі ризиками шахрайства і корупції, системи управління (за винятком оперативного (бойового) управління Збройними Силами) спроможні самостійно забезпечувати дотримання законності та ефективності управління державними фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог, а також запобігання і своєчасне виявлення ризиків, вжиття заходів контрою та усунення негативних наслідків у випадку настання ризикових подій.

Це може свідчити як про повну готовність респондентів до скасування операційного аудиту (попереднього моніторингу), що здійснюється відповідно до Наказу № 828, так і про повне нерозуміння окремими респондентами того, що фактично ця діяльність належить до внутрішнього контролю (а не внутрішнього аудиту) і має здійснюватися ними самостійно без залучення внутрішніх аудиторів.

При цьому 10 % респондентів не визначилися з відповідями.

Щодо участі внутрішніх аудиторів у навчальних заходах як лекторів (тренерів)

Результати анонімного анкетування стосовно участі внутрішніх аудиторів у тренінгах та інших заходах для військових і цивільних осіб з питань системи управління (за винятком оперативного (бойового) управління Збройними Силами), внутрішнього контролю, управління ризиками, в т. ч. корупційними, та внутрішнього аудиту, проведені Науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, засвідчили надання слухачами відповідних курсів за лагом позитивних відгуків (94,1 % респондентів).

 

За результатами анонімного анкетування, постійного моніторингу, внутрішніх оцінок та самооцінок визначено аспекти діяльності з внутрішнього аудиту, що потребують подальшого підвищення якості. Відповідні заходи включено до Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та територіальних управлінь внутрішнього аудиту на 2020 рік.

 

Загальний економічний ефект від діяльності Служби внутрішнього аудиту

за 2014-2019 роки

Показник

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Разом

РАЗОМ, млн. грн.

1413,1

4869,6

7889,2

6205,5

4727,0

6716,9

31821,3

 

 


[1] Стратегічний оборонний бюлетень України, введений в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/240/2016/paran251#n251

[2] Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р, режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80

[3] Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80

[4] Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

[5]   План пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1106-р “Про затвердження Плану пріоритетних дій Уряду на 2019  рік”, режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-ritetnih-dij-uryadu-na-2019-rik

[6] Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849 та схвалена постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 188-ІХ, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20#n2

[7] Інститут внутрішніх аудиторів (IIA), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI


Переглядів: 1323 //