Внутрішній аудит

Декларація внутрішнього аудиту Міністерства оборони України
“І. ПОВНОВАЖЕННЯ (МАНДАТ), ПРАГНЕННЯ (ВІЗІЯ), МЕТА (МІСІЯ) ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Результати діяльності з внутрішнього аудиту за І півріччя 2020 року

І. Основні завдання в рамках реформування

Міністерства оборони України та Збройних Сил України

Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України (далі – Департамент аудиту) та територіальні управління внутрішнього аудиту (далі – територіальні управління) у 2020 році продовжували брати участь у виконанні завдань, визначених Стратегічним оборонним бюлетенем України[i], Стратегією реформування державного управління України на період до 2021 року[ii], Стратегією реформування управління державними фінансами на 2017-2020 роки[iii], Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони[iv], в частині, що стосується розвитку спроможностей внутрішнього аудиту, його гармонізації з міжнародно визнаними стандартами[v] та методологіями, а також найкращою практикою країн – членів НАТО та Європейського Союзу щодо належного врядування (“good governance”).

Стратегічною ціллю Служби внутрішнього аудиту визначено: у 2023 році досягти та у подальшому забезпечувати повну відповідність діяльності Міжнародним основам професійної практики внутрішнього аудиту (The International Professional Practices Framework).

ІІ. Ризик-орієнтоване планування на засадах спроможностей 

На підставі оцінки ризиків та з урахуванням спроможностей Служби внутрішнього аудиту Департаментом аудиту розроблено Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Департаменту аудиту, територіальних управлінь та сектору внутрішнього аудиту Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту на 2020 рік, який 31.03.2020 затверджено Міністром оборони України. 

ІІІ. Сприяння у досягненні Міноборони визначених цілей шляхом здійснення ризик-орієнтованих та об’єктивних аудитів, надання рекомендацій і пропозицій, консультацій та обміну знаннями

У січні – червні 2020 р. внутрішні аудитори завершили проведення 79 аудитів (з них 6 позапланових), 2681 операційних аудитів (попередніх моніторингів) та взяли участь у 11 інших заходах (комісійні перевірки, службові розслідування тощо).

Основна діяльність – внутрішні аудити

Аудитами охоплено 73,6 млрд. грн. ресурсів. У 57 підконтрольних суб’єктах встановлено порушення, що призвели до втрат та збитків на суму 309,4 млн. грн., з них відшкодовано понад 22,0 млн. грн. та забезпечено відшкодування втрат і збитків майже на 23,8 млн. грн. за аудитами, проведеними у попередніх періодах. Крім того, відповідальними за діяльність особами прийнято рішення про відшкодування втрат та збитків на суму 10,6 млн. грн. та під час аудитів попереджено майже 24,1 млн. грн. втрат та збитків.

Також аудитами встановлено:

порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат, на суму 766,6 млн. грн., усунуто на суму 805,2 млн. грн. (з них за аудитами, проведеними у поточному році – 664,8 млн. грн.);

неефективні управлінські рішення на суму понад 140,2 млн. грн. та ризики в управлінні фінансами та майном на суму 672,1 млн. грн., з урахуванням попередніх періодів усунуто на суму 540,8 млн. гривень;

436 фактів нефінансових порушень, з них усунуто 177 та забезпечено усунення 218 фактів таких порушень за попередні періоди.

До відповідальності притягнуто 959 осіб, у тому числі: до матеріальної – 571, до дисциплінарної – 388.

До правоохоронних органів передано матеріали аудитів на 353,5 млн. грн. втрат та збитків (у т. ч. передано матеріали аудитів, завершених наприкінці 2019 року, на суму 63,4 млн. гривень).

Результати внутрішніх аудитів за 2015 –2019 роки та І півріччя 2020 року

Показники

2015

2016

2017

2018

2019

І півріччя 2020

Разом

Вартість відшкодованих втрат та збитків, млн. грн.

82,8

92,4

102,3

172,6

125,4

45,8

621,3

Вартість втрат ресурсів, яким вдалося запобігти під час проведення аудитів, млн. грн.

84,2

23,0

60,1

65,4

69,9

24,1

326,7

Вартість усунення інших фінансових порушень, які не призвели до втрат та збитків, зменшення негативного впливу неефективних управлінських рішень, млн. грн.

3489,4

4537,6

2689,8

1892,8

4458,9

805,2

17873,7

Вартість ресурсів, щодо яких усунуто ризики втрат, збитків і неефективного використання під час здійснення управління майном і коштами, млн. грн.

266,3

2690,3

2276,1

2152,7

1072,5

540,8

8998,7

Економічний ефект від впровадження рекомендацій, наданих за результатами аудитів, млн. грн

51,0

57,1

168,2

31,3

413,4

11,0

732,0

Кількість осіб, притягнутих до відповідальності, всього

у томі числі:

до матеріальної;

до дисциплінарної

 

1397

 

748

649

 

1825

 

904

921

 

3497

 

2317

1180

 

2585

 

1708

877

 

2244

 

1672

572

 

959

 

571

388

 

12507

 

7920

4587

Передано до правоохоронних органів та поінформовано правоохоронні органи про результати аудитів:

кількість матеріалів /

сума збитків, млн. грн

 

 

 

 

233 /

437,9

 

 

 

 

424 /

298,9

 

 

 

 

329 /

425,2

 

 

 

 

240 /

417,3

 

 

 

 

262 /

219,8

 

 

 

 

119

353,5

 

 

 

 

1597

2152,6

 

Операційні аудити – попередній моніторинг (діяльність, яка не пов’язана з внутрішнім аудитом та є попереднім внутрішнім контролем)

У січні – червні 2020 року охоплено 2681 пакет документів на суму 29,1 млрд. грн., в т. ч. 726 пакетів документів на суму понад 12,8 млрд. грн. – річні плани закупівель за централізованими та децентралізованими розрахунками.

Завдяки рекомендаціям, наданим внутрішніми аудиторами за результатами операційних аудитів, економічний ефект (попереджено зайвих витрат, збитків та завищення вартості послуг і робіт) склав понад 70,3 млн. гривень.

Так, за результатами врахування застережень внутрішніх аудиторів зменшено вартість ремонтів озброєння і військової техніки на 31,7 млн. грн.; не допущено завищення на 37,3 млн. грн. очікуваної вартості закупівель товарів (робіт, послуг) та 0,8 млн. грн. незаконних і зайвих витрат на будівництво і придбання житла, капітальний ремонт, реконструкцію будівель і споруд; не допущено 0,5 млн. грн. зайвих виплат військовослужбовцям в районі проведення Операції об’єднаних сил тощо.

Також надано 775 рекомендацій та застережень на суму понад 2,1 млрд. грн. щодо підвищення ефективності управління державними фінансовими і матеріальними ресурсами.

Результати операційного аудиту (попереднього моніторингу)

за 2015 –2019 роки та І півріччя 2020 року

Показники

2015

2016

2017

2018

2019

І півр. 2020

Разом

Опрацьовано пакетів документів:

кількість, од.

 

 

6178

 

 

7982

 

 

10496

 

 

10955

 

 

4681

 

 

2681

 

 

42973

на суму, млрд. грн.

68,2

70,9

64,9

78,5

57,4

29,5

369,4

Економічний ефект, всього, млн. грн.

 

895,9

 

488,8

 

909,0

 

412,2

 

576,8

 

70,3

 

3353,0

у т. ч. у районі проведення АТО / ООС, млн. грн.

 

59,5

 

8,0

 

8,1

 

5,4

 

4,7

 

0,5

 

86,2

Надано рекомендацій на суму, млрд. грн.

 

12,9

 

9,0

 

7,2

 

5,2

 

2,7

 

2,2

 

39,2

Обмін знаннями

Проаналізовано понад 760 проєктів наказів та інших документів Міноборони та Генштабу, пов’язаних з системами управління фінансовими і матеріальними ресурсами, внутрішнього контролю і управління ризиками, та надано відповідні рекомендації.

Відповідно до кращої світової практики внутрішні аудитори на постійній основі беруть участь як тренери у проведенні навчальних заходів та підвищенні кваліфікації військового та цивільного персоналу – у звітному періоді у заходах за участю внутрішніх аудиторів взяли участь 85 посадових осіб Міноборони та Генштабу.

Довідково: 16 та 23 січня, 20 лютого 2020 року представник Служби внутрішнього аудиту прочитав лекції на теми “Ідентифікація корупційних ризиків під час проведення аудитів”, “Система внутрішнього контролю в контексті запобігання корупції” та “Ризики корупції в державних закупівлях” для 45 слухачів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

21 травня та 04 червня 2020 року представник Служби внутрішнього аудиту прочитав лекції на теми “Ідентифікація корупційних ризиків під час проведення аудитів”, “Система внутрішнього контролю в контексті запобігання корупції” та “Ризики корупції в державних закупівлях” для 40 слухачів під час проведення Вищих академічних курсів з питань запобігання корупції в онлайн-форматі дистанційного навчання з керівним складом структурних підрозділів Генерального штабу, органів військового управління Збройних Сил України та іншими посадовими особами.

Також у зв’язку із виникненням коронавірусної хвороби (СOVID-19) та запровадженням карантину представник Служби внутрішнього аудиту розмістив на YouTube відеолекцію на тему “Ідентифікація корупційних ризиків під час проведення аудитів”, призначену в першу чергу для слухачів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (кількість переглядів – 121). 

ІV. Безперервний професійний розвиток внутрішніх аудиторів

згідно з національними та міжнародними стандартами

Підвищення кваліфікації з внутрішнього аудиту за національними та міжнародними стандартами, в тому числі за фінансової підтримки іноземних організацій

В рамках виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік у співпраці з Міністерством оборони Великобританії впродовж січня – березня 2020 року 40 внутрішніх аудиторів оборонного відомства підвищили кваліфікацію з внутрішнього аудиту за міжнародними стандартами (одна й та сама особа могла брати участь більше ніж в одному навчальному заході).

Довідково: 20.01.2020 та з 17-18.02.2020 керівником британської аудиторської компанії JC Audit Training LTD Джоном Чеширом проведено практичні семінари з питань внутрішнього аудиту “Ефективне написання звіту” та “Навички консультування”

У двох вебінарах, організованих Міністерством фінансів України (далі – Мінфін), взяли участь 17 внутрішніх аудиторів:

14 січня 2020 року 2 внутрішніх аудитори – у вебінарі на тему “Нові підходи до звітування про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту”; матеріали вебінару направлено територіальним управлінням;

25 по 29 травня 2020 року 15 внутрішніх аудиторів –у вебінарі на тему “Консультаційна роль внутрішнього аудиту”.

Підвищення кваліфікації з пов’язаних з внутрішнім аудитом питань

21 внутрішній аудитор підвищив кваліфікацію з питань, пов’язаних з внутрішнім аудитом:

2 – навчання “Особливості проведення закупівель через рамкові угоди” (Державне підприємство “Прозоро”, 05.02.2020);

15 – тренінг з використання програми “BI ProZoro” (моніторинг закупівель, 12.03.2020);

2 – курс підвищення кваліфікації з питань технічного захисту інформації (у сфері відкритої інформації) на базі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (13-24.01.2020);

1 – курс з питань запобігання корупції у Міноборони та Збройних Силах на Вищих академічних курсах у Національному університеті оборони імені Івана Черняховського (13-17.01.2020);

1 – директор Департаменту аудиту пройшла навчання за короткостроковою програмою “Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посади фахівців з питань реформ” (Українська школа урядування, 20.02.2020).

V. Надання Міністру оборони України та іншим зацікавленим сторонам своєчасної та достовірної інформації

За звітний період Міністру оборони України та вищому керівництву Міноборони надано 44 доповіді про результати 113 аудитів (у тому числі за результатами аудитів, завершених наприкінці 2019 року), за якими прийнято рішення та надано відповідні доручення. 

У січні-червні 2020 року опрацьовано 207 звернень та запитів на інформацію, з них: 170 – надано роз’яснення (консультації), 31 – взято участь у якості співвиконавців, 4 – надіслано за належністю, 2 – знаходиться на опрацюванні.

Із загальної кількості 172 звернення (83,1 %) надійшло безпосередньо до Департаменту аудиту через “гарячу лінію” від військовослужбовців та членів їх сімей.

Основні питання за зверненнями стосувалися: невиплати належного грошового забезпечення військовослужбовцям солдатського та сержантського складу (учасникам ООС) – 60 %, несплати компенсації за речове майно – 20 %, невиплати компенсації за невикористану відпустку УБД – 10 %, протиправних (на особисту думку заявників) дій командирів (начальників) органів військового управління, військових частин та військових комісаріатів – 10 %.

Для забезпечення прозорості у діяльності з внутрішнього аудиту на офіційному сайті Міноборони опубліковано Декларацію внутрішнього аудиту Міністерства оборони України (від 12.03.2020), Зведений операційний план на 2020 рік, а також систематично оприлюднюється узагальнена інформація про результати діяльності з внутрішнього аудиту.

VІ. Відповідність діяльності з внутрішнього аудиту національним стандартам та впровадження міжнародних стандартів

У зв’язку зі зміною Уряду Департаментом аудиту підготовлено Декларацію внутрішнього аудиту Міноборони (далі – Декларація), яку підписано Міністром оборони України Андрієм Тараном 12.03.2020.

Декларацію розроблено з урахуванням концептуальних документів Єврокомісії у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, матеріалів Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів, практик країн – членів ЄС та НАТО у цій сфері, рекомендацій міжнародних експертів, які проводили незалежну зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту Міноборони, а також методологічних вказівок Мінфіну як уповноваженого органу у сфері внутрішнього аудиту в органах державного сектору України.

Декларацією визначено: мету (місію) та цілі діяльності з внутрішнього аудиту; принципи незалежності Департаменту аудиту та територіальних управлінь; способи, якими забезпечується організаційна та функціональна незалежність внутрішнього аудиту; основні повноваження та обов’язки Департаменту аудиту та територіальних управлінь.

Міністром оборони України 28.02.2020 (рішення від 13.02.2020 № 2401/з) затверджено Програму забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та територіальних управлінь внутрішнього аудиту на 2020 рік (далі – Програма).

На виконання пункту 4.2(в) Програми у березні 2020 року проведено внутрішні оцінки окремих питань діяльності чотирьох територіальних управлінь внутрішнього аудиту, проведення такої оцінки ще в одному територіальному управлінні перенесено на час після завершення карантину.

Довідково: досліджувалися окремі питання діяльності відповідно до пункту 1.9 Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26.05.2014 № 333.

В рамках виконання пункту 1.2(в) Програми з метою актуалізації внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту Департаментом аудиту розроблено проєкти наказів Міноборони “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства оборони України від 21.11.2014 № 828” та “Про організацію діяльності з внутрішнього аудиту та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України та у сфері його управління”. Наразі тривають узгоджувальні процедури із зацікавленими структурними підрозділами.

На виконання пункту 2.2(з) Програми та пункту 5 Плану заходів щодо впровадження рекомендацій Мінфіну у сфері внутрішнього аудиту, затвердженого Міністром оборони України 17.09.2019 (рішення від 18.09.2019 № 2042/у/1), Департаментом аудиту у грудні 2019 року підготовлено проєкт наказу “Про затвердження Положення про Комітет з питань внутрішнього контролю, управління ризиками та аудиту (Аудиторський комітет)” (далі – Проєкт наказу про аудиторський комітет). У ньому враховано положення Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (зі змінами), концептуальні документи Єврокомісії у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, матеріали Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів (Global IIA), рекомендації міжнародних експертів, які проводили незалежну зовнішню оцінку внутрішнього аудиту Міноборони, а також методичні вказівки Мінфіну.

Довідково. Однією з рекомендацій міжнародних експертів, які у 2017 році проводили в Міноборони незалежну зовнішню оцінку внутрішнього аудиту, є створення аудиторського комітету, що передбачено п. 3 Плану заходів щодо виконання рекомендацій, наданих Міністерству оборони України за результатами незалежної міжнародної зовнішньої оцінки внутрішнього аудиту, затвердженого Міністром оборони України (рішення від 11.09.2017 № 4415/з/3, від 15.12.2017 № 4415/з/6, від 12.03.2018 № 4415/з/8-2017).

Рішенням Міністра оборони України від 04.01.2019 № 3297/у/1 затверджено підготовлену Департаментом аудиту Концепцію (засади) створення у Міноборони аудиторського комітету (далі – Концепція). Однак запровадження аудиторського комітету було перенесено на час після проведення оборонного огляду Збройних Сил (рішення Міністра оборони України від 10.01.2019 № 173/у/2-2018).

У Звіті за результатами експертного аналізу “Самооцінка стану виконання програми розбудови доброчесності” (Building Integrity), надісланому заступником Генерального секретаря НАТО з операцій Джоном Манза на адресу Уряду та державних органів України (від 31.10.2019 № 16656/з, далі – Звіт НАТО), група експертів серед прикладів кращих практик, які відповідають міжнародним вимогам, навела ініціативу Міноборони створити аудиторський комітет, хоча на час візиту експертів у 2019 році аудиторський комітет створено ще не було.

За рішенням Міністра оборони України від 03.03.2020 № 2042/у/7 проєкт наказу про аудиторський комітет для одержання фахових консультацій та пропозицій щодо персонального складу аудиторського комітету Департаментом аудиту надіслано Мінфіну, Рахунковій палаті, Держаудитслужбі, Аудиторській палаті України, Інституту внутрішніх аудиторів України, Всеукраїнській громадській організації “Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України”, іноземному раднику Міноборони та Генерального штабу (від Великої Британії), Незалежному антикорупційному комітету з питань оборони (НАКО), Трансперенсі Інтернешнл Україна (Transparency International Ukraine), Центру з питань доброчесності у сфері оборони (Centre for Integrity in the Defence Sector), Національному університету оборони України імені Івана Черняховського, структурним підрозділам Міноборони та Генерального штабу. Наразі Департаментом аудиту опрацьовуються отримані пропозиції.

Результати проведеного Мінфіном аналізу[vi] за 2019 рік засвідчили прогрес у реформуванні системи державного внутрішнього фінансового контролю загалом та розвитку внутрішнього аудиту зокрема.

До сильних сторін внутрішнього аудиту Міноборони віднесено підписання декларацій внутрішнього аудиту, затвердження Концепції (засад) створення аудиторського комітету та підготовку відповідного проєкту наказу.

Мінфін констатує позитивну тенденцію збільшення у 2019 році в системі центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) кількості (251) і питомої ваги (15,3%) аудитів ефективності та відмічає Міноборони серед 5 органів, де таких аудитів проведено найбільше. Так, в Міноборони у 2019 році проведено 39 аудитів ефективності, що становить 15,5 % загальної кількості таких аудитів в системі ЦОВВ та 16 % планових аудитів Міноборони.

До позитивних тенденцій Мінфін відносить проведення ІТ-аудитів (в Міноборони розпочатий у 2019 році ІТ-аудит завершено у 2020 році).

За даними Мінфіну, результативність внутрішнього аудиту Міноборони є найвищою серед ЦОВВ. Найбільшим є і відшкодування в Міноборони виявлених втрат та збитків. Так, за результатами внутрішніх аудитів в Міноборони відшкодовано 125,4 млн. грн. втрат та збитків, що становить 64 % загальної суми відшкодування в системі ЦОВВ (195,8 млн. гривень).

При цьому середній рівень відшкодування втрат та збитків в системі ЦОВВ у 2019 році становив 17,8 % виявлених сум порушень (в Міноборони – 47,1 % або в 2,65 раз вище), а загальний рівень усунення та відшкодування усіх типів порушень – 56,1 % їх обсягу (в Міноборони – 78,5 % або в 1,4 раз більше).

Рівень усунення виявлених внутрішніми аудитами проблем і недоліків в системі ЦОВВ у 2019 році становив 22,6 %, а в Міноборони – 59,1 % або у 2,6 раз більше.

Поряд з тим, проведений Мінфіном аналіз засвідчив наявність проблемних питань, що стосуються внутрішнього аудиту Міноборони, а саме: необґрунтоване скорочення штатної чисельності внутрішніх аудиторів; порушення вимог щодо функціональної незалежності внутрішнього аудиту та покладання на внутрішніх аудиторів виконання функцій, не пов’язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту. До таких функцій Мінфін відносить участь внутрішніх аудиторів у роботі різного роду комісій, тендерних комітетів, виконання контрольних та інших функцій, залучення внутрішніх аудиторів до інших, ніж внутрішній аудит, заходів (комісійні перевірки, службові розслідування тощо).

Мінфін констатує, що внутрішні аудитори в системі ЦОВВ у 2019 році взяли участь у понад 4,3 тис. інших контрольних заходах (які не є внутрішнім аудитом), на що витрачено майже 11,2 тис. людино-днів.

З них в Міноборони – 3920 заходів (91 % загальної кількості в системі ЦОВВ), на що витрачено 4268 людино-днів (понад 38 % загальної кількості в системі ЦОВВ). Так, впродовж 2019 року внутрішні аудитори Міноборони взяли участь у 91 заході – комісійних перевірках, службових розслідуваннях (витрачено 694 людино-дні) та провели 3829 попередніх моніторингів / операційних аудитів, на що витрачено 3574 людино-дні.

За даними Мінфіну, потребує активізації робота відповідальних за діяльність осіб (командирів, начальників) в частині, що стосується впровадження аудиторських рекомендацій, оскільки рівень впровадження аудиторських рекомендацій в Міноборони (63,2 %) є нижчим від середнього рівня в системі ЦОВВ (84,1 %).

Робота продовжується.

Загальний економічний ефект від діяльності Служби внутрішнього аудиту

за 2015 –2019 роки та І півріччя 2020 року

 

Показники

2015

2016

2017

2018

2019

І півр. 2020

Разом

РАЗОМ, млн. грн.

4869,6

7889,2

6205,5

4727,0

6716,9

1497,2

31905,4

 


[i] Стратегічний оборонний бюлетень України, введений в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/240/2016/paran251#n251

[ii] Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р), режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80

[iii] Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80

[iv] Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

[v] Інститут внутрішніх аудиторів (IIA), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI


04 липня 2017, 16:12 | ID: 31728 |


Переглядів: 37750 //