Відчуження військового майна

Міністерство оборони України відповідно до покладених на нього завдань подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо відчуження надлишкового військового майна, що придатне для подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, у тому числі: озброєння та військової техніки, списаного рухомого військового майна, земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформування Збройних Сил, об’єктів надлишкового нерухомого військового майна, яке може бути відчужено окремо від земельних ділянок.

Військове майно є державним майном, яке закріплене за військовими частинами Збройних Сил України на праві оперативного управління, а його вилучення з метою подальшої реалізації здійснюється за прийняттям відповідного рішення Міністерства оборони України органом Міноборони, на який покладена функція з відчуження військового майна.

У Міністерстві оборони України існує чіткий механізм порядку відчуження військового майна Збройних Сил, який визначено у Законі України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1919 (зі змінами) та інших нормативно-правових актах, які забезпечують прозорість цього процесу на всіх етапах, та не припускає корупційних схем відчуження надлишкового військового майна.

Переліки військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, складаються службами забезпечення органів військового управління (за номенклатурою) та погоджуються Головнокомандувачем Збройних Сил України, Мінекономіки, Мінфіном та Мін’юстом.

У Переліки (додаткові переліки) включається майно, яке вивільняється внаслідок скорочення та реорганізації Збройних Сил України, переформування військових частин, їх переозброєння, планового поновлення тощо, а також військове майно застарілих зразків, яке не стоїть на озброєнні Збройних Сил України, за якісним (технічним) станом відноситься до останньої (найнижчої) категорії, є технічно несправним, непридатним для подальшого використання, морально і фізично застарілим, таким що не відповідає вимогам технічних умов та відповідних стандартів, відновлення (ремонт) якого технічно неможливий або економічно недоцільний.

Кошти від реалізації надлишкового рухомого військового майна Збройних Сил України розподіляється 50% / 50% до загального фонду та спеціального фонду Міністерства оборони України.

Кошти спеціального фонду спрямовуються виключно на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України.


24 вересня 2013, 17:34 | ID: 199 |


Переглядів: 113722 //