Відчуження військового майна

Головне управління майна та ресурсів (далі — Головне управління)
є органом військового управління, який призначений для виконання покладених на Міністерство оборони України (далі — Міноборони) завдань та функцій.

Головне управління підпорядковується заступнику Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних обов’язків).

Основними завданнями Головного управління є:

організація та забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених в запас або у відставку, та членів їх сімей жилими приміщеннями для постійного проживання або грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення;

організація та забезпечення капітального будівництва (реконструкції) військових об’єктів разом з комунальними спорудами та інженерними мережами, що здійснюється за бюджетними програмами (підпрограмами);

організація забезпечення військових частин, закладів, установ, організацій ЗСУ мобільними модулями спеціального (іншого) призначення, модульними конструкціями;

організація ведення узагальненого обліку нерухомого майна та земель оборони, наданих у користування військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям, підприємствам Міноборони та ЗСУ для їх розміщення (у тому числі тимчасового) та постійної або тимчасової діяльності, та здійснення контролю за їх цільовим використанням за призначенням;

організація забезпечення нерухомим військовим майном та земельними ділянками, необхідними для розквартирування військових частин, закладів установ, організацій ЗСУ в мирний час та в особливий період;

ведення обліку об’єктів державної власності, які належать до сфери управління Міноборони;

здійснення функцій управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Міноборони;

підготовка пропозицій щодо відчуження або передачі військового майна та здійснення в установленому законом порядку його відчуження або передачі;

організація державного контролю за утилізацією військового майна, забезпечення в установленому порядку реалізації продуктів утилізації;

організація ведення обліку надлишкового військового майна (крім стрілецької зброї, боєприпасів та нерухомого військового майна);

організація списання надлишкового військового майна;

виконання завдань та функцій, покладених на Міноборони у мирний час та особливий період відповідно до його компетенції.

Головному управлінню підпорядковані військові частини, у функціональному управлінні перебувають 109 державних підприємств та установ.

До складу Головного управління входять:

 • Організаційно-планове управління;
 • Управління державної власності;
 • Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна;
 • Управління обліку надлишкового військового майна;
 • Фінансово-економічне управління;
 • Юридичне управління;
 • Управління будівництва та модульних конструкцій;
 • Управління нерухомого майна та земель;
 • Управління придбання житла та інвестицій;
 • Житловий відділ;
 • Відділ технічного нагляду;
 • Служба охорони державної таємниці.

КЕРІВНИЙ СКЛАД

Начальник Головного управління;

Перший заступник начальника Головного управління — полковник НЕТРЕБКО Руслан Аркадійович;

Заступник начальника Головного управління — полковник БОРИСЕНКО Ярослав Анатолійович.

Черговий Головного управління — 242-10-76,376-31.


24 вересня 2013, 17:34 | ID: 199 |


Переглядів: 109098 //