Головне управління державної авіації України

Керівний склад Головного управління

Перелік нормативно-правових актів, які розроблені Головним управлінням

Перелік нормативно-правових актів, які розробляються Головним управлінням


Головне управління державної авіації України створено відповідно до спільної директиви Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України від 27.12.2022 року.

Головне управління державної авіації України (далі – Головне управління) – призначено для реалізації державної політики в галузі державної авіації України та забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики з оборонних питань, що пов’язані з використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави у мирний час та особливий період.
Головне управління – уповноважений орган Міністерства оборони України (далі – Міноборони) з питань регулювання діяльності державної авіації України, що належить до органів військового управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України.
Головне управління підпорядковується Міністру оборони України. Спрямовує та координує діяльність Головного управління перший заступник Міністра оборони України.

 

КОМЕНТАР ДО СЕРТИФІКАТІВ ВИЗНАННЯ

26 вересня 2019 року стратегічним радником Сполучених Штатів Америки з питань реформування оборонної промисловості паном Дональдом Вінтером передано Міністру оборони України Андрію Загороднюку сертифікати визнання. Коротке пояснення про них.

Відповідно до пропозиції Державної компанії «Укрспецекспорт» та за згодою керівництва Міністерства оборони України в період з жовтня 2018 року по вересень 2019 року робоча група визначена Міністерством оборони України із залученням інших структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу України працювала з представниками Національної ради з питань льотної придатності Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки на предмет визнання військової системи льотної придатності України. При цьому американські аудитори використовували процедури та чек-листи опитувальника з визнання військового органу Military Authorities Recognition Questionset (MARQ), наведені у документі MAWA Forum-a EMAD R.

За позитивними результатами проходження процедури визнання Директоратом авіаційного інжиніринга сухопутних військ Сполучених Штатів Америки (Департамент сухопутних військ Командування розвитку військових можливостей армії США, Авіаційно-ракетний центр, Алабама), що представляє Національну раду з льотної придатності Сполучених Штатів Америки, визначено, що Управління регулювання діяльності державної авіації України (далі — Управління) як військовий орган України з льотної придатності дотримується вимог нормативно-правової бази, здійснює її аудит та забезпечує відповідний нагляд за повітряними суднами.

Відповідно, Сертифікатом (щодо визнання 1 (першого) рівня), Управління визнається як орган України з військової льотної придатності для всіх повітряних суден, що знаходяться під його егідою з питань льотної придатності протягом чотирьох років.

Директоратом авіаційного інжиніринга сухопутних військ Сполучених Штатів Америки визначено, що нагляд Управління за льотною придатністю щодо капітального ремонту та відновлення вертольотів типу Ми-17 на Державному підприємстві «АВІАКОН» та на ПАТ «МОТОР СІЧ» відповідає відповідним стандартам, які очікуються сухопутними військами Сполучених Штатів Америки для такого нагляду.

Відповідно, Сертифікатом (щодо визнання 2 (другого) рівня) визнається, що Управління здійснюватиме нагляд за льотною придатністю щодо капітального ремонту та відновлення вертольотів типу Ми-17 на Державному підприємстві «АВІАКОН» та на ПАТ «МОТОР СІЧ» протягом чотирьох років.

Основними завданнями Головного управління, як уповноваженого органу Міноборони з питань регулювання діяльності державної авіації України, є:

• внесення пропозицій Міністру оборони України щодо формування державної політики, стратегії розвитку, визначення завдань, функцій, умов діяльності у галузі державної авіації та використання повітряного простору України;
• забезпечення реалізації завдань та функцій, які покладені на Міноборони в галузі державної авіації, у взаємодії з іншими структурними підрозділами Міноборони, Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, які утворені відповідно до законів України, органами Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, органами охорони державного кордону України, митними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, які в межах компетенції здійснюють діяльність в галузі державної авіації;
• погоджує визначену Кабінетом Міністрів України діяльність на приаеродромних територіях, яка може вплинути на безпеку польотів та роботу засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) в межах компетенції Міноборони;
• участь в межах компетенції у розробленні (проведенні фахової експертизи) проєктів законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються діяльності державної авіації;
• розроблення та впровадження нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності державної авіації та використання повітряного простору України;
• організація та контроль функціонування системи управління безпекою державної авіації;
• здійснення контролю за дотриманням законодавства у галузі державної авіації, вжиття заходів у разі виявлення факту його порушення;
• узагальнення практики застосування законодавства з питань регулювання діяльності державної авіації та використання повітряного простору і внесення пропозицій Міністру оборони України щодо удосконалення системи управління безпекою державної авіації, регулювання діяльності державної авіації та використання повітряного простору України;
• за дорученням керівництва представництво Міноборони в міжнародних організаціях та у міжнародних відносинах з питань державної авіації та використання повітряного простору України.

Пріоритетами в роботі з регулювання діяльності у галузі державної авіації України вважаються:

1. Розроблення в установленому порядку нормативно-правових актів і нормативних документів з питань:
реєстрації державних повітряних суден;
безпеки державної авіації;
порядку використання повітряного простору державною авіацією;
виконання та забезпечення польотів державної авіації;
пошуку та рятування;
випробувань державних повітряних суден;
прийняття на озброєння або в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації;
первинної льотної придатності та підтримання льотної придатності державних повітряних суден;
схвалення (сертифікації) суб’єктів авіаційної діяльності державної авіації та об’єктів, що використовуються в галузі державної авіації;
2. Реєстрація державних повітряних суден у реєстрі державних повітряних суден України з виданням відповідного посвідчення;
3. Сертифікація (допуску) аеродромів і злітно-посадкових майданчиків державної авіації з виданням відповідних сертифікатів (посвідчень);
4. Сертифікація авіаційного персоналу державної авіації та схвалення організацій з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу державної авіації з виданням відповідних свідоцтв та сертифікатів;
5. Схвалення, незалежно від форми власності, відомчої підпорядкованості, суб’єктів на здійснення діяльності та об’єктів для використання в галузі державної авіації з виданням відповідних сертифікатів;
6. Здійснення координації діяльності в галузі державної авіації з питань організації, виконання та забезпечення польотів, підтримання льотної придатності державних повітряних суден, сертифікації авіаційного персоналу та допуску до виконання та забезпечення польотів, випробування, прийняття на озброєння або в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання у державній авіації;
7. Здійснення постійного нагляду за виконанням суб’єктами авіаційної діяльності державної авіації, вимог нормативно-правових актів у галузі державної авіації шляхом проведення планових і позапланових перевірок та інспектувань, аудитів;
8. Заборони, скасування або тимчасового припинення виконання польотів і авіаційної діяльності суб’єктів авіаційної діяльності державної авіації у разі виявлення загрози безпеці польотів або їх невідповідності нормативно-правовим актам у галузі державної авіації;
9. Представництва в міжнародних організаціях та у міжнародних відносинах з питань державної авіації та використання повітряного простору України;
10. Інші повноваження, встановлені законом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ: https://www.mil.gov.ua/povidom-pro-korupcziyu.html

Схема організації головного управління
  • - Командування
  • - Управління льотної експлуатації, аеронавігації та аеродромів 
  • - Управління підтримання льотної придатності
  • - Управління первинної льотної придатності
  • - Адміністративне  управління

30 березня 2017, 15:14 | ID: 3532 |


Переглядів: 57187 //