Кодифікація предметів постачання

Мета кодифікації

Нормативно-правова база

Основні принципи кодифікації

Основні елементи кодифікації

Контактні дані 

Кодифікація предметів постачання

Система кодифікації предметів постачання Сил оборони України створена відповідно до Спонсорської угоди між Міністерством оборони України та групою Національних директорів з кодифікації НАТО (AC/135) про приєднання до системи кодифікації НАТО від 08.10.2004.


22 листопада 2018 року Групою національних директорів з кодифікації НАТО АС/135 надано сертифікат щодо повноправної (на рівні Tier 2) участі України у системі кодифікації НАТО
Уповноваженим органом з питань співробітництва з НАТО у сфері кодифікації є Управління стандартизації, кодифікації на каталогізації (далі — Управління), яке в рамках вищезгаданої угоди виконує функції національного бюро кодифікації України.


Кодифікація продукції здійснюється відповідно до Порядку кодифікації предметів постачання, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 18.12.2017 № 673 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.01.2018 за № 50/31502). В результаті кодифікації предметам постачання призначаються номенклатурні номери НАТО (NSN).


Номенклатурні номери НАТО включають до експлуатаційної документації як коди продукції відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 «Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів», ДСТУ В-П 15.501:2021 «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування».


Штатно-табельні предмети постачання, крім кодифікації, підлягають реєстрації відповідно до Інструкції з реєстрації штатно-табельних предметів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 08.01.2019 № 8 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.01.2019 за № 62/33033.


Коди номенклатури (з 5 по 13 знаки NSN) використовують для обліку предметів відповідно до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (наказ Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440).


Звертаємо увагу, що призначення номенклатурного номеру НАТО предмету постачання та коду NCAGE суб’єкту господарювання не надає виробнику (постачальнику) будь-яких переваг під час проведення відкритих торгів або пріоритету в укладанні договорів з Міністерством оборони України та Збройними Силами України.

Мета кодифікації

Кодифікація — це діяльність, спрямована на класифікацію, ідентифікацію та призначення предметам постачання номенклатурних номерів.


Кодифікація забезпечує створення бази даних (Каталогу) предметів, які потрібні для функціонування Сил оборони України та їх застосування за призначенням — зразки озброєння та військової техніки, запчастини, предмети форми одягу, медичні засоби, продукти харчування та багато іншого.


Метою кодифікації предметів постачання є підвищення ефективності управління номенклатурою ПП на всіх стадіях життєвого циклу, забезпечення необхідних умов для автоматизованого обліку, поліпшення управління запасами, сприяння сумісності систем логістики сил оборони України із системами логістики збройних сил інших країн, які використовують систему кодифікації НАТО, що досягається за рахунок:
· забезпечення єдності опису й ідентифікації продукції;
· створення бази даних предметів постачання з інформацією щодо предметів постачання, виробників/постачальників тощо, можливості порівняння однотипних виробів за рахунок їх стандартизованого опису;
· виявлення взаємозамінних та однотипних виробів, сприяння стандартизації предметів постачання; · створення формалізованої мови кодів для автоматизації обробки даних

Нормативно-правова база

· Закон України «Про оборонні закупівлі» від 17.07.2020 № 808-IX;
· Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. № 345 «Про затвердження Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції»;
· Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 160 «Про затвердження Порядку проведення випробувань та прийняття на озброєння (постачання) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, засобів і обладнання іноземного виробництва»;
· Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 162 «Про внесення змін до Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції»;
· Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2022 р. № 1097 «Про внесення змін до Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції»; · Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України»;
· Наказ Міністерства оборони України від 18.12.2017 № 673 «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання»;
· Наказ Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440 «Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України»;
· Спонсорська угода між Міністерством оборони України та групою Національних директорів з кодифікації НАТО (AC/135) про приєднання до системи кодифікації НАТО (дата підписання: 08.10.2004);
· Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Французької Республіки про співробітництво у галузі кодифікації від 13.11.2012;
· Двостороння угода між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща про кодифікацію від 07.12.2012;
· Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Сербія про співробітництво у галузі кодифікації від 06.11.2013;
· Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія про співробітництво у галузі кодифікації від 18.11.2015;
· Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина про надання даних та послуг з кодифікації від 25.05.2016;
· Технічна домовленість між Міністерством оборони Італійської Республіки та Міністерством оборони України щодо надання послуг з передачі інформації та кодифікації, що відносяться до постачання предметів оборони від 05.07.2017.

Стандарти та публікації

· ACodP-1 NATO Manual on Codification (Керівництво НАТО з кодифікації);

· ACodP-2 NATO Multilingual Supply Classification Handbook (Багатомовний класифікатор предметів постачання НАТО);

· ACodP-3 NATO Multilingual Item Name Directory (Багатомовний довідник НАТО назв предметів);

· IIG Item Identification Guide (Керівництва з ідентифікації);

· ДК 020:2016 «Єдиний класифікатор предметів постачання» (ідентичний — AcodP — 2);

· STANAG 3150 Uniform System of Supply Classification (Єдина система класифікації предметів постачання);

· STANAG 3151 Uniform System of Item Identification (Єдина система ідентифікації предметів постачання);

· STANAG 4177 Uniform System of Data Acquisition (Єдина система отримання даних про предмети постачання);

· STANAG 4199 Uniform System of Exchange of Materiel Management Data (Єдина система даними управління матеріалами;

· STANAG 4438 Uniform System of dissemination of data associated with NATO Stock Numbers (Єдина система розповсюдження даних пов’язаних з номенклатурними номерами НАТО).

· ВПР 01.002.003 — 2014 (01) Перелік узгоджених назв предметів постачання (ACodP-3, NEQ)

· ВСТ 01.002.005 ‒ 2021 (01) Кодифікація. Єдина система отримання даних.

 

Основні принципи кодифікації

· кожен предмет постачання повинен мати один єдиний номенклатурний номер незалежно від того де він виготовлений;

· кодифікація здійснюється національним бюро кодифікації країни, в якій предмет постачання виробляється, або якій належать право власності на технічну документацію;

· кожне національне бюро кодифікації веде базу даних кодифікованих предметів постачання та розміщує дані у Головному каталозі НАТО посилань для логістики NMCRL;

· номенклатурний номер НАТО, наданий країною НАТО або країною другого рівня участі у системі кодифікації НАТО використовується усіма країнами-учасницями системи кодифікації НАТО;

· запити на кодифікацію або на отримання кодифікаційних даних подаються встановленим порядком тільки до своїх національних бюро кодифікації;

· національне бюро кодифікації країни-учасниці системи кодифікації НАТО забезпечує застосування міжнародних правил при виконанні процедур з кодифікації, в тому числі виконує функції обміну кодифікаційними даними з національними бюро кодифікації інших країн.

Основні елементи кодифікації

Найменування предмета постачання

Для забезпечення єдиної термінології кожному предмету постачання надається назва згідно з Переліком затверджених назв предметів постачання ВПР 01.002.003 — 2014 (01) який є перекладом на українську мову багатомовного довідника НАТО назв предметів — NATO Multilingual Item Name Directory — ACodP-3).

Визначення назви предмету є першим кроком ідентифікації.

Кожна затверджена назва має п’ятизначний код, який забезпечує автоматизовану обробку даних.

Класифікація предмета постачання

Велика кількість предметів постачання вимагає впорядкування цієї множини за певними ознаками. Класифікація предметів постачання розподіляє множину предметів постачання на відповідні групи та класи.

Згідно зі STANAG 3150 «Єдина система класифікації предметів постачання» у якості класифікатора використовується Класифікатор предметів постачання НАТО ACodP-2, на основі якого розроблений національний класифікатор ДК 020:2004 «Єдиний класифікатор предметів постачання», гармонізований з ACodP-2.

Код класу є першими чотирма цифрами тринадцятизначного номенклатурного номеру НАТО.

Ідентифікація предмета постачання

Ідентифікація предмета постачання є найважливішим етапом кодифікації, в ході якого виявляються ознаки предмету, що відрізняють його від інших предметів. В результаті формується набір, що складається з мінімуму даних, які надають предмету унікальний характер.

Предмет постачання — базове поняття системи кодифікації, яке визначає виріб як об’єкт самостійної поставки і виділяє з решти інших виробів за заданим замовником набором характеристик. Предмет постачання може являти собою один виріб або декілька взаємозамінних виробів, у тому числі, що виготовляються різними виробниками.

Кожен виріб, що є предметом постачання, повинен відрізнятися від інших як мінімум за сукупністю двох реквізитів:

· посилального номера — позначення виробу;

· коду виробника NCAGE.

Національний номенклатурний номер/номенклатурний номер НАТО

Відповідно до STANAG 3151 «Єдина система ідентифікації предметів постачання», усі країни-учасниці системи кодифікації НАТО у якості ідентифікаторів предметів постачання використовують єдині за форматом і структурою номенклатурні номери НАТО (NATO Stock Numder — NSN). Наприклад : 1005-61-123-4567.

1005

61

1234567

Код класу за класифікатором ACodP-2 або ДК 020-2004

Код національного бюро кодифікації у системі кодифікації НАТО

Реєстраційний номер

 

Код номенклатури/Ідентифікаційний номер НАТО (NIIN)

Номенклатурний номер НАТО (NSN)

Предмету закупівлі іноземного виробництва, якому на момент підготовки контракту номенклатурний номер НАТО органом кодифікації країни виробника ще не призначено, національним бюро кодифікації України може бути призначений національний номенклатурний номер. Національний номенклатурний номер має бути замінений на номенклатурний номер НАТО, призначений органом кодифікації країни виробника відповідно до вимог Керівництва НАТО з кодифікації ACodP-1.


Якщо у процесі експлуатації предмета закупівлі передбачено використання ЗІП і до моменту укладання контракту (договору) на закупівлю елементи ЗІП не були кодифіковані, служба державного замовника включає до державних контрактів (договорів) на закупівлю предметів постачання, вимоги згідно з ВСТ 01.002.005 ‒ 2021 (01) та STANAG 4177.


Про призначені національні номенклатурні номери/номенклатурні номери НАТО національне бюро кодифікації України повідомляє постачальника, службу державного замовника та центральну службу забезпечення

Ідентифікація виробника/постачальника

Суб’єктам господарювання, що є виробниками (розробниками, постачальниками) предметів постачання, або організаціям, які є джерелом (утримувачем) офіційної інформації (технічні документи, стандарти та ін.) про предмет постачання, для ідентифікації призначаються коди NCAGE.

Національні коди призначаються у форматі A***J.

Код NCAGE призначається суб’єктам господарської діяльності наступних типів:

E — виробникам продукції;

F  тим, що не є виробниками продукції (постачальникам продукції, дилерським або посередницьким організаціям, торговим представництвам, підприємствам торгівлі);

G — постачальникам послуг (організації, що надають послуги нематеріального характеру, а саме — організації (підприємства) з технічного обслуговування та ремонту, професійні організації, будівельні компанії, організації, що надають консультативні, навчальні послуги, забезпечення наукових досліджень, розробникам технічної документації). Ці коди NCAGE можуть призначатися фізичним особам-підприємцям.

H — державним установам або організаціям (у т.ч. військовим).

Перевірити інформацію стосовно існуючого коду NCAGE або подати заявку на призначення нового можна на веб-сайті Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) в мережі Інтернет за посиланням:

https://eportal.nspa.nato.int/Codification/CageTool/home

Примітка:

У полі Identification Number (IDN) необхідно ввести код ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної особи-підприємця на натиснути на знак пошуку. Редагування коду або призначення нового здійснюється шляхом подання заявки через позиції «Request Update» або «Request New» відповідно.

Контактні дані

· загальні питання — тел.: 38 (044) 454 74 70;

· кодифікація предметів постачання — відділ кодифікації:

тел. 38 (044) 454 74 70, [email protected];

· призначення та актуалізація кодів NCAGE, облік технічних умов — інформаційно-аналітичний відділ:

тел. 38 (044) 454 73 59, [email protected]

Розділ створено 25 квітня 2019, 17:28 | Переглядів: 24920