Участь України у системі кодифікації НАТО

Інформаційна довідка щодо участі України у системі кодифікації НАТО

Система кодифікації продукції в Україні створена відповідно до Спонсорської угоди між Міністерством оборони України та групою Національних директорів з кодифікації НАТО (AC/135) про приєднання до системи кодифікації НАТО від 08.10.2004.

Уповноваженим органом з питань співробітництва з НАТО у галузі кодифікації є Управління стандартизації, кодифікації на каталогізації (далі — Управління), яке в рамках вищезазначеної угоди виконує функції національного бюро кодифікації України.

Система кодифікації НАТО є єдиною системою ідентифікації, класифікації та каталогізації предметів постачання країн-членів та країн-партнерів НАТО, яка сприяє підвищенню ефективності системи матеріально-технічного забезпечення та управління номенклатурою ПП на всіх стадіях життєвого циклу, забезпечення необхідних умов для автоматизованого обліку, поліпшення управління запасами, сприяння сумісності систем логістики сил оборони України із системами логістики збройних сил інших країн, які використовують систему кодифікації НАТО.

Основними нормативними документами, що визначають порядок функціонування системи кодифікації в НАТО є Керівництво НАТО з кодифікації (NATO Manual on Codification ACodP-1), Єдина система класифікації предметів постачання (STANAG 3150 Uniform System of Supply Classification), Єдина система ідентифікації предметів постачання (STANAG 3151 Uniform System of Item Identification); Єдина система отримання даних про предмети постачання (STANAG 4177 Uniform System of Data Acquisition).

Важливим елементом функціонування системи кодифікації НАТО є використання он-лайн ресурсу — Головного каталогу НАТО посилань для логістики (NATO Master Catalogue of References for Logistics, NMCRL) для забезпечення «єдиної технічної мови» при ідентифікації предметів постачання. На сьогоднішній день до нього внесено інформацію про понад 150 000 предметів постачання для Збройних Сил України і понад 4 000 записів про підприємства (організації), що розташовані в Україні. Ознайомитися із зазначеним ресурсом можна за посиланням https://www.nato.int/structur/AC/135/nmcrl/nmcrl_e/index.html.

Кодифікація продукції здійснюється відповідно до Порядку кодифікації предметів постачання, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 18.12.2017 № 673 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 січня 2019 року за № 50/31502). В процесі кодифікації предметам постачання призначається номенклатурний номер НАТО (NSN), а їх виробникам (розробникам, постачальникам) — код суб’єкту господарювання в системі кодифікації НАТО (код NCAGE). Національні коди призначаються у форматі A***J (до 01.01.2019 призначались тимчасові коди у форматі S****).

Довідково: Код NCAGE призначається суб’єктам господарської діяльності наступних типів:

E — виробникам продукції;

F  тим, що не є виробниками продукції (постачальникам продукції, дилерським або посередницьким організаціям, торговим представництвам, підприємствам роздрібної торгівлі, підприємствам оптової або дрібнооптової торгівлі);

постачальникам послуг (організації, що надають послуги нематеріального характеру, а саме — організації з технічного обслуговування та ремонту, професійні організації, інженерні, будівельні, гірничодобувні компанії, організації, що надають консультативні, навчальні послуги, забезпечення наукових досліджень, розробникам технічної документації, ремонтним підприємствам). Ці коди NCAGE можуть призначатися фізичним особам-підприємцям.

— державним установам чи структурним підрозділам (у т.ч. військовим).

Перевірити інформацію стосовно існуючого коду NCAGE або подати заявку на призначення нового можна на веб-сайті Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) в мережі Інтернет за посиланням:

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx.

Примітка:

У полі Identification Number (IDN) необхідно ввести код ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної особи-підприємця на натиснути на знак пошуку. Редагування коду або призначення нового здійснюється шляхом подання заявки через позиції «Request Update» або «Request New» відповідно.

Для отримання NSN необхідно надати на адресу Управління через центральну службу забезпечення Збройних Сил України разом із заявкою на кодифікацію наступні документи:

перелік предметів постачання, що підлягають кодифікації (в тому числі перелік складників виробу, інструментів, приладдя та матеріалів, що будуть об’єктами самостійного постачання замовнику (в разі наявності — Каталог деталей та складових частин);

технічну документацію (основний конструкторський документ (специфікація та/або кресленик), технічні умови).

Технічні умови на озброєння, військову та спеціальну техніку, що закуповується за централізованими розрахунками та державним оборонним замовленням підлягають обліку в Управлінні. Для цього на адресу Управління розробником (виробником) разом з супровідним листом надається правдник та облікована копія технічних умов, оформлених відповідно до ДСТУ-Н 4486 (ГОСТ 2.114), відкоригованих за результатами випробувань та погоджених із замовником, представництвом державного замовника з оборонного замовлення та службою забезпечення.

Звертаємо увагу, що призначення номенклатурного номеру НАТО предмету постачання та коду NCAGE суб'єкту господарювання не надає виробнику (постачальнику) будь-яких переваг під час проведення відкритих торгів або пріоритету в укладанні договорів (контрактів на закупівлю) з Міністерством оборони України та Збройними Силами України.

Контактні дані Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації:

загальні питання — тел. 38 (044) 454 74 70, e-mail: codification@mil.gov.ua;

кодифікація предметів постачання — відділ кодифікації, тел. 38 (044) 454 74 70, e-mail m.zaichenko@post.mil.gov.ua;

призначення та актуалізація кодів NCAGE, облік технічних умов — інформаційно-аналітичний відділ, тел. 38 (044) 454 74 70, e-mail ncbyrncage@mil.gov.ua.

Розділ створено 25 квітня 2019, 17:28 | Переглядів: 9606