Санаторії Міністерства оборони України

15

На сьогодні у складі Збройних Сил України залишилось тільки три санаторно-курортні заклади і одне санаторне відділення загальною штатною місткістю на 1400 ліжок. Фактично розгорнуто (у зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту корпусів) — 1085 ліжок, в тому числі:

Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Пуща — Водиця» на 250 ліжок;

Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» на 600 ліжок, фактично розгорнуто 500 ліжок;

Центральний військовий клінічний санаторій «Хмільник» на 450 ліжок, фактично розгорнуто 235 ліжок;

Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону на 100 ліжок.

Ліжкова місткість наявних санаторно-курортних закладів дозволяє щорічно пролікувати (з урахуванням фактично розгорнутих ліжок та закриття на ремонт) близько 17 тис. осіб.

Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються санаторно-курортними путівками за місцем проходження військової служби через санаторно-курортні відбіркові комісії (далі — СКВК) військових частин на підставі медичних показань.

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», особи, зазначених у статтях 61–64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», члени їх сімей забезпечуються санаторно-курортними путівками за місцем знаходження на обліку через санаторно-курортні відбіркові комісії (далі — СКВК) військових комісаріатів на підставі медичних показань.

Перелік медичних показань та протипоказань до санаторного лікування в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України затверджений наказом Міністерства оборони України від 09.12.2015 № 703, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 за №№ 1681/28126 — 1683/28128.

Відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 та наказу Міністра оборони України від 05.10.11 № 604, зареєстрованого в Мінюсті 07.11.11 за № 1272/20010 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 30.07.14 № 490, зареєстрованого в Мінюсті 20.08.14 за № 994/25771) пільгові категорії громадян сплачують частину вартості санаторно-курортного лікування, а саме:

військовослужбовці ЗС України, ветерани військової служби — 25% собівартості путівки;

члени сімей військовослужбовців ЗС України та ветеранів військової служби — 50%;

працівники ЗС України — 30%;

військовослужбовці ЗС України — учасники бойових дій, ветерани війни (в тому числі учасники бойових дій, інваліди війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб») санаторно-курортне лікування отримують на безоплатній основі..

Право на пільгове санаторно-курортне лікування (25% та 50% вартості) надається військовослужбовцю ЗС України та членам його сім’ї у разі, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

Військовослужбовці ЗС України (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує три прожиткових мінімуми забезпечуються санаторно-курортними путівками з оплатою їх собівартості.

Відповідно до доручення Міністра оборони України, тимчасово, до врегулювання питання оплати санаторно-курортних путівок до санаторно-курортних закладів Збройних Сил України, вартість санаторно-курортного лікування пільгових категорій осіб встановлюється відповідно до калькуляцій собівартості путівок в кожний санаторно-курортний заклад (далі — собівартість)

З 01 лютого 2016 року, визначений розмір плати за послуги на санаторно-курортне лікування у санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України з розрахунку витрат планової собівартості однієї особи за 1 ліжко-день.

№ з/п Назва  санаторно-курортного закладу Вартість ліжко-дня Термін лікування (днів) Розмір плати (грн.) разом з ПДВ
1 Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Пуща-Водиця» 340,00 21 7140,00
2 Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» 340,00 21 7140,00
3 Центральний військовий клінічний санаторій «Хмільник» 340,00 21 7140,00
4 Санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону 308,89 21 6486,69

Військовослужбовці, ветерани військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», члени їх сімей, працівники ЗС України, здійснюють оплату санаторно-курортного лікування виходячи із собівартості, з урахуванням пільг, передбачених діючим законодавством України.

Ветерани війни, в тому числі учасники бойових дій, інваліди війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною забезпечуються санаторно-курортними путівками на безоплатній основі.

Зазначені категорії громадян за надання одній особі або сім’ї палати (номера) з поліпшеними умовами розміщення сплачують додаткову плату, розмір якої визначено наказом начальника Центру (санаторію).

Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в центрі (санаторії) та з продовженням строку лікування, не здійснюється.

Повернення коштів за невикористані дні лікування в разі дострокового від’їзду з центру (санаторію) здійснюється:

у разі відкликання з відпустки в порядку, установленому чинним законодавством України;

за сімейними обставинами та з інших поважних причин, які підтверджені відповідними документами (телеграма, лист тощо);

на підставі повідомлення про раптове захворювання (смерть) близьких родичів (дружини, чоловіка, дітей, батьків) або осіб, які перебувають на утриманні;

у зв’язку з переведенням до госпіталю (лікарні).

У межах наявної ліжкової місткості у кожному санаторно-курортному закладі розгорнуті профільні реабілітаційні відділення на 100 ліжок кожне, а саме:

у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» — переважно для хворих з наслідками поранень внутрішніх органів, органів сечостатевої системи, психологічною травмою;

у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Пуща-Водиця» — переважно для хворих з наслідками поранень і травм нервової системи, опорно-рухового апарату, психологічною травмою;

у Центральному військовому клінічному санаторії «Хмільник» — переважно для хворих з пораненнями та травмами опорно-рухового апарату, периферичних нервів, захворюваннями шкіри та психологічною травмою.

У разі цілорічної роботи кожне реабілітаційне відділення може прийняти на медичну реабілітацію більше 1600 військовослужбовців з терміном лікування 21 день.

Медична реабілітація — спеціалізований етап відновлювального лікування. Лікувально-профілактичні заходи на цьому етапі спрямовані на морфологічне та функціональне відновлення значно знижених або тимчасово втрачених функцій органів і систем хворого шляхом застосування спеціальних лікувальних заходів.

Військовослужбовці, військовослужбовці строкової військової служби, курсанти ВНЗ направляються для проведення медичної реабілітації у відповідні відділення центрів (санаторіїв) з урахуванням захворювань та медичних показань.

Відбір кандидатів на реабілітаційне лікування до центрів (санаторіїв) здійснюється госпітальною військово-лікарською комісією (далі — ГВЛК) шляхом переведення з військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів.

Підставою для направлення на медичну реабілітацію до центру (санаторію) є:

попереднє госпітальне лікування;

наявність медичних показань, з яких випливає, що лікування в центрі (санаторії) є більш ефективним, завершальним етапом госпітального лікування.

Перелік медичних показань та протипоказань до медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України" затверджений наказом Міністерства оборони України від 09.12.2015 № 703, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 за №№ 1681/28126 — 1683/28128.

Медична реабілітація зазначених категорій осіб, які переведені до центру (санаторію) безпосередньо з військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів, здійснюється безоплатно.

Для прийняття рішення щодо переведення хворих до центрів (санаторіїв) директору Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України начальником військово-медичного клінічного центру, військового госпіталю подаються у двох примірниках клопотання, розгорнутий витяг з історії хвороби (перевідний епікриз) та довідка ГВЛК за формою, визначеною додатком 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (із змінами).


24 вересня 2013, 20:25 | ID: 231 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 53858 //