Інформація стосовно надання військовослужбовцям відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів

Відповідно до пункту 17 статті 101 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (далі – Закон) в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки, передбачені частинами першою, шостою та дванадцятою цієї статті, за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Разом з тим, аналіз застосування вказаної норми, у тому числі за результатами роботи органів аудиту Міністерства оборони України, показує відсутність чіткого розуміння щодо порядку її реалізації у військових частинах. 

З метою усунення проблемних питань стосовно застосування вказаної норми Закону та унормування порядку прийняття рішень командирами військових частин Збройних Сил України щодо надання військовослужбовцям вказаного виду відпусток у Збройних Силах України повинен бути організований наступний порядок надання в особливий період військовослужбовцям відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення:

1. Рішення щодо надання відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення в особливий період приймати на підставі рапортів військовослужбовців, в яких повинно бути обґрунтування обставин, які вказують на потребу у наданні зазначеного виду відпустки, термін, який необхідний для перебування у відпустці з урахуванням часу на дорогу.

2. Військовослужбовець зобов’язаний при поданні рапорту надати підтверджуючі документи щодо обставин, які зумовлюють потребу у зазначеній відпустці, або (у крайніх випадках) надати такі документи в день прибуття з відпустки.

Такими підтверджуючими документами можуть бути:

копії довідок або свідоцтв про народження, одруження, важку хворобу, каліцтво, смерть членів сім’ї військовослужбовця тощо;

довідки місцевих органів самоврядування, телеграми військових комісаріатів, які підтверджують наявність у відповідних населених пунктах або в домогосподарстві військовослужбовця наслідків пожежі, стихійного лиха, руйнувань, аварій, інших вагомих проблемних питань соціально-побутового чи сімейного характеру тощо;

інші документи, які підтверджують потребу у наданні військовослужбовцю зазначеної відпустки.

3. За кожним конкретним випадком командир військової частини при розгляді рапорту військовослужбовця про надання відпустки визначає її строк, але не більш як 10 календарних днів, своїм рішенням. При цьому враховується клопотання військовослужбовця, завдання, які виконуються військовою частиною (підрозділом), умови виконання таких завдань, час, необхідний військовослужбовцю для переїзду від місця проходження військової служби до місця проведення відпустки та назад, характер сімейних обставин (поважних причин), які визначають строк відпустки.

Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин надаються  без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. 


13 червня 2019, 11:33 | ID: 50403 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 15592 //