Сертифікація організацій та операцій у сфері протимінної діяльності

 

У залежності від обставин, для сертифікації продукції, процесів та послуг у сфері протимінної діяльності застосовуються наступні види сертифікації:

первинна (у разі коли організація з ПМД вперше надає для сертифікації продукцію, процеси, послуги);

наступна (для продовження первинної або діючої сертифікації, має бути завершена до закінчення терміну їх дії);

розширення сфери сертифікації (у разі, якщо організація виявила бажання додати до уже сертифікованих інші продукцію, процеси або послуги).

Під час сертифікації продукції, процесів та послуг організації з ПМД повинні продемонструвати свою здатність на практиці застосовувати національні стандарти протимінної діяльності та інші нормативні документи, а також виконувати фінансові та страхові вимоги.

Сертифікація продукції, процесів та послуг проводиться, як правило, на певний період, який може бути пов’язаний з тривалістю угоди між організацією та НО ПМД. Первинна сертифікація, як правило, надається на один рік. Наступні сертифікації можуть надаватися на три роки.

Сертифікація продукції, процесів та послуг виконується в два кроки:

перший — визначення загального стану організації з ПМД;

другий — сертифікація продукції, процесів, послуг.

Перший крок сертифікації виконується при проведенні первинної сертифікації. Під час проведення наступної сертифікації або розширення сфери сертифікації необхідність і обсяги проведення першого кроку визначає керівник ОС в залежності від змін в керівництві, структурі, ресурсах організації та результатів моніторингу. Другий крок виконується при проведення усіх видів сертифікації.

Кожен з кроків сертифікації проводиться за наступними схемами: повна і спрощена.

Повна схема сертифікації застосовується під час проведення первинної сертифікації і включає:

підготовку організацією з ПМД заявки на сертифікацію і пакету документів, визначених ОС, та подання їх до Органу з сертифікації;

приймання і розгляд заявки органом з сертифікації;

оцінка відповідності нормативним документам наданої документації та інформації;

оцінка відповідності на місці;

прийняття рішення про сертифікацію та видачу сертифікатів;

моніторинг виробництва продукції, виконання процесів, надання послуг.

Спрощена схема сертифікації застосовується під час проведення наступної сертифікації за рішенням керівника ОС. Під час застосування спрощеної схеми сертифікації із заявкою на сертифікацію може надаватися скорочений перелік документів, обсяги оцінки наданої документації та інформації можуть бути зменшені, оцінка на місці може не проводитись.

Визначення загального стану організації з ПМД. Орган з сертифікації визначає адміністративний, фінансовий, юридичний, управлінський, якісний та технічний потенціали організації, її здатність виконувати завдання протимінної діяльності з дотриманням відповідних стандартів, норм, правил і вимог до якості протягом всього терміну сертифікації. Сертифікація проводиться на підставі документів, що надаються організацією.

При визначенні загального стану організації З ПМД, необхідно брати до уваги інші діючі сертифікації (акредитації) отримані організацією, відповідно до поточних угод ISO 9001 чи акредитації для подібної роботи в інших країнах.

Сертифікація продукції, процесів та послуг. Організація з ПМД демонструє свої можливості та компетенцію для виконання конкретних завдань в сфері ПМД. Цей етап включає в себе усі етапи повної схеми сертифікації.

Після успішного завершення цього кроку організація отримує сертифікат на продукцію, процес, послугу.

Коли організація подає заявку на продовження діючої сертифікації, беруться до уваги результати моніторингу її діяльності протягом поточної та/або попередніх сертифікацій. Якщо моніторинг показав, що організація послідовно досягає хорошого рівня якості і немає ніяких істотних змін в сертифікаційній угоді, то орган з сертифікації повинен розглянути спрощену процедуру сертифікації. Процес продовження сертифікації не повинен вимагати зупинки виконання завдань на місцях, якщо немає значних ризиків щодо якості подальшої роботи.

Сертифікація може бути відкликана, якщо контроль якості показує, що організація з ПМД більше не виконує умов ліцензійної угоди і не реалізує ефективних заходів щодо виправлення становища.

Підготовка організацією з ПМД заявки та пакету документів і подання їх до Органу з сертифікації

Для початку процесу сертифікації організація з ПМД надає до ОС заявку (додаток 2) із визначеними переліками документів (додаток 3), (додаток 4).

Зазначені переліки документів та інформації, необхідних для сертифікації, є основою для розробки організаціями з ПМД переліку документів для кожної конкретної сертифікації.

Усі документи подаються на державній мові, копії документів на іноземній мові подаються з офіційним перекладом.

Інформація надається в електронному вигляді у форматі PDF та на паперових носіях. За погодженням з ОС, частина документів може надаватися тільки в електронному вигляді.

Інформація на паперових носіях надається завіреною підписом керівника та печаткою організації-заявника.

Організація з ПМД несе повну відповідальність за достовірність і повноту інформації, що подається до органу з сертифікації.

Розділ створено 15 травня 2018, 06:38 | Переглядів: 6505