Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі — Військовий інститут) згідно з вимогами Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 19.10.2016
№ 542/1255 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.11.2016 за
№ 1461/29591, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Військового інституту.

І. Посади, які заміщуються військовослужбовцями

1. Начальник кафедри загальновійськових дисциплін факультету післядипломної освіти, шпк «полковник», ВОС — 0201002, 49 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: посаду начальника кафедри Військового інституту можуть займати військовослужбовці, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, військову освіту оперативно-тактичного рівня та/або досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше п’яти років).

2. Доцент кафедри загальновійськових дисциплін факультету післядипломної освіти, шпк «підполковник», ВОС — 0210003, 44 тарифний розряд.

3. Доцент кафедри загальновійськових дисциплін факультету післядипломної освіти, шпк «підполковник», ВОС — 0210003, 44 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: на посаду доцента у Військовому інституті можуть призначатися особи, які мають:

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;

старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які

мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління або військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають ступінь вищої освіти магістра за відповідною спеціальністю і здійснюють
педагогічну, науково-педагогічну діяльність, мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної роботи та/або досвід проходження військової служби на керівних посадах в органах військового управління не менше трьох років.

4. Старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін факультету післядипломної освіти, шпк «підполковник», ВОС — 0210003,
43 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: на посаду старшого викладача у Військовому інституті можуть призначатися особи, які мають:

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають ступінь вищої освіти магістра за відповідною спеціальністю і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

ІІ. Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України на умовах трудового договору

1. Старший викладач вищого навчального закладу (0,5 ставки) кафедри військового перекладу військового гуманітарно-лінгвістичного факультету, 18 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: на посаду старшого викладача у Військовому інституті можуть призначатися особи, які мають:

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) або науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п’яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають ступінь вищої освіти магістра за відповідною спеціальністю і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

2. Викладач вищого навчального закладу кафедра військового перекладу військового гуманітарно-лінгвістичного факультету, 16 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: на посаду викладача у Військовому інституті можуть призначатися особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр» за відповідною спеціальністю.

За умови відповідності кандидатів вимогам до посади встановленим для науково-педагогічних працівників, перевага надається особам, які мають статус учасника бойових дій, відповідно до законодавства.

ІІІ. Для участі у конкурсі надсилаються такі документи:

військовослужбовці — рапорт про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, службову та медичну характеристики, завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби, письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

цивільні особи — заяву про участь у конкурсі, автобіографію, копії документів про вищу освіту, копію трудової книжки, характеристику з місця роботи, копію паспорта, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

Особи, які проходять військову службу (працюють) у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список
наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

IV. Останній день прийому документів кандидатів для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Військового інституту — 22.02.2021 (включно).

VДата проведення конкурсу 24.02.2021.

VI. Документи надсилаються на адресу: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, 81.


21 січня 2021, 10:55 | ID: 61354 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 256 //