Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

На посади осіб офіцерського складу:

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи — начальник навчальної частини, шпк — «підполковник», ВОС-0304002, тарифний розряд 48;

Викладач кафедри комплексів та приладів артилерійської розвідки факультету ракетних військ і артилерії, шпк — «майор», ВОС-0970003, тарифний розряд 33;

Викладач кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії, шпк — " майор«, ВОС-0303003, тарифний розряд 33;

Старший викладач кафедри інженерних спеціальних дисциплін факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, шпк — «підполковник», ВОС-1001003, тарифний розряд 43;

Викладач кафедри інженерних спеціальних дисциплін факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, шпк — «майор», ВОС-1001003, тарифний розряд 33;

Доцент кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, шпк — «підполковник», ВОС-1001002, тарифний розряд 44;

Старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, шпк — «підполковник», ВОС-1001003, тарифний розряд 43;

Викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, шпк — «майор», ВОС-1001003, тарифний розряд 33;

Доцент кафедри інженерної техніки факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, шпк — «підполковник», ВОС-5001002, тарифний розряд 44;

Старший викладач кафедри інженерної техніки факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення — начальник електротехнічної служби, шпк — «підполковник», ВОС-5003003, тарифний розряд 43;

Доцент кафедри іноземних мов та військового перекладу, шпк — «підполковник», ВОС-3904002, тарифний розряд 44;

Викладач кафедри іноземних мов та військового перекладу, шпк — «майор», ВОС-3904003, тарифний розряд 33;

Доцент кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення, шпк — «підполковник юстиції», ВОС-8503002, тарифний
розряд 44.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади:

На посаду заступника начальника факультету з навчальної та наукової роботи — начальника навчальної частини — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», оперативно-тактичний рівень військової освіти, науковий (освітньо-науковий) ступінь (за профілем діяльності), вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років.

На посаду доцента кафедри — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», оперативно-тактичний рівень військової освіти, науковий (освітньо-науковий) ступінь, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника), стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років, а також досвід військової служби на командних посадах та посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах).

На посаду старшого викладача — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», досвід участі у бойових діях або особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», досвід військової служби на посадах за фахом.

На посаду викладача — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», досвід участі у бойових діях або особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», досвід військової служби на посадах за фахом.

Для участі в конкурсі подаються наступні документи :

рапорт; автобіографія; копії документів про освіту, кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання; службова та медична характеристики; копія службової картки; довідка про проходження військової служби; витяг з відомості перевірки фізичної та індивідуальної підготовки (для військовослужбовців); копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); письмова згода на збір та обробку персональних даних, список наукових праць (винаходів).

На посади працівників Збройних Сил України:

Доцент кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії, посадовий оклад 9131,00 грн.;

Викладач вищого навчального закладу кафедри іноземних мов та військового перекладу, посадовий оклад 7449,00 грн.;

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади:

На посаду доцента — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) і науковий (освітньо-науковий) ступінь та стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років, або особи, які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше 10 років.

На обіймання посади викладача — особи, які мають ступінь вищої освіти «магістр», науковий ступінь кандидата (доктора) наук.

Для участі в конкурсі подаються наступні документи :

заява; автобіографія; копії документів про освіту, кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання; характеристика з місця роботи, копія паспорту, копія трудової книжки; копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності); список наукових праць (винаходів), письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Термін подання документів — до 12.04.2021

Документи надсилаються за адресою: 79012 м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

Уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

ЦИХОНЯ Тарас Євгенійович, секретар конкурсної комісії,
тел. (032) 258-44-48.


11 березня 2021, 17:06 | ID: 61938 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 113 //