Пріоритети співробітництва України з НАТО в оборонній сфері у світлі рішень Уельського саміту НАТО

Саміт Альянсу, що відбувся у вересні цього року у Великобританії, продемонстрував єдність країн євроатлантичного безпекового простору у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, засвідчив їх позицію щодо важливості України для НАТО та готовність Альянсу сприяти здійсненню широкомасштабних реформ у її оборонній сфері.

Під час засідання Комісії Україна — НАТО на рівні глав держав та урядів, проведеної у рамках саміту, країнами-членами Альянсу прийняті важливі рішення щодо додаткових зусиль з підтримки реформ і трансформації оборонної сфери України, спрямованих на посилення спроможностей України забезпечити власну воєнну безпеку, а також підвищення оперативної сумісності між Збройними Силами України та силами НАТО.

За цих умов оборонне співробітництво між Україною та НАТО буде зосереджено на забезпеченні таких ключових завдань:

суттєвого зміцнення обороноздатності держави, посилення оперативних спроможностей Збройних Сил України, інших військових формувань, їх готовності до виконання завдань за призначенням;

подальшої трансформації сектору оборони відповідно до євроатлантичних стандартів.

У цьому зв’язку пріоритетними напрямками співробітництва в оборонній сфері у короткостроковій перспективі будуть:

1. Воєнно-політичний діалог.

2. Досягнення максимального рівня взаємосумісності Збройних Сил України з НАТО та нарощування спільних спроможностей.

3. Оборонно-технічне співробітництво.

4. Забезпечення внеску у міжнародну безпеку.

Для реалізації згаданих завдань широко використовуватимуться можливості Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи та проектів з розбудови потенціалу, що здійснюються під її егідою, Процесу планування та оцінки сил, Робочого плану Військового комітету Україна — НАТО, трастових фондів Україна — НАТО, дорадчої допомоги, яка надається радниками від країн-членів Альянсу, Офісу звязку НАТО в Києві та відповідних структур Альянсу. Завдання складатимуть основу Річних національних програм співробітництва України з НАТО.

Воєнно-політичний діалог

Передбачається закріпити досягнутий рівень регулярних контактів керівного складу Міноборони та Збройних Сил України з керівним складом політичних і військових структур НАТО та країн-членів Альянсу, у тому числі з питань проведення консультацій у рамках кризового консультативного механізму відповідно до пункту 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. У рамках політико-військового діалогу передбачається посилити інформаційну складову, спрямовану на широке висвітлення співробітництва між Україною та НАТО.

Досягнення максимального рівня взаємосумісності Збройних Сил України з НАТО та нарощування спільних спроможностей

Спрямування основних зусиль багатостороннього та двосторонного військового співробітництва у період 2015 — 2016 років на формування національних оборонних спроможностей, здатних забезпечити виконання завдань із захисту держави та сумісних за визначеними показниками з оборонними спроможностями країн-членів Альянсу. Зазначене охоплюватиме заходи з оснащення Збройних Сил України та інших військових формувань сучасним озброєнням та військовою технікою, екіпірування особового складу, заходи освіти та підготовки військ, а також передбачатиме всебічну гармонізацію проектів та програм співробітництва у багатосторонньому та двосторонньому форматі для досягнення належної синергії спільних зусиль.

Реалізація, на виконання рішень саміту НАТО, проектів щодо зміцнення обороноздатності держави за підтримки нових трастових фондів Альянсу (модернізації систем управління, зв’язку та обміну інформацією, удосконалення систем логістики та стандартизації, кіберзахист, соціальна адаптація військовослужбовців).

Цілеспрямоване залучення (mission oriented) Збройних Сил України до участі у заходах освіти та підготовки НАТО, у тому числі спільних військових навчаннях у рамках нових ініціатив та програм Альянсу (Ініціатива взаємопоєднаних сил, Ініціатива взаємосумісності партнерів, Програма поглиблених можливостей) з метою досягнення взаємосумісності з військовими формуваннями країн-членів НАТО.

У цьому зв’язку критично важливим є залучення підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань до участі у Силах реагування НАТО, а також багатонаціональних військових навчаннях та заходах цивільно-військового кризового реагування.

Продовження роботи з імплементації проектів у рамках Ініціативи з розбудови потенціалу оборонних та безпекових інституцій, у тому числі з удосконалення національної системи військової освіти, боротьби з корупцією (building integrity), професійної підготовки цивільного персоналу сектору безпеки і оборони.

Важливим елементом у вказаних процесах має стати ефективне використання консультативно-дорадчої допомоги, що надається радниками з питань оборони від країн-членів НАТО складовим сектору безпеки і оборони України.

Оборонно-технічне співробітництво

взаємовигідний обмін військовими технологіями та впровадження стандартів НАТО при виробництві і модернізації озброєння та військової техніки на підприємствах оборонно-промислового комплексу України;

використання кращих сучасних світових технологій, технічних стандартів в інтересах розвитку озброєння та військової техніки для забезпечення готовності Збройних Сил та інших військових формувань України до виконання завдань за призначенням;

інтенсифікація запровадження національних систем кодифікації та стандартизації, сумісних з відповідними системами НАТО. Укладення між Україною та Групою Національних директорів з кодифікації НАТО (АС/135) Спонсорської угоди щодо переходу України на другий рівень співробітництва;

удосконалення системи планування, координації та реалізації заходів у рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з оборонно-технічного співробітництва та Конференції національних директорів з озброєння з урахуванням реальних потреб оборони держави;

подальше приєднання України до проектів Концепції «Розумна оборона», інших багатонаціональних проектів у сфері озброєнь, що становлять взаємний інтерес (Партнерських груп Агенції НАТО з забезпечення тощо).

Забезпечення внеску у міжнародну безпеку

Україна продовжуватиме всебічне виконання своїх міжнародних зобов’язань із забезпечення внеску у міжнародні зусилля з підтримання миру та безпеки за умови стабілізації воєнно-політичної обстановки в Україні та навколо неї.

Незважаючи на складну воєнно-політичну обстановку та фінансово-економічні складнощі Україна продовжуватиме виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання у рамках участі українського національного контингенту в операції Багатонаціональних сил в Косово та національного персоналу в тренувально-дорадчій місії Альянсу «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан. Окрім того, Україна докладатиме зусиль щодо відновлення діяльності Контактного пункту в рамках операції «Активні зусилля» та розглядає можливості розширення формату Програми обміну данними про повітряну обстановку.


28 жовтня 2014, 09:30 | ID: 5271 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 5916 //