Аналіз стану міжнародного співробітництва у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України за 2020 рік

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

Основні зусилля у здійсненні заходів міжнародного співробітництва у 2020 році було зосереджено на забезпеченні виконання Збройними Силами України триєдиного завдання щодо:

1. Стримування агресії з боку Російської Федерації.

2. Здійснення оборонної реформи.

3. Досягнення військових критеріїв для майбутнього повноправного членства в НАТО та ЄС.

Незважаючи на карантинні обмеження, спричинені пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, своєчасне корегування планів міжнародного співробітництва, а також реалізація заходів, у тому числі із застосуванням нових форм комунікації, дозволили зберегти сталу динаміку воєнно-політичного діалогу та забезпечити стабільний розвиток військово-технічного та військового співробітництва з ключовими партнерами, а також здійснити комплекс інспекційних заходів. В умовах, що склалися, з метою належного підтримання міжнародних контактів упродовж 2020 року активно використовувались формати телефонних розмов та відеоконференцій, а також дипломатичного листування.

Найбільш важливі заходи міжнародної співпраці стосувалися:

підтримання постійного воєнно-політичного діалогу з НАТО, ЄС, ОБСС та ключовими партнерами України;

доведення актуальної інформації щодо загроз національній безпеці у воєнній сфері та стосовно реалізації завдань оборонної реформи, а також забезпечення належного рівня поінформованості партнерів щодо безпекової обстановки на Сході України та у Азово-Чорноморському регіоні;

підготовки особового складу та підрозділів Збройних Сил України в рамках діяльності іноземних тренувальних місій в Україні;

залучення міжнародної технічної допомоги та започаткування проектів, спрямованих на розвиток спроможностей Збройних Сил України та підвищення обороноздатності країни;

реалізації Україною взятих міжнародних зобов’язань, у тому числі участі українських національних контингентів та персоналу у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Співробітництво за воєнно-політичним напрямом

Протягом року основні зусилля були спрямовані на:

доведення до уваги іноземних партнерів інформації щодо поточних викликів й загроз національній безпеці України, тенденцій розвитку безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні та на Сході України, можливих політико-дипломатичних шляхів її врегулювання з урахуванням механізмів «Нормандського формату» та положень «Мінських домовленостей»;

імплементацію планів та виконання заходів щодо реалізації стратегічного курсу держави на набуття членства в НАТО та ЄС;

залучення консультативно-дорадчої допомоги для реалізації завдань оборонної реформи на 2020-2021 роки;

отримання міжнародної технічної допомоги, спрямованої на посилення обороноздатності держави та розвиток спроможностей Збройних Сил України, в першу чергу, нарощення потенціалу Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

розширення нормативно-правової бази співробітництва з державами-партнерами.

За участю керівництва Міністерства оборони України було проведено 114 заходів (на рівні Міністра оборони України — 55, заступників Міністра оборони України — 59).

У 2020 році було забезпечено участь Міністра оборони України у офіційних та робочих закордонних візитах у складі державних та урядових делегацій до Великої Британії, Грузії, Республіки Польща, Румунії, Турецької Республіки, ФРН, Французької Республіки та Республіки Білорусь.

Найбільшою активністю та результативністю відмічався воєнно- політичний діалог з оборонними відомствами США, Турецької Республіки, Великої Британії, Канади, ФРН, Французької Республіки, Румунії та Японії.

Разом з цим, у зв’язку з об’єктивними причинам, пов’язаними з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, на 2021 рік перенесено візити керівництва Міністерства оборони України до США, Королівства Швеції та Держави Ізраїль.

Основні зусилля співробітництва з НАТО протягом 2020 року зосереджувались на:

підтриманні воєнно-політичного діалогу з питань, що стосуються стримування агресії Російської Федерації на Сході країни, реалізації завдань оборонної реформи, досягненні взаємосумісності та військових критеріїв членства в НАТО;

поглибленні взаємодії на південно-східному фланзі Альянсу, у тому числі для підтримання стабільності та безпеки у Азово-Чорноморському регіоні;

участі України в Силах реагування НАТО, а також в операціях з врегулювання криз під проводом Альянсу;

виконанні Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2020 рік (далі — РНП-2020);

реалізації трастових фондів’ Україна — НАТО та низки програм інституційного розвитку;

оновленні Комплексного пакету допомоги відповідно до нової методології «Один партнер — один план»;

змістовному наповненні практичних заходів з реалізації статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Участь у заходах дозволила:

забезпечити послідовність у реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО;

виконати 195 пріоритетних завдань (332 заходи) РНП-2020.

Довідково. Найбільш якісно виконані завдання за такими напрямами:

участь у міжнародних заходах щодо підтримання миру і безпеки, боротьби з тероризмом;

об’єднане керівництво силами оборони;

ефективна політика та планування у сфері оборони;

набуття оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей сил обороті;

створення об’єднаної системи логістики, системи медичного забезпечення сил оборони;

система кадрового менеджменту дозволяє якісно комплектувати особовим складом Збройні Сили України відповідно до потреб;

рівні права та можливості жінок і чоловіків у секторі безпеки і оборони;

забезпечення екологічної безпеки.

перейти до практичного виконання заходів з метою реалізації статусу партнера НАТО з розширеними можливостями;

започаткувати цільові консультації щодо розширення обміну інформацією про повітряну обстановку, а також направлення цивільних представників Міноборони у якості «добровільного національного внеску» для роботи в ключових департаментах Міжнародного секретаріату НАТО за функціональним спрямуванням;

розпочати оновлення пакету цілей партнерства Україна на 2021-2022 роки; запровадити 246 стандартів НАТО шляхом розроблення 266 національних документів (в рамках досягнення Цілей партнерства);

розмістити інформацію в Головному каталозі послань для логістики НАТО про більш ніж 5 тис. українських підприємств (організацій) та понад 150 тис. предметів постачання для Збройних Сил України (в рамках участі Міністерства оборони України у Системі кодифікації НАТО).

У рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом протягом 2020 року співробітництво зосереджувалось на реалізації чотирьох ключових пріоритетів у сфері європейської інтеграції, а саме:

розширенні формату діалогу з ЄС за воєнно-політичним, військово- технічним та військовим напрямами;

посиленні практичного співробітництва з ЄС у рамках Спільної політики безпеки і оборони (залученні сил і засобів Збройних Сил України до міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки під проводом ЄС та бойових тактичних груп ЄС);

участі Міністерства оборони України в ініціативі ЄС «Східне партнерство»;

розвитку співпраці з Європейським оборонним агентством, залученні до проектів програми Постійного структурованого співробітництва в сфері безпеки і оборони (РЕSСО — Рermanent Structured Cooperation).

Зазначене дозволило:

забезпечити ефективне виконання основних нормативно-правових актів України у сфері європейської інтеграції;

зосередити необхідні сили та засоби оборонного відомства України на реалізації визначених пріоритетів європейської інтеграції;

підготувати пропозиції стороні ЄС щодо можливого залучення до оборонно-промислових та військових проектів програми ЄС PESCO, що сприятиме подальшому розвитку військово-технічного та військового потенціалу Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Протягом звітного періоду було забезпечено залучення консультативно-дорадчої допомоги іноземних радників та експертів. В інтересах Міністерства оборони України та Збройних Сил України за окремими функціональними напрямами експертну допомогу на постійній основі надають 44 іноземних радники з 9 країн світу.

Іноземні радники співпрацюють безпосередньо з керівниками структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України, здійснюють підготовку особового складу, а також залучені до реалізації практичних проектів у рамках імплементації оборонної реформи.

До основних досягнень за результатами реалізації комплексу заходів воєнно-політичного співробітництва слід віднести:

прийняття рішення Північноатлантичною радою щодо надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями;

забезпечення присутності сил та засобів НАТО в Чорному морі з метою підтримання стабільності та збереження рівня безпеки в Азово-Чорноморському регіоні;

переведення у практичну фазу підготовки до початку обміну таємною інформацією про повітряну обстановку в Чорноморському регіоні;

продовження практики застосовування заходів воєнно-дипломатичного характеру спрямованого на збереження режиму санкцій проти Російської Федерації та тиску на керівництво Кремля з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України;

укладення 5 міжнародних актів, що розширюють спектр міжнародної допомоги щодо розвитку спроможностей Збройних Сил України, а саме:

Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво в оборонній сфері (підписана 05.02.2020, набула чинності 20.08.2020);

Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Ірак стосовно військового співробітництва (підписаний та набув чинності 03.09.2020);

Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки (підписана 16.10.2020, триває внутрішньодержавна процедура набуття чинності);

Меморандуму про наміри між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про співробітництво з розвитку та підвищення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України (підписаний 07.10.2020);

Імплементаційної домовленості про співробітництво у сфері інституційної оборонної реформи між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади (підписана та набула чинності 19.08.2020);

схвалення Конгресом США рішення щодо надання повного пакету безпекової допомоги Україні (250 млн дол. США), а також стосовно передачі Україні 6-ти патрульних катерів типу Mark VI (українською стороною підписано Листа-пропозиції та погодження стосовно постачання 4-х патрульних катерів типу Mark VI якості міжнародної технічної допомоги за кошти програми FMF, додатково американська сторона розглядає питання постачання ще 2-х катерів за кошти програми USAI 2021-2022 фінансових років);

досягнення домовленості щодо передачі Україні 6-ти патрульних катерів типу «Island;

початок практичної реалізації пропозиції щодо відкриття кредитної лінії від Великої Британії для розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України (підготовлено та укладено відповідний Меморандум про наміри; організовано 4 робочі наради; проведено низку візитів та зустрічей з британською стороною за участю вищого керівного складу Міноборони України, під час яких обговорено та частково узгоджено технічні аспекти реалізації проектів за напрямом побудови військово-морських баз та закупівлі і спільного виробництво озброєння і військової техніки);

укладання контрактів з компаніями турецького ОПК на побудову та постачання кораблів класу корвет та БПЛА для потреб Збройних Сил України;

залучення міжнародної допомоги у сфері медичного забезпечення;

медичного обладнання на суму 877,8 тис. дол. США від Уряду Японії;

медичних препаратів від Уряду Республіки Індія для підготовки миротворчого контингенту Збройних Сил України;

7-ми апаратів штучної вентиляції легенів від Уряду Канади;

40-ка апаратів штучної вентиляції легенів та медичних засобів для боротьби з коронавірусною інфекцією від Уряду ФРН;

забезпечення лікування та реабілітації за кордоном військовослужбовців, поранених під час проведення антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил (ФРН — 15 осіб, США — 1);

продовження роботи іноземних радників за різними функціональними напрямами;

відновлення роботи апаратів ВАТ при Посольствах України в Японії та Іспанії.

Співробітництво за військово-технічним напрямом

Протягом року основні зусилля за військово-технічним напрямом співробітництва було зосереджено на:

практичній реалізації домовленостей у військово-технічній сфері;

вдосконаленні системи закупівель товарів військового призначення та подвійного використання за імпортом;

участі представників Міністерства оборони та Збройних Сил України у заходах оборонно-технічного характеру НАТО;

запровадженні стандартів та інших керівних документів НАТО;

удосконаленні міжнародної договірної бази за напрямом військово- технічного співробітництва.

У 2020 році організовано, проведено та взято участь у 99 заходах міжнародного співробітництва.

Найбільша активність співпраці у військово-технічній сфері була зі США, Турецькою Республікою, Великою Британією, Державою Ізраїль, Республікою Ірак та Французькою Республікою.

За звітний період організовано та проведено:

два засідання міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва (з Турецькою Республікою та Французькою Республікою);

низку заходів на рівні керівництва Міністерства оборони України з основними державами-партнерами України, а саме:

США: з питань безпеки оборонних технологій та реформування системи оборонних закупівель;

Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії: щодо розвитку співпраці у галузі озброєння та військової техніки;

Турецькою Республікою: стосовно реалізації спільних проектів у військово-технічній сфері;

Республікою Ірак: щодо розвитку співробітництва у військово-технічній сфері.

З введенням карантинних заходів основна увага була приділена питанням аналізу та вдосконалення системи закупівель товарів військового призначення та подвійного використання за імпортом.

Отримано сертифікат Державної служби експертного контролю України на міжнародні передачі товарів як державному замовнику та проведено аналіз потенційних постачальників озброєння і військової техніки, що не виробляється в Україні, для забезпечення виконання Державного оборонного замовлення на 2020 рік.

Продовжено участь представників Міністерства оборони та Збройних Сил України у заходах НАТО, зокрема взято участь у 56 заходах Конференції національних директорів з озброєння Альянсу (38 у форматі відеоконференцій). Представниками національного ОПК (державної та приватної форми власності) взято участь у 6 дослідженнях Промислово-дорадчої групи НАТО. За результатами зазначених заходів отримано інформацію щодо принципів та стандартів НАТО у галузі озброєння і військової техніки з метою гармонізації національних керівних документів у галузі озброєнь на законодавчому рівні та для їх імплементації у виробничий процес.

До головних досягнень за результатами реалізації комплексу заходів військово-технічного співробітництва слід віднести:

укладення трьох міжнародних актів у сфері військово-технічного співробітництва, а саме:

Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про військово-технічне співробітництво (05.09.2020, м. Бухарест);

Меморандуму про наміри між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про співробітництво з розвитку та підвищення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України (07.10.2020, м. Лондон);

Меморандуму про наміри між Міністерством оборони України та Директоратом оборонної промисловості Турецької Республіки в галузі оборонно-промислових проектів (17.10.2020, м. Стамбул);

укладання трьох прямих зовнішньоекономічних контрактів з Турецькою Республікою на постачання озброєння і військової техніки, що не виробляється в Україні (корветів, безпілотних авіаційних комплектів та боєприпасів);

виконання контракту на загальну суму понад 28 млн дол. США у рамках реалізації домовленостей за програмою Уряду США «Міжнародні військові продажі» щодо постачання Збройним Силам України протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», ракет до них та відповідного допоміжного обладнання;

започаткування практичної закупівлі озброєння і військової техніки через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, а саме: досягнення домовленостей щодо постачання парашутних систем, систем протидії безпілотним літальним апаратам, радарних систем, техніки розмінування, а також підводних буксирувальників;

відновлення діяльності Спільної міждержавної українсько-французької комісії у галузі озброєння та військової техніки;

розроблення та затвердження Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю» від 28.10.2020 № 1030;

формування підрозділу з організації закупівель зразків озброєння та військової техніки за імпортом, проведення заходів з його комплектування особовим складом та отримання відповідних повноважень.

Співробітництво за військовим напрямом

Основні зусилля Збройних Сили України у сфері міжнародного співробітництва у 2020 року були спрямовані на підтримання та нарощування спроможностей Збройних Сил України, реформування та розвиток Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО з урахуванням досвіду, набутого під час проведення операції Об’єднаних сил.

У звітному періоді заходи військового співробітництва були зосереджені

на:

забезпеченні міжнародної підтримки України щодо відновлення територіальної цілісності та захисту суверенітету Держави;

поглибленні співпраці з військовими складовими ЄС та Організації Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв щодо набуття членства в ЄС та НАТО;

досягненні повних спроможностей міжнародного співробітництва у воєнній сфері за військовим напрямом після завершення заходів трансформації органів військового управління Збройних Сил України до стандартів НАТО;

забезпеченні міжнародної підтримки процесів розвитку та реформування Збройних Сил України;

продовженні реалізації проектів у рамках Трастових фондів НАТО на підтримку обороноздатності України;

участі у багатонаціональних військових формуваннях високої готовності (бойових тактичних групах ЄС, Силах реагування НАТО), багатонаціональних навчаннях та заходах спільної підготовки військ (сил), а також у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки відповідно до взятих Україною міжнародних зобов’язань;

розвитку національної системи перевірки (сертифікації) та оцінки готовності військ (сил) до виконання покладених завдань за стандартами НАТО;

забезпеченні участі України в діяльності регіональних безпекових об’єднань (організацій);

забезпеченні представництва Збройних Сил України у багатонаціональних штабах оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів;

підтриманні оперативних спроможностей та готовності визначених підрозділів Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням у складі ЛИТПОЛУКРБРИГ;

проведенні підготовки особового складу та підрозділів Збройних Сил України за стандартами НАТО в рамках діяльності Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна (JMTG-U) та навчально-тренувальних місій збройних сил Великої Британії — «ORBITAL», Канади — «UNIFIER» та Литовської Республіки — «LMTG-U;

виконанні завдань з реалізації міжнародних зобов’язань у галузі контролю над озброєннями;

отриманні міжнародної технічної допомоги.

У рамках зазначеного було проведено понад 550 заходів міжнародного співробітництва, зокрема:

за участю Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Генерального штабу та їх заступників — 41 (в Україні — 39, за кордоном — 2);

за участю командувачів видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України — 25 (в Україні — 18, за кордоном — 7);

візити делегацій Збройних Сил України за кордон — 23;

візити іноземних делегацій в Україну — 50;

участь військовослужбовців Збройних Сил України у понад 400 заходах міжнародного співробітництва в Україні та за кордоном (конференціях, семінарах, стажуваннях, курсах, у тому числі в рамках візитів іноземних мобільних тренувальних груп).

За звітний період найбільше заходів двостороннього співробітництва у військовій сфері проведено зі США, Великою Британією, Канадою, країнами Балтії, ФРН, Французькою Республікою, державами Вишеградської групи, Королівством Швеція, Турецькою Республікою.

У 2020 році укладено 3 міжнародні договори:

1. Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво (підписана 03.02.2020, набула чинності 25.06.2020).

2. Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про втілення фінансової допомоги (підписаний 03.02.2020, набув чинності 25.06.2020).

3. Технічну угоду між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща щодо реалізації заходів військової підготовки Збройних Сил України (підписана та набула чинності 05.10.2020).

Окрему увагу було приділено питанням продовження та збереження інтенсивності підготовки підрозділів та особового складу Збройних Сил України за стандартами НАТО під керівництвом іноземних інструкторів, зокрема механізованих підрозділів, а також підрозділів Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, штабів різних рівнів та бригад перед їх направленням до району проведення операції Об’єднаних сил для виконання завдань за призначенням.

Здійснено реалізацію проектів діяльності Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування, насамперед, в таких галузях як:

трансформація системи управління Збройних Сил України;

перехід на J-структуру;

досягнення взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО.

Продовжено ефективне застосування практичних механізмів співробітництва Збройних Сил України з НАТО. Зокрема у рамках виконання Імплементаційної програми Робочого плану Військового комітету Україна — НАТО на 2020 рік проведено 106 заходів, з яких 20 у форматі відеотелеконференцзв’язку.

Також у поточному році в рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО проведено 5 оціно підрозділів Збройних Сил України, забезпечено 8 консультаційних візитів Україну експертів НАТО та підготовку 10 українських представників на курса за кордоном.

В рамках Програми НАТО з обміну даними про повітряну обстановку (ASDE — Air Situation Data Exchange) протягом звітного періоду забезпечення обмін відкритою інформацією між центрами управління та оповіщення України та Угорщини, України та Турецької Республіки.

Довідково. Опрацювання питання щодо обміну даними з грифом обмеженого доступу на південному напрямку між Україною та Турецькою Республікою в рамках Програми НАТО ASDE перенесено на 2021 рік.

У рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО забезпечено участь 421 представника Збройних Сил України у 93 заходах міжнародного військового співробітництва, у тому числі дистанційно, з використанням засобів відеозв’язку.

Продовжено взаємодію з іноземними партнерами для отримання консультативно-дорадчої допомоги за напрямами реформування та розвитку Збройних Сил України. Зокрема, за сприяння іноземних радників практично завершено реалізацію завдання з трансформації системи управління Збройних Сил України.

У рамках Трастового фонду НАТО з С4 проведено роботу з реалізації проекту Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору (RASP — Regional Airspace Security Programme ). Упродовж січня — червня 2020 року за допомогою фахівців Альянсу було завершено встановлення обладнання на координаційних пунктах RASP, продовжується робота з удосконалення нормативно-правової бази реалізації Програми.

Забезпечено оперативне чергування визначених сил та засобів Збройних Сил України у складі бойової тактичної групи (БТГ) Європейського Союзу «Хелброк».

Довідково. Протягом першої половина 2020 року до оперативного чергування БТГ ЄС «Хелброк » залучалися:

рота морської піхоти ВМС ЗС України;

транспортний літак ІЛ-76МД з екіпажем ПС ЗС України;

група штабних офіцерів у складі 10 осіб (у т.ч. 4 — від СВ ЗС України, 4- від ВМС ЗС України та 2 — від ПС ЗС України).

Триває робота з підготовки до направлення представника Збройних Сил України для участі в операції ЄС «Алтея» у Боснії і Герцеговині.

Забезпечено проходження військової служби представниками Збройних Сил України у складі багатонаціональних органів військового управління (БОВУ):

7 осіб — у військових штабах та структурах Альянсу;

18-у складі української складової командування спільної литовсько-польсько-української бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ імені гетьмана Костянтина Острозького.

Опрацьовано питання збільшення чисельності військовослужбовців Збройних Сил України у складі БОВУ на одну особу (посада штабного офіцера з питань ЗМІ та соціальних мереж у складі Об’єднаного командування ЗС НАТО, м. Неаполь, Італійська Республіка).

Довідково. Опрацьовуються зміни до законодавства України в частині, що стосується збільшення на 9 осіб граничної чисельності військовослужбовців Збройних Сил України, які можуть бути направлені для проходження служби у складі БОВУ за кордоном.

У рамках взятих державою міжнародних зобов’язань протягом звітного періоду Збройні Сили України забезпечували внесок України у підтримання миру та безпеки. 341 військовослужбовець Збройних Сил України виконував завдання в 9 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом ООН, НАТО у 6 країнах світу та районі Аб’єй, а також у складі спільних миротворчих сил у Зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова.

Протягом року проводилася робота щодо розширення участі Збройних Сил України у складі Багатопрофільної інтегрованої місії ООН зі стабілізації у Малі шляхом направлення вертолітного підрозділу у складі 4-х вертольотів типу Мі-8 та загальною чисельністю особового складу до 170 осіб.

У Збройних Силах України розроблено проект Указу Президента України «Про направлення національного персоналу для участі України в Місії НАТО в Республіці Ірак» та надано детальні фінансові розрахунки участі в Місії.

Упродовж звітного періоду Збройними Силами України отримано міжнародну технічну допомогу від країн-партнерів на суму 119 969 988 дол. США.

Продовжено практику проведення щотижневих інформаційних брифінгів для представників воєнно-дипломатичних установ іноземних держав, акредитованих в Україні, Офісу зв’язку НАТО в Україні, Представництва ЄС в Україні та ОБСЄ.

Зазначене дозволило забезпечити об’єктивне інформування міжнародної спільноти про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, на тимчасово окупованій території України та вздовж державного кордону. Сприяло протидії інформаційним заходам російської сторони, які направлені на зниження морального духу особового складу Збройних Сил України, а також дискредитацію вищого воєнно-політичного керівництва держави та Збройних Сил України.

Забезпечено взаємодію з апаратами аташе з питань оборони при посольствах ФРН та Французької Республіки в Україні у контексті діяльності у «Нормандському форматі» та робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України, а також надання сприяння в отриманні відповідної інформації та організації відвідування району проведення операції Об’єднаних сил.

З метою виконання покладених на Збройні Сили України завдань з реалізації міжнародних зобов’язань у галузі контролю над озброєннями забезпечено проведення 11 інспекційних заходів (5 — на території Україні, 6 — за кордоном).

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

Основними здобутками у сфері міжнародного співробітництва у 2020 році слід вважати:

1. Забезпечення політичного консенсусу на рівні ЄС та НАТО щодо продовження міжнародного санкційного тиску на Російську Федерацію з метою припинення агресії проти України та деокупації Криму.

2. Надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

3. Залучення суттєвої міжнародної допомоги (матеріально-технічної, консультативно-дорадчої, щодо лікування та реабілітації поранених тощо) від США, Великої Британії, Данії, Республіки Індія, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща, Словаччини, ФРН, Чехії та Японії з метою реалізації завдань оборонної реформи, а також розвитку спроможностей Збройних Сил України.

4. Укладання низки міжнародних угод, що дозволило започаткувати цільові проекти з Великою Британією та Турецькою Республікою з розвитку інфраструктури, виробництва і постачання бойових кораблів та розвідувально-ударних комплексів в інтересах нарощення спроможностей та посилення боєздатності Військово-Морських Сил та Повітряних Сил Збройних Сил України.

5. Здійснення практичної закупівлі озброєння і військової техніки у іноземних постачальників без використання посередників.

6. Продовження підготовки особового складу та підрозділів Збройних Сил України в рамках діяльності іноземних тренувальних місій в Україні Великої Британії, Канади, Литовської Республіки та США.

7. Забезпечення участі українського національного контингенту та персоналу у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО, ЄС, ОБСЄ та ООН.


11 червня 2021, 09:08 | ID: 63045 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 2959 //