Довідник старшого помічника начальника штабу батальйону територіальної оборони з кадрів і стройової частини

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Науково-методичний центр кадрової політики

ДОВІДНИК старшого помічника начальника штабу
батальйону територіальної оборони з кадрів і стройової частини

(затверджений директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 19.05.2014 № 4347)

Київ — 2014

Методичне видання

Довідник розроблено на підставі аналізу нормативно-правових актів та керівних документів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, що регламентують питання організації та проведення кадрової роботи у Збройних Силах та з урахуванням безпосереднього досвіду практичної діяльності фахівців кадрових органів. В довіднику визначено загальні обов’язки старшого помічника начальника штабу з кадрів і стройової частини батальйону територіальної оборони та надано методичні рекомендації щодо практичного виконання його завдань за основними напрямками кадрової роботи.

ВСТУП

Відповідно наказу Міністерства оборони України від 05.06.2009 року № 301 «Про затвердження Положення про кадрові органи Збройних Сил України та Типових нормативів утримання кадрових органів органів військового управління, з’єднань, військових .частин, установ, організацій» (із змінами) основними напрямами діяльності кадрових органів є:

1. Проведення (реалізація) державної військової кадрової політики, реалізація політики з питань проходження державної служби у Збройних Силах.

2. Комплектування Збройних Сил особовим складом.

3. Вивчення, добір та розстановка особового складу, управління його кар’єрою.

4. Присвоєння військових звань військовослужбовцям (рангів державним службовцям), нагородження особового складу.

5. Звільнення з військової служби (роботи) військовослужбовців (працівників Збройних Сил).

6. Комплектування Збройних Сил та інших військових формувань військовозобов’язаними, які перебувають у запасі, а також громадянами України на посади працівників Збройних Сил на особливий період.

7. Облік особового складу.

І. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Закони України:

 • від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Конституція України;
 • від 06.12.1991 № 1932-ХІІ «Про оборону України»;
 • від 06.12.1991 № 1934-ХІІ «Про Збройні Сили України»;
 • від 20.12.1991 № 2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
 • від 25.03.1992 № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу»;
 • від 24.03.1999 № 548,549,550,551-XIV. Статути Збройних Сил України;
 • від 21.10.1993 № N 3544-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Укази Президента України:

 • від 10.12.2008 № 1153/2008 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України»;
 • від 25.01.2012 № 33 (зі змінами від 18.05.2012 № 333) «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»;
 • від 12.06.2013 413 «Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян військової служби та із служба осіб рядового і начальницького складу».

Накази Міністра оборони України:

 • від 01.11.1982 № *200 (200) наказ МО СРСР «О введении в действие Наставления по учету личного состава Советской армии и Военно-Морского флота»;
 • від 30.06.1993 № 140 «Про введення в дію Порадника по роботі кадрових органів Збройних Сил України»;
 • від 11.06.2008 № 260 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам»;
 • від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»;
 • від 02.12.2008 № 400/дск «Про затвердження тимчасового переліку військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового і сержантського складу та військовослужбовців-жінок, цивільних спеціальностей військовозобов’язаних і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців»;
 • від 10.04.2009 № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України»;
 • від 05.06.2009 № 301 «Про затвердження Положення про кадрові органи Збройних Сил України та Типових нормативів утримання кадрових органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ, організацій»;
 • від 20.06.2012 № 412/дск «Про затвердження Переліків військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу».

Накази начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України

 • від 20.09.2011 № 180 «Про затвердження Переліку службової інформації Збройних Силах України»;
 • від 16.09.2013 № 200 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Збройних Силах України».

Директиви начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України

 • від 06.03.2014 № ДГШ — 6 «Про затвердження Табеля термінових донесень Збройних Сил України з кадрових питань та підготовки військових фахівців»;
 • від 14.02.2013 № ДГШ-1 «Про організацію комплектування Збройних Сил України рядовим, сержантським та старшинським складом у 2013 році».

Інші нормативно-правові акти та керівні документи.

методичні рекомендації щодо порядку організації відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом у Збройних Силах України затверджені начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України від 11.10.2013 № 18097/С;

методичні рекомендації з порядку організації підготовки документів до прийняття кадрових рішень кадровими органами Збройних Силах України затверджені начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України від 21.03.2013 № 5147/С;

ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТАРШОГО ПОМІЧНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ БАТАЛЬЙОНУ З КАДРІВ І СТРОЙОВОЇ ЧАСТИНИ

Старший помічник начальника штабу батальйону територіальної оборони з кадрів і стройової частини підпорядковується начальнику штабу — першому заступнику командира батальйону. Він керує роботою діловода штабу батальйону.

Старший помічник начальника штабу батальйону територіальної оборони з кадрів і стройової частини відповідає за:

 • забезпечення встановленого порядку роботи з документами;
 • організацію та ведення обліку особового складу батальйону у відповідності до вимог Настанови з обліку особового складу, що затверджена наказом МО СРСР «О введении в действие Наставления по учету личного состава Советской армии и Военно-Морского флота» від 01.11.1982 № *200 (200) (далі Настанова з обліку особового складу);
 • ведення особових справ осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу (своєчасне внесення необхідних даних, матеріалів, документів, фотокарток та ін.). Здійснення контролю за своєчасною пересилкою особових справ. Ведення книги обліку особових справ осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу;
 • ведення службових карток осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу;
 • ведення книги бланків суворої звітності та звітності за військово-перевізні документи частини;
 • виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», наказів і директив Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних Сил України.

Основними завданнями старшого помічника начальника штабу батальйону територіальної оборони з кадрів і стройової частини є:

 • забезпечення документування управлінської діяльності батальйону;
 • розробка номенклатури справ (додаток 15);
 • підготовка за дорученням начальника штабу — першого заступника командира батальйону проектів документів, забезпечення оформлення і видання документів;
 • своєчасна доповідь командуванню про документи, які надійшли;
 • прийом, реєстрація, ведення обліку, забезпечення зберігання, оперативний розшук документів;
 • організація друкарського виготовлення, копіювання і тиражування документів;
 • здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням. Впровадження заходів щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнення та аналіз даних про хід і результати цієї роботи;
 • забезпечення додержання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості обробки та використання документів для передачі в архів;
 • вдосконалення форм і методів роботи з документами з урахуванням використання організаційної техніки і ПЕОМ;
 • здійснення організаційно-методичного керівництва роботою з документами в підрозділах;
 • облік, збереження, видача, перевірка наявності документів з обмеженим доступом;
 • підготовка відповідних документів на присвоєння військових звань, а також нагородження військовослужбовців державними нагородами;
 • опрацювання проектів наказів командира військової частини;
 • ведення обліку офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу;
 • збір, узагальнення даних про укомплектованість особовим складом, підготовка необхідних довідок;
 • збір інформації стосовно безповоротних втрат особового складу, поранених та військовополонених;
 • підготовка звітів та інформування вищих кадрових органів про втрати особового складу;
 • розрахунок потреб у підготовці фахівців відповідних спеціальностей;
 • роз’яснення особовому складу діючого законодавства, що визначає порядок проходження військової служби особами офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, їхні обов’язки, права та пільги;
 • документальне відображення проходження військової служби особами офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу;
 • забезпечення командирів та начальників довідковими даними на військовослужбовців та працівників, які необхідні для прийняття рішення щодо їх службового використання;
 • забезпечення командирів та начальників всіх ступенів даними про штатну та списочну чисельність особового складу;
 • дотримання та прийняття заходів щодо недопущення випадків розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, та втрати таємних документів.

Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини зобов’язаний:

 • вести облік особового складу батальйону у відповідності до вимог керівних документів;
 • своєчасно надавати донесення до вищого штабу відповідно до Табелю термінових донесень;
 • своєчасно складати і надавати начальнику штабу — першому заступнику командира батальйону на підпис проекти наказів по стройовій частині, добову відомість та встановлені донесення по особовому складу;
 • не пізніше наступного дня підпису наказу по стройовій частині доводити його вимоги до командирів підрозділів батальйону, в частині що їх стосується, під особистий підпис;
 • щоденно проводити звірку даних обліку підрозділів з даними обліку штабу батальйону і особисто звіряти записи в відповідних облікових документах;
 • перевіряти у всіх підрозділах частини стан обліку особового складу і відповідність записів у військових квитках та посвідченнях осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу з фактичними обліковими даними. Результати перевірок заносити до журналу контролю за станом обліку особового складу (додаток 1);
 • регулярно робити записи про зміни облікових даних на особового складу у відповідні облікові документи, які ведуться в штабі частини;
 • своєчасно подавати у вищі кадрові органи донесення про зміну облікових даних осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу;
 • вивчати морально-ділові якості осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу і надавати свої пропозиції щодо їх підбору і розстановки;
 • один раз на місяць проводити з ними заняття по вивченню керівних документів щодо обліку особового складу;
 • своєчасно готовити документи на переміщення, присвоєння чергових військових звань, подання до нагородження, а також на звільнення військовослужбовців.

Діловод штабу батальйону в своїй повсякденній діяльності підпорядковується старшому помічнику начальника штабу з кадрів і стройової частини.

Він відповідає за:

 • своєчасне складання та подання старшому помічнику начальника штабу з кадрів і стройової частини проекту наказу командира військової частини (по стройовій частині);
 • своєчасне подання відомостей про наявність особового складу для складання стройової записки на наступну добу;
 • ведення обліку котлового забезпечення;
 • підтримання нетаємного діловодства у постійній бойовій готовності;
 • забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами;
 • всебічне забезпечення діловодства і стан технічних та матеріальних засобів нетаємного діловодства;
 • своєчасне формування службових документів згідно з номенклатурою справ та ведення внутрішніх описів (додаток 16);
 • пересилку та конвертування документів;
 • виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», наказів і директив Міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Діловод зобов’язаний:

 • ретельно виконувати вимоги встановлені Інструкцією з діловодства у Збройних Силах України (наказ начальника Генерального штабу України від 16.09.2013 № 200) (далі Інструкція з діловодства), бути пильним і не допускати порушень, що можуть призвести до розголошення відомостей службового характеру або втрати службових документів, а також попереджувати дії (бездіяльність) інших осіб, які можуть призвести до таких наслідків;
 • своєчасно готувати акти знищення документів, що не підлягають подальшому зберіганню;
 • своєчасно доповідати старшому помічнику начальника штабу з кадрів і стройової частини про стан роботи з документами;
 • вживати заходів і проводити роботу щодо скорочення зайвої документальної інформації;
 • повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених Інструкцією з діловодства вимог;
 • під час формування справ групувати у справи тільки оригінали виконаних і правильно оформлених документів, не допускати включення до справ чорнових, особистих документів, документів, що підлягають поверненню, та розмножених копій;
 • групувати у справи документи одного діловодного року (за винятком перехідних справ);
 • групувати у справи окремо документи постійного та тимчасового строків зберігання;
 • формуючи справи не перевищувати під час підшивання обсягу 250 аркушів;
 • не підшивати у справи невиконані документи;
 • знати і виконувати вимоги «Тимчасового переліку відомостей, які підлягають засекречуванню у ЗС України»;
 • негайно брати на облік у форму № 7 (Опис матеріальних носіїв секретної інформації, що знаходяться у виконавця) всі отримані таємні документи і своєчасно їх здавати в таємне діловодство;
 • вести добову відомість форма № 8 (додаток 10) та надавати необхідні облікові дані у довольчі органи;
 • своєчасно вживати заходів щодо забезпечення режиму секретності, здійснювати постійний контроль за охороною службової інформації в службі діловодства;
 • постійно працювати над підвищенням свого військово-професійного рівня та спеціальної підготовки, бути фахівцем своєї справи.

ІІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ БАТАЛЬЙОНУ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

Порядок комплектування батальйону територіальної оборони особовим складом визначається Законом України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу», Положенням про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008, наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», і здійснюється шляхом:

призову громадян України на військову службу;

прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

Комплектування батальйону особовим складом здійснює орган військового управління (оперативне командування) та військові комісаріати на які покладені завдання щодо його формування.

IV. ВИВЧЕННЯ, ДОБІР ТА РОЗСТАНОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Вивчення, добір та розстановка особового складу здійснюється органами військового управління (за територіальним принципом).

Відбір та прийняття громадян на військову службу за контрактом здійснюється у відповідності до Методичних рекомендацій щодо порядку організації відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом у Збройних Силах України, затверджених Тимчасово виконуючим обов’язки начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України від 11.10.2013 № 18097/С та Методичних рекомендацій щодо порядку прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу з числа військовослужбовців за призовом під час мобілізації, на особливий період, які затверджені начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України від 30.04.2014 року.

4.1. Призначення військовослужбовців на посади, за якими штатом передбачено подвійне найменування, здійснюється наказами посадової особи, до номенклатури призначення якої належить вища посада.

4.2. Вибуття до нового місця служби військовослужбовця здійснюється після надходження витягу з наказу відповідного командира (начальника) військової частини про призначення, в тому числі доведеного технічними засобами передачі документованої інформації. Виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини має відбутися після здавання посади, але не пізніше ніж через місяць від дня одержання військовою частиною зазначеного витягу з наказу або іншого письмового повідомлення про переміщення по службі військовослужбовця.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Особливості проходження військової служби та виконання військового обов’язку в запасі в особливий період:

4.3. На посади осіб офіцерського складу призначаються за мобілізаційним планом офіцери, які перебувають на військовій службі, в запасі та у військовому резерві. Офіцерський склад Збройних Сил України поповнюється також за рахунок осіб, яким в особливий період буде присвоєно первинні військові звання офіцерського складу.

Затвердження мобілізаційного призначення проводиться відповідно до номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу за мобілізаційним планом, яка затверджується Міністром оборони України.

4.4. Військовослужбовці, які перебувають на лікуванні у зв’язку з пораненням чи захворюванням, отриманими під час захисту Вітчизни або виконання інших обов’язків військової служби, подаються до присвоєння чергового військового звання у порядку, визначеному у розділі ІІІ Положення про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України, з урахуванням військових звань, передбачених штатними посадами, що вони займали до поранення чи захворювання.

V. ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, НАГОРОДЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Порядок присвоєння військових звань військовослужбовцям визначається Положенням про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України (далі Положення), затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 (із змінами), наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (далі Інструкції), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.05.2009 за № 438/16454.

5.1. Військові звання рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям, військовозобов’язаним при прийомі на військову службу за контрактом у послідовному порядку відповідно до вимог Положення та штатної категорії посади, на яку призначено громадянина України.

5.2. Присвоєння військових звань особам, які виконують військовий обов’язок за всіма видами військової служби, здійснюється наказами посадових осіб, визначених пунктами 43 і 197 Положення. Накази готуються і видаються на підставі документів, визначених у пункті 1.5 Інструкції.

5.3. У разі якщо військовослужбовець, який вислужив установлений строк вислуги у військовому званні, був призначений на вищу посаду і отримав право на присвоєння чергового військового звання після складання і затвердження Контрольного списку військовослужбовців до присвоєння чергових військових звань у наступному році, після прийняття посади на нього оформлюється і подається за підписом командира військової частини додатковий список або подання, що подаються безпосередньо до кадрового органу посадової особи, яка відповідно до пункту 43 Положення має право присвоювати відповідне чергове військове звання військовослужбовцю. Інформація щодо подання до присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання заноситься до Контрольного списку військовослужбовців до присвоєння чергових військових звань у наступному році.

5.4. У разі якщо після подання документів до присвоєння чергового військового звання виникли підстави, визначені пунктом 64 Положення, що унеможливлюють присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання, інформація про ці підстави не пізніше ніж за три дні до дати присвоєння чергового військового звання письмово через кадровий орган доповідається посадовій особі, яка має право на присвоєння вказаного військового звання.

5.5. Накази про присвоєння чергових військових звань видаються за датою закінчення строку вислуги військовослужбовців у діючому військовому званні.

Відповідні записи в облікових документах військовослужбовців здійснюються на підставі отриманих витягів із наказів про присвоєння чергових військових звань.

5.6. Накази про присвоєння військових звань (поновлення у військовому званні) доводяться до військовослужбовців на шикуваннях особового складу, службових нарадах, урочистих подіях чи в індивідуальному порядку з дотриманням вимог Статутів Збройних Сил України.

5.10. Пониження у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку і поновлення у попередньому званні військовослужбовців здійснюється наказами посадових осіб, які мають право накладати такий вид стягнень та присвоювати відповідні військові звання.

Нагородження особового складу.

Військовослужбовці нагороджуються заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України за бездоганну службу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

Нагородження особового складу здійснюється у відповідності до вимог Законів України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» від 24.03.1999 № 551-XIV, «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 № 1549-ІІІ, Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30.05.2012 № 365/2012.

VI. ЗВІЛЬНЕННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Звільнення з військової служби військовослужбовців проводиться у відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, Положення про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008, наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.05.2009 за № 438/16454.

6.1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні (а у військовий час обмежено придатні) до військової служби;

б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

6.2. Звільнення зі служби проводиться:

а) осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, — після закінчення встановлених строків військової служби;

б) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, — у разі оголошення демобілізації у строки, встановлені Президентом України.

6.3. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, звільняються із служби достроково:

1) військовослужбовці строкової військової служби:

а) за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

б) за сімейними обставинами — у разі виникнення в них права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі виникнення обставин, передбачених абзацом четвертим частини 1 статті 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;

2) особи офіцерського складу:

а) за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

б) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

в) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України;

г) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку.

6.4. Військовослужбовці, звільнені зі строкової військової служби в запас або у відставку, забезпечуються відповідним обмундируванням за переліком, установленим Міністерством оборони України, проїзними документами до місця проживання, харчуванням на час перебування в дорозі, грошовою допомогою в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.

6.5. Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік.

6.6. Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

VII. ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Облік особового складу у військовій частині повинен здійснюватись відповідно до наступних основних вимог:

вестись постійно в будь-яких умовах діяльності військ (сил) за правилами встановленими Настановою з обліку особового складу затвердженою наказом Міністра оборони СРСР № 0200 від 01.11.82;

своєчасно, достовірно, повно і правильно відображати штатну, списочну і наявну чисельність особового складу, а також кількісні і якісні зміни, що відбуваються, як в цілому за весь особовий склад, так і персонально за кожного військовослужбовця та працівника.

Згідно з поставленими цілями та завданнями облік особового складу поділяється на персональний (поіменний), штатно-посадовий та кількісний (статистичний).

Персональний облік ведеться на кожного військовослужбовця, працівника і службовця окремо і призначений для вивчення їх ділових, політичних, моральних та інших якостей, що необхідні при визначенні порядку переміщення і використання кадрів. Він повинен відображати точні біографічні дані, проходження служби, трудову діяльність та інші відомості, які об’єктивно характеризують військовослужбовців, працівників і службовців.

Штатно-посадовий облік ведеться в кожному підрозділі і в кожній військовій частині, Він призначений для здійснення систематичного аналізу укомплектованості підрозділів і військових частин особовим складом згідно з посадами і спеціальностями і організації контролю за рухом і службовими переміщеннями особового складу.

Кількісний (статистичний) облік ведеться в інтересах отримання узагальнених чисельних даних, які характеризують кількісний і якісний склад військовослужбовців, працівників і службовців.

Відповідальність за організацію та стан обліку особового складу покладається:

— у підрозділах — на командирів підрозділів;

— у військових частинах — на начальників штабів військових частин.

Всі вказані посадові особи повинні:

— організовувати ведення обліку особового складу у підлеглих підрозділах, військових частинах і здійснювати постійній контроль за його станом;

— слідкувати за правильним відображенням чисельності особового складу в облікових та звітних документах, своєчасно надавати встановлені донесення по особовому складу;

— особисто один раз на місяць перевіряти стан обліку особового складу в підпорядкованих підрозділах, військових частинах, результати перевірок записувати в форму № 32 (додаток 1);

— один раз на місяць проводити заняття з посадовими особами, які безпосередньо здійснюють облік особового складу.

ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ В ПІДРОЗДІЛАХ

1. Облік особового складу у відділенні ведеться особисто командиром відділення. Кожному командиру необхідно мати іменний список відділення за формою: № п/п, посада, військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіта, цивільна спеціальність, віросповідання, особисті якості й захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, коли і яким військкоматом був призваними, місце проживання родини, номер закріпленої зброї, помітка про час вибуття.

Іменний список за розмірами не повинен перевищувати розміри військового квитка і постійно знаходитись у командира відділення.

2. Облік особового складу у взводі (групі) ведеться за формою 1а (додаток 2)

Командири взводів повинні особисто знати підлеглих військовослужбовців у повному обсягу вимог, встановлених ст. 120 пункт 7 та ст. 126 пункт 7 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

3. Облік особового складу в роті (окремому взводі) ведеться в книзі за формою № 1 (додаток 3), а для проведення вечірніх перевірок сержантів і солдат строкової військової служби, крім того, ведеться іменний список за формою № 1-вп (додаток 4).

Крім того, для достовірного знання чисельності особовою складу та його розподілу, командиром роти (окремого взводу) ведеться стройова записка роти (окремого взводу) Додаток 3 до Стройового статуту (ст. 190). Дані стройової записки повинні уточнюватись щоденно станом на 18.00.

Облік особового складу в роті веде старшина роти, а в окремому взводі — командир взводу, який повинен знати рядовий і сержантський склад роти (військове звання, прізвище, строк служби, посаду або спеціальність, особисті якості, родинний стан (ст.122 п.1 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України).

4. Облік особового складу в штабі військової частини

Облік особового складу в батальйоні веде СПНШ з кадрів і стройової частини та діловод штабу батальйону під безпосереднім керівництвом начальника штабу батальйону — першого заступника командира батальйону, в окремій роті — командир роти та старшина.

В штабі військової частини на особовий склад ведуться наступні облікові документи:

— на особовий склад управління батальйону — книга обліку особового складу — форма № 1 (додаток 3);

— книга алфавітного обліку військовослужбовців строкової служби — форма № 2 (додаток 6);

— книга алфавітного обліку осіб офіцерського, сержантського та рядового складу — форма № 3 (додаток 7);

— книга штатно-посадового обліку особового складу — форма № 4 (додаток 5);

— книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу — форма № 5 (додаток 8);

— обліково-послужні картки — форма № 6 (додаток 9);

— добова відомість — форма № 8 (додаток 10);

— особові справи на осіб офіцерського, сержантського та рядового складу;

— журнал контролю за станом обліку особового складу за формою № 32 (додаток 1);

— відомість укомплектованості військової частини особовим складом за посадами.

Порядок ведення основних облікових документів наведений у додатку 12.

Особливості ведення обліку особового складу

Зарахування особового складу за призовом під час мобілізації до списків військової частини і виключення зі списків, а також внесення в облікові документи змін, які відбулися в персональних облікових документах військовослужбовців і працівників, крім цивільної освіти, вступу до шлюбу, розірвання шлюбу, народження дітей, здійснюється тільки на підставі наказів по стройовій частині (додаток 11), які видаються у відповідності до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (далі — Інструкція з діловодства), затвердженої наказом Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 16.09.2013 № 200.

Підставою для видання наказу про зарахування особового складу в списки військової частини для військовослужбовців є іменні списки команд (груп), приписи та документи, які засвідчують особу військовослужбовця;

До списків особового складу військової частини наказами не зараховуються особи, тимчасово прикомандировані з інших частин, а також тимчасово прибулі до частини з різних причин.

Призначення (переміщення), військовослужбовців проводиться наказом командира військової частини по стройовій частині. Ці накази є підставою для визначення посадового стану військовослужбовців, запису особистих даних до всіх персональних документів, видачі їм документу, що засвідчує особу. Зазначені накази не дублюються наказами по особовому складу.

Порядок обліку особового складу який вибув через загибель (смерть) поранення, хвороби та з інших причин.

Персональний облік особового складу, який вибув через загибель (смерть), поранення, хвороби та з інших причин, у підрозділах військових частин ведеться у наступному порядку:

у відділенні та взводі — про всіх військовослужбовців, що вибули зі строю командири відділень і взводів доповідають своєму безпосередньому командиру (начальнику) щоденно, а також після бою за результатами перевірки наявності особового складу;

у роті, окремому підрозділі — на всіх військовослужбовців, що вибули зі строю, складається іменний список безповоротніх втрат за формою № 18/БВ (додаток 13). Іменний список щоденно подається командиру батальйону (через штаб військової частини);

у батальйоні — на підставі даних іменних списків рот та окремих підрозділів про втрати особового складу, складається загальний іменний список на особовий склад батальйону , що вибули зі строю, який разом із добовою відомістю щоденно надається до штабу військової частини.

У штабі військової частини іменні списки, які подали командири підрозділів, звіряються з даними обліку медичної служби. В іменних списках робиться відмітка, хто з поранених і хворих знаходиться на обліку в медичній службі, хто вибув зі складу військової частини через поранення та з інших причин, минаючи медичну службу. На підставі зазначених іменних списків, даних обліку медичної служби, видається наказ по стройовій частині, за яким весь особовий склад, який загинув в бою, потрапив до полону, помер від ран, евакуйований до лікувальної установи внаслідок хвороби, поранення та з інших причин виключаються зі списків особового складу військової частини. У книгах алфавітного обліку особового складу військової частини робиться відповідний запис.

Особовий склад, що безповоротно вибув (загинув, помер, пропав безвісті, ті, хто потрапив до полону та ін.) виключається зі списків особового складу військової частини. В наказі він розподіляється на групи: офіцери, старшини, сержанти, солдати. Кожна із груп вказується в наказі окремим параграфом.

На померлих (загиблих) офіцерів, військовослужбовців військової служби за призовом, крім повідомлення про смерть військові частини подають за підпорядкованістю донесення про смерть (загибель) за формою 17 (додаток 14).

Донесення про смерть (загибель) та клопотання складаються у двох примірниках. Перші примірники подаються по команді, другі — зберігаються у справі військової частини.

На підставі наказу по стройовій частині в книгах алфавітного обліку (додаток 6) робиться запис: дата і причина смерті (загибелі) військовослужбовця, місце поховання, номер наказу про виключення зі списків військової частини, коли, кому і за яким номером вислано повідомлення про смерть. На офіцерів, військовослужбовців військової служби за призовом, крім того записується номер та дата наказу по особовому складу про виключення зі списків особового складу Збройних Сил.

Особовий склад, що вибув із військових частин, виключається зі списків у такі строки:

 • загиблі (померлі), потрапивші до полону, звільнені з військової служби, а також переведені до інших військових частин або направлені на навчання до військових навчальних закладів — у день вибуття;
 • евакуйовані внаслідок поранень, через хворобу до лікувальних установ за межі військової частини — у день евакуації;
 • пропавши безвісті, які не повернулися у встановлений термін із відрядження, відпусток або лікувальних установ, тих, що дезертирували, — після ретельного розшуку та розслідування обставин неповернення до частини чи дезертирства, але не раніше ніж через 15 діб після зникнення, дезертирства чи закінчення строку відрядження, відпустки чи лікування;
 • засуджених військовим судом до відбуття покарання в місцях ув’язнення чи дисциплінарному батальйоні — після одержання копії вироку військового суду.

Не виключаються зі списків особового складу військових частин та обліковуються як тимчасово відсутні:

 • особовий склад, який знаходиться на лікуванні в медичному пункті;
 • особи офіцерського, сержантського та рядового складу, що знаходяться на лікуванні в лікувальних установах. У донесеннях про склад та чисельність військ вони не вказуються з дня вибуття із частини;
 • особовий склад, який знаходиться у відрядженнях, відпустках, зборах (без виключення зі списків частини) та прикомандирований до інших частин.

 


13 червня 2014, 17:27 | ID: 3020 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 55339 //