Питанням гендерної політики приділено важливу увагу в Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік

08 травня 2019, 11:17 | ID: 49595
Питанням гендерної політики приділено важливу увагу в Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік Питанням гендерної політики приділено важливу увагу в Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік Питанням гендерної політики приділено важливу увагу в Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік Питанням гендерної політики приділено важливу увагу в Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік Питанням гендерної політики приділено важливу увагу в Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік

Питанням гендерної політики приділено важливу увагу в Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік. Про це розповіла Урядова уповноважена з питань ґендерної політики Катерина Левченко під час зустрічі «Єдиний голос».

Вона наголосила, що недоцільно пов'язувати гендерну політику лише з поліпшенням становища жінок, адже ця політика спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

– Гендерна політика спрямована на те, щоб кожна людина, незважаючи на вік, стать, релігійні переконання тощо, мала можливість розвиватися і реалізовувати задатки, які в неї є», – підкреслила Катерина Левченко.

Серед гендерних диспропорцій та дискримінацій є, зокрема:

– розмір середньомісячної заробітної плати жінок на 26 відсотків нижчий, ніж у чоловіків;

– різниця у 7-8 років в тривалості життя жінок і чоловіків на користь перших;

– перевищення серед населення України кількості жінок;

– невисока частка жінок у Верховній Раді тощо.

Катерина Левченко переконана, що без ефективного втручання держави важко вирівняти зазначені диспропорції. Саме тому, 2018-2019 роки стали найактивнішими роками нормотворчої діяльності в даній сфері, а також План пріоритетних дій Уряду на 2019 рік передбачає низку ефективних заходів у питаннях гендерної політики.

Це, зокрема, розроблення пропозицій щодо концептуальних засад забезпечення гендерної рівності у секторі безпеки і оборони України, інтеграція гендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес, а також розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Національної комунікаційної кампанії у сфері гендерної рівності.

Урядовий портал