Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "В" апарату Міністерства Оборони України

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста організаційно-планового відділу Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України (напрям — забезпечення і ведення кадрової та мобілізаційно-кадрової роботи)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Участь у розробці проєктів законодавчих та нормативно-правових актів, директив (за напрямом кадрової роботи, мобілізаційно-кадрової роботи);

ведення кадрової роботи у Департаменті, зокрема щодо підготовки матеріалів стосовно призначення, переміщення та звільнення осіб офіцерського складу, присвоєння їм військових звань, нагородження особового складу державними нагородами України, відзнаками Президента України та Міністерства оборони України;

виконання завдань організаційно-штатної та мобілізаційної роботи, зокрема щодо організації планування заходів із забезпечення мобілізаційного розгортання підпорядкованих організацій;

підготовка звітів, донесень, довідок та інших звітних документів за напрямом діяльності відділу, Департаменту;

проведення моніторингу виконання планів, завдань Міністерства оборони України в частині, що стосується діяльності Департаменту;

підготовка проєктів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, установ, організацій та громадян за напрямом діяльності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 10600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 11 лютого 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 17 год 00 хв 13 лютого 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

2

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

 


06 лютого 2020, 16:37 | ID: 55566 |
Додаткові файли


Переглядів: 2382 //