Оголошення конкурсу на зайняття вакатної посади державної служби категорії "Б'' апарату Міністерства оборони України

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду завідувача сектора правової допомоги Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Організація роботи із військовослужбовцями, у тому числі учасниками ООС (АТО), та членами їх сімей, які звертаються з питань соціального, правового захисту та доступу до правосуддя;

забезпечення надання правової допомоги, консультацій і роз’яснень з правових питань;

організація та контроль належного розгляду пропозицій (зауважень), заяв та скарг військовослужбовців, у тому числі учасників ООС (АТО), та членів їх сімей;

опрацювання інформаційних і аналітичних матеріалів щодо стану роботи з питань звернення військовослужбовців та членів їх сімей щодо соціального, правового захисту та доступу до правосуддя;

участь у підготовці проєктів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України та пропозицій до них з питань соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

проведення моніторингу ситуації щодо дотримання прав людини, забезпечення принципів ґендерної рівності, доступу до правосуддя та надання первинної правової допомоги військовослужбовцям;

організація проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості військовослужбовців Збройних Сил України у формі робочих зустрічей, семінарів, круглих столів тощо;

організація розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів, методичних рекомендацій щодо забезпечення прав та соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей;

здійснення взаємодії з відповідними органами соціального захисту обласних державних адміністрацій та центрів надання первинної правової допомоги з питань соціального та правового захисту військовослужбовців.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 12000 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 06 лютого 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15, о 10 год 00 хв 10 лютого 2020 року (тестування на знання законодавства)

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6, 11 лютого 2020 року (співбесіда)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

2

Ведення ділових переговорів

уміння підготувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;

уміння визначати інтереси сторін, аналіз їх сильних та слабких позицій;

уміння побудови аргументації та контраргументації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України» (зі змінами);

Наказ Міністерства оборони України від 19.01.2016 № 27 «Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України» (зареєстровано у Мінюсті 30.03.2016 № № 478/28608).

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

 


03 лютого 2020, 15:05 | ID: 55495 |
Додаткові файли


Переглядів: 824 //