Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» апарату Міністерства оборони України головного спеціаліста сектора охорони праці

                                                                             УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста сектора охорони праці Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

проведення вступного інструктажу за відповідними програмами з усіма новоприбулими військовослужбовцями та працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу в структурні підрозділи апарату Міноборони та на посади керівників державних підприємств, організацій і установ, що належать до сфери управління Міноборони;

участь у підготовці проєктів документів (планів, програм, тощо) спрямованих на забезпечення діяльності сектору, Департаменту;

ведення інформаційно — аналітичної роботи, підготовка звітів, довідок та інших звітних документів за напрямом діяльності сектору, Департаменту;

здійснення контролю за ходом підготовки фахівців у Навчально-методичному центрі з охорони праці Житомирського військового інституту ім. С.П.Корольова;

участь у розробці Галузевої угоди між Міноборони, Центральним комітетом профспілки працівників Збройних Сил та здійснення контролю за її виконанням;

проведення аналізу стану охорони праці в апараті Міноборони та органах військового управління;

підготовка проєктів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, установ, організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції сектору, Департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 06 лютого 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15, о 10 год 00 хв 10 лютого 2020 року (тестування на знання законодавства)

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 6, 11 лютого 2020 року (співбесіда)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

2

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України:

«Про охорону праці»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 27 червня 2003 р. № 994 «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат»;

від 17 квітня 2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»;

від 01 серпня 1992 р. № 345 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»;

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2015 року № 231/10511.

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).


30 січня 2020, 14:34 | ID: 55418 |


Переглядів: 837 //