Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» апарату Міністерства оборони України

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду заступника начальника відділу з питань запобігання корупції Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, та правопорушенням пов’язаним з корупцією, відповідно до вимог Закону;

участь в організації розробки Антикорупційної програми Міноборони, контроль її виконання, підготовка звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки її виконання;

здійснення перспективного та поточного планування роботи щодо запобігання корупції та підготовка відповідних звітів, розроблення проєкту Організаційно-методичних вказівок щодо реалізації державної антикорупційної політики в діяльності Міноборони та ЗС України на наступний рік;

підготовка для керівництва Міноборони інформаційно-аналітичних і довідкових матеріалів щодо стану роботи з питань запобігання корупції, а також інформації Національному агентству з питань запобігання корупції щодо діяльності уповноваженого підрозділу;

координація та спрямування діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції та осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм державних підприємств, надання керівникам структурних підрозділів та уповноваженим особам методичної та консультативної допомоги з питань впровадження системи роботи щодо запобігання корупції;

організація та проведення заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, оновлення інформації щодо запобігання проявам корупції на офіційному вебсайті Міноборони;

участь у проведенні в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 10788 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 20 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 16 год 00 хв 22 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність застосування методи та інструменти аналізу політики, визначити позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обґрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

2

Впровадження змін

здатність впроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення зацікавлених сторін;

вміння оцінювати ефективність впровадження змін

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»;

від 08.12.2017 № 1379 «Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу з питань взаємодії з викривачами, роботи з повідомленнями Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

співпраця з особами, які повідомляють про можливі факти корупційних, або пов’язаних з корупцією, правопорушень, забезпечення дотримання прав та гарантій захисту таких осіб;

розгляд повідомлень викривачів, здійснення їх обліку та узагальнення, підготовка інформаційних запитів;

перевірка повідомлень про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень вимог Закону «Про запобігання корупції»;

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань взаємодії з викривачами;

участь у створенні та подальшій роботі з захищеними анонімними каналами зв’язку, через які можуть надходити повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

проведення в межах компетенції антикорупційної експертизи та погодження проектів нормативно-правових актів Міноборони;

участь в оцінці корупційних ризиків у діяльності Міноборони, підготовка заходів щодо їх усунення та внесення відповідних пропозицій керівництву Міноборони;

участь у проведенні службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 20 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 16 год 00 хв 22 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра у галузі знань «Право»

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»;

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

від 06.07.2017 № 286 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами»;

від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;

від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста другого регіонального відділу Управління міжнародного співробітництва Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь у заходах міжнародного співробітництва в оборонній сфері та відповідне інформаційно-аналітичне забезпечення керівного складу Міноборони за напрямом своєї діяльності;

узагальнення щорічної інформації щодо виконання завдань міжнародного співробітництва у сфері оборони;

здійснення аналізу стану системи міжнародного співробітництва, розробка пропозицій щодо ініціатив міжнародного характеру та заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці Міноборони з оборонними відомствами держав-партнерів;

розробка пропозицій, комплексів заходів, планів, які стосуються співробітництва зі збройними силами держав, за напрямом своєї діяльності;

підготовка і проведення візитів делегацій за кордон, які безпосередньо належать до компетенції відділу, та відповідних прийомів іноземних військових делегацій в Україні;

участь у розробці, оцінці та підготовці до підписання міждержавних, міжурядових та міжвідомчих міжнародно-договірних документів України за державами відповідальності;

аналіз та подання пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань міжнародного співробітництва, що належить до його компетенції;

здійснення обліку міжнародних нормативно-правових документів, які стосуються співробітництва з державами-партнерами;

налагодження у встановленому порядку відносин Міноборони з апаратами аташе з питань оборони (військовими аташе) держав-партнерів;

підготовка проєктів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань за напрямом своєї діяльності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково (на період соціальної відпустки основного працівника для догляду за дитиною віком до трьох років)

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 20 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 16 год 00 хв 22 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

2

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»;

«Про міжнародні договори України»;

Указ Президента України:

«Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин».

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Повітряних Сил управління розробок і закупівлі озброєння Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

(напрям — авіаційне озброєння і техніка, авіаційні засоби ураження)

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, наказів Міноборони, проведенні експертиз з питань, віднесених до компетенції відділу;

участь у розробці та впровадженні Державної програми розвитку озброєння та військової техніки, інших цільових програм та забезпечення контролю їх виконання;

проведення аналізу технічних (технологічних) можливостей підприємств оборонно-промислового комплексу України щодо виконання завдань та заходів Державної програми розвитку озброєння та військової техніки, інших цільових програм за закріпленим напрямом;

участь у розробці та організації погодження та подання встановленим порядком на затвердження проектів рішень на відкриття науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за закріпленим напрямом;

участь у розробці, організації погодження та подання на затвердження технічних вимог, тактико-технічних (технічних) завдань на виконання науково-дослідних робіт за закріпленим напрямом;

підготовка у встановленому порядку до укладання проектів договорів (контрактів) на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за закріпленим напрямом.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 20 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 16 год 00 хв 22 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

2

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про публічні закупівлі»;

«Про державне оборонне замовлення»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 27 квітня 2011 р. № 464 «Питання державного оборонного замовлення»;

від 20 лютого 2013 р. № 120 «Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції»

від 25 лютого 2015 р. № 345 «Про затвердження Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції»

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

13 січня 2020, 11:43 | ID: 55125 |
Додаткові файли


Переглядів: 1662 //