Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» апарату Міністерства оборони України

УВАГА!!! Відповідно до вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 844 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» особа, яка виявила бажання прийняти участь у конкурсі подає інформацію з 1 січня 2020 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби.

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів

Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб Збройних Сил України;

організація операційного планування закупівель і постачання матеріальних ресурсів за напрямами забезпечення речовим майном, продовольством і пально-мастильними матеріалами, відповідно до потреб, визначених Тилом Збройних Сил;

забезпечення опрацювання пропозицій до річного плану закупівель та змін до нього, заявок і документів щодо організації та проведення процедур публічних закупівель, висновків щодо відповідності тендерних пропозицій учасників процедур закупівель технічним та іншим вимогам, установленим тендерною документацією;

забезпечення підготовки і подання до центральних органів виконавчої влади, установ і організацій документів (матеріалів), необхідних для організації та проведення публічних закупівель у терміни та в порядку, визначених керівними документами у сфері публічних закупівель;

організація підготовки та надання звітних документів щодо здійснення процедур публічних закупівель до установ і організацій за формами та в терміни, визначені законодавством у сфері публічних закупівель;

координація підготовки і укладання в установленому порядку договорів (контрактів) та угод на закупівлю та постачання матеріальних ресурсів, у тому числі для виконання мобілізаційних завдань, у межах наданих повноважень, відповідно до визначених потреб у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, та здійснення контролю за їх виконанням;

забезпечення роботи департаменту щодо взяття бюджетних зобов’язань, укладення договорів, отримання товарів та послуг на виконання бюджетної програми;

організація здійснення моніторингу ринкових цін і аналізу впливу економічних показників на собівартість матеріального забезпечення, розроблення рекомендацій щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі за напрямами забезпечення речовим майном, продовольством і пально-мастильними матеріалами.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 14040 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 09 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 10 год 00 хв 11 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

2

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3

Ведення ділових переговорів

уміння підготувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;

уміння визначати інтереси сторін, аналіз їх сильних та слабких позицій;

уміння побудови аргументації та контраргументації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про публічні закупівлі»;

«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду начальника відділу підготовки та проведення закупівель житла та майна квартирно-експлуатаційної служби управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

організація та участь у розробці проєктів законодавчих та нормативних актів або їх окремих розділів, зокрема з питань розробки та впровадження заходів розвитку та оптимізації системи публічних закупівель, наказів і директив Міністра оборони України за напрямом діяльності відділу, Департаменту;

забезпечення підготовки оголошень про проведення процедур придбання житла, закупівлі робіт з будівництва об’єктів, а також оприлюднення інформації про проведення торгів та їх результати;

організація підготовки конкурсної (тендерної) документації та внесення її на розгляд та затвердження до тендерного комітету і конкурсної комісії Міноборони;

організація підготовки проєктів протоколів щодо проведення та застосування процедур придбання житла, робіт з будівництва об’єктів та внесення їх на розгляд та затвердження до тендерного комітету і конкурсної комісії Міноборони;

забезпечення підготовки проєктів повідомлень щодо внесення змін до конкурсної (тендерної) документації, результатів розгляду скарг, розгляду пропозицій, результатів процедур закупівель, відхилення пропозицій, відміни процедур закупівель та контроль їх відправлення у визначені законодавством строки відповідним адресатам;

організація розгляду конкурсних (тендерних) пропозицій на відповідність вимогам конкурсної (тендерної) документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатами оцінки електронною системою визначена найбільш економічно вигідною;

участь у адмініструванні електронних засобів під час здійснення публічних закупівель;

організація оприлюднення інформації щодо процедур закупівель на авторизованих електронних майданчиках, у засобах масової інформації та мережі Інтернет відповідно до вимог законодавства;

забезпечення ведення обліку проведення процедур закупівель, конкурсів та здійснення аналізу стану і тенденцій (напрямів) розвитку методики організації та проведення конкурсів з придбання житла, тендерів із закупівлі робіт з будівництва об’єктів, підготовка пропозицій щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;

організація та здійснення виконання функцій внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямком діяльності відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 12012 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 09 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15

о 10 год 00 хв 11 січня 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

2

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

3

Ведення ділових переговорів

уміння підготувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;

уміння визначати інтереси сторін, аналіз їх сильних та слабких позицій;

уміння побудови аргументації та контраргументації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про публічні закупівлі»;

«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

 

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу нагородження Департаменту кадрової політики

Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

підготовка та надання пропозицій до законодавчих та нормативно-правових актів щодо встановлення державних нагород України, відзнак Міністерства оборони України, порядку видачі посвідчень, інших документів суворої звітності;

підготовка документів щодо відзначення державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України, іншими видами заохочень військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

розгляд нагородних матеріалів щодо відзначення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та відзнаками Міністерства оборони України, перевірка їх на відповідність вимогам норм чинного законодавства;

ведення обліку осіб, відзначених державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, нагороджених відзнаками Міністерства оборони України, іншими видами заохочень від Міністра оборони України та підготовки статистичних звітів за напрямком діяльності відділу;

підготовка інформаційних матеріалів щодо кандидатів до нагородження для розгляду їх членами Колегії Міністерства оборони України та Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України;

підготовка проєктів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, установ, організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу, Департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 09 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 10 год 00 хв 11 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

2

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про Збройні Сили України»;

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Укази Президента України:

від 19.02.2003 № 138 «Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України»;

Наказ Міністерства оборони України від 11.03.2013 № 165 «Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України», зареєстрований в Мін’юсті 25.03.2013 за № 484/23016.

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста організаційно-планового відділу Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

(напрям — функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем та ІТ технологій)

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь у підготовці проєктів документів (планів, програм, тощо) спрямованих на забезпечення діяльності Департаменту;

ведення інформаційно — аналітичної роботи, підготовка звітів, донесень, довідок та інших звітних документів за напрямом діяльності відділу, Департаменту;

здійснення підготовки матеріалів стосовно призначення, переміщення та звільнення осіб офіцерського складу, присвоєння їм військових звань, нагородження особового складу державними нагородами України, відзнаками Президента України та Міністерства оборони України;

проведення моніторингу виконання планів, завдань Міністерства оборони України в частині, що стосується діяльності Департаменту;

підготовка проєктів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, установ, організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу, Департаменту;

впровадження та організація роботи сучасних інформаційних технологій електронного документообігу у Департаменті, технологічне забезпечення роботи комп’ютерних систем;

організація єдиного порядку документування управлінської інформації і робота з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем у Департаменті;

участь у заходах контролю за станом захищеності обігу інформації у Департаменті.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 09 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 10 год 00 хв 11 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

2

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу формування та реалізації інформаційної політики Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України (напрям — комунікація з іноземними радниками та засобами масової інформації, організація висвітлення міжнародних заходів)

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь у розробці проектів законів, інших нормативно-правових актів, наказів та директив Міноборони за напрямком діяльності відділу (Управління);

підготовка та розміщення у ЗМІ інформації про діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України з метою популяризації досвіду кращих військовослужбовців;

проведення аналізу та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо тенденцій розвитку інформаційної політики в Україні з урахуванням міжнародного досвіду;

взаємодія з прес-службами (комунікаційними підрозділами) інших державних органів влади, громадянами щодо підтримки позитивного іміджу Збройних Сил України;

підготовка пропозицій до заходів, які проводяться у Міністерстві оборони України за напрямом міжнародного співробітництва;

участь в підготовці та розміщення інформації про міжнародні заходи у Міноборони та Збройних Силах України на офіційному web-сайті Міністерства оборони України в мережі Інтернет;

участь у заходах з протидії розповсюдженню інформації, що має репутаційні ризики для Міністерства оборони та Збройних Сил України;

підготовка проектів відповідей на запити народних депутатів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу, Управління.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 09 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 10 год 00 хв 11 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра у галузі знань «Журналістика»

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Робота з великими масивами інформації

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

вміння систематизовувати великий масив інформації;

здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

2

Комунікація та взаємодія

вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про інформацію»;

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

«Про телебачення і радіомовлення»;

«Про інформаційні агентства».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу формування та реалізації інформаційної політики Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України (напрям — моніторинг та аналіз виконання заходів у системі

Стратегічних комунікацій Міністерства оборони України)

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь у розробці проектів законів, інших нормативно-правових актів, наказів та директив Міноборони за напрямком діяльності відділу (Управління);

участь у виконанні заходів державних програм інформування громадськості в межах компетенції Міністерства оборони України;

забезпечення моніторингу та аналізу виконання заходів у системі Стратегічних комунікацій Міністерства оборони України;

участь у формуванні пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності відомчих виробників інформаційного продукту;

здійснення роботи із запитами та зверненнями центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, народних депутатів України, військовослужбовців, членів їх сімей та інших громадян відповідно до компетенції відділу (Управління);

забезпечення інформаційного супроводження прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів, які відбуваються у Міністерстві оборони, підготовка матеріалів для розміщення на офіційному web-сайті Міністерства оборони України;

участь у заходах з протидії розповсюдженню інформації, що має репутаційні ризики для Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

забезпечення представництва Міністерства оборони України на урядовій комунікаційній платформі «Єдиний голос».

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 09 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 10 год 00 хв 11 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра у галузі знань «Журналістика»

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Робота з великими масивами інформації

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

вміння систематизовувати великий масив інформації;

здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

2

Комунікація та взаємодія

вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про інформацію»;

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

«Про телебачення і радіомовлення»;

«Про інформаційні агентства».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу організації постачання речового майна управління виконання договорів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

підготовка проектів договорів (контрактів) та угод на закупівлю та постачання товарів і послуг речового майна, ведення контролю за їх виконанням;

забезпечення своєчасного отримання матеріалів, необхідних для укладання договорів з переможцями торгів, у тому числі копій протоколів засідань тендерного комітету Міноборони щодо визначення переможців за проведеними процедурами закупівель;

розміщення договорів в електронній системі закупівель на авторизованих електронних майданчиках;

опрацювання актів надання послуг на оплату, перевірка їх на відповідність умовам договору, правильність оформлення та передача для подальшого опрацювання до інших структурних підрозділів департаменту;

ведення претензійної роботи у межах компетенції відділу;

здійснення обліку та моніторингу скарг з питань, що стосуються діяльності відділу та підготовка висновків щодо результатів розгляду скарг;

участь у підготовці проектів відповідей на звернення та запити народних депутатів, військовослужбовців, членів їх сімей та громадян, за напрямом діяльності відділу;

участь у розробці проєктів законодавчих та нормативних актів або їх окремих розділів, зокрема з питань розробки та впровадження заходів розвитку та оптимізації системи публічних закупівель, наказів і директив Міністра оборони України за напрямом діяльності відділу, Департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 09 січня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15

о 10 год 00 хв 11 січня 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

2

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про публічні закупівлі»;

«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України».

3

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків

володіння комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням;

робота на рівні досвідченого користувача з офісним пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

             

02 січня 2020, 15:33 | ID: 55000 |
Додаткові файли


Переглядів: 1003 //