Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» Головного управління майна та ресурсів

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду начальника Головного управління майна та ресурсів

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснення керівництва діяльністю Головного управління майна та ресурсів (далі — Головного управління);

організація та забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління щодо:

управління об’єктами державної власності та державним майном, закріпленим за державними підприємствами, установами, організаціями та державними господарськими об’єднаннями, що належать до сфери управління Міністерства оборони;

відчуження військового майна Збройних Сил України, що придатне для подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, надлишкового майна, яке підлягає утилізації;

відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, земельних ділянок, які вивільняються в процесі реформуванні Збройних Сил України, об’єктів нерухомого військового майна, яке може бути відчужено окремо від земельних ділянок;

утилізації списаного та не придатного для використання за призначенням, а також такого, що не користується попитом на ринку військового майна;

ведення оперативного обліку та обліку за первинними обліковими документами надлишкового військового майна (крім стрілецької зброї, боєприпасів та нерухомого майна), його зберігання, визначення залишкової вартості, видачі нарядів на його вилучення та організації роботи щодо його списання;

підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів за напрямом діяльності;

представництва Головного управління в публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

призначення на посади та звільнення з посад військовослужбовців Головного управління, здійснення повноважень керівника державної служби у Головному управлінні;

призначення на посади та звільнення з посад керівників державних підприємств, здійснення контролю за дотриманням вимог контрактів, укладених з керівниками підприємств.

оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління та здійснення відповідних антикорупційних заходів;

переведення Головного управління на функціонування в умовах особливого періоду;

здійснення інших повноважень відповідно до законів та інших нормативно-правових актів за напрямом діяльності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 14520 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 16 год. 00 хв. 05 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15

о 15 год 00 хв 09 грудня 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

Навички управління, навички контролю, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети.

3

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, рішучість, інноваційність, ініціативність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Господарський кодекс України;

Закони України

«Про управління об’єктами державної власності»;

«Про правовий режим майна у Збройних Силах України»

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 15 травня 2003 № 705 «Про затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил» (із змінами);

від 4 серпня 2000 № 1225 «Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах»;

від 28 грудня 2000 № 1919 «Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил»;

від 18.07.2007 № 950 про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
(зі змінами).

             

03 грудня 2019, 16:38 | ID: 54456 |
Додаткові файли


Переглядів: 1802 //