Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» та «В» апарату Міністерства оборони України

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду заступника начальника управління — начальника першого відділу секретного документального забезпечення Управління охорони державної таємниці Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення дотримання режиму секретності та забезпечення стану охорони державної таємниці у структурних підрозділах МОУ під час виконання ними усіх видів секретних робіт;

організація ведення секретного діловодства, діловодства з матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом в структурних підрозділах МОУ;

здійснення заходів щодо недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації та інформації з обмеженим доступом у структурних підрозділах МОУ;

контроль за дотриманням установленого порядку доступу особового складу структурних підрозділах МОУ до відомостей, що становлять державну таємницю, та інформації з обмеженим доступом;

аналіз та узагальнення виявлених недоліків і порушень чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці у структурних підрозділах МОУ та підпорядкованих установах, надання допомоги у здійсненні заходів щодо їх усунення та запобіганні в подальшій роботі;

вжиття невідкладних заходів для попередження подій, пов’язаних із порушенням режиму секретності, та їх негативних наслідків;

контроль виконання вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці усім особовим складом структурних підрозділах МОУ, а також особовим складом, який прибув у відрядження до структурних підрозділів МОУ;

методичне керівництво службами захисту інформації у структурних підрозділах МОУ та діяльністю режимно-секретних органів підпорядкованих установ;

організація та контроль ведення секретного діловодства у відділі.

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 13320 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 25 листопада 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 17 год 00 хв 27 листопада 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Поліщук Юрій Володимирович

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

Навички управління, навички контролю, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети.

3

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, рішучість, інноваційність, ініціативність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про державну таємницю»;

«Про захист персональних даних»;

«Про захист інформації в автоматизованих системах»;

Кримінальний кодекс України (в частині злочинів у сфері охорони державної таємниці);

Постанови Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» від 19.10.2016 № 736.

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду заступника начальника відділу соціальних виплат управління соціальних виплат

Департаменту фінансів Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

участь у розробці проєктів нормативно-правових актів з питань забезпечення соціальних виплат, надання відповідних пільг і переваг військовослужбовцям та членам їх сімей;

організація та впровадження заходів щодо додержання у військових частинах, установах, закладах, організаціях Збройних Сил України законодавства з питань соціальних виплат;

підготовка роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів щодо соціальних виплат;

виконує обов’язки секретаря комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум (далі — Комісії);

підготовка та подання на розгляд Комісії документів для прийняття рішення щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби.

організація оформлення документів для переказу коштів соціальних виплат на реєстраційні рахунки (в установах Державного казначейства України) розпорядникам коштів другого ступеня, військовим частинам, які фінансуються через Департамент фінансів Міністерства оборони України;

здійснення контролю за своєчасним надходженням звітів по забезпеченню соціальних виплат військовослужбовцям та членам їх сімей, соціальному обслуговуванню колишніх військовослужбовців та узагальненням отриманих даних.

участь у розробці нормативно-обґрунтованої потреби в коштах під час планування видатків, необхідних для забезпечення соціальних виплат;

опрацювання листів, заяв, скарг, пропозицій громадян, військовослужбовців і членів їх сімей та депутатських звернень, запитів та запитів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій з питань, що стосуються Департаменту та підготовка проєктів відповідей;

ведення прийому відвідувачів з питань забезпечення соціальних виплат;

надання пропозицій для підбору, підготовки та розстановки кадрів органів соціального забезпечення Міноборони.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 10788 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 25 листопада 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 17 год 00 хв 27 листопада 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Поліщук Юрій Володимирович

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

Навички управління, навички контролю, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети.

3

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, рішучість, інноваційність, ініціативність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Сімейний кодекс;

Наказ Міністерства оборони України:

від 20.10.2016 № 564 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум» (зареєстровано у Мін’юсті 17.11.2016 № 1497/29627).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного консультанта експертно-аналітичного відділу Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення повсякденної діяльності керівництва Міністерства оборони України та організація виконання заходів згідно плану роботи відповідно до визначених обов’язків за посадою;

проведення аналізу, оцінювання та підготовка документів, пропозицій керівництву Міністерства оборони України щодо реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони та організації оборонного планування;

підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів самостійно або разом з іншими структурними підрозділами апарату Міноборони та Генерального штабу для інформування керівництва Міністерства оборони України;

проведення експертної оцінки службових документів та інформації що надійшли на розгляд керівництва Міністерства оборони України, її оцінювання, підготовка пропозицій або проектів рішень (доручень) на них;

проведення пошуку, моніторингу та систематизації інформації що обробляються в різних джерелах та мають суттєве значення для прийняття рішень керівництвом Міноборони;

участь у розробленні та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, згідно з планами підготовки проектів законодавчих, інших нормативно-правових актів та підготовки проектів наказів Міністерства оборони України на відповідний рік, а також плану діяльності Міністерства оборони України з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний рік, що розробляються структурними підрозділами апарату Міноборони і подаються на розгляд керівництва Міністерства оборони України;

участь в підготовці (перевірці) матеріалів для забезпечення особистої участі керівництва Міністерства оборони України в заходах Офісу Президента України, Ради національної безпеки та оборони України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади;

організація взаємодії зі структурними підрозділами органів виконавчої влади, апарату Міноборони, або окремими виконавцями з питань опрацювання документів або доведення (роз’яснення) вимог доручень керівництва Міністерства оборони України.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 25 листопада 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 17 год 00 хв 27 листопада 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Поліщук Юрій Володимирович

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

Уміння працювати в команді, діалогове спілкування (письмове і усне), оперативність, аналітичні здібності.

3

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, розуміння та моральна готовність щодо можливості працювати в складних умовах, дисциплінованість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про правовий режим воєнного стану»;

Укази Президента України:

від 06.06.2016 № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про стратегічний оборонний бюлетень України».

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 18.07.2007 № 950 про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
(зі змінами).

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного консультанта експертно-аналітичного відділу Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення повсякденної діяльності керівництва Міністерства оборони України та організація виконання заходів згідно плану роботи відповідно до визначених обов’язків за посадою;

проведення аналізу, оцінювання та підготовка документів, пропозицій керівництву Міністерства оборони України щодо реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони, військово-технічної політики, розвитку озброєння, військово-технічного співробітництва та управління об’єктами спеціального призначення;

підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів самостійно або разом з іншими структурними підрозділами апарату Міноборони та Генерального штабу для інформування керівництва Міністерства оборони України;

проведення експертної оцінки службових документів та інформації що надійшли на розгляд керівництва Міністерства оборони України, її оцінювання, підготовка пропозицій або проектів рішень (доручень) на них;

проведення пошуку, моніторингу та систематизації інформації що обробляються в різних джерелах та мають суттєве значення для прийняття рішень керівництвом Міноборони;

участь у розробленні та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, згідно з планами підготовки проектів законодавчих, інших нормативно-правових актів та підготовки проектів наказів Міністерства оборони України на відповідний рік, а також плану діяльності Міністерства оборони України з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний рік, що розробляються структурними підрозділами апарату Міноборони і подаються на розгляд керівництва Міністерства оборони України;

участь в підготовці (перевірці) матеріалів для забезпечення особистої участі керівництва Міністерства оборони України в заходах Офісу Президента України, Ради національної безпеки та оборони України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади;

організація взаємодії зі структурними підрозділами органів виконавчої влади, апарату Міноборони, або окремими виконавцями з питань опрацювання документів або доведення (роз’яснення) вимог доручень керівництва Міністерства оборони України.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), в якому зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 25 листопада 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

о 17 год 00 хв 27 листопада 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Поліщук Юрій Володимирович

р.т. (044) 454-41-74 derg_slugba@mil.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

Уміння працювати в команді, діалогове спілкування (письмове і усне), оперативність, аналітичні здібності.

3

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, розуміння та моральна готовність щодо можливості працювати в складних умовах, дисциплінованість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про правовий режим воєнного стану»;

Укази Президента України:

від 06.06.2016 № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про стратегічний оборонний бюлетень України».

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 18.07.2007 № 950 про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
(зі змінами).

             

19 листопада 2019, 18:33 | ID: 54118 |
Додаткові файли


Переглядів: 1167 //