Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» апарату Міністерства оборони України

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду заступника начальника управління — начальника першого відділу секретного документального забезпечення Управління охорони державної таємниці Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення дотримання режиму секретності та забезпечення стану охорони державної таємниці у структурних підрозділах МОУ під час виконання ними усіх видів секретних робіт;

організація ведення секретного діловодства, діловодства з матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом в структурних підрозділах МОУ;

здійснення заходів щодо недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації та інформації з обмеженим доступом у структурних підрозділах МОУ;

контроль за дотриманням установленого порядку доступу особового складу структурних підрозділах МОУ до відомостей, що становлять державну таємницю, та інформації з обмеженим доступом;

аналіз та узагальнення виявлених недоліків і порушень чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці у структурних підрозділах МОУ та підпорядкованих установах, надання допомоги у здійсненні заходів щодо їх усунення та запобіганні в подальшій роботі;

вжиття невідкладних заходів для попередження подій, пов’язаних із порушенням режиму секретності, та їх негативних наслідків;

контроль виконання вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці усім особовим складом структурних підрозділах МОУ, а також особовим складом, який прибув у відрядження до структурних підрозділів МОУ;

методичне керівництво службами захисту інформації у структурних підрозділах МОУ та діяльністю режимно-секретних органів підпорядкованих установ;

організація та контроль ведення секретного діловодства у відділі.

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 13320 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника декларації кандидата на зазначену посаду державної служби заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК);

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 06 вересня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591

о 09 год 30 хв 10 вересня 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

Навички управління, навички контролю, організаторські здібності, лідерські якості.

3

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, рішучість, тактовність, неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про державну таємницю»;

«Про інформацію»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про захист персональних даних»;

«Про захист інформації в автоматизованих системах»;

«Про охорону праці»;

«Про Регламент Верховної Ради України»;

Кодекс України про адміністративні правопорушення (в частині порушення законодавства про державну таємницю);

Кримінальний кодекс України (в частині злочинів у сфері охорони державної таємниці);

Постанови Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 18.12.2013 № 939;

«Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» від 19.10.2016 № 736;

«Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17.01.2018 № 55;

«Регламент Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950;

„Про затвердження Положення про Міністерство оборони України“ від 26.11.2014 № 671».

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду заступника начальника організаційно-планового відділу Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

організація та безпосередня участь у розробці проектів законів, інших нормативно-правових актів, наказів та директив Міноборони за напрямком діяльності відділу, Департаменту;

організація узагальнення та відпрацювання пропозицій структурних підрозділів Департаменту до планів, програм та інших документів;

забезпечення контролю за виконанням запланованих заходів структурними підрозділами Департаменту;

проведення аналізу стану виконання планів, програм та інших документів за напрямами, що належать до компетенції відділу, та підготовка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

організація підготовки та надання доповідей, звітів та донесень та інших інформаційно-аналітичних матеріалів за напрямами діяльності Департаменту;

виконання інших завдань відповідно до функцій і завдань Департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 10788 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника декларації кандидата на зазначену посаду державної служби заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК);

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 06 вересня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591

о 09 год 30 хв 10 вересня 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

Навички управління, навички контролю, організаторські здібності, лідерські якості.

3

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, рішучість, тактовність, неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про оборону України»

«Про Збройні Сили України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»

«Про національну безпеку України»;

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

«Про центральні органи виконавчої влади»

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Указ Президента України:

від 10.12.2008 № 1153/2008 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України».

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» (зі змінами)«;

від 26.11.2014 № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України (зі змінами)»;

від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста сектору по роботі з членами сімей військовослужбовців

Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

p>здійснення аналізу дотримання соціальних гарантій членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки та підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань;

участь у розробці проектів законів, інших нормативно-правових актів, наказів та директив Міноборони за напрямком діяльності сектору, Департаменту;

участь у здійсненні соціального-правового консультування громадян в межах своєї компетенції;

вивчення та узагальнення досвіду роботи інших органів виконавчої влади з питань соціального захисту членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки;

опрацьовування запитів та звернень народних депутатів України, листів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та громадян.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника декларації кандидата на зазначену посаду державної служби заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК);

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 06 вересня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591

о 09 год 30 хв 10 вересня 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2

Необхідні ділові якості

Навички управління, навички контролю, організаторські здібності, лідерські якості.

3

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, рішучість, тактовність, неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про національну безпеку України»;

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

«Про центральні органи виконавчої влади»;

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» (зі змінами);

від 26.11.2014 № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України» (зі змінами);

від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

Наказ Міністерства оборони України:

від 19.01.2016 № 27 «Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України» (зареєстровано у Мінюсті 30.03.2016 № № 478/28608).

             

22 серпня 2019, 10:49 | ID: 51940 |
Додаткові файли


Переглядів: 1554 //