Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» апарату Міністерства оборони України

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду начальника відділу розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Військово-Морських Сил управління розробок і закупівлі озброєння Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення виконання Міноборони функцій замовника з державного оборонного замовлення щодо розроблення, модернізації та закупівлі озброєння та військової техніки, військового майна, виконання робіт і надання послуг (за номенклатурою озброєнь і військової техніки Військово-Морських Сил);

координація та спрямування виконання науково-дослідних робіт розроблення і модернізації озброєння та військової техніки (за номенклатурою озброєнь і військової техніки Військово-Морських Сил) в інтересах Збройних Сил України;

участь у розробці проєктів законодавчих та нормативно-правових актів, наказів та директив Міністерства оборони України, проведенні експертиз з питань, віднесених до компетенції відділу;

організація та контроль ведення фахівцями відділу претензійної роботи;

організація у відділі мобілізаційної роботи, контроль передачі в установленому порядку документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення за номенклатурою Військово-Морських Сил;

організація та керівництво роботою з підготовки проектів договорів (контрактів) на виконання дослідницьких робіт за номенклатурою Військово-Морських Сил;

аналіз стану виконання планів, програм та інших документів за напрямами, що належать до компетенції відділу та внесення пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 12012 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника декларації кандидата на зазначену посаду державної служби заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК);

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 22 серпня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591

о 09 год 30 хв 28 серпня 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Поліщук Юрій Володимирович

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2

Необхідні ділові якості

навички управління, навички контролю, організаторські здібності, лідерські якості.

3

Необхідні особистісні якості

відповідальність, рішучість, тактовність, неупередженість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про державну таємницю»;

«Про центральні органи виконавчої влади»;

«Про публічні закупівлі»;

«Про державні цільові програми»;

«Про державне оборонне замовлення»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 27.04.2011 № 464 «Питання державного оборонного замовлення»;

від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»;

від 18.07.2007 № 950 про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України (зі змінами);

від 20.02.2013 № 120 «Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції »;

від 25.02.2015 № 345 «Про затвердження Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції »;

від 25.03.2015 № 135 «Про затвердження Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд »;

від 26.11.2014 № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України» (зі змінами);

від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста (секретаря Вищої атестаційної комісії) відділу формування військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення роботи Вищої атестаційної комісії: підготовка документів для проведення засідань, оформлення протоколів, рішень, ведення книги обліку протоколів засідань;

своєчасне надання членам Вищої атестаційної комісії матеріалів з питань призначення, переміщення, атестації, нагородження державними нагородами, направлення за кордон осіб офіцерського складу номенклатури призначення Міністра оборони України, а також стосовно інших питань, що розглядаються Вищою атестаційною комісією;

взаємодія з структурними підрозділами Департаменту з питань подальшого документального оформлення затверджених рішень Вищої атестаційної комісії;

оформлення архіву матеріалів засідань Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України за минулий рік;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи кадрового забезпечення;

участь у розробці та супроводженні державних (головних, цільових) програм реформування і розвитку Збройних Сил з питань військової кадрової політики та вдосконалення системи кадрового забезпечення Збройних Сил України;

підготовка проектів відповідей на запити і звернення народних депутатів України, звернення військовослужбовців, членів їхніх сімей та інших громадян.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника декларації кандидата на зазначену посаду державної служби, заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК);

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 22 серпня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591

о 09 год 30 хв 28 серпня 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2

Необхідні ділові якості

уміння працювати в команді, діалогове спілкування (письмове і усне), оперативність, аналітичні здібності

3

Необхідні особистісні якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, розуміння та моральна готовність щодо можливості працювати в складних умовах, дисциплінованість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

«Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, членів їхніх сімей»,

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,

«Про Регламент Верховної Ради України».

Укази Президента України:

від 10.12.2008 № 1153/2008 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (зі змінами);

від 19.02.2003 № 138 «Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» (зі змінами);

від 26.11.2014 № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України» (зі змінами);

від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

Накази Міністерства оборони України:

від 26.02.2018 № 83 «Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України», зареєстрований в Мін’юсті 14.03.2018 за
за № 302/31754;

від 11.03.2013 № 165 «Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України», зареєстрований в Мін’юсті 25.03.2013 за № 484/23016.

             

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста Головної інспекції Міністерства оборони України

(напрям — підготовка та застосування Військово-Морських Сил Збройних Сил України)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Участь у організації та проведенні інспекційних заходів в органах військового управління та військових частинах Військово-Морських Сил щодо перевірки та оцінки рівня їх підготовки та стану готовності до виконання завдань за призначенням а також з інших питань, визначених у планах діяльності Головної інспекції, міністерства;

підготовка доповідей, пропозицій, рекомендацій, інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами проведених інспекційних заходів, перевірок щодо фактичного стану з визначенням напрямків вдосконалення системи підготовки та застосування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

безпосередня участь у розробці проектів законів, інших нормативно-правових актів, наказів та директив Міноборони за напрямком підготовки та застосування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

проведення довідкової роботи у встановленому порядку, отримання та узагальнення від органів військового управління, військових частин, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів та інших довідкових матеріалів з питань, що належать до сфери діяльності Головної інспекції Міністерства оборони України;

підготовка проектів відповідей на запити і звернення народних депутатів України, звернення військовослужбовців, членів їхніх сімей та інших громадян за напрямом діяльності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 9600 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;

інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника декларації кандидата на зазначену посаду державної служби, заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК);

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 22 серпня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6, кім. 591

о 09 год 30 хв 28 серпня 2019 року (тестування на знання законодавства)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Войденко Юлія Анатоліївна

р.т. (044) 454-41-74 ds_dkp@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point, можливостями Інтернету, необхідне для якісного виконання покладених завдань, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2

Необхідні ділові якості

уміння працювати в команді, діалогове спілкування (письмове і усне), оперативність, аналітичні здібності

3

Необхідні особистісні якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, розуміння та моральна готовність щодо можливості працювати в складних умовах, дисциплінованість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Кодекс торговельного мореплавства України

Закони України:

«Про оборону України»;

«Про Збройні Сили України»;

«Про військовий обов’язок і військову службу»;

«Про правовий режим воєнного стану»;

«Про державний кордон України»;

«Про морські порти України»;

«Про Регламент Верховної Ради України».

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» (зі змінами);

від 26.11.2014 № 671 «Про затвердження Положення про Міністерство оборони України» (зі змінами);

від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

             

02 серпня 2019, 10:36 | ID: 51484 |
Додаткові файли


Переглядів: 883 //